NWP: Meer impact in
het buitenland

Informatiebijeenkomst over Waterproductiviteit

10/02/2017

Waterproductiviteit is een veel besproken onderwerp binnen de water- en agrisector. Vooral in landen met waterschaarste. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om de wateproductiviteit in door hen gefinancierde projecten met 25% te vergroten. De Verenigde Naties heeft vergelijkbare doelen opgesteld om meer voedsel met minder water te kunnen verbouwen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, MetaMeta, RAIN en NWP organiseren op donderdag 2 maart een bijeenkomst over waterproductiviteit om u op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken op dit terrein. En we bekijken graag met u met u naar de perspectieven, uitdagingen en mogelijkheden. De bijeenkomst is de aftrap is van een reeks thematische masterclasses over dit onderwerp. De bijeenkomst en masterclasses zijn interessant voor MKB bedrijven en NGO’s die geïnteresseerd zijn in voedselzekerheid en waterbesparingen in waterschaarse gebieden. Het biedt kennisverdieping en netwerkverbreding.  

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan een e-mail naar Mark Niesten (m.niesten@nwp.nl). Voor meer informatie over de bijeenkomst en masterclasses kunt u contact opnemen met Lenneke Knoop (lknoop@metameta.nl).