NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe deelnemer Columbus Innovation Group stelt zich voor

13/04/2018

 

 

 

NWP verwelkomt Columbus Innovation Group als nieuwe deelnemer. Zij stellen zich graag aan u voor:

Columbus Innovation Group (CIG) is een internationaal opererend multidisciplinair Ingenieursbureau. We houden ons in hoofdzaak bezig met de thema’s afvalwater en energie en we hebben een (internationale) klantenkring opgebouwd in de publieke en private sector. CIG beschikt over een groot netwerk van zeer ervaren professionals. Deze zelfstandige professionals met minimaal vijf jaar ervaring, hebben een hoge mate van expertise, eenieder op zijn hun eigen vakgebied. Wij formeren per opdracht een team welke op dat moment het meest geschikt is voor de uitvoering van de gevraagde dienst. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de klant en de uitdaging in de opdracht voor de projectteamleden.
Nadat een team door CIG is samengesteld, faciliteert en begeleid het management van CIG het projectteam, bewaakt de uitvoeringskwaliteit, is aanspreekpunt voor de opdrachtgever en draagt de eindverantwoordelijkheid van het project. Lees meer over ons op onze website.