NWP: Meer impact in
het buitenland

Keniaanse delegatie veelvuldig betrokken tijdens de AIWW

03/11/2017

Op uitnodiging van het NWP, de Nederlandse ambassade in Kenia en RVO i.s.m. de Netherlands Business Hub in Nairobi, is een Keniaanse delegatie uitgenodigd om voor de Amsterdam International Water Week (AIWW).  De gezamenlijke kick-off van het programma voor de Keniaanse delegatie vond maandagochtend plaats tijdens het landenplatform Kenia. Later in de week waren de Kenianen betrokken o.a. sessies op het gebied van financiering voor water. Zo werd het Kenya Pooled Water Fund (KPWF) van de Water Financing Facility (WFF) gepresenteerd tijdens de sessie: ‘Financing the big water actors and their projects’. Dit als innovatief voorbeeld om financiering vanuit lokale kapitaalmarkten (o.a. pensioenfondsen) aan te trekken voor goed presterende drinkwaterbedrijven. Nahashon Muguna, directeur van het drinkwaterbedrijf in Nairobi City gaf zijn visie hierop tijdens de paneldiscussie. 

In een andere sessie, over hoe impact investeerders te linken aan de watersector, werd de Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA www.kiffwa.com) gepresenteerd als voorbeeld van een co-ontwikkelaar én financierder van verschillende type waterprojecten in Kenia. David Onyango, directeur van het drinkwaterbedrijf in de provincie Kisumu nam aan deze sessie deel als panellid. Ook was hij actief in verschillende onderdelen van het Utility Leaders Forum. 

Naast bijdragen aan de conferentie werd een korte toer over de Aquatech en een Kenya-NL netwerkborrel georganiseerd op het Netherlands Water Pavilion, met als doel de delegatie te introduceren bij verschillende Nederlandse bedrijven. Ook werd een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd, o.a. aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zuidoostbeemster waar cellulose wordt teruggewonnen uit afvalwater voor de productie van bioplastics. De komende tijd gaan de organiserende partijen de Nederlandse en Keniaanse bedrijven helpen om de opgedane contacten te vertalen naar concrete leads.