NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 1 - 2013

11/01/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS

1.NWP zoekt versterking: vacature Programmamanager YEP
2.International Forum Ecology, 28 februari-2 maart 2013 in St Petersburg
3. IWEX Birmingham, 16-18 april 2013
4. Collectieve beursdeelname Wasser Berlin, 23-26 april 2013
5. Roemeense watertechnologiebeurs, Expo Apa, 10-12 juni 2013
6. Ghana Water OS update: vertrek kernadviseur, GHANECC, Ecorys en bijeenkomst 7 maart
7. Sectorbijeenkomst landenplatform Indonesie
8. Klachten over aanbestedingsprocedures in Colombia? Geef ze door!
9. Nieuwe Waterwonderen-ambassadeur: Charlotte van Erp Taalman Kip

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

10. Internationale mediacampagne ‘the Phosphorus challenge' gaat van start
11. Vacature Ecorys Nederland BV: Junior / Medior Econoom op gebied van Water en Milieu
12. Hydraulic Fill Manual
13. Landustrie Sneek viert 100 jarig bestaan in 2013

OVERIG NIEUWS

14. European Innovation Partnership
15. Subsidie voor innovatieprojecten door samenwerkingsverbanden
16. Openbare aanbesteding watervoorziening regio Guelmim Tantan Marokko

NIEUWS

1. NWP zoekt versterking: vacature Programmamanager YEP

Het NWP is op zoek naar een programmamanager voor het Young Expert Program voor gemiddeld 24 per week. Het YEP wordt in PPP-verband uitgevoerd door NWP en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De programmamanager wordt verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, aansturing en uitvoering van het YEP-programma en -programmabureau.

Het Young Expert Programma voor Water heeft als doel het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de watersector in zowel ontwikkelingslanden als bij kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Nederland. Dit moet resulteren in versterking van de capaciteit in ontwikkelingslanden en in Nederland en tot vergroting van de resultaten van de samenwerking.

Klik hier voor de volledige vacature. Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 28 januari 2013.

2. International Forum Ecology, 28 februari-2 maart 2013 in St Petersburg

Van 28 februari tot en met 2 maart 2013 vindt voor de vierde keer in het Russische Sint-Petersburgs het International Forum Ecology plaats. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Russische equivalenten van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het forum richt zich onder andere op de bescherming van water resources, milieuvervuiling, gebruik van nieuwe technologieën, en modernisering van watervoorzieningen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Naast een forum kent Ecology ook een beurs.

Meer dan 500 internationale delegates nemen deel in het programma van Ecology. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evgeny Shamanov.

Klik hier voor de business Letter, hier voor het programma en hier voor het rapport Russian Water & Wastewater Market Ripe for Investment

3. IWEX Birmingham, 16-18 april 2013

In opdracht van Agentschap NL organiseert PSPS Consultants samen met het NWP (mede namens VLM, Water Alliance en Aqua NL) van 16 t/m 18 april 2013 een Holland Lounge op de Sustainability Live.

In het buitenland staat Nederland bekend als innovatieland. Het innovatievermogen van Nederlandse ondernemers willen wij door uw deelname aan de Sustainability Live ook aan het Engelse publiek laten zien. De vakbeurs Sustainability Live vindt plaats van 16 t/m 18 april 2013 en heeft drie grote onderdelen: Energie (NEMEX), Water (IWEX) en Energie uit afval (EfW). Er is plek voor tien bedrijven. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 februari 2013. Neem voor meer informatie contact op met Sandra Borst of Carmen Quinders

4. Collectieve beursdeelname Wasser Berlin, 23-26 april 2013

Van 23 tot 26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een gezamenlijk Nederlands paviljoen realiseren.

Afhankelijk van het aantal deelnemende partijen liggen de kosten (bij minimale afname van 6m2) rond de € 3500. Voor dit bedrag krijgt u een paviljoen met de uniforme uitstraling van Holland branding, koffie/thee faciliteiten, netwerkmomenten, zes vierkant meter presentatieruimte, een tafel en twee stoelen, een brochurerek en twee posterplekken. Meer vierkante meters afnemen is uiteraard ook mogelijk (per 3m). Aanmelden kan via de volgende link of door een bericht te sturen naar Sandra Borst.

5. Roemeense watertechnologiebeurs, Expo Apa, 10-12 juni 2013

Het NWP is aan het onderzoeken of er voldoende animo is voor een gezamenlijke beursdeelname aan de Expo Apa in Roemenie. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de kosten zullen zijn. Zodra we hiervan een inschatting hebben, berichten wij hierover in deze nieuwsbrief. Bent uw geïnteresseerd, meld u dan bij Sandra Borst

6. Ghana Water OS update: vertrek kernadviseur, GHANECC, Ecorys en bijeenkomst 7 maart

In Ghana is een voor de Nederlandse sector veelbelovend waterprogramma ontwikkeld door de Nederlandse ambassade in Accra, met ondersteuning door het Water OS programma. Ghana kernadviseur Marco Schouten van Vitens Evides International heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Bij de verdere formulering van het programma zal Marco niet meer betrokken kunnen zijn. Zijn opvolger zal in de loop van februari geworven worden. Houdt daarvoor deze nieuwsbrief in de gaten.

Marco's laatste wapenfeit zal bestaan uit het vertegenwoordigen van de Nederlandse Watersector op de GHANECC conferentie Accra van 13 tot en met 17 februari 2013. Tenslotte is hij aanwezig bij de volgende landenplatform-bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het NWP op 7 maart 2013 van 14.00 uur tot en met 17.00 uur.

Tenslotte is de tender Ex Ante Evaluatie, Feasibility study and baseline survey gewonnen door het Nederlandse adviesbureau Ecorys.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij Joris van Oppenraaij en Marco Schouten

7. Sectorbijeenkomst landenplatform Indonesie

2013 belooft een intensief en mooi jaar te worden voor de bilaterale watersamenwerking tussen Indonesië en Nederland. Er zal een ‘Joint Steering Committee' plaatsvinden, mogelijk zullen meerdere bewindspersonen het land bezoeken en ondersteuning aan de Jakarta Coastal Development Masterplanning zal van start gaan.

Om gezamenlijk hiervoor een aftrap te geven wordt op woensdag 30 januari 2013 een sectorbijeenkomst van het landenplatform Indonesië georganiseerd. Het ideale moment om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen, te discussiëren, nieuwe initiatieven te ontplooien en bekenden (en onbekenden) uit het Indonesië netwerk weer eens te ontmoeten.
Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst.

8. Klachten over aanbestedingsprocedures in Colombia? Geef ze door!

Een opdracht verweven in Colombia is niet altijd even makkelijk. Met enige regelmaat ontvangt de transitiefaciliteit Colombia signalen vanuit de watersector dat de aanbestedingsprocedures daar een belangrijke rol bij spelen, Problemen die de sector tegenkomt zijn bijvoorbeeld te korte termijnen om een proposal te maken, onduidelijke vraagstelling, onredelijke aansprakelijkheidseisen, zware administratieve vereisten of het bevoordelen van Colombiaanse partijen.

Vanuit de Transitiefaciliteit Colombia wil de Nederlandse overheid (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agentschap NL en de Nederlandse ambassade in Bogota) hier graag wat aan doen. Tijdens de twee aankomende missies vanuit Colombia wordt daarom tijd ingeruimd om hierover met Colombiaanse organisaties te spreken.

Ten behoeve van die gesprekken ontvangen we graag zo concreet mogelijke voorbeelden uit de sector waar in praktijk knelpunten worden ervaren. Over twee weken komt er een kleine inkomende delegatie vanuit het Adaptatiefonds (Fondo Adaptacion) naar Nederland onder leiding van directrice Carmen Arevalo. Begin maart volgt een inkomende missie onder leiding van Cecilia Alvarez, minister van Transport waarbij ook andere Colombiaanse organisaties (haven-, rivier- en milieuautoriteiten) aansluiten. U kunt uw bevindingen per mail sturen naar claudia.schutte@agentschapnl.nl

9. Nieuwe Waterwonderen-ambassadeur: Charlotte van Erp Taalman Kip
Waterwonderen heeft een nieuwe ambassadeur: Charlotte van Erp Taalman Kip, werkzaam als innovatietechnoloog bij waterschap Hollandse Delta. Charlotte heeft een passie voor afvalwater, zij sprak hierover in 2012 tijdens de TedX Binnenhof en hield hierbij een warm pleidooi om jongeren te betrekken. Het ambassadeurschap van Waterwonderen sluit hierop naadloos aan: waterwonderen wil jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar enthousiast maken voor een opleiding en carrière in de watersector. Ambassadeurs zijn hierbij de sleutel; zij dragen hun passie voor de watersector over via bijvoorbeeld het geven van een gastles of door hun aanwezigheid op carrièrebeurzen. Lees meer over Charlotte en haar passie voor de watersector op haar eigen pagina op waterwonderen.nl.

Naast Charlotte zijn Karin Lekkerkerker van Dunea en Leon Valkenburg van Witteveen+Bos ambassadeurs van Waterwonderen. Inmiddels hebben onder meer ook Waterschap De Dommel, Royal Eijkelkamp, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Netherlands Water Partnership toegezegd een ambassadeur te leveren.

Doet u ook mee? Lees meer op onze website. Meer informatie: Liesbeth Vranken, 070-3043714

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

10. Internationale mediacampagne ‘the Phosphorus challenge' gaat van start

Komende week lanceert het Nutrient Platform de internationale mediacampagne, die de afgelopen maanden ontwikkeld is door het platform in samenwerking met communicatiebureau LaVerbe. Komende week staan onder meer de lancering van de website www.phosphorusplatform.eu en de première van de animatiefilm ‘the Phosphorus Challenge' op het programma. Gelijktijdig met de start van de mediacampagne opent de pre-registratie van de European Sustainable Phosphorus Conference 2013, die op 6 en 7 maart plaatsvindt in Brussel.

Volg de sociale mediakanalen van het Phosphorus Platform en wees als eerste op de hoogte van de vele internationale activiteiten om de fosfaatkringloop te sluiten: Twitter, LinkedIn, Facebook.

11. Vacature Ecorys Nederland BV: Junior / Medior Econoom op gebied van Water en Milieu

Voor onze onderzoeken naar de financiële en economische haalbaarheid van projecten op het gebied van een duurzame watervoorziening en klimaatbestendige inrichting van de ruimte zoeken wij een kwantitatief econoom.  Klik hier voor de vacature.

12. Hydraulic Fill Manual

Op veel plaatsen in de wereld worden terreinen opgespoten voor havens, industrie en soms ook woningbouw. Het ontwerp van dergelijke landaanwinningsprojecten vergt een combinatie van praktische en theoretische kennis op het gebied van waterbouw, geotechniek en baggertechniek. Deze kennis wordt bijeengebracht in de internationale CUR/CIRIA-uitgave ‘Hydraulic Fill Manual' die onlangs verscheen. Met de kennis die in dit handboek wordt ontsloten kan een uitgekiend ontwerp van dergelijke zandaanvullingen worden gemaakt. Het boek is van belang voor opdrachtgevers om in de voorbereidingsfase van een project de juiste keuzes te maken en een bron van informatie voor adviesbureaus en aannemers die bij ontwerp en uitvoering van deze ‘kunstmatig in water opgebouwde zandlichamen' zijn betrokken.

De Hydraulic Fill Manual wordt internationaal uitgegeven door CRC Press/Taylor & Francis. Voor de Nederlandse en Belgische markt is de manual als CUR-publicatie 244 voor € 140,- (incl. BTW en verzendkosten) te bestellen via www.curnet.nl.

13. Landustrie Sneek viert 100 jarig bestaan in 2013

Landustrie in Sneek, specialist in watertechnologie en producent van onder meer (waterkracht)vijzels, afvalwaterzuiveringsystemen en pompen, bestaat in 2013 honderd jaar. Het heugelijke feit is door de medewerkers en directie van het Sneker bedrijf ingeluid met een gezamenlijk ontbijt. De start van het jubileumjaar werd onderstreept door de onthulling van een door de Friese kunstenares Imke Meester vervaardigd drieluik en door een groepsfoto van alle medewerkers. De door Landustrie gesponsorde pulling tractor maakte dat laatste helemaal attractief.

Landustrie heeft zich in de loop der jaren wereldwijd ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende en innovatieve producenten in watertechnologie. Zo won Landustrie kort geleden de Waterinnovatieprijs 2012 met een door Landustrie en VolkerWessels Telecom ontwikkeld dijkbewakingsysteem. In het buitenland maakt Landustrie furore met waterkrachtvijzels, waarbij de vijzel zorgt voor de opwekking van energie. Landustrie telt 160 werknemers.

OVERIG NIEUWS

14. European Innovation Partnership

Morgen (15 januari) vindt in Brussel de informatiedag over de Inno&Demo call plaats, voor demonstratieprojecten op het gebied van waterinnovatie. In de ochtend worden de deelnemers geïnformeerd over de voortgang van het EIP (European Innovation Partnership) Water en krijgen ze hulp bij het voorbereiden voor projectvoorstellen. 's Middags vinden diverse sessies plaats.
De inschrijving is inmiddels gesloten, maar u kunt de informatiedag wel via de webstream volgen.

Ook heeft de Europese Commissie een call for expression of commitment gepubliceerd voor het formeren van multi-stakeholder Action groups.

Kijk voor meer nieuws en informatie op de website van het EIP of neem contact op met Roy Neijland van het NWP.

15. Subsidie voor innovatieprojecten door samenwerkingsverbanden

Landbouw- of agro-MKB-ondernemingen die als samenwerkingsverband een innovatieproject willen uitvoeren kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Samenwerking bij innovatieprojecten - 'nieuwe uitdagingen' is van 1 februari tot en met 28 februari 2013.

De subsidie is voor innovatieprojecten die de samenwerking binnen en/of buiten de bedrijfskolom vergroten. Deze projecten kunnen voor de hele sector van belang zijn of zelfs daarbuiten. Een project dat in aanmerking komt voor subsidie sluit aan bij één of meer van de volgende thema's: klimaatverandering, waterbeheer, hernieuwbare energie en biodiversiteit. Het ministerie van Economische Zaken stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze subsidie.

Klik hier voor meer informatie over deze subsidie.

16. Openbare aanbesteding watervoorziening regio Guelmim Tantan Marokko

Het Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) van Marokko heeft een internationale openbare aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de watervoorziening in de regio Guelmim Tantan.

De haalbaarheidsstudie betreft de verbetering van de drinkwatervoorziening door ontzilting gekoppeld aan het genereren van duurzame energie. De deadline voor het indienen van een offerte is op 18 februari 2013 om 11 uur lokale tijd. De Duitse KfW banking group, voorheen de Kreditanstalt für Wiederaufbau, is de financier.

Klik hier voor meer informatie (in het Frans).

© NWP 2013