NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwbsrief 39 - 2013

11/11/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Export NL watersector groeit ondanks economische tegenwind
2. Presentatie Beira Masterplan op 2 december in Maputo, Mozambique
3. Nederland prominente rol tijdens viering 100-jarig bestaan Roemeense waterdienst

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
4. International Water Week: terugblik
5. De opening
6. Vitens wint Aquatech Innovation Award 2013
7. Industrial Leaders Forum
8. Sanergy winnaar Sarphati Sanitation Award

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
10. ARCADIS is eerste "Certified Delft3D Modelling Centre"
11. Waterschap Regge en Dinkel opent Nereda-installatie Vroomshoop
12. Public Urinals Systems for Emergency Situations Design Contest: Your votes please…

OVERIG
13. Workshop Governance models in drinking water supply and waste water management in urban areas
14. Symposium uitkomsten onderzoek naar watermanagement door studenten Universiteit Utrecht in Lombok, Indonesië
15. Conferentie waterveiligheid en vrede in Den Haag

NIEUWS

1. Export NL watersector groeit ondanks economische tegenwind
De export van de watersector groeide in 2012 met 6,5%, naar een bedrag van 7,1 miljard euro. Dat positieve beeld geldt ook voor 2013: Ruim 60% van de bedrijven verwacht dat de buitenlandse omzet van wateractiviteiten in 2013 zal toenemen, tegenover ongeveer een op de vijf dat een afname verwacht. Download hier het complete rapport.

2. Presentatie Beira Masterplan op 2 december in Maputo, Mozambique
Eind oktober is het ruimtelijk masterplan voor de stad Beira afgerond. Het masterplan, gefinancierd door Water Mondiaal Mozambique en opgesteld door een consortium onder leiding van Deltares met o.a. Witteveen+Bos en Wissing, is besproken en goedgekeurd door de gemeente en de stakeholders in Beira. Burgemeester Simango van Beira presenteert het masterplan in een keynote speech op maandag 2 december tijdens de eendaagse Beira Development Corridor Conference in Maputo, Mozambique. Voor meer informatie over de conferentie, zie www.beiradevelopmentcorridor.com.

Momenteel wordt door de Gemeente Beira, het projectteam en de Nederlandse Ambassade in Maputo gewerkt aan het voorbereiden van de implementatie van het Beira Masterplan. Daartoe zal in maart 2014 een ‘Investors Conference’ worden gehouden in Beira. De lijst met follow-up projecten van het Beira Masterplan is inmiddels beschikbaar. Voor meer informatie over het Beira Masterplan kunt u contact opnemen met Peter v.d. Horn, p.vandenhorn@nwp.nl of de procesmanager van het Beira Masterplan, Ben Lamoree, info@lamoreeconsult.com

3. Nederland prominente rol tijdens viering 100-jarig bestaan Roemeense waterdienst
Op donderdag 31 oktober vierde “Administratie Nationale Apele Romane”, de nationale administratie Roemeense Wateren, het equivalent van de Nederlandse Waterdienst en waterschappen gecombineerd, haar 100-jarig bestaan. Naast een aantal politieke prominenten zoals oud-president Ion Iliescu en minister van Milieu en Klimaatverandering Rovana Plumb werd Nederland in de persoon van ambassadeur Matthijs van Bonzel uitgenodigd een prominente rol te spelen op het symposium. Van Bonzel gaf een korte speech over de nauwe banden tussen Nederland en Roemenië op watergebied en de gelijkenissen tussen beide landen gezien het feit dat beide landen het laatste gedeelte van de stroomgebieden van Europa’s grootste rivieren, de Donau en de Rijn, herbergen. Nederland was het enige land dat zo’n prominente rol kreeg waarmee weer eens onderstreept werd dat Nederland het belangrijkste partnerland voor Roemenië is als het gaat om kennisdeling en samenwerking op het gebied van water –en kustbeheer. Voor de Nederlandse watersector kwamen de volgende interessante zaken ter tafel tijdens het symposium:

- Roemenië is voornemens een nieuw kanaal tussen de rivier de Siret en zuidelijk Roemenië aan te leggen (het Siret-Baragan kanaal). Het project is opgenomen in de volgende programmaperiode van Europese structuurfondsen (2014-2020) maar zal hoogstwaarschijnlijk grotendeels middels een PPP-constructie gefinancierd moeten worden.
- Het ministerie van Milieu, Klimaatverandering, Bosbouw en Water zal veel nadruk leggen op water –en kustbeheer in het operationele programma structuurfondsen 2014-2020. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat meer Europees geld in deze periode naar waterprojecten zal gaan.
- Wat betreft dit operationele programma zal er gestreefd worden naar vroegtijdige uitgaven van structuurfondsen om zo de kans op grootschaliger absorptie van Europese middelen te vergroten. Daarmee is de kans aanwezig dat er de komende jaren nieuwe interessante en grootschalige projecten op de markt zullen komen.

Het NWP i.s.m. de Unie van Waterschappen onderhoudt nauwe banden met de Roemeense watersector d.m.v. een bilateraal panel water –en kustbeheer. Een groot aantal waterschappen, kennisinstellingen en private partijen voert projecten uit in Roemenië.

Contact: Dennis van Peppen – Agentschap NL, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl, Johan Oost – NWP, Johan.Oost@wateropleidingen.nl en Marcel de Ruijter – Unie van Waterschappen, mruijter@uvw.nl

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vond plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws.

4. International Water Week: terugblik
Met meer dan 1050 bezoekers van de conferentie heeft de International Water Week Amsterdam de verwachtingen ruim overtroffen. Internationale delegaties, individuele waterprofessionals en young water professionals troffen elkaar in een uitstekende sfeer. Ook in het Holland Pavilion op de Aquatech was het de hele week gezellig druk. In deze nieuwsbrief alvast een eerste terugblik.

Op www.dutchwatersector.com is uitgebreid verslag gedaan van de International Water Week Amsterdam. Lees en zie hier ondermeer het samenvattende fotoverslag van de conferentie.

5. De Opening
Zeshonderd gasten luisterden tijdens de opening naar de keynote speeches van Prins El Hassan Bin Talal, minister Melanie Schultz van Haegen, die pleitte voor een VN programma over waterveiligheid, dhr Nguyen Dinh Tioan, de Vietnamese Vice minister voor constructie, en mr Luky Eko Wuryanto, Deputy Minister for Infrastructure and Region Development Coordinating Ministry for Economic Affairs Republik of Indonesia, die vertelde over de grote plannen die de stad heeft om Jakarta flood proof te maken. Kon u niet aanwezig zijn of kon u delen van de speeches niet volgen, klik dan op bovenstaande links voor de complete keynotes, of bekijk de videoregistratie van de Opening Ceremony. Tijdens de opening werden ook de Aquatech Innovation Awards bekend gemaakt. Vitens was de trotse overall winner met Humvi Liquid. Zie onderstaand bericht.

6. Vitens wint Aquatech Innovation Award 2013
De HumVi Liquid technology van Vitens is uitgeroepen tot algemeen winnaar van de Aquatech Innovation Award 2013. De award is een erkenning voor het meest vernieuwende product, dienst of oplossing en is een benchmark geworden voor topkwaliteit binnen de watertechnologiesector. Naast de algemeen winnaar zijn X-Flow (Pentair), Lacroix Sofrel, Unisense A/S en Mekorot National Water aangewezen als winnaar van een Category Award. De winnaars werden bekend gemaakt op 4 november tijdens de officiële openingsceremonie van de International Water Week en Aquatech Amsterdam in Amsterdam RAI.
Voor meer informatie zie www.aquatechtrade.com

7. Industrial Leaders Forum
Het Industrial Leaders Forum is een goed voorbeeld van een cross sectorale aanpak van wate rissues. CocaCola, AkzoNobel, FrieslandCampina, Heineken en vele andere bedrijven kwamen naar de International Water Week om in te gaan op de manier waarop zij omgaan met bijvoorbeeld waterschaarste. Yes, we can do more, was het geluid vanuit de industrie. Lees hier het complete verslag.

8. Sanergy winnaar Sarphati Sanitation Award
Sanergy gaat naar huis met de eerste internationale Sarphati Sanitation Award. De award wil duurzame sanitatie oplossingen voor het internationale voetlicht brengen en wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

“Sanitatie voor iedereen en altijd!” Zo beëindigde Becky Auerbach van het winnende Sanergy haar pitch. De concurrentie was groot. De mededingers - NGO IDE Cambodia en Mr. Toilet, Jack Sim - hebben beiden hun sporen verdiend in het verbeteren van de toegang tot sanitatie. Elke dag sterven er twee miljoen mensen aan diarree en hebben 2.5 miljoen geen toegang tot verbeterde toiletvoorzieningen. Sanergy is vastbesloten om daar iets aan te doen. "Wij zijn de organiserende partijen van de Sarphati Award dan ook erkentelijk voor de prijs", aldus Auerbach.

De pitches van de drie genomineerden en de uitreiking zijn te zien op YouTube .
Lees een uitgebreid artikel over de uitreiking van de Sarphati Sanitation Award op de website van Dutchwatersector.com

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Nieuwe kansen in de Colombiaanse watersector
Het Holland Colombia Water Platform wil graag Nederlandse bedrijven uitnodigen om hun interesse te tonen voor de volgende projecten:

- Revisie straatgotenherstelproject Barranquilla; de departementale milieuauthoriteit CRA start het tenderproces voor dit project van ca. 1,14 miljoen euro op 13/11.
- Formulering laatste fasen masterplan stroomgebied Guacavia rivier ten oosten van Bogotá; vanaf 14/11 tendert milieuauthoriteit Corpoorinoquia dit consultancyproject van ca. 270.000 euro.
- Voltooiing drinkwatervoorzieningssysteem buitengebied Buenaventura, in opdracht van de gemeente Buenaventura; het tenderproces van dit project van ca. 2 miljoen euro start op 15/11.
- Revisie watervoorzieningssystemen gemeenten rond Cartagena; nutsbedrijf Aguas de Bolivar start op 21/11 met de tendervoorbereidingen voor dit project ter waarde van ca. 600.000 euro.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Rick Dellemann: r.dellemann@hcwp.nl.

10. ARCADIS is eerste "Certified Delft3D Modelling Centre"
ARCADIS is deze week tijdens Delft Software Days 2013 als eerste en vooralsnog enige adviesbureau door Deltares gekwalificeerd als Certified Delft3D Modelling Centre. De certificering houdt in dat Deltares op basis van recent uitgevoerde projecten vaststelt of de toepassing van Delft3D aan alle normeisen voldoet. Hierbij moet de kennis en kunde aangetoond worden op tenminste drie verschillende terreinen, waarvan waterbeweging een verplicht onderdeel is. De twee andere terreinen kunnen bijvoorbeeld sediment transport en waterkwaliteit zijn.
Lees het volledige bericht op de website van ARCADIS.

11. Waterschap Regge en Dinkel opent Nereda-installatie Vroomshoop
Op maandag 11 november opent waterschap Regge en Dinkel in Vroomshoop de eerste hybride Nereda-installatie van Nederland. In de rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt het waterschap de innovatieve Nereda-techniek. Het resultaat is gezuiverd afvalwater van hoge kwaliteit waarbij in het zuiveringsproces minder energie en chemicaliën gebruikt worden.

Op maandag 11 november opent waterschap Regge en Dinkel de Nereda-installatie Vroomshoop. We vieren dit door de organisatie van een mini-symposium onder leiding van watergraaf Stefan Kuks. Tijdens deze bijeenkomst zullen er verschillende partijen spreken waarmee het waterschap in de afgelopen jaren heeft samengewerkt bij de bouw van de installatie. Cora Uijterlinde (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) Helle van der Roest (Royal HaskoningDHV) en Mathijs Oosterhuis (waterschap Regge en Dinkel) zullen spreken over wereldwijde kansen voor Nereda.

Verder geven gedeputeerde Bert Boerman (Provincie Overijssel), Ben Engberts (gemeente Twenterand) en Jaap Hos (waterschap Regge en Dinkel) speeches over de veranderende rol van overheden.
Lees het volledige bericht op de website van Waterschap Regge en Dinkel.

12. Public Urinals Systems for Emergency Situations Design Contest: Your votes please…
Lack of access to sanitation in emergency situations often leads to indiscriminate urination, especially if there are long toilet queues. Moreover, the limited number of toilets present is used inefficiently: people who urinate occupy the space of people who want to defecate.

The introduction of 'public' urinals is expected to boost the efficiency of the existing toilets. As there are no sound designs available yet, WASTE organised a design contest.This contest resulted in 14 applications from 11 different countries. Experts in the field of emergency sanitation scored the applications. During the International Water Week in Amsterdam Dick van Ginhoven (Foreign Affairs) called upon IWW public to vote for their favourite among 4 nominated entries. The voting closes Sunday 17 November at 12 pm GMT. You can vote here: waste.nl/en/design-contest

This design contest is managed by WASTE in close cooperation with the Netherlands Red Cross and part of the Emergency Sanitation Project, which is being undertaken by a consortium of the International Federation of the Red Cross (IFRC), Oxfam GB and WASTE and is funded by the US Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA). It aims to increase the global understanding of current and future emergency situations and to propose new concepts and modular technologies for safe excreta disposal in emergency settings that are applicable in a variety of situations. See www.emergencysanitationproject.org for more information or contact Jan Spit, programme manager emergency sanitation at WASTE, jspit@waste.nl (+31 6 57 99 78 74).

OVERIG

13. Workshop Governance models in drinking water supply and waste water management in urban areas
On Thursday, November 21, 2013 the University of Tilburg and Utrecht University in collaboration with TERI Delhi and TERI-Netherlands are organizing, a one-day workshop ‘ Governance models in drinking water supply and waste water management in urban areas’ at the Academy Building at Domplein in Utrecht.

The aim of the workshop is to bring together academics and experts from the Netherlands and India. The speakers will discuss various forms of partnerships in drinking water supply and waste water management. Both public-public partnerships, public-private partnerships, and partnerships in which private parties (such as citizens collectives, NGOs and multinationals) collaborate will be discussed.

The workshop is part of a larger research project on the effects of different governance models in the fields of drinking water and waste water management.

The workshop starts at 9:30 and ends at 18:30. The language spoken is English. Participation, including lunch, is free.

We are happy to invite you to attend this workshop and to participate in the discussion. Please send an e-mail to Ms. Fee Romein (f.romein@uu.nl) if you want to participate in the workshop.

14. Symposium uitkomsten onderzoek naar watermanagement door studenten Universiteit Utrecht in Lombok, Indonesië
Zevenentwintig studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht hebben in duo’s onderzoek gedaan naar tien thema’s met betrekking tot watermanagement op het eiland Lombok, Indonesië in mei 2013. Dit Research Project is een tweejaarlijks internationaal en maatschappelijk onderzoek dat de studenten zelf hebben georganiseerd. De tien kwalitatieve, kleinschalige onderzoeken variëren van thema’s water governance, water distribution tot ontwikkelingssamenwerking.

De uitkomsten van dit onderzoek worden vol trots gepresenteerd op het symposium in Utrecht op 14 november 2013. U bent van harte uitgenodigd om deze inspirerende dag kosteloos bij te wonen. De organisatie zal ervoor zorgen dat u zich voor een dag in Indonesische watermanagement sferen begeeft! Voor meer informatie zie www.researchprojectindonesie.nl

15. Conferentie waterveiligheid en vrede in Den Haag
Op 14 en 15 november wordt er een internationale conferentie over waterveiligheid en vrede gehouden in het Vredespaleis in Den Haag. De beschikbaarheid van waterbronnen is bepalend voor het welzijn, de welvaart en de stabiliteit van maatschappijen over de wereld. De toenemende schaarste en vaak onevenredige verdeling van zoet water gaan gepaard met een toename van spanningen in het dagelijkse leven. Deadline voor registratie is 12 november. Lees meer op de website van The Hague Institute for Global Justice.