NWP: Meer impact in
het buitenland

Neem deel aan de Sectorbijeenkomst Balkanregio!

13/01/2017

Bent u Actief in Balkan Regio of wilt u hier zaken gaan doen? Kom dan naar de eerste sectorbijeenkomst Balkan Regio op 1 februari a.s. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom de wateractiviteiten in de Balkanregio. NWP is momenteel samen met RVO, de ambassades in de regio en betrokkene partijen bezig met de analyse van de kansen voor de Nederlandse watersector in deze regio.

Deze bijeenkomst biedt u de kans om in gesprek te gaan over de opgaves, spelers en zakelijke do’s en don’ts in de regio. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari van 12.00 tot 16.00 uur (maximaal) in Den Haag bij het NWP aan de Bezuidenhoutseweg 2. Koffie, lunch en een afsluitende netwerk borrel worden verzorgd. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de bijeenkomst meldt u dan hier aan. Na de aanmelding ontvangt u een gedetailleerd programma en de exacte locatie. 

Partners voor Water & de Balkanregio
De Nederlandse Topsector Water heeft ambitieuze doelen opgesteld om de impact van de Nederlandse watersector in het buitenland te vergroten. Europa wordt gezien als een belangrijke exportmarkt voor Nederland. Meer specifiek, de Balkan is geïdentificeerd als een opkomende markt. Tezamen met de grote wateropgaves in de Balkanregio, zoals droogte en overstromingen, kunnen hier kansen voor de Nederlandse watersector ontstaan. Er zijn al enkele kennisinstellingen en adviesbureaus actief in deze regio op het gebied van delta- en stroomgebied beheer, maar er is meer nodig! 

Vanwege de opkomende markt en de kansen voor de sector heeft het recent gepresenteerde Partners voor Water programma 2016-2021 een aparte focus aanpak voor de Balkan geïdentificeerd voor de periode 2016-2017. De ambitie van het project is om interessante marktkansen voor de Nederlandse watersector in de Balkan regio te genereren. 

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Inge de Weerd (i.deweerd@nwp.nl) en/of Edyta Wisniewska (e.wisniewska@nwp.nl)