NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 09 -2012

02/03/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief/index.php  voor de webversie.

NIEUWS
1. Bijeenkomst Aqua Nederland Vakbeurs: MKB in Topsector Water
2. Netwerkplein tijdens Aqua Nederland Vakbeurs
3. Collectieve Nederlandse stand op IWA World Congress on Water, Climate and Energy in Dublin
4. Seminar ‘Bedrijfskansen in OS-landen’ op Aqua Nederland Vakbeurs
5. Missie Staatssecretaris Atsma naar Indonesië

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
6. Facts and figures WWF6
7. Effective Water Communications & Awareness Raising through global & integrated networks
8. Alles over de Nederlandse deelname op www.dutchwatersector.com

NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Boek over crisismanagement bij overstromingen verschenen
10. DHV en Royal Haskoning kondigen voorgenomen fusie aan
11. Hoog water op het Gelders Eiland
12. Reest en Wieden ondersteunt waterschap Nakanbé in Burkina Faso

OVERIG
13. Kivi Niria Mini-Seminar Water

NIEUWS

1. Bijeenkomst Aqua Nederland Vakbeurs: MKB in Topsector Water
Het Topsectorenbeleid streeft naar meer ruimte voor ondernemers, minder regels en vooral het stimuleren van innovatie. De afgelopen periode, sinds de bedrijfslevenbrief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, zijn nieuwe plannen ontwikkeld zoals het innovatiecontract Watertechnologie 'Kennis van Water, Kassa voor Later' en Human Capital 'Creëer je toekomst met Water'.

In deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht en wordt u gevraagd mee te denken hoe de plannen tot een succes te maken en hoe deze uw eigen ambities kunnen ondersteunen. Daarbij wordt ook specifiek een brug geslagen naar kansrijke andere Topsectoren die een grote link hebben met water, waaronder Energie, Tuinbouw en Agrofood. De mogelijkheden voor ondersteuning hierbij worden gepresenteerd door AgentschapNL.

Aanvang 9.30 uur, einde 11.30 uur
Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van Aqua Nederland. 

De bijeenkomst 'MKB in Topsector Water' wordt  georganiseerd door Aqua Nederland en  het Innovatiebureau Watertechnologie (NWP).

2. Netwerkplein tijdens Aqua Nederland Vakbeurs
Verbinden, kennisuitwisseling, netwerken en samenwerken. Dit vormen de centrale thema’s binnen het Netwerkplein dat Aqua Nederland in samenwerking met het Innovatiebureau Watertechnologie (NWP), Water Alliance, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, VLM en SKIW voor het eerst gezamenlijk neerzet tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs. De stand heeft een open karakter en biedt partijen gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met de diverse netwerk- en brancheorganisaties uit de watertechnologiesector. We zien u graag op het Netwerkplein, standnummer 222!

De Aqua Nederland Vakbeurs wordt gehouden van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 maart 2012 in de Evenementenhal in Gorinchem. Meer dan 300 bedrijven presenteren zich dit jaar op Aqua Nederland Vakbeurs wat betekent dat de Aqua Nederland Vakbeurs weer is gegroeid. Naast de beurs biedt Aqua Nederland de bezoeker ook een gevarieerd Kennisprogramma. Voor meer informatie over de Vakbeurs en het programma zie www.aquanederland.nl

3. Seminar ‘Bedrijfskansen in OS-landen’ op Aqua Nederland Vakbeurs
Van 20-22 maart vindt in Gorinchem de jaarlijkse Aqua Nederland Vakbeurs plaats. Ongeveer 250 Nederlandse watertechnologische bedrijven presenteren zich hier. De belangstelling van waterbedrijven om ook in ontwikkelingslanden actief te zijn, is groeiende. Daarom organiseren Aqua Nederland, Aqua for All en NWP op 22 maart een seminar tijdens de vakbeurs over het thema ‘Bedrijfskansen in ontwikkelingslanden'

Voorlopige programma:
10.00 uur: Inleiding Water en Ontwikkelingssamenwerking (OS), door Aqua Nederland
10.10 uur: Subsidies en financieringsopties, door Partners voor Water 
10.30 uur: ‘Route to market' lessen uit de internationale studie ‘Access to Safe Water for the Base of the Pyramid´. Door BOP Innovation Centre.
10.50 uur: Diverse bedrijven geven een pitch over hun ervaringen, oa:
- PWN als grootaandeelhouder in een waterbedrijf in Rwanda
- Hatenboer Water over haar waterbedrijf in Kenia
- Aqua Aero Watersystems over introductie van de Dutch Sceptic Tank
11.40 uur: Wrap up en vooruitblik naar middagprogramma in de Water OS stand
12.00 uur: De vakbeurs opent haar deuren (dagelijks van 12.00-20.00 uur)

Wilt u deelnemen? Geef u dan op via h.brunt@aquaforall.nl. Mocht u geen invitatie hebben voor de beurs, vraag daar dan expliciet om.
Gedurende de drie dagen van de vakbeurs presenteren een aantal OS-organisaties zich ook 's middags op de beursvloer in de Water OS stand. Daar kunnen verdere gesprekken tussen bedrijfsleven en de OS-sector gevoerd worden.

4. Collectieve Nederlandse stand op IWA World Congress on Water, Climate and Energy in Dublin
Vanuit de sector komen diverse signalen bij ons binnen dat er belangstelling is voor een collectieve deelname aan de beurs die gehouden wordt tijdens het IWA World Congress on Water, Climate and Energy in Dublin.

Inmiddels hebben zich ruim 600 internationale delegates geregistreerd voor dit World Congress; in totaal worden er 2.000 verwacht. Het NWP coördineert in samenwerking met Match+ een Nederlandse stand van 24 tot 40 m2 op dit internationale evenement indien daar voldoende belangstelling voor bestaat.

Mogelijke opties voor deelname in de Nederlandse stand:
Posterruimte  A0 formaat € 750,-
- 3 m2 standruimte incl.standbouw € 1.750,- + mogelijkheid tot bestellen van maximaal 1 congresregistratie voor slechts €200,-
- 6 m2 standruimte incl. standbouw € 3.500,- + mogelijkheid tot bestellen van maximaal 2 congresregistraties voor slecht  €200,- per stuk
- Deelname aan het congres tegen early bird fee, € 675 voor IWA Members en €785 voor IWA non Members

Bent u geïnteresseerd in deelname, meldt u zich dan uiterlijk 10 maart 2012 aan bij s.tietema@nwp.nl

5. Missie Staatssecretaris Atsma naar Indonesië
Van 8 tot en met 11 mei 2012 brengt Staatssecretaris Joop Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Min IenM) een werkbezoek aan Indonesië.  Het accent van het bezoek ligt op de samenwerking in de watersector en  staat in het teken van het verstevigen van de bestaande relatie tussen Indonesië en Nederland. Hiervoor zal onder andere het bestaande (4 partijen) ‘Memorandum of Understanding’ worden verlengd. Het werkbezoek zal onder andere gebruikt worden om te spreken met de Indonesische counterparts en er zullen meerdere veldbezoeken georganiseerd worden. De veldbezoeken staan in het teken van waterveiligheid voor Jakarta en de laagland problematiek.

Uiteraard willen we ook de mogelijkheid bieden voor de Nederlandse watersector dit bezoek te benutten voor hun eigen activiteiten, bestaande relaties uit te bouwen en nieuwe kansen te benutten. Er zullen onder andere workshops worden gehouden rond verschillende thema’s en er zal een bedrijvendiner plaatsvinden.

Graag vernemen we van u (zo spoedig mogelijk) of u interesse heeft op enige wijze aan te sluiten op dit bezoek. U kunt uw interesse kenbaar maken aan het Indonesië platform, t.a.v.  Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, 070-3043712) o.v.v. interesse werkbezoek Stas Min IenM.

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk.

6. Facts and figures WWF6

 •          140 ministerial delegations and 80 ministers are expected
 •          Over 800 hours of discussions and debate
 •          600 organisations including many NGOs and associations, 160 working groups and over 2,000 people involved in the preparation of the Forum
 •          1,800 young people, 6 to 35 year-olds, from schools or young professionals, active for several months through manyinitiatives (eg the World Youth Parliament on Water - PMJE)
 •          Over 400 volunteers mobilised before and during the Forum week
 •          Twenty high-level political meetings, a ministerial conference, Parliamentary Conference and the International Conference of Local and Regional Authorities for Water (March 14-  15)
 •          More than 300 sessions dedicated to solutions for the challenges of water in the world and hundreds of parallel conferences
 •          180 events and projects labeled "Grassroots & Citizenship" to mobilise civil society, including 140 at the time of the Forum
 •          To date, more than 1,200 solutions on the international platform www.solutionsforwater.org
 •          A Village of Solutions, a space for awareness and exhibitions
 •          Nearly 120 side events
 •          Nearly 30 national pavilions and more than 90 exhibition booths including NGOs, institutions, businesses, communities, etc.

Nine days before the opening of the 6th World Water Forum, www.worldwaterforum6.org

7. Effective Water Communications & Awareness Raising through global & integrated networks
UNESCO-IHE Institute for Water Education, UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication (UNW-DPAC), the Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), the International Water Association (IWA) and IRC International Water and Sanitation Centre organize session CS3.5 at the 6th World Water Forum in Marseille, France. Download the invitation

8. Alles over de Nederlandse deelname op www.dutchwatersector.com
Nederland raakt langzaam in de ban van het 6e Wereld water forum. Dat blijkt uit de uitgebreide deelname aan het Nederlandse paviljoen en de vele themasessies met Nederlandse sprekers. Nederland is ook trekker van een aantal ‘target sessions’ waarbij de Franse organisatoren hebben gevraagd om op die sessies te komen tot een specifieke doelstelling. Voor Nederland speelt dat op de sessie ‘Towards a Roadmap for a Sustainable and Resilient Future for Delta Countries’ waar gesproken zal worden over de ‘5D’s’ uit het Deltaprogramma: deltaprogramma, deltafonds, delta commissaris, deltawet, deltabeslissingen.

Op dinsdag 6 maart zal op de website www.dutchwatersector.com het hele overzicht worden gepubliceerd van de Nederlandse inzet voor het wereld water forum.  Ook zal een speciale nieuwsbrief verschijnen. Neem nu alvast een abonnement.

Tijdens het Wereld Water Forum zal op de website regelmatig worden bericht over de Nederlandse deelname.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Boek over crisismanagement bij overstromingen verschenen
Het Netherlands US Water Crisis Research Network (NUWCReN)* heeft een boek gepubliceerd over crisismanagement bij overstromingen.

In Flood preparedness in The Netherlands: a US perspective wordt een groot aantal aspecten van de Nederlandse crisisbeheersing bij overstromingen en de herstelperiode daarna besproken. Daarbij zijn de ervaringen die Amerika heeft opgedaan met dit soort situaties betrokken. Amerika heeft immers regelmatig met overstromingen en andere rampen van alle soorten en omvang te maken en heeft hiermee meer ervaring dan Nederland.

In het boek wordt aangegeven wat de Amerikaanse aanpak voor Nederlandse situaties kan betekenen. Het gaat onder meer om zelfredzaamheid, command en control systemen, verticale evacuatie, publiek-private samenwerking, gezondheidsimpact en evaluatie van rampen. Het boek sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de Nederlandse crisispraktijk.

Flood preparedness in The Netherlands: a US perspective is gratis te bestellen bij Saskia Hommes, kennisinstituut Deltares, saskia.hommes@deltares.nl of 088 335 7754.

10. DHV en Royal Haskoning kondigen voorgenomen fusie aan
Nieuwe combinatie in wereldwijde top 10 van onafhankelijke, niet-beursgenoteerde ingenieursbureaus DHV en Royal Haskoning willen hun krachten bundelen. Het nieuwe bedrijf zal één van Europa's meest toonaangevende projectmanagement, ingenieurs- en adviesbureaus zijn. Wereldwijd gaat het nieuwe bedrijf tot de top 40 behoren en onder de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde ingenieursbureaus, zelfs tot de wereldwijde top 10. Lees meer op de websites van DHV en/of Royal Haskoning.

11. Hoog water op het Gelders Eiland
In de maand maart is er in het Nederlands Watermuseum een nieuwe fototentoonstelling te zien. Terwijl onlangs (30 november 2011) het waterpeil in de Rijn bij Lobith een absoluut laagterecord brak met 6.98 boven NAP, geeft deze fototentoonstelling een beeld van de gevolgen van hoge waterstanden in de Rijn. 

De foto’s omvatten de belangrijkste overstromingen en hoogwaterstanden in de vorige eeuw in wat nu de Gemeente Rijnwaarden is. Het gebied omsluit de dorpen Pannerden, Aerdt, Herwen, Tolkamer, Lobith en Spijk. Deze plaatsen liggen tussen de Rijn en de vroegere Rijnbedding; het gebied wordt ook wel Gelders Eiland genoemd.

De tentoonstelling was eerder te zien in het gemeentehuis Rijnwaarden en is mede tot stand gekomen dankzij burgemeester Slinkman van de gemeente Rijnwaarden, het Waterschap Rijn en IJssel, waterschapsarchivaris Henriette Marsman en heemkundekring Rijnwaarden. www.watermuseum.nl

12. Reest en Wieden ondersteunt waterschap Nakanbé in Burkina Faso
Waterschap Reest en Wieden ondersteunt, samen met Vitens Evidens International (VEI), met raad en daad het waterschap Nankabé in Burkina Faso. De geldelijke steun, € 720.000,00 voor dit project komt van het Waterfonds van de Europese Unie. Deze week is de formele start van de samenwerking tussen de drie partner in Burkina Faso. Secretaris-directeur Klaas Schuttinga ondertekent daar met de lokale waterautoriteiten het samenwerkingsprotocol. Hij en Henk Post, coördinator internationale samenwerking van het waterschap, leggen een veldbezoek af. Ze bekijken een dam, een irrigatieproject en ontmoeten een lokaal watercomité. Ook is er een onderhoud met de Nederlandse ambassadeur. Lees verder op de website van waterschap Reest en Wieden

OVERIG

13. KiviNiria Mini-Seminar Water
Met duurzaamheid hoog op de agenda zijn we ons meer dan ooit bewust van de gevolgen van onze activiteiten voor mens en milieu. Door de klimaatverandering heeft water een steeds prominentere plaats gekregen binnen dit thema, en dan met name watergebruik in relatie tot waterschaarste. Om onze activiteiten écht te verduurzamen, moeten we dan ook de verantwoordelijkheid nemen voor het wereldwijde waterprobleem. Wat is de directe en indirecte impact van onze activiteiten op waterschaarste, en welke risico’s en kansen zitten daar aan verbonden?

Graag discussiëren we over deze en andere ‘global challenges’ met de water experts van Nederland in het Mini-Seminar Water, dat op 18 april in Nijmegen zal plaatsvinden en door KiviNiria georganiseerd wordt. Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.kiviniria.nl/gelderland