NWP: Meer impact in
het buitenland

Klimaatadaptatie, waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke deltas tijdens Pools-Nederlandse conferentie

07/07/2017

Meer dan 100 vertegenwoordigers van de Poolse watersector die werkzaam zijn in de regio van Pomeranian hebben deelgenomen aan de Pools–Nederlandse conferentie in Gdansk op 29 juni. De conferentie vond plaats in het kader van het Poolse Jaar van de Vistula Rivier. De organisatie van de conferentie was in handen van het Poolse Ministerie van Milieu in samenwerking met de regionale waterautoriteiten in Gdansk en het Nationaal Fonds voor Milieu. Vanuit Nederland was de deelname aan de conferentie een van de activiteiten vanuit het Poolse landenplatform van het Partners voor Water programma. 

De Poolse overheid had Nederland uitgenodigd om ervaringen te delen over waterveiligheid. De conferentie werd geopend door de Poolse minister van Water, de Heer Gajda. Vanuit Polen werden presentaties gegeven o.a.: het regionale waterbeheerplan van Zulawy (dat in samenwerking met Nederlandse bedrijven is gemaakt), de uitdagingen rondom waterveiligheid gedurende de winter (noodzaak om de rivieren ijsvrij te houden), nationale ambitie om de Poolse rivier weer bevaarbaar te maken en de financiële instrumenten voor de watersector. 

De Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van RVO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en NWP en werd geleid door Dennis van Peppen, programmamanager Partners voor Water van RVO. De Nederlandse ambassade in Warschau ondersteunde het bezoek en was ook in Gdansk aanwezig.   

Het bezoek en de deelname aan de conferentie was een directe follow-up van de ontmoeting van watergezant Henk Ovink met de heer Gajda tijdens de Boedapest Water Summit in november 2016 en de factfinding missie in maart 2017 in het kader van het Partners voor Water programma. Sinds 1997 hebben Polen en Nederland een bilaterale government to government relatie op het gebied van water. Momenteel wordt gewerkt aan de actualisering en intensivering van deze samenwerking. Naast de conferentie heeft vorige week een aantal bilaterale gespreken plaatsgevonden en is er een bezoek gebracht aan de Poolse ijsbreker in Gdansk.

De volgende bilaterale Pools-Nederlandse bijeenkomst vindt plaats tijdens de Amsterdam International Water Week

Bent u benieuwd naar de presentaties die tijdens de conferentie zijn getoond? Wilt u deelnemen aan de BALTEXPO Water Pavilion (september 2017) in Gdansk? Of wilt u meer informatie over de Pools–Nederlandse Water Platform activiteiten ontvangen? Neemt u contact met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl.