NWP: Meer impact in
het buitenland

Internationale kansen voor Energie uit Water

29/04/2016

'Energie uit water' biedt internationale kansen. Nederlandse partijen bezitten unieke kennis en kunde op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, energie uit zoet-zoutgradiënten en ocean thermal energy conversion. 

Bovendien sluit deze know-how goed aan bij onze unieke positie op het gebied van deltatechnologie. Zogenaamde energiedijken kunnen een competitief voordeel bieden voor partijen die overal ter wereld waterkeringen bouwen.

Waar op de wereld kunnen we deze oplossingen dan het beste vermarkten? Die vraag wordt beantwoord in een kersvers rapport geschreven door MET-support in opdracht van NWP, gefinancierd door het Partners voor Water programma. 

Het rapport biedt zo goed mogelijk inzicht in welke landen en regio's exportkansen voor energie uit water op de korte en middellange termijn het best kunnen worden verzilverd.

Vanuit NWP - en specifiek het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) - willen we de komende tijd helpen deze kansen met u in de praktijk te brengen. Neem daarom graag contact op met Wouter de Buck, w.debuck@nwp.nl, 070 304 3758 als u aanknopingspunten ziet.

Lees het volledige rapport.