NWP: Meer impact in
het buitenland

Masterclass Water and Finance 2: Financiering voor internationale waterprojecten

10/11/2017
Op 17 en 18 januari 2018 organiseert NWP vanuit het Partners voor Water programma, voor de 2e keer de tweedaagse Masterclass Water & Finance. De masterclass richt zich op het verkrijgen van financiering voor internationale waterprojecten en wordt gegeven door Gerbrand van Bork (Ecorys), Jarit van der Visch (Royal HaskoningDHV) en Hessel Schuurman (NWP); ervaren ontwerpers van business cases, financiële modellen en projectvoorstellen voor waterprojecten. Daarnaast bevat de cursus korte presentaties van externe ervaringsdeskundigen en fondsbeheerders. 
 
De volgende onderwerpen zullen tijdens de masterclass aan bod komen: 
  • Recente trends en begrippen in Water & Finance. Hoe kunnen publiek-private samenwerking en klimaataspecten in waterprojecten betrokken worden?
  • Inzicht in de verschillende financieringsmogelijkheden en (Nederlands) subsidie instrumentarium zoals het Fonds Duurzaam Water. Welke eisen stellen projectfinanciers zoals banken, fondsuitvoerders en investeerders? 
  • Methodieken en tools voor het opstellen van business cases, verdienmodellen en financiële modellen. Hoe stel ik een business case en financieel model op met voldoende inkomsten om de kosten en financieringsverplichtingen te dekken?
  • Oefenen en ervaringen delen met het opstellen van een water business case binnen de relevante water thema’s drinkwater & sanitatie, waterveiligheid en watermanagement. 
  • Reflectie en feedback op uw eigen projecten door de trainers en een panel van ervaringsdeskundigen en fondsbeheerders.
In dit document vindt u meer informatie over de masterclass. 
 
De masterclass die wordt gehouden in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Op de locatie zijn ook mogelijkheden voor overnachting.  Aansluitend aan de masterclass vindt op donderdag 18 januari de gezamenlijke NWP/Envaqua nieuwsjaarsborrel plaats waar u bij kunt aansluiten.
Wilt u deelnemen aan deze masterclass, dan kunt u zich tot 31 december 2017 hier aanmelden.  De kosten bedragen € 500,- excl. BTW (excl. eventuele overnachting). 
Organisaties met meer dan 1 aanmelding ontvangen 20% korting. Heeft u vragen, neem dan contact op met Hessel Schuurman (h.schuurman@nwp.nl) of Paul van Koppen (p.vankoppen@nwp.nl).