NWP: Meer impact in
het buitenland

Meer weten over MoU met Egypte? Kom naar het landenplatform

08/04/2018

Dinsdagmiddag 15 mei organiseren we in het kader van het Partners voor Water programma het landenplatform Egypte. Deze bijeenkomst staat in het teken van de drie thema’s uit de Memorandum of Understanding tussen Egypte en Nederland:

1.    Integrated coastal zone management
2.    Rural sanitation and wastewater management
3.    Water and Agriculture 

De bijeenkomst vindt plaatst direct na de Nederland-Egypte Expert Water Panel meeting. Dit panel vervult al jaren een spilfunctie in de waterrelatie tussen de twee landen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn erin vertegenwoordigd, samen met hun Egyptische pendanten. Het landenplatform vindt plaats om 16.00 uur in Den Haag. Nadere informatie over de locatie volgt. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan de platformbijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Sabrina Doetjes