NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe NWP deelnemer: Carthago Consultancy

11/10/2018

NWP heet Carthago Consultancy van harte welkom bij het NWP netwerk. Het eenmansbedrijf van Willem van Deursen stelt zich graag aan u voor:

'Carthago Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau voor waterbeheer en scenario-analyse. De uitdagingen voor waterbeheer komen van klimaatveranderingen en ontwikkelingen in de samenstelling van de maatschappij. Een almaar toenemende intensivering van landgebruik, landbouw en verstedelijking zorgen voor een steeds grotere druk op het watersysteem. Tegelijkertijd verliest de samenleving in toenemende mate zijn tolerantie voor de natuurlijke afwisseling van het watersysteem.

Ik ondersteun daarom regionale, nationale en internationale partijen met het in kaart brengen van deze uitdagingen en het formuleren van plannen van aanpak voor deze fenomenen. Een voorwaarde van deze strategieën is dat ze robuust genoeg zijn om onzekerheden op te vangen die onvermijdelijk boven water komen.

Hiervoor gebruik ik methoden als Integrated Water Resources Management, Systeem Analyse en Systems Dynamics, Rapid Assessment Modelling en Serious Gaming. Carthago Consultancy heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk en levert diensten en expertise in zelfstandige projecten maar ook als onderdeel van samenwerkingsverbanden.'