NWP: Meer impact in
het buitenland

Ingredienten voor succesvol ondernemen in Kenia

04/10/2018
'Building Innovative and Effective Joint Ventures for a Sustainable Water Sector' was de titel van de Kenya Water Day die op 27 september in Nairobi werd gehouden. Zowel de Keniaanse als Nederlandse watersector was goed vertegenwoordigd. Ewout van Galen, Manager Operations bij NWP, gaf één van de key notes na de officiële opening van Martine van Hoogstraten, Hoofd Ontwikkelingssamenwerking bij de Nederlandse ambassade in Nairobi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succesfactoren voor joint ventures
Tijdens de bijeenkomst werd via presentaties en break-outsessies ingezoomd op centrale drijfveren om joint ventures tot een succes te maken in de Keniaanse context, namelijk: gerichte financiering, een innovatieve benadering en inspelen op het bestaande institutionele kader. Voor dit laatste bracht juridisch expert in Kenia, Prof. Albert Mumma, belangrijk inzichten, inclusief de ‘do’s and don’ts’. 
 
Nieuwe beleidsfocus: water-voedsel-klimaat nexus
Joint ventures zijn belangrijke mechanismen voor het beleid van de ambassade in de komende vier jaar. Hierin speelt de water-voedsel-klimaat nexus een centrale rol. Waar water en voedselzekerheid eerder gescheiden dossiers waren, zijn deze nu gecombineerd. Sinds augustus 2018 is Sanne Willems Eerste Secretaris Water én Voedselzekerheid bij de ambassade. Sanne werkt nauw samen met Rose Makenzi, Senior Beleidsmedewerker Water en Voedselzekerheid. De afgelopen twee jaar had Sanne voedselzekerheid al in haar portefeuille. Hier is water nu bijgekomen, waarbij ze de rol van Noeke Ruiter heeft overgenomen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanne Willems (links) en Noeke Ruiter (rechts) van de Nederlandse ambassade in Nairobi.
 
Belangrijkste uitkomsten
Sanne en Rose blikken terug op een succesvolle dag, met als belangrijkste uitkomsten:
  • Belang van begrip institutioneel & juridisch kader: Om zonder problemen en met succes zaken te doen in Kenia is het essentieel  te weten hoe het lokale institutionele landschap eruit ziet. Dit is aanzienlijk veranderd sinds de nieuwe Grondwet van 2010 en met de invoering van de Water Act in 2016. Zoals Rose Makenzi aangeeft: “Niet alle rollen en reguleringen liggen al vast, dus het is belangrijk  op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen”.
  • Vertrouwen is de basis voor succesvolle joint ventures: Het opbouwen van goede relaties en vertrouwen is prioriteit. En, zoals één van de deelnemers toevoegde, “vertrouwen is gebaseerd op een gezamenlijk doel”. Zonder vertrouwen hebben mooie initiatieven en het naleven van regelgeving geen of weinig zin. 
  • Partners afstemmen op fase van ondernemen: Elke fase van ondernemen of projectontwikkeling behoeft een ander type partner. Het is daarom van belang continue te focussen op wie nodig is voor de volgende stap, bijvoorbeeld in veel gevallen het vinden van een investeerder.
  • Innovatie is meer dan technologie: Innovatie wordt vaak geassocieerd met technologie, maar dat is te beperkt. Sanne Willems: “Onder innovaties worden ook methodologieën of aanpakken verstaan, zoals de Water Operator Partnerships (WOS) tussen Nederlandse en Keniaanse drinkwaterbedrijven”. 
 
Voor meer informatie over de activiteiten in Kenia, kunt u contact opnemen met Annemarie Mastenbroek, a.mastenbroek@nwp.nl.