NWP: Meer impact in
het buitenland

Meld u nu aan voor de Economische Missie: Volvo Ocean Race Kaapstad

15/09/2017

U kunt zich nog tot vrijdag 22 september aanmelden voor de economische missie naar Zuid-Afrika, Kaapstad van 26 tot en met 30 november 2017. De handelsmissie met Guido Landheer, plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt plaats tijdens de 2e stop van de Volvo Ocean Race in Kaapstad.  

Nederland heeft ervoor gekozen de missie in te zetten op innovaties in water en oplossingen voor een toekomstbestendige samenleving, zoals watertechnologie en technologie-georiënteerde producten en diensten. Als digitale toegangspoort tot Afrika, biedt Kaapstad veel kansen voor Nederlandse partijen om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan een effectiever en efficiënter watergebruik in de agrosector en stedelijke gebieden, hergebruik van afvalwater, waterveiligheid, alternatieve watervoorziening en innovatieve technieken als ontzilting en terugwinning van energie en nutriënten.

Wilt u zakendoen in Zuid-Afrika en bent u werkzaam in water- en technologie-georiënteerde producten, diensten en oplossingen, of kunt u een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige samenleving? Meld u dan aan! Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul van Koppen (p.vankoppen@nwp.nl) en Maaike Feltmann (m.feltmann@nwp.nl). NWP is betrokken bij de inhoudelijke vormgeving van het programma en de begeleiding van de missie.