NWP: Meer impact in
het buitenland

Nederlandse deelname Stockholm World Water Week

14/07/2017

Eind augustus zal een belangrijk aantal spelers uit de Nederlandse watersector actief betrokken zijn bij de Stockholm World Water Week. Om de Nederlandse boodschap en bijdragen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen inventariseert NWP, net als voorgaande jaren, de Nederlandse activiteiten tijdens de Stockholm World Water Week. 
Om het overzicht aan initiatieven zo compleet mogelijk te maken vragen wij u uw bijdrage uiterlijk donderdag 3 augustus door te geven aan Noeska de Nobel, n.denobel@nwp.nl  

Voorafgaand aan de Stockholm World Water Week wordt er weer een voorbereidende bijeenkomst georganiseerd om elkaar te informeren over de Nederlandse inzet tijdens de SWW. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 22 augustus van 11.00 – 12.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen laten we u t.z.t. weten waar de bijeenkomst plaats zal vinden. 

U kunt zich via Noeska de Nobel, n.denobel@nwp.nl, aanmelden voor deze bijeenkomst. De World Water Week in Stockholm vindt dit jaar plaats van 27 augustus tot en met 1 september en heeft als thema: ‘Water and waste – reduce and reuse’. Meer informatie is te vinden op www.worldwaterweek.org