NWP: Meer impact in
het buitenland

Jonge professionals presenteren Myanmar case tijdens AIWW

03/11/2017

31 oktober: Jong AIWW, Dala Case: Bruggen Bouwen
Over de afgelopen maanden heeft een multidisciplinaire groep, bestaande uit Young Professionals (YEP-ers) uit Myanmar en Nederland, studenten van de TU Delft, Myanmar Maritime University, Yangon Technical University en Nederlandse Alumni die werken en wonen in Myanmar gewerkt aan een uitdagende case gerelateerd aan water problemen voor de stad Yangon. Samen met de aanwezigen is over nieuwe ontdekkingen (zoals regenwater collectie, overstromingsbescherming en regulaties) gediscussieerd middels een interactieve brainstormsessie in het ‘’Ideeën Theater’’. Het was een drukke sessie met mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten die allemaal samenwerkten als team. Ultieme co-creatie! Na de interactieve sessie, deelde YEP’er Tanya Huizer haar ervaringen over het leven en werken in Myanmar, waarna het YEP programma, Nuffic en Wetskills, mogelijkheden deelden met de jonge groep om in een internationale context te studeren en werken.

1 november: Conferentie – Dala Case: Bruggen Bouwen
Tijdens de AIWW Conferentie heeft de multidisciplinaire groep de aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd in het bijzijn van Ms. Hla Oo Nwe (Representative Ministerie van Irrigatie, Myanmar). Innovatieve en resistente ideeën zijn nodig om op korte termijn richting te geven aan de ontwikkeling van Dala Township. Het is belangrijk om de ontwikkeling van Dala in evenwicht te brengen met de groei van Yangon. De teams hebben samen gewerkt aan deze uitdagingen in Myanmar. Dit project is uitgevoerd met coaching van diverse experts en onder supervisie van de TU Delft. Samen is er gewerkt aan een duurzame oplossing, een brug tussen junior en senior experts, tussen lokale en Nederlandse netwerken, tussen verschillende stakeholders, en tussen de TU Delft, Nuffic en YEP Programmes. De brug die het de next generation professionals mogelijk heeft gemaakt hun bevindingen te presenteren tijdens de conferentie!   

Workshop 2 november: Conferentie, Delta Case Myanmar
Op de donderdag heeft het YEP programma op de Aquatech beurs een workshop georganiseerd voor young water professionals die geïnteresseerd zijn om internationaal aan de slag te gaan. Er werden drie presentaties gegeven, een over het YEP Programma zelf, een over de ervaringen als YEP’er en tot slot een over een case in Myanmar waarin interculturele samenwerking centraal stond. De young professionals werden aan het werk gezet door met elkaar oplossingen voor de case aan te dragen die ze onder de supervisie van YEP’ers hebben gepitched aan de groep. Een succesvol netwerkevent met enthousiaste en gedreven deelnemers.