NWP: Meer impact in
het buitenland

Nauwere samenwerking Polen en Nederland op watergebied

10/11/2017

De Poolse Minister van Water, Mariusz Gajda, was samen met een delegatie in Nederland tijdens de Amsterdam International Water Week. De bilaterale samenwerking op het gebied van waterbeheer en de implementatie en uitvoering van infrastructurele projecten voor de bescherming tegen overstromingen, stonden centraal in het bezoek. De minister heeft onder andere het Ruimte voor de Rivier project bij de Waal in Nijmegen bezocht. Ook nam hij deel aan het Cities Leaders Forum van de AIWW. Minister Gajda heeft tijdens zijn bezoek bilaterale gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beide landen hebben de intentie uitgesproken om in de nabije toekomst meer samenwerking aan te gaan op het gebied van waterbeheer. 

In de gesprekken tussen de Poolse minister en de Nederlandse overheid, kwamen onderwerpen aan bod zoals de toepassing van de Kaderrichtlijn Water in beide landen,  aanpak van de Topsector Water het opbouwen en de ontwikkeling van jong talent in de watersector, zoals YEP Programmes en het starters programma van Rijkswaterstaat, de ontwikkeling van het waterbeleid en de toekomstige economische veranderingen en de gevolgen van nitraatverontreiniging in water. Tijdens de gesprekken met minister Mariusz Gajda en de heer Lapperre, Directeur-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is besproken dat beide partijen in de nabije toekomst gaan samenwerken op het gebied van waterbeheer. Polen wil haar wateren inzetten ten behoeve van economische ontwikkeling. De nieuwe Poolse waterwet biedt hiervoor aanknopingspunten. Dit is een goed moment voor een nauwere samenwerking tussen Polen en Nederland - zei minister Mariusz Gajda.

Bij het Cities Leaders Forum op de AIWW presenteerde het Poolse Ministerie van Milieu de verwachte resultaten van het programma om de 44 grootste steden van Polen weerbaar te maken voor klimaatverandering. Het doel is om hiervoor stedelijke aanpassingsplannen te ontwikkelen, inclusief het beheer van lokale wateren en regenwater.

De Poolse delegatie bestond naast van Minister Gajda uit directieleden en experts van het waterdepartement van het Poolse Ministerie van Milieu en de President van de Nationale Water Autoriteiten. Onder leiding van de minister en zijn departement is een van de grootste watermanagementprojecten sinds 2015 uitgevoerd, Odra-Vistula van ca 1,2 miljard euro, met financiering van de Wereldbank.

Het bezoek is georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RVO en NWP in het kader van het Partners voor Water Programma, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Warschau, Ruimte voor Rivier, Rijkswaterstaat, de Gemeente Nijmegen en de Nederlandse watersector.  Het is een directe follow-up van eerdere strategische gesprekken tussen Polen en Nederland.  

Lees ook het bericht van het Poolse Ministerie van Milieu (in het Pools) of bekijk de foto's van het bezoek. Wilt u meer weten over het bezoek of zaken doen in Polen? Neem dan contact op met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl.