NWP: Meer impact in
het buitenland

IWA 2016 - regio Azië/Pacific

01/04/2016

IWA World Congress & Exhbition 2016 - global branding - focus regio Azië/Pacific

In oktober organiseren NWP, ENVAQUA en de Water Alliance een Netherlands Water Pavilion tijdens het IWA World Water Congress & Exhibition in Brisbane. Deelname aan het paviljoen is een uitstekende manier om uw producten / diensten te presenteren aan naar verwachting meer dan 5000 deelnemers vanuit de hele wereld met hoge mate van beslissingsbevoegdheid. Gegeven de locatie is er veel aandacht voor de regio Azië/Pacific. In deze regio zijn de kansen voor de Nederlandse watersector op dit moment groot. 

Australië en Nederland halen dit jaar hun banden aan met als doel het realiseren van partnerschappen die de Azië/Pacific regio integrale oplossingen brengen. Aanleiding hiervoor is dat beide landen dit jaar het 400-jarige jubileum vieren van de aankomst van de Nederlandse VOC-schipper Dirk Hartog in West-Australië. De IWA Brisbane kan hier ook een belangrijke rol in vervullen.

De IWA, een internationaal evenement voor waterprofessionals, wordt van 9-13 oktober 2016 gehouden in Brisbane. De IWA richt zich op alle aspecten van de brede watercyclus, met als algemene onderdelen drinkwater & sanitatie, water & industrie, waterschaarste & droogte en afvalwater. Specifieke onderdelen van de IWA zijn de Leaders Fora (o.a. Cities, Utilities, Technology, Water Scarcity) en programma’s en paviljoens gericht op bijvoorbeeld desalination & water reuse (in samenwerking met IDA), Smart Water Networks (i.s.m. SWAN Forum) en Emerging Technologies (i.s.m. Isle Utilities). Ook komt op de beursvloer een Cities Square, waar tientallen steden uit de hele wereld zich presenteren.

Het Netherlands Water Pavilion komt in het hart van de beursvloer te staan, naast de grootste sponsoren van de beurs. Het paviljoen zal de bekende en opvallende Holland Branding uitstraling hebben, incl. een Holland Lounge voor netwerkactiviteiten. De kosten voor deelname aan het paviljoen bedragen €450,- per m2 (excl. drukkosten poster). Minimale afname is 6m2. Voor kleinere partijen is het ook mogelijk een posterplek af te nemen, kosten hiervoor bedragen  €1.250,-.
De Nederlandse deelname aan dit evenement wordt financieel ondersteund door het programma Partners voor Water.

Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen aan het Netherlands Water Pavilion door vierkante meters af te nemen. 

Voordelen van collectieve deelname aan de IWA Brisbane zijn:

  • Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
  • Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
  • De organisatie wordt u uit handen genomen;
  • Extra profilering via de website van de IWA;
  • Extra profilering via www.dutchwatersector.com
  • Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw, elektra, catering tijdens de beurs en organisatiekosten;
  • Deelname aan een Business Forum.

Er zijn al aanmeldingen binnen gekomen. Wilt u ook deel uitmaken van het paviljoen? Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden. Aanmelden kan via dit formulier

Voor meer informatie ga naar www.iwa-network.org of neem contact op met het NWP, Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl of Sandra Borst, s.borst@nwp.nl.