NWP: Meer impact in
het buitenland

MoU voor effectieve financiering van Keniaanse drinkwaterbedrijven

17/02/2017

Op 9 februari tekenden NWP deelnemer SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie, het Keniaanse Kenya Market Trust NWP een MoU. Via deze formalisering van samenwerking, bundelen de drie partijen hun krachten in het kader van het Kenya Pooled Water Fund (KPWF), het eerste initiatief van de Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA). Beide initiatieven worden momenteel geïmplementeerd door NWP en zijn gefinancierd door de Nederlandse Ambassade in Nairobi,  Kenia

Het KPWF is gericht op het aantrekken van geld door het verkopen van obligaties aan lokale (Keniaanse) institutionele investeerders zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Het opgehaalde geld wordt vervolgens ‘langlopend’ uitgeleend aan een selectie van Keniaanse (drink)water-en sanitatiebedrijven. Deze bedrijven worden ook ondersteund in het ontwikkelen van projecten waardoor de bedrijven ‘bankabeler’ worden. De selectie van de eerste zes bedrijven die een lening en projectondersteuning kunnen krijgen heeft in 2016 plaatsgevonden.

Het specifieke doel van de samenwerking tussen SNV, KMT en NWP is om twee van deze zes geselecteerde Keniaanse (drink)water- en sanitatiebedrijven te helpen in het kader van hun (watervoorzienings)projecten die gefinancierd worden door een KPWF lening. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van deze projecten zijn zogenoemde ‘Complete Project Documents’ nodig. Hierbij valt te denken aan een gedetailleerd ontwerp, aanbestedingsdocumenten, een Milieu Effect Rapportage (MER) en alle andere documenten die nodig zijn, inclusief de noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen van lokale en nationale overheden. Via de getekende MoU committeren de drie partijen zich aan het opleveren van deze belangrijke documenten. SNV zal de kosten voor de nodige experts en consultants op zich nemen, als onderdeel van een groter programma dat zij uitvoeren, dat wordt gefinancierd door het KMT. NWP/KPWF levert, als uitvoerende organisatie, al het relevante voorwerk, zoals de projectvoorstellen. 
Deze samenwerking en de daaruit voortkomende uitvoering van de projecten zal naar verwachting impact hebben op de 330.000 inwoners die gezamenlijk worden bediend door de twee drinkwater- en sanitatiebedrijven.

Lees hier meer over  KIFFWA en het KPWF.

Meer weten? Neem contact op met Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl of Annemarie Mastenbroek, a.mastenbroek@nwp.nl.