NWP: Meer impact in
het buitenland

Indo-Dutch Waste-to-Wealth Program voor Ganges stroomgebied

01/06/2018

Waste to Value aanpak: een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking

De vervuilingsproblematiek van de Indiase rivieren, en met name de heilige Ganges en haar stroomgebied, is enorm. In 2015 en 2017 maakten premier Rutte en minister-president Modi afspraken om samen te gaan werken aan oplossingen. Naar aanleiding hiervan werd door een groep Nederlandse ondernemers het innovatieve project ‘The Hindon River – Waste to Value’ uitgewerkt. Dit project werd aan genodigden en in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, als onderdeel van de handelsmissie naar India (23 t/m 25 mei 2018), gepresenteerd. Naar aanleiding van het project werd een uitgebreide Partnership Declaration tussen de Nederlandse regering en de overheid van Uttar Pradesh, een noordelijke provincie van India, ondertekend. 

De Hindon rivier is onderdeel van het Ganges stroomgebied. Het concept ‘The Hindon River – Waste to Value’ is geïnitieerd en ontwikkeld door GC International, in nauwe samenwerking met Nijhuis Industries en de Indiase partij Trinity Natural Gas. Het idee achter het concept is om marktmechanismen in de ruimste zin te gebruiken om zoveel mogelijk water te kunnen reinigen. Middelen worden teruggewonnen uit afval waarvan de verkoop zal bijdragen aan de terugverdientijd van investeringen om het water schoon te maken. 

Begin dit jaar sloot GC International een samenwerkingsverband met de Nederlandse overheid: de ‘Werkplaats/Netherlands International Works”, een instrument van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De afgelopen maanden werden aan Indiase zijde de projectpartners en stakeholders geïnformeerd en betrokken bij het initiatief. Tijdens deze missie waren zij de genodigden bij de sessie Waste to Value. 
 
Minister Van Nieuwenhuizen onderstreepte tijdens de sessie het belang van investeringen en actiegerichte benaderingen voor het schoonmaken van de Ganges en de Hindon rivier. Het ‘Hindon River - Waste to Value’ concept past daar goed in. Namens de staatsregering van Uttar Pradesh (UP) verklaarde hoofdsecretaris Shri Manoj Kumar Singh dat de staatsregering ook actiegericht zal zijn en merkte op dat de UP-regering blij is dat het Indiaas-Nederlandse initiatief haar basis heeft gevonden in de Hindon rivier. De UP-regering bereidt nu een werkgroep voor die alle nodige hulp zal bieden voor de komende haalbaarheidsstudie.

Met hulp van de Nederlandse regering, 2030 Water Resources Group en National Hindon Initiative, leidde het evenement tot de ondertekening van een uitgebreide Partnerschapsverklaring tussen de Nederlandse regering en de overheid van Uttar Pradesh.

De heer Therus Gieling, eigenaar van GC International, legde tijdens de sessie het concept uit en hoe het is voortgekomen uit wat de belanghebbenden van de Hindon rivier zelf zien als de grootste uitdagingen bij de schoonmaakactie. Annelieke Laninga, van de ‘2030 Water Resources Group’, modereerde de sessie op een zeer inspirerende manier. Na diverse presentaties kreeg de bijeenkomst een interactief karakter. Zij interviewde lokale overheid en belanghebbenden uit het Hindon basin, alsmede de consortiumleden die het project gestalte hebben gegeven. De geïnterviewden, waaronder Therus Gieling (GC International) en Menno Holterman (Nijhuis Industries), kregen de gelegenheid om hun betrokkenheid en visie op het project te delen. Daarop kregen lokale belanghebbenden, bestaande uit vertegenwoordigers van de pilot-steden, de National Mission Clean Ganga (NMCG), Indiase instanties en particuliere bedrijven, de kans te reageren en vragen te stellen. Een zeer leerzame en enthousiasmerende context.

De komende maanden zullen voor dit initiatief, met de lokale belanghebbenden, diepgaande haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden om te zien hoe de Indiase context een concept als het Hindon River Initiative kan accepteren. Een reis van Waste naar Wealth.