NWP: Meer impact in
het buitenland

Indonesische minister van Maritieme Zaken in Nederland

27/01/2017

De Indonesische coördinerend minister van Maritieme Zaken, Luhut Binsar Pandjaitan, bracht vorige week samen met een kleine delegatie een bezoek aan Nederland. Hij was in Europa voor deelname aan het World Economic Forum in Davos en greep de gelegenheid aan om in Nederland te spreken over de follow-up van de missie van minister-president Rutte eind 2016 naar Indonesië. 

Het bezoek, van 17-19 januari, stond vooral in het teken van de samenwerking op maritiem- en havengebied. De minister werd vergezeld door twee viceministers, Ridwan Djamaluddin en Arif Havas Oegroseno. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft het bezoek gecoördineerd in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlands ambassade in Jakarta, VNO-NCW en NWP. Ondanks de korte voorbereidingstijd was het mogelijk om een grote en actieve deelname van het bedrijfsleven te realiseren. 

Het bezoek begon op 17 januari met een boottocht door de Rotterdamse haven met het Havenbedrijf van Rotterdam als gastheer. Er is gesproken over de gezamenlijke ontwikkeling van het haven- en industriecomplex Kuala Tanjung (Noord-Oost Sumatra). Het Havenbedrijf Rotterdam is eveneens uitgenodigd om binnenkort een bezoek te brengen aan Indonesië om de haalbaarheid van een havencomplex in de buurt van Batam op het eiland Nipa, te bepalen. 

Na de boottocht bracht de delegatie een bezoek aan Damen Shipyards, waar Damen zijn activiteiten en plannen in Indonesië heeft gepresenteerd en is de werf bezocht. Ook heeft de Minister nadrukkelijk aangedrongen op verregaande samenwerking tussen Damen Shipyards en de staatsscheepsbouwer, PT Pal.

Als laatste onderdeel stond dinsdag een bezoek aan Deltares op het programma. Daar presenteerde  CEO Maarten Smits en zijn collega’s de activiteiten van Deltares in Indonesië en specifiek een kustbeschermingsproject (Building with Nature) in de buurt van Demak (midden Java):d.m.v. natuurlijke aangroei van mangrove wordt erosie tegengegaan en wordt de kust beschermd. De minister was erg geïnteresseerd in dit project en ziet o.m. veel potentie bij de ontwikkeling van het havencomplex van Kuala Tanjung, omdat daar ook aandacht zal moeten worden besteed aan kustbescherming inclusief de bescherming van de bestaande mangrove. 

Het programma op woensdag begon met een CEO bijeenkomst bij VNO-NCW. Onder leiding van Hans de Boer (VNO-NCW) en Lidewijde Ongering (Secretaris-Generaal van I&M) vond een discussie plaats met acht CEO’s van Nederlandse bedrijven. Zij spraken over duurzame haven- en kustontwikkeling en over financieren en investeren. De CEO’s informeerde de minister over hun activiteiten in Indonesië en de uitdagingen en knelpunten die zij daarbij ervaren. De minister waardeerde de Nederlandse initiatieven in zijn land en zal zich verdiepen in de knelpunten die de CEO’s naar voren brachten en hier actie op ondernemen. Om hier op korte termijn vervolg aan te geven heeft de minister een aantal partijen uitgenodigd om binnenkort in Jakarta verder te praten over de knelpunten. 

Als afsluiting van het gesprek gaf minister Luhut een preview van de lezing die hij later in die week op het World Economic Forum hield. In zijn lezing ging de minister o.a. in op de uitdagende externe factoren waar Indonesië mee te maken heeft (radicalisering en extremisme, ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de VS, etc.) en de demografische uitdagingen van het land; de balans tussen economische groei en stabiliteit; een ontwikkelingsstrategie voor groei en gelijkheid en de ontwikkeling van de maritieme sector. 

Woensdagmiddag stonden er nog diverse bezoeken op het programma, waaronder een gesprek met minister Schultz. Tijdens het gesprek deelde minister Schultz de follow-up van de MoU voor maritieme zaken met minister Luhut. Hij waardeerde de voortgang en benoemde specifiek de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, het getijde energieproject, het verwijderen van plastic afval en de activiteiten met Deltares. Minister Luhut wil voor de ontwikkeling van Kuala Tanjung en de haven van Jakarta graag samen blijven werken met Nederlandse partijen. Ook ziet hij een rol voor Nederland weggelegd bij de ontwikkeling van Nipa Island.

Minister Schultz heeft geïnformeerd naar de ontwikkelingen rondom het NCICD project in Jakarta. Luhut heeft aangegeven dat het project belangrijk is voor Indonesië, maar dat een definitieve beslissing pas genomen zal worden na de verkiezingen in Jakarta. Hij was enthousiast over de presentatie van Deltares over het Demak project (mangroves) en gaf aan dat deze methodiek ook in de Jakarta Bay gebruikt kan worden. Hij benadrukte het belang van goede communicatie met vissers en milieuorganisaties en heeft daarvoor ondersteuning aan Nederland gevraagd. 

Na het gesprek tekenden de ministers, in het bijzijn van het Havenbedrijf Rotterdam, een ministeriële verklaring voor samenwerking bij de ontwikkeling van havens en maritieme infrastructuren.