NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe kernadviseur Mozambique en financieringsinstrumenten

25/03/2014

Sinds vorige week is Gerbrand van Bork ter versterking van het Water OS en Water Mondiaal programma aangesteld als kernadviseur Mozambique en adviseur financieringsinstrumenten. Gerbrand zal hiermee de rol van Peter van den Horn overnemen en tevens andere kernadviseurs en ambassades adviseren over mogelijke business cases voor het Nederlandse bedrijfsleven en financieringsmogelijkheden. 

Gerbrand is econoom en financiële adviseur bij Ecorys. Hij heeft aan diverse waterprojecten op het gebied van business cases en financiering in het buitenland gewerkt (Ghana, Egypte, Rusland, Indonesië, Macedonië, Turkije, Kazachstan etc.). Daarnaast heeft hij jaren in Turkije gewoond en gewerkt om de Ecorys vestiging aldaar op te bouwen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij het Netherlands Turkish Water Partnership en heeft hij met de ambassade in Ankara samengewerkt. De kernadviseur helpt de ambassade bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse watersector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Mozambique actief willen worden.

Voor meer informatie over het water OS programma: j.oppenraaij@nwp.nl . Voor contact met de kernadviseur Mozambique en appropriate finance: g.vanbork@nwp.nl