NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 11 - 2014

21/03/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Wereld Waterdag 2014 vol energie
2. Eerste regionale MKB waterbijeenkomsten: groeimarkten voor watertech MKB
3. Topsector Water Wisselweek 2-6 juni
4. Gezocht voor ‘Knappe Waterhoofden’: innovatieve waterideeën van jongeren
5. Nieuwe kernadviseur Mozambique en financieringsinstrumenten
6. Kansen in Palestina en Yemen
7. Draagvlak voor aanpak in Mekong Delta

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Ministerie bundelt innovatieve waterprojecten in brochure
9. MKB deltatechnologie wordt uitgenodigd mee te doen in Topsector Water
10. Workshop voor exporterende water MKBers
11. Simavi zoekt projectmanager
12. Hilton foundation has awarded 3 million us dollar to IRC
13. Waterforum maakt frisse start in nieuw jasje
14. ADB-UNESCO-IHE call for an Urban Environmental Infrastructure Expert
15. ADB-UNESCO-IHE call for a Dredging Spoil Management Specialist for Vietnam

OVERIG NIEUWS
16. Nationale App Prijs: Water
 
 
NIEUWS

1. Wereld Waterdag 2014 vol energie
Wereld Waterdag stond dit jaar in het teken van Water & Energie. Zo’n 250 professionals uit het bedrijfsleven, MKB, overheid en NGOs bogen zich donderdag 20 maart in WTC Leeuwarden over de vraag ‘The affordability of public goods: why does energy outperform water?’. Daar bleek nog niet gemakkelijk antwoord op te geven.

Plenaire sprekers zoals Ben Knapen (EIB) gaven hun visie op het onderwerp en in verschillende breakout sessies werd verder gediscussieerd. Ook is actief gebruik gemaakt van de verschillende netwerkmomenten. Duidelijk werd dat de water- en energiesector elkaar nog meer moeten opzoeken om van elkaar te leren en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking te vinden. Sybe Schaap, voorzitter NWP, gaf in zijn slot speech aan: “Let this World Water Day, just like the previous world water days, be the start of many new partnerships. I am counting on you, to make it happen!”.

In het slotdebat presenteerden de voorzitters van de breakout sessies samen met studenten van Wetsus de resultaten van de sessies. Klik hier voor de wrap ups in woord en beeld. Bekijk voor een impressie van de dag de foto’s en cartoons op de website.

Enkele highlights

Waterbrug
‘Ik zag het met mijn eigen ogen, maar kon het toch niet geloven’. Dat was één van de reacties op de waterbrug, gepresenteerd door Elmar Fuchs van Wetsus. Elmar toonde een vrij zwevende sliert van water tussen twee bekerglazen onder hoogspanning. In een waterbrug blijkt het water op moleculaire schaal gedrag te vertonen dat afwijkt van het gedrag van moleculen in “gewoon” bulkwater.

Wandelen voor Water
Ook de actie Wandelen voor Water was onderdeel van Wereld Waterdag. Vele schoolkinderen hadden dit jaar weer meegelopen met de actie en daarmee geld opgehaald voor waterprojecten wereldwijd. Wandelen voor Water kid ambassador Esra Braaksma overhandigde Chris Amsinger (Aqua for All) een cheque van 1.321.738 euro. Wederom een fantastisch bedrag.

Leeuwarden
De Nederlandse viering van Wereld Waterdag 2014 vond plaats in Leeuwarden. Wetsus was, namens de WaterCampus Leeuwarden, host van deze dag. Ook de gemeente Leeuwarden ondersteunde dit evenement. Burgemeester Ferd Crone gaf tijdens het evenement aan trots te zijn op zijn stad door de bijdrage die het levert aan waterbewustwording wereldwijd. Hij doelde daarbij voornamelijk op de 3fm Serious Request actie in Leeuwarden in 2013 en de aanwezigheid van bedrijven als Wetsus en de Watercampus in zijn stad.

De Nederlandse viering van Wereld Waterdag 2014 was een initiatief van NWP en Aqua for All, in samenwerking met de Watercampus Leeuwarden (Wetsus, CEW en Water Alliance) en Vitens-Evides International. Het evenement werd ondersteund door het programma Partners voor Water en de Gemeente Leeuwarden.

2. Eerste regionale MKB waterbijeenkomsten: groeimarkten voor watertech MKB
En marge de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem en Wereld Water Dag in Leeuwarden hebben er afgelopen week 3 MKB mobilisatie bijeenkomsten plaatsgevonden, georganiseerd door een samenwerkingsverband van verschillende koepel organisaties: NWP, de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie, de Water Alliantie, Aqua Nederland, de Kamer van Koophandel, Aqua for All en Partos. Het doel van die bijeenkomsten was om water MKB’ers te informeren over kansen in het buitenland en een eerste verkenning te doen naar de behoeften binnen de NL MKB watersector op het gebied van ondernemen in het buitenland. Hier vindt u de presentaties. In de komende periode zullen er meer bijeenkomsten op verschillende plaatsen in Nederland plaatsvinden, dichtbij de ondernemers en indien mogelijk gecombineerd met bijeenkomsten door andere koepels. Wanneer u vragen en /of ideeën hebt over bovenstaand dan horen wij dat graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Koppen p.vankoppen@nwp.nl of Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl.

3. Topsector Water Wisselweek 2-6 juni
Een dagje meelopen met een collega in een andere discipline binnen de watersector is een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling in de sector te vergroten en elkaars werelden beter te leren kennen. Het Kernteam Human Capital van Topsector Water wil met de Topsector Water wisselweek dan ook graag deze uitwisselingen faciliteren. De Topsector Water Wisselweek biedt jou de kans om in de periode 2 tot 6 juni een dag mee te lopen bij een ander bedrijf of instelling uit de watersector. Vind je juist dat anderen meer zouden moeten weten van jouw werk en organisatie, laat het ons dan weten. De wisselweek staat open voor alle werknemers op alle niveaus van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden uit de watersector. Heb je interesse om eens een kijkje in de keuken te nemen of iemand meer te vertellen over jouw organisatie, meld je dan aan als persoon of als organisatie. Na jouw inschrijving wordt er contact met je opgenomen om een match te maken. Dit project wordt in samenwerking met het Platform WOW (water ontmoet water en wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders) uitgevoerd. Meer informatie en aanmelden: http://www.topsectorwater.nl/topsector-water-wisselweek/

4. Gezocht voor ‘Knappe Waterhoofden’: innovatieve waterideeën van jongeren
In juni vindt de finale plaats van Knappe Waterhoofden, een wedstrijd onder jongeren van 15-18 jaar om het beste idee op het gebied van water. De winnaar van Knappe Waterhoofden mag Nederland vertegenwoordigen tijdens de Stockholm Junior Water Prize, die vanaf 31 augustus wordt gehouden tijdens de World Water Week. Een unieke kans voor jongeren om kennis te maken met de watersector! Heeft u onlangs leerlingen begeleid bij een profielwerkstuk of een andere wateropdracht? Laat dit ons dan weten via info@knappewaterhoofden.nl; wellicht kunnen de leerlingen nog meedoen met Knappe Waterhoofden 2014. Knappe Waterhoofden wordt gezamenlijk uitgevoerd door NWP en Wetsus met financiële steun van Partners voor Water. Meer informatie over de wedstrijd en deelname vindt u op www.knappewaterhoofden.nl, maar u kunt ook contact opnemen met Jos van Dalfsen, jos.vandalfsen@wetsus.nl of via tel. 058-2843000.

5. Nieuwe kernadviseur Mozambique en financieringsinstrumenten
Sinds vorige week is Gerbrand van Bork ter versterking van het Water OS en Water Mondiaal programma aangesteld als kernadviseur Mozambique en adviseur financieringsinstrumenten. Gerbrand zal hiermee de rol van Peter van den Horn overnemen en tevens andere kernadviseurs en ambassades adviseren over mogelijke business cases voor het Nederlandse bedrijfsleven en financieringsmogelijkheden. Gerbrand is econoom en financiële adviseur bij Ecorys. Hij heeft aan diverse waterprojecten op het gebied van business cases en financiering in het buitenland gewerkt (Ghana, Egypte, Rusland, Indonesië, Macedonië, Turkije, Kazachstan etc.). Daarnaast heeft hij jaren in Turkije gewoond en gewerkt om de Ecorys vestiging aldaar op te bouwen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij het Netherlands Turkish Water Partnership en heeft hij met de ambassade in Ankara samengewerkt. De kernadviseur helpt de ambassade bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse watersector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Mozambique actief willen worden.

Voor meer informatie over het water OS programma: j.vanoppenraaij@nwp.nl Voor contact met de kernadviseur Mozambique en appropriate finance: g.vanbork@nwp.nl

6. Kansen in Palestina en Yemen
Op vrijdag 28 maart organiseert NWP de bijeenkomst 'Market Orientation in Palestine and Yemen'. Kernadviseurs Wim Klaassen (Jemen) en Gert de Bruijne (Palestina) zijn in beide landen actief in het kader van het programma 'Water OS'. Zij delen hun expertise en bieden informatie over de programma's, projecten en mogelijkheden die de komende tijd in beide landen spelen. Verder geeft RVO voorlichting over multilaterale instrumenten, Buitenlandse Zaken vertelt over Remote Sensing in het Midden Oosten en Afrika met de FAO, en E-Leaf en Alterra pitchen het 'Data platform on irrigation in Yemen'. Lees hier het volledige programma.
 
7. Draagvlak voor aanpak in Mekong Delta
Nederland investeert al langere tijd in de samenwerking met Vietnam, onder andere in het kader van het programma Water Mondiaal. Dat heeft meerdere succesvolle projecten opgeleverd, onder meer een project om Ho Chi Minh City te beschermen tegen overstromingen. Ook de aanpak voor het Mekong Delta Plan, die Nederland samen met Vietnam ontwikkelde, oogst lof bij internationale financiële instellingen. Tom Kompier, van de ambassade in Vietnam vertelt erover in zijn blog.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Ministerie bundelt innovatieve waterprojecten in brochure
41 projecten die Nederland op de kaart zetten als wereldspeler in innovatief waterbeheer. Aan de vooravond van Wereld Water Dag verscheen de brochure ‘Waterinnovaties in Nederland’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Projecten als de Zandmotor en Ruimte voor de Rivier, maar ook waterpleinen voor een klimaatbestendige stad, 3D-technieken voor overstromingssimulaties en de Nereda-techniek voor biologische afvalwaterzuivering. Op 25 maart verschijnt de brochure ook in het Engels.

9. MKB deltatechnologie wordt uitgenodigd mee te doen in Topsector Water
MKB ondernemingen zijn een belangrijke doelgroep om middels innovaties de ambitie van de Topsector Water – verdubbeling van de toegevoegde waarde in 2020 – te realiseren. Desondanks weet het MKB uit de deltatechnologie sector de Topsector Water (en het bijbehorende instrumentarium) nog onvoldoende te vinden. Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor MBK ondernemingen om ondersteund te worden bij hun innovatie activiteiten, bijv. door actief mee te doen in ‘TKI’ voorstellen of door gebruik te maken van de ‘MIT’ regeling.

Om u te informeren over deze mogelijkheden en concreet hiervan gebruik te kunnen maken wordt op donderdagmiddag 27 maart a.s. een informatiebijeenkomst georganiseerd namens het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur bij RVO in Den Haag. Nadere details vindt u in de uitnodiging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kreijns (M.S.Kreijns@tudelft.nl, Valorisatieprogramma deltatechnologie) of Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, Netherlands Water Partnership). U kunt zich aanmelden bij Veronique van der Varst: V.J.H.vanderVarst@tudelft.nl (let op: zonder aanmelding geen toegang tot het RVO gebouw).

10. Workshop voor exporterende water MKBers
Op 1 april verzorgt de Water Alliance in samenwerking met Add Export Import Consultancy het eerste WaterCampus Business Café van 2014 in de Johannes de Doperkerk. Het thema is ‘Water kent geen grenzen’. Tijdens deze middag geven verschillende sprekers met ruime ervaring in de internationale handel u inzicht in de mogelijkheden en risico’s van export in de watersector. Naast enkele vaste thema’s als “leasons learned”, “export ondersteunende programma’s”, “aansprakelijkheid” en “gunning of vergunning”, biedt de middag volop de ruimte om in te gaan op specifieke onderwerpen die spelen bij u als deelnemer. Het volledige programma vindt u op de site van Water Alliance.

11. Simavi zoekt projectmanager WASH
Ontwikkelingsorganisatie Simavi zoekt een ervaren projectmanager WASH voor het nieuwe MKAJI project in Tanzania. Kijk voor de volledige vacaturetekst op de site van Simavi.

12. Hilton foundation has awarded 3 million us dollar to IRC
THE HAGUE, 18 March 2014 – The Conrad N. Hilton Foundation has awarded US$ 3 million to IRC – a leading champion of universal access to safe water services. The aim of the investment is to ensure that over the next three years, 1.3 million people in 13 rural districts in Ghana will have access to lasting water services. For more information on irc: www.ircwash.org

13. Waterforum maakt frisse start in nieuw jasje
De nieuwe eigenaar van Novaforum Media, Mark van Waadenoijen Kernekamp, heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in een nieuwe ‘look and feel’ van de Waterforum website en het magazine. Ook heeft hij samen met de redactie verschillende partnerships met belangrijke spelers uit de waterwereld afgesloten. “Daarom zijn wij nu goed gepositioneerd om invulling te geven aan de toekomst”, aldus de nieuwe directeur. Lees hier het hele interview.

14. ADB-UNESCO-IHE call for an Urban Environmental Infrastructure Expert
Within the context of the ADB-UNESCO-IHE Partnership input is sought from an International Expert to assist ADB staff in the preparation of a thematic study on urban wastewater infrastructure utilization in the People's Republic of China. The estimated input will be 60 days intermittently over a period of 6 months.  

The international consultant should have expertise in urban planning and development and municipal engineering including, among others, water supply and wastewater treatment, institutional arrangements for environmental management, tariff reforms for infrastructure facilities. The international consultant will be team leader and responsible for all reports in English. The consultant will: (i) Review the proposed project scope, (ii) Identify issues and provide recommendations based on experiences in other developed countries, and (iii) Prepare reports required for the study.

More details of the full request, including the ToR, please click here

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip (m.stuip@unesco-ihe.org) before 1 April 2014.
For more information you may contact Jan Luijendijk (015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org) or Mishka Stuip (015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org) at UNESCO-IHE.

15. ADB-UNESCO-IHE call for a Dredging Spoil Management Specialist for Vietnam
Within the context of the ADB-UNESCO-IHE Partnership input is sought from an International Expert to advise ADB on the management of dredging spoil disposal with a view to adopting sustainable methods that minimize land acquisition and the consequence social disruption. The assignment is linked to the Greater Mekong Subregion Flood and Drought Risk Management and Mitigation Project, Viet Nam Component. The estimated input will be 40 days intermittently over a period of 3-4 months.  

The scope of work under the assignment will be at 2 levels:
(i) To assess whether there are practical ways to improve management of spoil disposal specifically for the Plain of Reeds (PoR) subproject, and especially to reduce the need for land acquisition, and
(ii) To recommend how the Project could assist with developing sustainable longterm strategies for management of dredging spoil.

Fore more details of the full request and detailed tasks, please click here.

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip (m.stuip@unesco-ihe.org) before 1 April 2014.
For more information you may contact Jan Luijendijk (015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org) or Mishka Stuip (015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org) at UNESCO-IHE.

OVERIG NIEUWS

16. Nationale App Prijs: Water
De Nationale App Prijs is een voortzetting op wat in 2012 is begonnen als de landelijke ontwikkel wedstrijd ”Apps voor Nederland“. Deze prijs is in 2012 gewonnen door Vistory. Op 24 januari 2013 is de “Nationale App Prijs” uitgereikt aan Omgevingsalert. Ook dit jaar vindt er een Nationale App wedstrijd plaats die zich ditmaal richt op twee gebieden: water en energie. Per gebied worden twee prijzen van elk 4.000 euro uitgereikt. De eerste ronde van de Nationale App prijs richt zich op water en vindt plaats voor de zomer. De tweede ronde mbt energie vindt plaats na de zomer. Het prijzengeld wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Economisch Zaken. Het Platform Open Data (onderdeel van ECP) organiseerde de wedstrijd.

Meer informatie over deze app prijs vind je hier: http://nationaleappprijs.nl/spelregels/

(c) 2014 NWP