NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe deelnemer PNO Consultants stelt zich voor

08/04/2018

NWP verwelkomt PNO als nieuwe deelnemer. Zij stellen zich graag aan u voor:

Vanuit onze eigen start-up-wortels is PNO Consultants uitgegroeid tot marktleider in innovatie en funding consultancy in Nederland en Europa. Ons bedrijf is verbonden met een uitgebreid Europees netwerk van innovatieve partners, zoals bedrijven – van startup tot multinational, onderwijsinstellingen en universiteiten, sectororganisaties en technologieplatforms. Dit netwerk zetten wij in voor onze klanten, en om een steentje bij te dragen aan het innovatiebeleid van Nederland en de EU. 
Wij verstrekken innovatie- en subsidieadvies en starten ook op eigen initiatief projecten op, die aansluiten op Nederlands of Europees stimuleringsbeleid. Met onze sectorspecifieke aanpak zetten wij in op energie- en milieuvraagstukken, zoals energieproductie uit hernieuwbare bronnen en hergebruik van grondstoffen. Binnen de watersector zijn wij actief binnen de deelgebieden watertechnologie, deltatechnologie en maritiem/off-shore.