NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuwe NWP deelnemer: ZOA

16/06/2017

NWP verwelkomt een nieuwe deelnemer: ZOA! Zij stellen zich graag aan u voor:

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een gewapend conflict of natuurramp. We werken veelal in crisisgebieden. In deze gebieden willen we mensen nieuw perspectief bieden door samen in waardigheid en onderling vertrouwen te bouwen aan hun toekomst. ZOA is actief in de sectoren voedselzekerheid, vredesopbouw (incl. landrechten), onderwijs, shelter en WASH. De WASH-projecten richten zich zowel op de drinkwatervoorziening als op water voor landbouw en vee. In meerdere landen is ZOA onder andere betrokken bij projecten op het gebied van IWRM, water en conflict, menstrual hygiene management, CLTS en behaviour change.

Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onze ruim 800 medewerkers zijn werkzaam in zestien landen in Afrika, Azië, Midden-Oosten en Nederland. We laten ons inspireren door het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie op www.zoa.nl.