NWP: Meer impact in
het buitenland

Informatiebijeenkomst YEP Programmes

12/05/2017

Tot en met 3 juli kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor een Young Expert-positie. Dit is de laatste ronde waarin Young Experts kunnen worden ingezet op een 2-jarig contract. Na deze projectenronde kunnen alleen nog 1-jarige posities worden aangevraagd, omdat YEP Programmes in zijn huidige vorm afloopt in 2020. Mogelijkheden voor verlenging en eventuele uitbreiding van het programma worden momenteel onderzocht!

Op 24 mei vanaf 14.00 u vindt er een informatiebijeenkomst plaats bij het NWP in Den Haag, waarin wij u graag persoonlijk informeren over criteria aan projectvoorstellen, het financiële deel, contracten etc. Uiteraard geven wij u dan ook een update over de stand van zaken van ons programma en kunt u uw vragen stellen. Wij denken graag mee met uw projectvoorstel! Wij rekenen op uw komst als u zich via deze link aanmeldt voor deze bijeenkomst.