NWP: Meer impact in
het buitenland

Link to Local verbindt u met wateropgaven VS

13/09/2018

Wateropgaven in de VS waarbij de Nederlandse sector toegevoegde waarde biedt, staan centraal tijdens het event Link to Local op vrijdag 28 september. Vertegenwoordigers van ambassade, consulaten, en NBSO gaan graag met u in gesprek over de lokale concrete kansen die zij zien voor de watersector. Ga ook in gesprek over de watermarkt in de VS en meld u aan

Na een plenair programma over de Amerikaanse watermarkt, de mogelijkheden voor Nederlandse partijen, en toelichting over toetreding tot die markt, wordt in break-out sessies ingegaan op concrete opgaven. Watermanagement, stedelijke ontwikkeling en drink- en afvalwaterzuivering zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen.

Bekijk voor een volledig overzicht van het event het programma

U kunt in twee rondes in gesprek over onderstaande cases:

  1. Failing Drinking Water infrastructure in the US.
  2. Climate Adaptation under the Trump Administration: local action.
  3. Recovery after Hurricane Harvey and future planning of Houston.
  4. Urbanized South Florida.
  5. Integrated Water Management Louisiana.
  6. Identified Water Opportunities US West Coast.
  7. Coping with agricultural runoff and algal blooms in the Land of 10,000 Lakes.
  8. Water issues in the Midwest.

Een korte beschrijving van deze cases vindt u op pagina 2 van het programma. Na aanmelding ontvangt u ter voorbereiding, meer gedetailleerde informatie over deze cases.

Link to Local wordt gehouden op vrijdag 28 september, van 08.30 tot 13.30 uur, bij RVO.nl in Den Haag. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mark Niesten, m.niesten@nwp.nl en Renske Verhulst r.verhulst@nwp.nl.

Meer informatie over de Amerikaanse watermarkt kunt u lezen in de rapportage ‘US Water Market and Potential for Dutch Water Sector’. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de uitvoerders van het Partners voor Water programma NWP en RVO.nl,  in samenwerking met de Water Alliance. Het Partners voor Water 2016-2021 programma is één van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid en wordt in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP).