NWP: Meer impact in
het buitenland

Nederland circulair in 2050, zeker voor nutriënten!

16/09/2016

Afgelopen woensdag, 14 september, is het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gepresenteerd door het Rijk. Hierin is de ambitie opgenomen om een circulair Nederland te hebben in 2050. Het Nutrient Platform, gehost door het NWP, heeft een belangrijke plek in het programma gekregen. Niet alleen wordt de succesvolle samenwerking op het gebied van nutriënten recycling tussen het kabinet en het Nutrient Platform onderstreept, ook zal het kabinet de uitvoering van de Ambitie Nutriënten 2018 ondersteunen. Deze Ambitie heeft tot doel om kringlopen van meerdere nutriënten te sluiten en om de markt voor gerecyclede nutriënten op te schalen. De Ambitie Nutriënten 2018 zal op 5 oktober worden ondertekend door de leden van het Nutrient Platform met aanwezigheid van staatssecretaris Dijksma en Louise Vet, directeur van het NIOO-KNAW.

Het kabinet belooft mogelijke aanvullende beleidsmaatregelen gericht op het vergroten van het gebruik van gerecyclede nutriënten. Nutriënten, en in het specifiek fosfaat, genieten veel aandacht in het programma, en de acties en genoemde wensen bieden veel hoop voor een circulaire nutiënten economie in de toekomst. Bekijk hier het programma uitgebreid. Interesse in het Nutrient Platform of in de ondertekening van de Ambitie Nutriënten 2018? Neem contact op met het Nutrient Platform via info@nutrientplatform.org.