NWP: Meer impact in
het buitenland

NEN instituut voert campagne in watersector

17/03/2017

De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt, maar is minimaal vertegenwoordigd op mondiaal en Europees niveau bij ISO en NEN. Nederlandse partijen die internationaal opereren kunnen de watersector ondersteunen om de internationale positie van Nederland te verduurzamen. Normalisatie helpt bij de samenwerking met relevante landen en netwerken. Het NEN instituut voert campagne om het bewustzijn op dit gebied te vergroten. NWP directeur Lennart Silvis geeft in een interview aan wat volgens hem het belang van normalisatie is voor de export.