NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe NWP deelnemer: One Architecture

03/10/2014

One Architecture ontwerpt gebouwen, infrastructuur en stedelijke omgevingen. One Architecture maakt ook gebruik van het ontwerp om steden, regio's en landen te helpen met hun lange termijn ruimtelijke en infrastructurele planning. Vaak wordt daarbij in samenwerkingsverbanden met multidisciplinaire teams gewerkt. Zo vormt One Architecture met drie andere ontwerpbureaus het consortium Dutch Water Design. Dit team heeft projectervaring in het opstellen van het Deltaprogramma Nederland, visies op wateropgaven voor Zuid-Amerikaanse steden en delta’s in Zuid-Oost Azië en water-schaarste projecten India. One Architecture was daarnaast co-lead van 'The BIG U', het winnende voorstel bij Rebuild by Design voor de bescherming van Manhattan.

Het type opdrachten waar One Architecture aan werkt vereist een sterke samenwerking met de bureaus die de technische expertise inbrengen. De wisselwerking tussen de technische kijk en het perspectief van de 
ontwerper is een grote meerwaarde gebleken, zowel in de kwaliteit en integraliteit van de oplossingen als voor de verbeelding (en daarmee maatschappelijke steun).

Via NWP verwacht One Architecture expertise en partners te vinden voor deze integrale aanpak, waarbij het denken in netwerken, in termen van flexibele, dynamische verbanden die, afhankelijk van het vraagstuk, gevormd worden.