NWP: Meer impact in
het buitenland

Kansen voor Nederlandsen watersector in Ethiopië

17/03/2014

In de context van het meerjarenplan van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba, is het zogenaamde “Small-Scale and Micro Irrigation Support Project (SSMISP)” geformuleerd. In eerdere Ethiopië platform bijeenkomsten zijn de geïnteresseerde partijen over het voorbereidingsproces geïnformeerd (klik hier voor meer achtergrond informatie en hier voor de tender documenten). De prekwalificatie sluit op 16 april 2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen de Vries, a.devries@nwp.nl. Wanneer de behoefte bestaat vanuit de ambassade en vanuit de sector zal NWP nog een informatiebijeenkomst organiseren, waar u dan tijdig over geïnformeerd zal worden.