NWP: Meer impact in
het buitenland

Netwerkbijeenkomst Indonesië trekt veel belangstellenden

12/05/2017

In het kader van Partners voor Water vond vorige week het landenplatform Indonesië plaats. Op de hoogste verdieping van gebouw De Rotterdam, aan de Nieuwe Maas, werden de geïnteresseerden in de ontwikkelingen en mogelijkheden in de Indonesische watersector ontvangen door de Gemeente Rotterdam en NWP. 
De belangstelling voor de bijeenkomst was groot; met 90 aanwezigen waren alle geledingen van de watersector vertegenwoordigd. Het programma bevatte veel informatie en ruimte om oude contacten te ontmoeten en nieuwe contacten te maken.

Afzwaaiend Indonesië-coördinator bij NWP, Ivo van der Linden, trapte als moderator de bijeenkomst af. Johan Verlinde vertelde namens de gastheer Gemeente Rotterdam over de samenwerking die zij hebben met de stadsprovincie DKI Jakarta. Gemeente Rotterdam is betrokken in het Dutch Training and Exposure Programme, waarvan dit jaar de tweede fase is gestart. Als onderdeel van dit project met thema stedelijk waterbeheer, capacity building en kennisuitwisseling krijgen jonge werknemers van DKI Jakarta de mogelijkheid om een traineeship van drie maanden in Nederland te lopen. DUTEP-trainee Elisabeth Tarigan vertelde aan de groep, met daaronder ook de negen andere huidige DUTEP-trainees, over haar ervaringen in de samenwerking tussen Nederland en Indonesië.

Stand van zaken
Koos Wieriks, deltacoördinator Indonesië vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gaf een presentatie over de bilaterale samenwerking, waardoor de aanwezigen een actueel beeld kregen van de stand van zaken, zoals ontwikkelingen bij NCICD en het grote aantal binnenkomende missies dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Vervolgens werd er door drie aanwezigen een hulpvraag gesteld aan het publiek. Anastasia Yunika van TU Delft, Geert Hendriks van ADRA en Paul Bonné van Wereld Waternet hopen daarmee een volgende stap kunnen zetten in de projecten waar ze mee bezig zijn.
Anastasia is voor haar onderzoek naar een Flood Risk Reduction Framework in Semarang bezig met het verbeteren van de collectie van historische overstromings-gerelateerde data, met als doel tot een effectievere besluitvorming in overstromingsrisico-management te komen. Zij vraagt het publiek naar input. ADRA streeft naar veilig drinkwater en sanitatie voorzieningen voor 500 mensen die wonen op een vuilnisbelt in Bantargebang en is op zoek naar financiële hulp. Wereld Waternet wil graag consortia vormen en ondersteuning ter financiering van de Water Operator Partnerships. Daarnaast zijn ze op zoek naar manieren van financiering van projecten en wordt het publiek gevraagd mee te denken over mogelijkheden, zoals een Nationaal Waterfonds voor Indonesië. 

Workshops
Tijdens de koffiepauze splitste de groep zich op om naar drie verschillende workshops te gaan. De workshop over de ontwikkelingen in Noord-Java, geleid door Leon Valkenburg (Witteveen + Bos), trok de meeste belangstellenden. Hier werden de activiteiten in Jakarta, zoals het trilaterale MOU met Zuid-Korea en het project NCICD door Martijn Steenstra (Sweco) gepresenteerd, maar was ook ruimte voor de ontwikkelingen in uitdagingen door landverzakking en overstromingen in Pekalongan, gepresenteerd door Johan Helmer van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook was er aandacht voor de aanpak en resultaten van een pilotstudie in Demak en het potentieel om dit op te schalen, wat gepresenteerd werd door Fokko van der Goot (Ecoshape/Boskalis). Tenslotte werd een discussie rondom de Letter of Intent over Coastal Revilatisation op gang gebracht, waarin het gesprek kwam op rol die de Nederlandse watersector en overheid kunnen of dienen te hebben. Het belang van financiële haalbaarheid van projecten, participatie van gemeenschappen, duurzame oplossingen en publiek-private-partnerschappen kwam ter sprake. 

In de tweede workshop werd een discussie gevoerd over industrieel afvalwater in de sectoren textiel, food & beverage en palmolie, geleid door Paul van Koppen (NWP). Hier werden de voorlopige resultaten van een marktscan op dit thema, die door Witteveen + Bos wordt uitgevoerd voor de Nederlandse watersector, gepresenteerd door Arjen van Nieuwenhuijzen en Rizza Ardiyanti. Daarbij kwam naar voren dat de interessante mogelijkheden voor de Nederlandse watersector met name liggen in de sector food & beverage. Er werd geïnventariseerd welke producten en diensten de aanwezige organisaties kunnen aanbieden in deze sectoren, en wat zij nodig hebben van verschillende partijen om dit ook daadwerkelijk te doen. Ook werd er gezocht naar vervolgstappen richting de watertechnologiebeurs Indowater, waar een Nederlandse delegatie van bedrijven aan zal deelnemen. De beurs zal plaatsvinden van 12 tot 14 juli in Jakarta.

In de derde workshop, gemodereerd door Simon Warmerdam (voormalig Delegated Representative voor de overheidsrelatie onder het MoU Water in Indonesië), werden de recente ontwikkelingen in de Indonesische aanpak van veengebieden en laaglandgebieden besproken. Mathieu Pinkers (voormalig Ministerie van EZ) schetste de schaal en ernst van de problematiek en de internationale verplichtingen waar de Indonesische overheid aan dient te voldoen. Hierbij ging hij dieper in op een korte studie die hij voor de Nederlandse overheid heeft verricht naar de mogelijk hernieuwde betrokkenheid van Nederland bij laagland- en veengebieden, waarbij hij een tiental mogelijke initiatieven voor samenwerking schetste. Ronald Vernimmen (Deltares) liet vervolgens zien op welke schaal ingrepen nodig zijn in het watermanagement en wat er op dit moment plaatsvindt.

Dat de ontwikkelingen in Indonesië genoeg stof opleveren om over na te praten, bleek wel uit de netwerkborrel. Daar konden Indonesische hapjes natuurlijk niet bij ontbreken.

Wilt u meer weten over Indonesië of over deze bijeenkomst? Neem dan contact op Jelmer Klinkenberg, j.klinkenberg@nwp.nl

Presentaties:
Pitch - Paul Bonné, Wereld Waternet
Pitch - Anastasia Yunika, TU Delft
Plenair - Ivo van der Linden, NWP
Plenair - Johan Verlinde, Gemeente Rotterdam
Workshop 1 - Martijn Steenstra, SWECO Nederland
Workshop 1 - Leon Valkenburg, Witteveen+Bos
Workshop 2 - Paul van Koppen, NWP