NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe kernadviseur Mali: Ele Jan Saaf

07/06/2018

Voor het Water OS 4 programma is een kernadviseur voor Mali aangesteld. ‘Bonjour, ik ben de nieuwe kernadviseur voor Mali. Mijn naam is Ele Jan Saaf en ik ben algemeen directeur van SaafConsult BV. De laatste keer dat ik in Mali was, is enige tijd geleden en ik verheug me erop weer een rol te kunnen gaan spelen in het kader van het Water OS 4 programma voor dit interessante land.

Ik was reeds kernadviseur (KA) voor de Palestijnse gebieden ruim een jaar geleden, dus ik ben bekend met de verbindende rol die een KA heeft tussen de Nederlandse watersector en de waterbelangen in het ontvangende land. Ik werk al 22 jaar in de watersector, waarvan 12 jaar in het Midden-Oosten en 5 in Zuid-Azië. Mijn motivatie om weer in de Sahel te gaan werken is om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan een problematiek die zich steeds duidelijker ontwikkelt: water, klimaatverandering en stabiliteit. Samen met de ambassade in Bamako, RvO.nl en NWP hoop ik mijn energie nuttig te kunnen inzetten als KA voor Mali.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over Mali, kunt u in eerste instantie contact opnemen met Audrey Legat: a.legat@nwp.nl.

Het Water OS 4 programma ondersteunt de ambassades in elf partnerlanden bij de uitvoering van hun meerjarige waterplannen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door NWP en RVO. Ele Jan is een van de kernadviseurs voor dit programma.