NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 11 - 2013

25/03/2013
Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
Wereld Waterdag 2013
1. Twee bijzondere dagen
2. Nederlandse kennis voor weerbaarheid bij waterrampen
3. Afscheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje
4. Toch een klein beetje sectorprofilering
5. Mooi resultaat Wandelen voor water
6. Alle achtergronden op www.dutchwatersector.com

7. Water special Telegraaf
8. Waterspecial in dagblad Metro met aandacht voor Human Capital
9. Rapport Rembrandt Water
10. Wasser Berlin -  Symposium “Innovative Water Technologies” en standontwerp Netherlands Water Pavilion
11. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassade Ghana
12. RZGW Gdansk zet binnenkort FRMP's op de markt - interessant voor Nederlandse watersector
13. Seminar Maritiem Mozambique
14. Expo Apa, Roemenië

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
15. Nationaal Deltacongres: 7 november 2013 in Beatrix Theater in Utrecht
16. Economische missie naar Toronto en Calgary, Canada
17. Cursus Hydraulisch ontwerpen en toetsen van vispassages
18. Water Wonder maakt Kroningsflesjes
19. Vacancy UNESCO-IHE

OVERIG NIEUWS
20. “Right2water” hoopt op vele duizenden handtekeningen op Wereld Water Dag.
21. Onderzoek leiderschap in de watersector

Wereld Waterdag 2013

1. Twee bijzondere dagen
Wereld Water Dag 2013 was bijzonder omdat de internationale VN viering dit jaar in Nederland was. Het Rijk, Unesco-IHE en NWP en Aqua for All organiseerden het evenement. Wereld Waterdag werd voorafgegaan door een dialoog met rondetafel gesprekken over water, gelijkwaardigheid en duurzame ontwikkeling, en water, ontwikkeling en inclusieve financiering. Op vrijdag 22 maart, Wereld Waterdag zelf, sprak VN voorzitter Ban Ki Moon de bezoekers toe in een videoboodschap. Voor de Nederlandse watersector draaiden de dagen om de internationale VN agenda. Het is belangrijk dat water daar een prominente plek in houdt, dat het niet als onderdeel van andere doelen naar de achtergrond verschuift. Er is al veel bereikt op het gebied van water, deze ambitie moeten we nu niet loslaten. Op www.dutchwatersector.com leest u een uitgebreid verslag van de achtergronden en gebeurtenissen op deze twee dagen.

2. Nederlandse kennis voor weerbaarheid bij waterrampen
De Nederlandse overheid stelt samen met het bedrijfsleven de komende twee jaar 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar om landen te helpen met advies en kennis de gevolgen van waterrampen te beperken. Dat maakten ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bekend aan de vooravond van de Wereld Waterdagen.

Het geld is bedoeld om samen met de Nederlandse watersector op risicovolle situaties in te spelen door capaciteit beschikbaar te stellen voor snelle missies van experts. Voor het volledige bericht zie Rijksoverheid.nl 

3. Afscheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje
Wereldwaterdag was ook bijzonder omdat Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje afscheid nam van de watersector. Hoewel hij heeft aangegeven dat het onderwerp hem altijd na aan het hart zal blijven liggen, zal hij straks als Koning zijn werk bij de UNSGAB opgeven en zal hij minder betrokken zijn bij de watersector. Het NWP heeft de Prins persoonlijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zestien jaar. In 1997 was hij één van de eersten die zag dat water hoog op de wereldagenda zou komen te staan. In de jaren daarna ontwikkelde hij zich tot een waterexpert, met zeer brede kennis en een wereldwijd netwerk. Het belang van goede sanitatie heeft hij mede op de kaart gezet. Zijn inzet voor wereldwijde waterissues is van zeer groot belang geweest. Dankzij dat werk was hij ook een ambassadeur voor Nederland Waterland. Vele malen was de Prins van Oranje te gast op evenementen, spreker op congressen, boegbeeld op handelsmissies. Die aanwezigheid was nooit symbolisch, maar altijd echt, inhoudelijk en gedreven. Wij danken de Prins van Oranje voor zijn werk als inspirator, pionier, ambassadeur en strijder voor wereldwijde waterissues.

4. Toch een klein beetje sectorprofilering
Wereld Waterdag is natuurlijk een VN evenement waar de Holland Branding even in de kast blijft. Toch hebben we de watersector in het zonnetje gezet door een aantal innovaties en oplossingen aan te dragen die de VN doelstellingen op het gebied van water een klein beetje dichterbij kunnen brengen. Lees het bericht: Dutch Water Sector Presents 10 solutions for a better future.  

5. Mooi resultaat Wandelen voor Water
Wandelen voor Water was dit jaar groter dan ooit. Het is uitgegroeid tot een internationaal evenement, kinderen uit de hele wereld lopen zes kilometer met zes liter water . Zo voelen ze wat het is als je iedere dag je water uit een verre bron moet halen. Meer dan 27.000 leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool hebben in Nederland woensdag 20 maart massaal meegedaan aan Wandelen voor Water. De geschatte opbrengst van het evenement is meer dan 1,2 miljoen euro, maar er komen nog steeds resultaten binnen.

In de rest van de wereld hebben meer dan 6000 kinderen in 80 verschillende landen meegedaan aan ‘Talk the Walk’. www.wandelenvoorwater.nl

6. Alle achtergronden op www.dutchwatersector.com
In aanloop naar en tijdens Wereld Waterdag is op dutchwatersector.com uitgebreid verslag gedaan van deze bijzondere dag, waarvan de internationale viering dit jaar in Den Haag plaatsvond.
Zie www.dutchwatersector.com. Komende week volgt hier nog meer berichtgeving over Wereld Waterdag.

Het programma en de feiten kunt u nog eens nalezen op www.wwd2013.org (door NWP gemaakt, we zijn er trots op) Interviews met bezoekers kunt u zien op www.watercouch.tv

7. Water special Telegraaf
Op donderdag 21 maart is de themabijlage Water van de Telegraaf verschenen. Deze bijlage staat geheel in het teken van Integrale aanpak & Samenwerking. NWP Directeur Lennart Silvis is door de Telegraaf geïnterviewd over de Nederlandse waterkennis als exportproduct. Verder aandacht voor:

Deltaprogramma
Wereld Waterdag 2013
Nationaal Traineeship
Topsector Water
Wetskills
En nog veel meer

Bekijk hier de digitale versie van de themabijlage.

8. Waterspecial in dagblad Metro met aandacht voor Human Capital
Dagblad Metro brengt 7 mei a.s., in samenwerking met NWP, wederom een themakrant uit die in het hart van Metro meegeniet wordt en in het teken zal staan van Human Capital in de watersector. Het doel is om scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt en young professionals te laten zien hoe goed Nederland met water is en hoe uitdagend studeren en werken in de watersector is! Daarmee wordt ingespeeld op het bekende probleem van de vergrijzing en het daarmee gepaard gaande tekort aan nieuwe studenten en gekwalificeerd personeel binnen onze topsector.
Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen, zijn:

• Topsector Water
• Human Capital zoals wateropleidingen, traineeships en carrière
• Maritiem & Offshore
• Water & Food
• Schoon & veilig water
• De belangrijke rol van duurzaamheid en innovatie
De internationale rol van Nederland in de watersector

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze special kunnen contact opnemen met Ralph van den Hoek, Project Manager Custom Publising, ralph.vd.hoek@metronieuws.nl, tel. 020 511 4007 of 06 3178 5874

9. Rapport Rembrandt Water
Het rapport Rembrandt Water is maandag 18 maart jl. tijdens de Waterschapsdag door Frank Heemskerk aangeboden aan minister Schultz van Haegen. Rembrandt Water is een initiatief gericht op het bundelen van krachten binnen de Nederlandse water- en afvalwatersector om samen duurzame oplossingen aan te dragen op de internationale watermarkt.  

In een brede Stuurgroep opererend in opdracht van het Kernteam Export en Promotie van de Topsector Water, zijn de kansen en mogelijkheden hiertoe verkend. Dit heeft geresulteerd in het rapport Rembrandt Water: Expanderen op de internationale markt van geïntegreerde contracten (bundelen van Nederlandse kracht op drink- en afvalwaterdiensten).

De aanbiedingsbrief  en het rapport zijn te downloaden van de Topsector Water website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lennart Silvis, Secretaris  Kernteam Export en Promotie Topsector Water en Directeur NWP, l.silvis@nwp.nl.

10. Wasser Berlin -  Symposium “Innovative Water Technologies” en standontwerp Netherlands Water Pavilion
Op 23 april 2013 organiseert de Nederlandse Ambassade in Berlijn, in samenwerking met Watervent, een symposium met het thema “Innovative Water Technologies”. Doel van het symposium is het Duitse bedrijfsleven en instellingen te informeren over de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van watertechnologie. Minister Schultz van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal het seminar openen, oa Wetsus en RoyalHaskoningDHV zullen een presentatie geven.

Lees de save the date hier 

Het Netherlands Water Pavilion op de Wasser Berlin krijgt steeds meer vorm. Geïnteresseerd in het ontwerp? Zie hier voor het design. Er zijn nog plekken in het Pavilion beschikbaar. Neem contact op met Sandra Borst (s.borst@nwp.nl) voor meer informatie.

11. Oproep tot expertise in het kader van Water OS programma - ondersteuning ambassade Ghana
In het kader van het intensiveringsprogramma Water OS wordt gezocht naar senior adviseurs met een brede internationale ervaring in Ghana én kennis van de Nederlandse watersector. De adviseur zal de betreffende ambassade ondersteunen bij het proces van de vertaling van het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) naar concrete programma's en projecten en het duurzaam positioneren van de brede Nederlandse watersector. Hij/zij wordt geacht een brug te slaan tussen de watersector in het partnerland en Nederland en hierbij de Nederlandse watersector actief te betrekken.
De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference http://www.partnersvoorwater.nl/wp-content/uploads/2013/03/20130219ToRkernadviseurs.pdf .

De water component van het OS programma van de Nederlandse Ambassade in Ghana bestaat uit twee componenten: het Ghana Netherlands WASH Programme (GNWP) en een IWRM programma. Gezien de grootte en gecompliceerdheid van het GNWP, maar ook de bijbehorende risico’s en kansen voor de Nederlandse Water Sector, zal de nieuwe kernadviseur zich met name op het GNWP richten.  In de komende 2 jaar zullen de laatste details van het GNWP worden uitgewerkt en alle componenten van het programma opgestart moeten worden. Environmental sanitation (management of human excreta, solid and liquid waste), hygiene behaviour change en sustainability (financial, institutional, environmental, technical and social) zijn zeer belangrijke punten die  nog nadere aandacht verdienen en waar innovaties en expertise vanuit Nederland ingebracht moeten worden. Voor de nieuwe kernadviseur voor Ghana zullen ervaring, kennis en een netwerk in Nederland en Ghana op die gebieden dan ook extra gewaardeerd worden. Drinkwater en urbaan water beheer blijven natuurlijk belangrijk – en ook de sanitatie sector kan niet zonder – maar het GNWP wil sanitatie hoog op de agenda zetten/ houden, o.a. omdat vooruitgang op de MDG target voor sanitatie ver achter blijft bij die voor water. Het GNWP heeft de ambitie om aanzienlijke percentages van de urbane bevolking aan duurzame sanitaire voorzieningen te helpen, naast het verbeteren van andere aspecten van de sanitatie sector, zoals afval en drainage. Van de kernadviseur wordt daarom verwacht dat hij/ zij aan deze prioriteit kan bijdragen, bij voorkeur op basis van aantoonbare ervaring in de sanitatie sector. Omdat er ook een, zij het  kleinere en minder gecompliceerde, IWRM component parallel aan het GNWP bestaat, wordt ervaring en expertise met IWRM beschouwd als een pre.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw Curriculum Vitae sturen aan wateros@nwp.nl, uiterlijk op donderdag 4 april 2013. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat uw kennis, ervaring en netwerk is in zowel het partnerland als Nederland. Tevens vragen wij u uw dagtarief te vermelden. Wij streven ernaar rond half april 2013 een beslissing te kunnen nemen ten aanzien van de selectie van kandidaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl, 06-14485408)

12. RZGW Gdansk zet binnenkort FRMP's op de markt - interessant voor Nederlandse watersector
Andrej Rynski, vice-president van het waterschap (RZGW) Gdansk heeft het NWP laten weten waarschijnlijk over twee weken de productie van de eerste Flood Risk Management Plans (FRMP) op de markt te zetten. Deze aankondiging doet hij via het NWP omdat hij de Nederlandse waterkennis erg waardeert en zich afvraagt of de 'usual suspects' (Poolse bureaus) dit werk wel aan kunnen. Rynski hoopt dus op Nederlandse en Nederlands-Poolse inschrijvingen. Dit gaf hij afgelopen jaar ook aan tijdens de Polish-Dutch Dialogues in Gdansk, georganiseerd door Rijkswaterstaat en het NWP.

Voor de Nederlandse watersector is deze tender interessant omdat de aard van dit werk de reguliere marktcapaciteit overstijgt en Rynski heeft aangegeven kwaliteit een belangrijke rol te geven bij de beoordeling van de tenders.

Meer informatie via Thomas Walder (t.walder@nwp.nl) en de NWP Polen LinkedIn-pagina.

13. Seminar Maritiem Mozambique
Op 5 april 2013 wordt een seminar georganiseerd over de kansen voor het maritieme bedrijfsleven in Mozambique. Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport ‘Opportunities for the Dutch Maritime Sector in Mozambique’ (zie teaser) gepresenteerd. Het seminar is interessant voor rederijen en maritieme logistieke ondernemers, havengerelateerde bedrijven en industriële partijen in de scheepsbouw, bagger, offshore en visserij. 

De economische groei van Mozambique bedraagt al jaren tussen de 6 en 8%. Recente vondsten van aardgas en kolen brengen Mozambique aan de vooravond van een “resource boom”. Met name de ontwikkeling van LNG is opzienbarend. Het perspectief is daarom reëel dat het land binnen vijftien jaar de transitie maakt naar midden inkomensstatus. Als gevolg daarvan nemen consumptie en goederenstromen toe, hetgeen nieuwe perspectieven biedt voor de maritieme sector. Het Nederlandse Water Mondiaal programma in Mozambique richt zich op de Topsector Water, waar ook maritiem onderdeel van uitmaakt.

De bijeenkomst zal op vrijdag 5 april 2013 van 10:00u tot 12:00u plaatsvinden in de omgeving van Rotterdam. Het programma wordt geopend door Maarten Gischler (Ministerie van Buitenlandse Zaken) die een korte inleiding zal geven over de samenwerking met en kansen in Mozambique. Vervolgens wordt het voornoemde rapport toegelicht door de auteurs Arnout Nuijt (Atlantico Business Development) en Michiel de Jong (Royal HaskoningDHV) en is er ruimte voor discussie en verdere afspraken. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Martin Bloem, CEO van Bloem Doze Nienhuis en lid van het kernteam Export en Promotie (Topsector Water). Betrokken organisaties zijn: Ministerie van Buitenlandse Zaken, NWP, NML en Agentschap NL.

Via de NWP website kunt u zich registeren als deelnemer. Na uw inschrijving krijgt u nadere details over locatie en programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tristan Beumer (010-4007140) of Lindsey Schwidder (070-3043719).

14. Expo Apa, Roemenië
Van 10–12 juni 2013 vindt in Boekarest de belangrijkste watertechnologiebeurs van Roemenië plaats, de "Expo Apa". De Expo Apa is een vast onderdeel van het Danube-Black Sea Water Forum, en vindt dit jaar voor de 15e keer plaats. Het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Nederlandse Ambassade in Roemenië creëren in samenwerking met VLM en de Water Alliance een Nederlands gedeelte op de beursvloer met ondersteuning van het programma Partners voor Water. Eén centraal Nederlands paviljoen is speciaal beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen, networking drinks etc. Direct naast het centrale Nederlandse paviljoen is een beperkt aantal 9m2 stands beschikbaar, die we vasthouden voor Nederlandse geïnteresseerde partijen. Op deze manier wil het NWP de Nederlandse aanwezigheid bundelen en versterken.

In het kader van de Expo Apa zal Wetskills Water Challenge neerstrijken in Roemenie: Nederlandse en Roemeense studenten werken in deze Challenge samen aan creatieve oplossingen voor water vraagstukken in Roemenië. De oplossingen zullen worden gepresenteerd tijdens een speciaal evenement op de Expo Apa. Gezien de grote potentie van de Roemeense industriële en communale watertechnologiemarkt wordt deelname aan Expo Apa sterk aangeraden voor ambitieuze Nederlandse bedrijven. De Expo Apa beurs kent dit jaar een sterkere internationale bezetting dan ooit.

Indien u van plan bent de Expo Apa te bezoeken en/of interesse heeft om één van de stands naast het centrale gedeelte af te nemen of exposure wilt in het centrale gedeelte, neem dan contact op met Sandra Borst (s.borst@nwp.nl) voor verdere informatie.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

15. Nationaal Deltacongres: 7 november 2013 in Beatrix Theater in Utrecht
Deltacommissaris Wim Kuijken organiseert dit jaar het Vierde Nationaal Deltacongres op donderdag 7 november 2013 van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Beatrix Theater in Utrecht. Alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het Deltaprogramma zijn welkom. Dit congres staat in het teken van de vierde rapportage over het Deltaprogramma, het DP2014, die op 17 september 2013 Prinsjesdag verschijnt. 

Gedurende de dag komen prominente sprekers aan het woord, vanuit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. Zij reflecteren vanuit een breed perspectief op de ontwikkelingen in het Deltaprogramma. De formule van de voorgaande jaren wordt voortgezet. Dit jaar zal speciale aandacht worden besteed aan “kansrijke strategieën” op weg naar de Deltabeslissingen in 2014-2015. Maatschappelijke organisaties komen aan het woord en het bedrijfsleven laat innovaties zien.

Er is op het congres volop tijd en gelegenheid om op inspirerende en informele wijze kennis en ervaringen uit te wisselen, onder andere op de Deltaparade: een tentoonstelling van de deelprogramma’s waar dit jaar de ontwikkeling en de voortgang van de Deltabeslissingen centraal staat.

In september gaan de uitnodigingen de deur uit met het programma van het congres: U kunt nu alvast 7 november 2013 in uw agenda noteren.

16. Economische missie naar Toronto en Calgary, Canada
Van 13 t/m 17 mei 2013 vindt een economische missie naar Canada plaats. Doel is het bevorderen van de wederzijdse handel tussen Nederland en Canada en het profileren van Nederland als gunstige vestigingsplaats. De missie bestaat uit een ambtelijke delegatie en een bedrijvenmissie. Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidt de ambtelijke delegatie. De bedrijvenmissie richt zich o.a. op de sector milieu: water/ bodem/ afval.
De bedrijvenmissie wordt georganiseerd door Agentschap NL, in samenwerking met de volgende partijen: het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen; de Nederlandse ambassade in Ottawa; de consulaten-generaal in Toronto en Vancouver; het Netherlands Trade Office in Edmonton de Canadese ambassade in Den Haag; Nederlandse sectororganisaties; Handelsroute.nl.

Bijeenkomst
Op donderdag 28 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd waar Simon Smits een toelichting geeft op de doelstellingen van de missie, de keuze van de sectoren, de economische context van Canada en de relatie van het land met Nederland en de EU. Tevens zal worden ingegaan op de praktische zaken rond deze missie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor apart aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanvang: 15.30 uur. Locatie: de residentie van de Canadese ambassadeur, Groot Haesebroekseweg 44, 2243 ED Wassenaar.

Zie voor meer informatie en deelname aan de bijeenkomst en de missie de website van Agentschap NL

17. Cursus Hydraulisch ontwerpen en toetsen van vispassages
Op 15 mei 2013 organiseert HKV LIJN IN WATER in Lelystad de cursus 'Hydraulisch ontwerpen en toetsen van vispassages'.  Bij het ontwerpen van een vispassage spelen de aspecten ruimte, ecologie en hydraulica een samenhangende rol. De ontwerpregels voor vispassages zijn gebaseerd op ervaring, kennis over het gedrag en de zwemeigenschappen van de voorkomende vissoorten in het watersysteem en eisen met betrekking tot de hydraulische inpassing van een vispassage in het bestaande watersysteem.

Omdat bij bestaande 1D-modellen het hydraulisch ontwerpen evenals het toetsen niet tot de standaard-uitvoer behoorden heeft HKV LIJN IN WATER daarom het één-dimensionale stromingsmodel VISTRAP ontwikkeld dat speciaal geschikt is voor het snel ontwerpen en voor het toetsen van vispassages. VISTRAP passen we toe in onze adviespraktijk en vanaf nu bieden we een cursus aan om zelf met VISTRAP nieuwe vispassages in uw waterlopen optimaal te ontwerpen of de werking van bestaande vispassages te toetsen.
Voor uitgebreide informatie kunt u onze cursusfolder raadplegen.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Paul Termes per telefoon 0320 294213 of per e-mail p.termes@hkv.nl. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Alet Nijhof per telefoon 0320 294241 of per e-mail a.nijhof@hkv.nl.

18. Water Wonder maakt Kroningsflesjes
Water Wonder houdt zich al jaren bezig met het watermanagement. Het bottelen van water is een enorme belasting voor het milieu. Het zuiveren, koelen en carboneren (bubbels) met Water Fresh® is een beter alternatief voor flessen water, zonder de ecologische belasting van de aarde.
Als bekroning voor het watermanagement hebben wij onze Water Fresh Design fles van 25 cl. vervaardigd, gekroond met een goudkleurige lichtmetalen dop. Mooie promotie voor onze relaties, ons watermanagement wordt tenslotte ook een beetje gekroond. Verpakt per 30 stuks, inclusief 30 schroefdoppen. Download hier een voorbeeld van het flesje

Prijs: € 2,50 per stuk (inclusief dop). Informatie en/of bestellen: info@waterwonder.eu

19. Vacancy UNESCO-IHE: Lecturer/Researcher Coastal Zone Management
The Water Science and Engineering Department at UNESCO-IHE conducts research and provides post‐graduate education and training to professionals in the fields of water resources assessment and control, hydraulic engineering, hydrology/hydrogeology, various fields related to aquatic ecosystems and limnology, irrigation and drainage, navigation and hydropower, port and coastal engineering, and floods, droughts and pollution. The department is organized into six scientific chair groups: 1) Hydrology and Water Resources, 2) Hydraulic Engineering – River Basin Development, 3) Land and Water Development, 4) Coastal Systems & Engineering and Port Development, 5) Freshwater Ecosystems, and 6) Flood resilience, each headed by a professor. For this department we are looking for a Lecturer/Researcher in Coastal Zone Management (m/f) – 0.6 FTE. Read the full vancancy on the UNESCO-IHE website 

OVERIG NIEUWS

20. “Right2water” hoopt op vele duizenden handtekeningen op Wereld Water Dag
Het Europees Burgerinitiatief (EBI) ‘Water is een mensenrecht!’ heeft als doel: de implementatie van het mensenrecht op water en sanitatie in Europese wetgeving. Darvoor moeten tenminste 1 miljoen handtekeningen opgehaald worden in Europese Unie met een minimum voor tenminste zeven landen. Voor Nederland is dit minimum 19.500. Tot nu toe zijn er slechts 8000 handtekeningen uit Nederland binnen. Daarom roepen wij iedereen  op om te tekenen voor dit Europees Burgerinitiatief en het verder te promoten onder vrienden, familie, collega’s en bekenden.

Wereld Water Dag is daarvoor een uitgelezen moment. Deze dag staat in het teken van bewustwording over water en sanitatie. Water and sanitatie zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar! Nog steeds zijn er miljoenen mensen die niet beschikken over goede water- en sanitaire voorzieningen, zelfs binnen Europa. Wij willen dit op de Europese agenda krijgen! Dat kan alleen met jouw handtekening.

Teken op: www.right2water.eu/nl! Hoe meer handtekeningen, hoe sterker we staan, hoe meer druk we kunnen uitoefenen op de Europese Commissie om onze voorstellen daadwerkelijk omgezet te krijgen in wetgeving. Dit Europees Burgerinitiatief is gestart door vakbonden i.s.m. milieuorganisaties, vrouwenorganisaties, armoedebestrijdingsgroepen en gezondheidsorganisaties. Kijk voor meer info op rigth2water.eu   Wat is een Europees Burgerinitiatief

Right2water is op Facebook en Twitter. ‘Like’ ons en volg ons!
facebook/right2water
Twitter: @right2water

21. Onderzoek leiderschap in de watersector
UNESCO-IHE en de Asian Development Bank doen onderzoek naar leiderschap in de watersector. Eén van de componenten van deze studie is een online questionnaire. Hierbij willen we ook Nederlandse waterprofessionals uitnodigen hun mening te geven over leiderschap en een mogelijk opleidingstraject voor collega’s in Afrika en Azië.

Hierbij de link naar de enquête: https://www.surveymonkey.com/s/WZ6J3Z2 .
Contact: Eline Boelee e.boelee@waterhealth.nl