NWP: Meer impact in
het buitenland

Heeft u suggesties voor onderwerpen seminars Aqua Nederland vakbeurs Gorinchem 2015?

26/09/2014

Voor de Aqua Nederland vakbeurs Gorinchem in 2015 (17-19 maart) worden wederom een aantal seminars georganiseerd door WatercoalitieNL (NWP, Water Alliance, Aqua Nederland en VLM). We bieden u als lid van deze verenigingen, de mogelijkheid om voor de Aqua Nederland Vakbeurs een interessant (niet commercieel) onderwerp aan te dragen voor een van de themasessies. 

In analogie met het thema van de Wereldwaterdag is het thema van de Nationale Watertechnologieweek 2015 “De waarde van water, nu en in de toekomst”. Elke dag komt er een doelgroep aan bod, namelijk:

  • Water en Food – met name gericht op akkerbouw, veeteelt en voedingsmiddelen industrie
  • Water en Industrie – met name gericht op (petro-)chemische industrie en industrie algemeen
  • Water en Milieu – met name gericht op de drinkwaterbedrijven en waterschappen (waarschijnlijk 2 parallel sessies)

De terugkerende subthema’s van deze seminars zijn efficiënter watergebruik, energiebesparing en de circulaire economie.

Mocht u voor één of meerdere van de thema’s vanuit uw organisatie een interessant onderwerp willen presenteren, dan kunt u dit voor 17 oktober kenbaar maken. Alle input wordt verzameld en binnen de WatercoalitieNL besproken. We verwachten vanuit het netwerk waar u onderdeel van bent een overweldigend aantal suggesties, zodat wij in de komende weken de juiste keuzes kunnen maken voor een perfect programma. Voor elke presentatie is circa 20 minuten beschikbaar.

De seminars in 2014, trokken 50 tot 100 deelnemers per keer! We willen dit succes voor de editie van 2015 graag herhalen c.q. overtreffen. Er wordt voor de seminars geen entreebedrag berekend en daarom kunnen wij geen sprekersvergoeding geven.

Als er binnen uw organisatie een ander thema/onderwerp leeft dat goed bij de Nationale Watertechnologieweek past, dan horen wij dit ook graag, zodat we hiermee rekening kunnen houden in onze voorbereidingen. Uw input kunt u mailen naar aquanederland@fme.nl. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw respons.