NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 10 - 2012

09/03/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Dagelijks verslag vanaf het Wereld Water Forum in Marseille
2. Korting op symposium 'Zoet en Zout'
3. Wereld Waterdag 2012: aanmelden voor middag- en avondprogramma
4. Economische missie Zuid Korea: focus op Water
5. Economische missie naar Polen met aandacht voor deltatechnologie
6. Nederlandse expertise watertechnologie laat Franse markt niet koud
7. Technologieleveranciers gezocht voor onderzoek verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw
8. Van Waterzuivering naar Watervalorisatie
9. Human Capital centraal in themakrant dagblad Metro
10. Human Capital plein op Aqua NL Vakbeurs
11. Bijeenkomst Aqua Nederland Vakbeurs: MKB in Topsector Water 

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
12. Speciale WWF6 Site Event vanwege UNESCO Cat2 status voor IGRAC
13. Presentation study ‘Access to safe water for the base of the pyramid’ 

NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. MDG voor drinkwater bereikt
15. Actie #Jekrijgtwatjegeeft van start
16. Mark van Loosdrecht wint Lee Kuan Yew Water Prize 2012
17. Azië Challenge 2012
18. Handelsmissie afval(-water)management en biomassa naar Costa Rica en Colombia

OVERIG
19. Verschenen: Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer  

NIEUWS

1. Dagelijks verslag vanaf het Wereld Water Forum in Marseille
Na weken van berichtgeving over de voorbereidingen voor het zesde Wereld Water Forum gaat het maandag 12 maart toch echt van start. NWP verzorgt tijdens het WWF dagelijks een blog op de NWP website met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en sfeerimpressies van die dag. Ook via Twitter (@NWPNederland) houden we u op de hoogte over de Nederlandse deelname aan het paviljoen en de vele themasessies met Nederlandse sprekers.

Via www.dutchwatersector.com kunt u meer informatie vinden over de Nederlandse inbreng tijdens het Wereld Water Forum. Ook hier verschijnen gedurende de week regelmatig nieuwsberichten over het Forum en de Nederlandse deelname. 

2. Korting op symposium 'Zoet en Zout'
Bij de tentoonstelling 'Zoet&Zout. Water en de Nederlanders' organiseert de Kunsthal Rotterdam een symposium over onze verbondenheid met het water. Het symposium  gaat in op een van de grote opgaven voor Nederland in de 21e eeuw, de omgang met het water. Met een uitgebreid programma over kunst en water met kunstenaars, wetenschappers en bestuurders.
Kijk voor het volledige programma op www.kunsthal.nl

Datum: Maandag 26 maart 2012, 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Kunsthal Rotterdam
Prijs: NWP leden betalen  € 30 in plaats van € 35 (inclusief lunch) aan de kassa van de Kunsthal.

Voorverkoop aan de kassa vanaf zaterdag 3 maart of bestel kaarten via balie@kunsthal.nl.  

3. Wereld Waterdag 2012: aanmelden voor middag- en avondprogramma
Op donderdag 22 maart organiseren NWP en Aqua for All samen met Wageningen UR, Rabobank, Nutrient Platform en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse viering van Wereld Waterdag. Het belooft een mooie dag te worden met actieve betrokkenheid van de sector in het middagprogramma  en bijzondere gasten in het avondprogramma.

Aanmelden voor het middagprogramma kan nog tot maandag  12 maart. In de week daarna ontvangt u een bevestiging en verzoeken wij u een keuze te maken uit de verschillende deelsessies die u wilt bijwonen. Meer informatie over de deelsessies kunt u vinden op de website www.wereld-water-dag.nl.

Het avondprogramma is alleen op uitnodiging. Mocht u een uitnodiging hebben ontvangen, vergeet dan niet dat u zich moet aanmelden. De persoonlijke registratiecode hiervoor staat op de achterkant van de uitnodiging. De aanmeldingsperiode is verlengd tot woensdag 14 maart.

4. Economische missie Zuid Korea: focus op Water
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het NWP en de Nederlandse Ambassade in Zuid Korea organiseren van 17 – 21 juni 2012 een economische handelsmissie naar Zuid Korea met als focus Water en Agro. De missie staat o.l.v. Staatssecretaris Bleeker en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje sluit bij onderdelen van de missie aan. Tijdens de missie worden diverse waterprojecten bezocht en seminars rondom deze projecten georganiseerd. Hierbij gaat het o.a. om het Saemangeum project, het 4 Rivers Restoration Project, Lake Shiwa e.a. projecten. Tevens bevat de missie de mogelijkheid voor een bezoek aan de Wereld Expo in Yeosu met als thema "the living coast and Ocean" en zijn er mogelijkheden voor het leggen van nieuwe zakelijke contacten via een matchmaking programma. Specifieke programmagegevens zijn op korte termijn beschikbaar.

De Zuid Koreaanse watermarkt biedt vele mogelijkheden voor het Nederlandse waterbedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit betreft zowel watertechnologie als deltatechnologie. 

Wilt u meer informatie ontvangen over het programma, de inschrijvingsmogelijkheden of heeft u vragen, neemt u dan contact op met NWP, Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl of AgentschapNL, Sandra Pompe, sandra.pompe@agentschapnl.nl

5. Economische missie naar Polen met aandacht voor deltatechnologie
Van 22 t/m 24 mei 2012 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een economische missie naar Warschau. De missie staat onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen.
Eén van de belangrijke aandachtsgebieden tijdens de missie is water, met nadruk op deltatechnologie (Ruimte voor de Rivier). Hiervoor zal bij voldoende belangstelling van Nederlandse bedrijven ook een seminar worden georganiseerd in Warschau.
In het kader van het lopende G2G-samenwerkingstraject tussen Rijkswaterstaat en het Waterschap Gdansk wordt bekeken of het mogelijk is om gekoppeld aan de economische missie een speciale wateractiviteit in Gdansk te organiseren volgens het 'Dutch Dialogues'-model. Hierover volgt via het NWP nog aanvullende informatie.  

De economische missie geeft u een unieke gelegenheid om kennis en ervaringen met Nederlandse en Poolse ondernemers uit te wisselen. Er is uitgebreid gelegenheid voor matchmaking en individuele gesprekken met potentiële Poolse counterparts. Bovendien hoeft u door de georganiseerde individuele matchmaking niet zelf op zoek naar potentiële zakenpartners. 

Voor meer informatie en het programma, raadpleeg de website van Agentschap NL.

Contactpersoon bij het NWP is Thomas Walder: t.walder@nwp.nl / 06-27060523

6. Nederlandse expertise watertechnologie laat Franse markt niet koud
In opdracht van NL EVD Internationaal, in samenwerking met de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en het Netherlands Water Partnership (NWP), organiseerde TRANSFER Consultancy half februari 2012 een handelsmissie voor de Watertechnologie sector naar Frankrijk. Leveranciers van uiteenlopende hoogstaande producten namen deel aan deze missie. 

Water, één van de belangrijkste thema’s in de 21e eeuw, speelt ook in Frankrijk een grote rol in de industriële en publieke sector. Frankrijk wordt op het gebied van watertechnologie enerzijds gekenmerkt door de aanwezigheid van grote ondernemingen als Veolia en Suez welke de nodige lokale kennis exploiteren. Hiertegenover staat dat deze markt met betrekking tot haar imago, watermanagement en innovatie verbeterpunten kent. Een kans voor de Nederlandse watertechnologie sector!

Zie voor het volledige bericht de website van Transfer Consultancy.  

7. Technologieleveranciers gezocht voor onderzoek verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw
Het Platform Duurzame Glastuinbouw gaat alle technologieleveranciers ten behoeve van de glastuinbouw de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een nieuw onderzoek naar verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater. De technologieleveranciers kunnen zich aanmelden via de website van Wageningen UR Glastuinbouw. 

Wageningen UR Glastuinbouw en het Netherlands Water Partnership zijn recentelijk in opdracht van het Platform Duurzame Glastuinbouw het project ’’Evaluatie technologieën voor zuivering spui’’ gestart. In het onderzoek worden beschikbare technieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater getoetst op effectiviteit, efficiëntie en toepasbaarheid. 

Onafhankelijke experts uit de Nederlandse watersector (afkomstig van KWR, Wetsus, Mannen van de WIT en Hoogheemraadschap van Delfland), aangevuld met een vertegenwoordiging uit de glastuinbouwsector, hebben een longlist van technieken opgesteld. De Stuurgroep van het project heeft daaruit de volgende 4 technologieën geselecteerd om nader te toetsen:
• Ozon + actief kool
• Waterstofperoxide + LD-UV
• Bewegend Bed Adsorptie
• Elektrochemische Flocculatie 

Techniekleveranciers die van de gelegenheid gebruik willen maken een van deze technieken voor een breed glastuinbouwpubliek te laten testen en demonstreren worden uitgenodigd zich voor 29 maart aan te melden voor participatie in het project. Het inschrijfformulier  en de participatiecondities, selectiecriteria en de projectomschrijving zijn te downloaden op  www.glastuinbouw.wur.nl/NL/thema/water-emissie/emissie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Neijland, r.neijland@nwp.nl 

8. Van Waterzuivering naar Watervalorisatie
Op 10 april as. wordt een Workshop ‘Van Waterzuivering naar Watervalorisatie’ georganiseerd door het Dutch Biorefinery Cluster, in samenwerking met Cosun, SuikerUnie en Avans Hogeschool. De workshop is een mooi voorbeeld van cross sectorale samenwerking tussen verschillende topsectoren. De ideeën en uitkomsten kunnen gebruikt worden bij het verder uitwerken van o.a. het Innovatiecontract Watertechnologie. Verschillende watersectorpartijen leveren een inhoudelijke bijdrage, waaronder het Innovatiebureau Watertechnologie NWP. Voor meer informatie en aanmelding: www.dutchbiorefinerycluster.nl/aanmelding+watervalorisatie  

Water is de kern van biobased verwerkingsprocessen. Een aanzienlijke hoeveelheid biobased stoffen is opgelost of gesuspendeerd in proceswater en wordt via het zuiveren vernietigd en/of verdund en via riool- of oppervlakte water afgevoerd. De toenemende grondstofschaarste dwingt ons de kansen te benutten om waarde te creëren uit de biobased componenten in het water. 

9. Human Capital centraal in themakrant dagblad Metro
Door de toenemende vergrijzing en het tekort aan bèta studenten, wordt de komende jaren een tekort verwacht aan gekwalificeerd personeel in de watersector. Dit terwijl de watersector juist veel kansen biedt en een enorm uitdagende sector is om in te werken en te studeren!

Daarom brengt dagblad Metro (de grootste krant onder scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt en young professionals) in samenwerking met het NWP op 8 mei 2012 een landelijke themakrant uit die in het teken staat van Human Capital in de watersector. Door middel van praktijkcases, aansprekende voorbeelden en interviews met studenten en professionals laten we zien hoe goed Nederland met water is en hoe interessant en uitdagend studeren en werken in de watersector is!

U kunt aan deze themakrant participeren middels een advertentie en/of advertorial. Iedere partner ontvangt naast commerciële betrokkenheid ook redactionele content. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de themakrant 8 mei op uw school te verspreiden. Metro wil graag inzicht hebben in de distributie van deze themakrant; wilt u aan Jan David Kleppe van dagblad Metro aangeven als u de themakrant wilt/kunt verspreiden binnen uw school? Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan David: jan.david.kleppe@metronieuws.nl of tel. 020-511 40 35.

10. Human Capital plein op Aqua NL Vakbeurs
Van 20 tot en met 22 maart wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd met onder andere een Human Capital plein. Hier presenteren wij mogelijkheden voor het MKB om aan te sluiten op de activiteiten binnen Human Capital. Zo is er aandacht voor de jongerencampagne Werk aan Waterwonderen, waarbij waterprofessionals een centrale rol spelen, ikonderzoekwater.nl, het Nationaal Watertraineeship, JetNet etc.

Meer dan 300 bedrijven presenteren zich dit jaar op Aqua Nederland Vakbeurs wat betekent dat de Aqua Nederland Vakbeurs weer is gegroeid. Naast de beurs biedt Aqua Nederland de bezoeker ook een gevarieerd Kennisprogramma. Voor meer informatie over de Vakbeurs en het programma zie www.aquanederland.nl

11. Bijeenkomst Aqua Nederland Vakbeurs: MKB in Topsector Water
Het Topsectorenbeleid streeft naar meer ruimte voor ondernemers, minder regels en vooral het stimuleren van innovatie. De afgelopen periode, sinds de bedrijfslevenbrief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, zijn nieuwe plannen ontwikkeld zoals het innovatiecontract Watertechnologie 'Kennis van Water, Kassa voor Later' en Human Capital 'Creëer je toekomst met Water'. 

In deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht en wordt u gevraagd mee te denken hoe de plannen tot een succes te maken en hoe deze uw eigen ambities kunnen ondersteunen. Daarbij wordt ook specifiek een brug geslagen naar kansrijke andere Topsectoren die een grote link hebben met water, waaronder Energie, Tuinbouw en Agrofood. De mogelijkheden voor ondersteuning hierbij worden gepresenteerd door AgentschapNL. 

Aanvang 9.30 uur, einde 11.30 uur
Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van Aqua Nederland.   

De bijeenkomst 'MKB in Topsector Water' wordt  georganiseerd door Aqua Nederland en  het Innovatiebureau Watertechnologie (NWP). 

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk.  

12. Speciale WWF6 Site Event vanwege UNESCO Cat2 status voor IGRAC
Het sinds 2003 in Nederland gevestigde International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) heeft afgelopen najaar officieel de UNESCO categorie2 status gekregen. U bent van harte uitgenodigd om dit aanstaande dinsdag op het WWF6 in Marseille te vieren: http://www.un-igrac.org/publications/450 

IGRAC levert onafhankelijke inhoud en procesbegeleiding aan het onderzoek, monitoring en het beheer van internationaal gedeelde aquifers in het bijzonder en de wereldwijde grondwatervoorraad in het algemeen. IGRAC draagt daarmee bij aan beleidsthema’s van zowel initiatiefnemers UNESCO en WMO, als ook die van de Nederlandse overheid op gebied van Internationale Samenwerking.  IGRAC ontvangt financiële ondersteuning van het Ministerie van I&M.”

13. Presentation study ‘Access to safe water for the base of the pyramid’ 
In Marseille, the team that worked on the study “access to safe water for the base of the pyramid”  will present its findings and recommendations on Scaling Opportunities for safe water access. The author of the study, Hystra, supported by SDC-Suisse and Aqua for All, will present the report and discuss with the audience the various opportunities for viable business concepts for a minigrid-approach, household options, kiosks-models and rural O&M services on wells&pumps.

Swiss  Pavilion , Hall 3,  Parc Chanot, Monday 12th of march, 16.30-17.30 hrs
Netherlands Water Pavilion , Hall 3, 03.106, Parc Chanot , Tuesday 13th of march,  11.00-12.00 hrs

NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. MDG voor drinkwater bereikt
Het Millenniumdoel voor het halveren van het aantal mensen dat wereldwijd geen toegang heeft tot schoon drinkwater is bereikt. Ruim voor de deadline, want 'pas' in 2015 moeten alle Millenniumdoelen zijn gehaald. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) melden dit in het rapport  'Progress on Drinking Water and Sanitation 2012', dat op dinsdag 6 maart verschenen is.

Het rapport meldt dat eind 2010 89 procent van de wereldbevolking (ruim 6 miljard mensen) gebruik maakte van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Dat is 1 procent meer dan de 88 procent die in 2000 voor het  Millenniumdoel was vastgesteld. UNICEF en de WHO schatten dat in 2015 dit percentage zal zijn toegenomen tot 92 procent.

Maar we zijn er nog niet. Minstens 11 procent van de wereldbevolking (dat zijn 783 miljoen mensen) heeft nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater. Bovendien moeten miljarden mensen het stellen zonder sanitaire voorzieningen. De wereld zal de deadline voor het Millenniumdoel dat hiervoor in het leven is geroepen waarschijnlijk niet halen.

Zie voor meer informatie de website van Unicef

15. Actie #Jekrijgtwatjegeeft van start
Een aantal leden van het NGO Platform doet mee aan het initiatief #JeKrijgtWatJeGeeft. Nog meer bezuinigen op de allerarmsten in de wereld zou een historische vergissing zijn. Dat zeggen deze NGO platformleden samen met een brede verzameling van andere ontwikkelings-en mensenrechtenorganisaties, nu met de publicatie van de CPB cijfers het debat over bezuinigingen volop losbarst. 

#JeKrijgtWatJeGeeft is een initiatief van Partos, branchevereniging voor internationale samenwerking, bestaande uit 113 organisaties werkzaam op het gebied van internationale samenwerking, waaronder 1% club, Agri-ProFocus, WO=MEN, SNV, Aqua for All, Cordaid, Dance4life, DCDD, Defence for Children, EEN, ETC Foundation, Hivos, ICCO, IKV Pax Christi, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Liliane Fonds, Medisch Comité Nederland – Vietnam, Vereniging NEDWORC, NiZa, Oxfam Novib, Prisma, Rutgers WPF, Share People, SPARK, Wetlands International, Woord en Daad en ZOA.

Zie voor meer informatie http://jekrijgtwatjegeeft.nu/  

16. Mark van Loosdrecht wint Lee Kuan Yew Water Prize 2012
Prof. Mark van Loosdrecht van de TU Delft is de winnaar van de Lee Kuan Yew Water Prize 2012. Hij krijgt deze zeer prestigieuze onderscheiding voor zijn bijdragen aan de verduurzaming van afvalwaterzuiveringstechnologie. De prijs wordt op maandag 2 juli uitgereikt tijdens de Singapore International Water Week.

Professor Van Loosdrecht krijgt de prijs vooral voor de ontwikkeling van een innovatief biologisch proces waarmee afvalwater op een relatief goedkope, robuuste en duurzame wijze gezuiverd kan worden. Dit proces, Anammox genaamd, reduceert het energieverbruik, de hoeveelheid gebruikte chemicaliën en de CO2-uitstoot. Lees verder op de website van de TU Delft.

17. Azië Challenge 2012
Ambities in Azië?  Ga in gesprek over uw kansen tijdens de Azië Challenge van 3 tot en met 5 april 2012. Ontdek de dynamiek van een continent waar de economie nog steeds groeit en de welvaart stijgt. De Azië Challenge focust op kansen voor Nederlandse ondernemers in China, India, Japan, Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taïwan én Australië.   

Op de Azië Challenge kunt u o.a. individueel in gesprek gaan met experts van Nederlandse vertegenwoordigingen in Azië, netwerken en informatie inwinnen over de diensverlening die van pas kan komen bij het zakendoen in deze landen. De organisatie van de Azië Challenge is in handen van Agentschap NL in samenwerking met de Kamer van Koophandel en partners uit het netwerk Internationaal Ondernemen.

Zie voor meer informatie de website van Agentschap NL

18. Handelsmissie afval(-water)management en biomassa naar Costa Rica en Colombia
De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) organiseert in opdracht van NL EVD Internationaal een handelsmissie duurzaam afval(-water)management en biomassa naar Costa Rica (4-5 juni) en Colombia (6-8 juni). 

Marktstudies uitgevoerd door het bedrijf MetaSus in 2011 hebben veel kansen voor Nederlandse bedrijven opgeleverd. Deze kansen komen voort uit nieuwe strikte wetgeving rond afvalmanagement, afvalwaterzuivering en de enorme hoeveelheden en variatie aan biomassa (incl. reststromen). In beide landen ligt de nadruk op individuele contacten met lokale partners via matchmaking sessies en netwerkbijeenkomsten. 

In Bogotá neemt de delegatie deel aan de Internationale Milieubeurs FIMA. De missie naar Colombia is één van de eerste evenementen in het kader van de transitiefaciliteit van de Nederlandse overheid, waarbij de ontwikkelingsrelatie de komende vier jaar wordt omgezet in economische betrekkingen. Daarbij wordt sterk ingezet op duurzame handel in en met Colombia. Het bedrijf MetaSus ondersteunt de VLM bij de organisatie van de missie. Inschrijven kan tot 30 maart 2012 via de website van Agentschap NL.  

OVERIG

19. Verschenen: Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer
Op 31 januari is de Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer gepubliceerd, een product van een breed consortium van overheids- en marktpartijen, inclusief de drinkwatersector. De handreiking is gefinancierd door betrokken partijen en de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB). De handreiking geeft inzicht in hoe het grondwater in juridische zin geregeld is in relatie tot het bodembeheer en de ruimtelijke ordening en helpt overheden en marktpartijen op weg aan de hand van concrete cases.

Deze handreiking bestaat uit 3 delen, die los van elkaar te lezen zijn om de doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen.

  • Deel A beschrijft het juridisch- theoretische kader.
  • Deel B bestaat uit 20 factsheets over in de praktijk veel voorkomende situaties, zoals bronbemalingen, de aanleg van een bodemenergiesysteem, het omgaan met grondwateroverlast, stopzetten van een grondwateronttrekking of het lozen van afvalwater in de bodem. Per situatie treft u hier bijvoorbeeld de juridische verplichtingen aan, de van toepassing zijnde procedures en het bevoegde gezag.
  • Deel C behandelt twee gebiedsgerichte grondwaterprojecten. Elke casus is hierbij ontleed in concrete activiteiten die met elkaar samenhangen en schets het belang van goede voorbereiding en samenwerking tussen partijen in het gebied.

Belangrijke conclusies en aanbevelingen aan wetgever en andere (overheids)organisaties zijn als hoofdstuk 10 opgenomen in deel A. Bodem+ neemt het initiatief om de aanbevelingen te bewaken.

Er is voorzien in een implementatietraject, waaronder een cursus, die via de Bodembreedacademie wordt verzorgd, waarvoor momenteel grote belangstelling is. Bij overschrijving van de cursus worden extra dagen aangeboden. U kunt de verschillende delen hier downloaden.  

(c) 2012 NWP