NWP: Meer impact in
het buitenland

International Water Partnerships in the Balkan

12/05/2017

Let op! De sectorbijeenkomst is een apart evenement in de ochtend van 1 juni, hiervoor dien je je aan te melden via deze link. Voor het evenement in de middag van RVO (Zakendoen in de Westelijke Balkan) is er een andere manier van aanmelden, zie onderstaand nieuwsbericht.

Meld u aan voor de co-creatieve sector bijeenkomst op 1 juni in Den Haag
Het Netherlands Water Partnership en partners nodigen u van harte uit voor de sector bijeenkomst ‘International Water Partnerships in the Balkan’ op 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst zal een verdiepende discussie worden gevoerd over leads en partnerships op zowel regionaal (de Balkanregio) als nationaal niveau in de Balkan.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de ochtend staan o.a. de volgende onderdelen op het programma:

  • Terugkoppeling fact-finding bezoeken in Balkan regio
  • Update van de Nederlandse Ambassades in de regio & de Nederlandse watersector
  • Mini ronde tafel sessies International Water Partnerships in the Balkan
  • Balkan 2017-2021

Er zijn op 1 juni verschillende vertegenwoordigingen van de Nederlandse Ambassades uit de Balkan regio aanwezig. De bijeenkomst wordt gemodereerd door de directeur van het NWP Lennart Silvis.De bijeenkomst staat in het teken van ‘halen’ en ‘brengen’. Wij verzorgen een boeiende inleiding en een bijzondere interactieve setting tijdens de mini rondetafelgesprekken. Tijdens de rondetafelgesprekken komt de vraag aan bod of u en uw organisatie buitenlandse leads zien en deze gezamenlijk wil oppakken. Welke activiteiten worden momenteel ontplooid en op welke wijze kunnen de exportkansen gezamenlijk opgepakt worden? Mocht u de kans hebben om dit op een A4 te schrijven en mee te nemen naar de bijeenkomst, dan gebruiken wij dit, geanonimiseerd, als input vanuit de sector tijdens de bijeenkomst.

De inloop met koffie is vanaf 9.30 uur, de bijeenkomst vindt van 10.00-12.00 uur plaats en wordt afgesloten met een lunch. De exacte locatie en het gedetailleerde programma worden zo spoedig mogelijk na aanmelding toegestuurd.

Meld u hier aan voor de sector bijeenkomst ‘International Water Partnerships in the Balkan’ op 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Zakendoen met de westelijke Balkan
De sectorbijeenkomst vindt plaats in de ochtend voorafgaand aan het evenement ‘zakendoen met de westelijke Balkan’ georganiseerd door verschillende ambassades en RVO. Lees hier meer over het evenement in de middag. Wilt u ook deelnemen aan het evenement ‘zakendoen met de westelijke Balkan’? Meld u dan apart aan via deze link.

Kansen in de Balkan Regio
De Nederlandse Topsector Water heeft ambitieuze doelen opgesteld om de impact van de Nederlandse watersector in het buitenland te vergroten. Europa wordt gezien als een belangrijke exportmarkt voor Nederland. Meer specifiek is de Balkan geïdentificeerd als een opkomende markt. Door de grote wateropgaves in de Balkanregio kunnen hier kansen voor de Nederlandse watersector ontstaan.

Vanwege de opkomende markt en de kansen voor de sector heeft het Partners voor Water programma 2016-2021 een aparte focus aanpak voor de Balkan geïdentificeerd voor de periode 2016-2017. De ambitie van het project is om interessante marktkansen voor de Nederlandse watersector in de Balkanregio te identificeren en te genereren.

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. De sector bijeenkomst wordt uitgevoerd in het kader van het Partners voor Water programma 2016-2021.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Inge de Weerd (i.deweerd@nwp.nl) en/of Edyta Wisniewska (e.wisniewska@nwp.nl)

For the invitation in english please follow this link