NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 12 - 2013

28/03/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Aquatech 2013: boek nu uw plek in het Holland Business Pavilion met korting!
2. Waterwonderen ambassadeurs in actie op Wereldwaterdag
3. Afronding Gastlessen Water Estafette 22 maart 2013: waterprofessionals massaal voor de klas!
4. Oproep tot expertise: Detachering Project officer in het kader van het Water Mondiaal programma
5. Kenia-platformbijeenkomst 4 april 2013 bij Deltares in Delft
6. Goede voortgang Nederland - Benin samenwerking
7. Oproep aan bedrijven t.b.v. onderzoek schiereiland Bocagrande, Cartagena, Colombia
8. SILUSBA symposium & beurs Mozambique
9. Save the date bijeenkomst Informatieketen Water en Klimaat (CIWK)
10. Handelsmissie 'more crop per drop' Roemenië

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. TKI Watertechnologie:  STW watertechnologie call is open
12. Handelsmissie Duurzame Energie Zuid-Afrika
13. PAO cursus Waterveiligheid 2.0
14. Officiële start CENIRELTA-project

NIEUWS

1. Aquatech 2013: boek nu uw plek in het Holland Business Pavilion met korting!
 De eerste voorbereidingen voor de Aquatech 2013 zijn in volle gang. Profiteer van de voordelen die deelname in het Holland Business Pavilion met zich meebrengt en schrijf u nu in!
Leden van  NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland krijgen een extra korting aangeboden: de registratiekosten van 495 euro worden aan leden niet doorberekend en de kosten voor het verbruik van elektra zijn bij de m2 prijs inbegrepen. Deelname kan dus al voor slechts 400 euro per m2!

Uw voordelen zijn:
• De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
• Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
• Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en
uw bezoekers wordt verzorgd;
• De organisatie wordt u uit handen genomen;
• Extra profilering via de website van de Aquatech;
• Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
• Een scherpe m2 prijs van 400 Euro per m2 voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra;
• Registratie fee van 495 euro komt te vervallen voor leden van NWP, VLM, Water Alliance en  Aqua Nederland

U kunt zich aanmelden via deze link, graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 april 2013. Op 15 mei 2013 van 10.00 -13.00 uur staat een informatie bijeenkomst gepland bij de Rai in Amsterdam voor alle deelnemers in het Holland Business Pavilion. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 

Aquatech is het meest toonaangevende vakevenement ter wereld op het gebied van proces-, drink- en afvalwatertechnologie. Het beursprogramma biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van waterbehandeling transport & opslag, procescontrole & -automatisering en point of use. De beurs vindt plaats van 5 t/m 8 november 2013 in de Amsterdam Rai.

Zie voor de deelnemersvoorwaarden de website van VLM. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / 0703043707, Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl / 0582849044 of Ilona Hofmeesterilona.hofmeester@fme.nl  / 0884008545.

2. Waterwonderen ambassadeurs in actie op Wereld Waterdag
Waterwonderen ambassadeurs Iris van Erp en Leon van Hamersveld waren aanwezig bij de actie Laak Schoon in Den Haag. De actie werd op touw gezet in het kader van Wereld Waterdag op 22 maart, waarbij het niet natuurlijke vuil uit de rivier de Laak werd verwijderd. Zo werden naast blikjes en verpakkingsmaterialen onder meer 3 fietsen, een buggy ,een frituurpan, een tv en zelfs een vuurwapen uit de rivier gevist.

De schoonmaak werd voorafgegaan door een korte introductie door de gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap Delfland, waarbij Leon en Iris werden voorgesteld. Het koude weer weerhield de kinderen van omliggende basisscholen er niet van vol energie mee te doen en de Laak en het omliggende terrein schoon te maken. De scholieren stelden veel vragen aan Leon en Iris en er werd verontrust gereageerd op de grote hoeveelheid vuil die in om het water werd aangetroffen. Bij de afsluiting van de actie vertelden Iris en Leon over hun uitdagende werk in de watersector.

Iris van Erp is trainee bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en sinds kort als Waterwonderen-ambassadeur actief. Lees meer over Iris en haar passie voor de watersector op de website van Waterwonderen. Leon werkt bij Eijkelkamp, zijn pagina op www.waterwonderen.nl zal binnenkort worden gelanceerd.

Als ambassadeurs van Waterwonderen brengen professionals uit de watersector hun enthousiasme voor de watersector over aan jongeren, met als doel hen te enthousiasmeren voor een opleiding in de watersector. Dit is hard nodig, want de watersector voorziet de komende jaren een groot tekort aan goed opgeleide werknemers.

NWP-contactpersoon: Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070-3043714

3. Afronding Gastlessen Water Estafette 22 maart 2013: waterprofessionals massaal voor de klas!
Op Wereld Waterdag, vrijdag 22 maart, maakten het boegbeeld van Topsector Water Hans Huis in ’t Veld en student civiele techniek (TU Delft) en Waterwonderen-ambassadeur Rogier Burger (link http://www.waterwonderen.nl/Waterprofessionals/Rogier-Burger) de eindstad bekend van de gastlessen estafette water. In 20 weken tijd zijn in het hele land door waterprofessionals 732 gastlessen gegeven! Dit betekent een bereik van 20.000 jongeren.

Deze bekendmaking viel samen met de Conferentie van het Wereld Jongerenparlement voor Water, waarbij studenten en young professionals Hans Huis in ’t Veld ook een advies aanboden hoe de verbinding tussen jongeren en de watersector versterkt kan worden en welke vervolgstappen nodig zijn.

De estafette is op 8 november gestart in de maritieme week met 220 gastlessen en de denkbeeldige finishlijn was tijdens Wereld Waterdag. Diverse scholen van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs hebben in deze periode bezoek gekregen van waterprofessionals. Vanaf de start van de estafette hebben veel scholen aangegeven een gastles te willen ontvangen en het enthousiasme van waterprofessionals om een gastles te geven was groot. Veel bedrijven uit de watersector (onder meer via het Netherlands Water Partnership, Vereniging van Waterbouwers en Scheepsbouw Nederland) en overheden (zoals waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) hebben het initiatief vol enthousiasme omarmd en gastlessen gegeven.

NWP contactpersonen: Huiberdien Sweeris, h.sweeris@nwp.nl, tel. 070-3043716 en Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070-3043714.

4. Oproep tot expertise: Detachering Project officer Water Mondiaal programma
Ondersteuning bij het verlenen van Technische Assistentie (TA) door het NWP bij de oprichting van het Mozambique Water Platform (PLAMA).

In het kader van het Water Mondiaal programma wordt gezocht naar een geschikte kandidaat om NWP te ondersteunen bij het uitvoeren van Technische Assistentie (TA) in Mozambique. Deze TA zal door het NWP worden verleend aan de partnerorganisatie ‘Aquashare’ in Mozambique. Aquashare is verantwoordelijk voor de oprichting van een publiek-private netwerkorganisatie voor de watersector in Mozambique, het ‘Mozambique Water Platform (PLAMA)’.

De volledige functieomschrijving en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden kunt u vinden in de Terms of Reference.

Geïnteresseerde organisaties kunnen tot en met 9 april 2013 een curriculum Vitae van een potentiële kandidaat sturen aan Lonneke van Klei, l.vanklei@nwp.nl. Graag ontvangen wij naast een CV ook een korte motivatie waarin u aangeeft wat de ervaringen en ambities zijn van uw bedrijf in Mozambique.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter van den Horn (p.vandenhorn@nwp.nl, 06-51018744).

5. Kenia-platformbijeenkomst
Donderdag 4 april 2013 wordt een Kenia-platformbijeenkomst georganiseerd bij Deltares in Delft. Het doel van de bijeenkomst is de sector te betrekken bij de lopende Kenia-ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden van projecten en initiatieven te bespreken en de kansen voor de Nederlandse watersector te identificeren.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de NWP website 
De agenda van de bijeenkomst vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjen de Vries a.devries@nwp.nl  of Machteld Galema m.galema@nwp.nl.

6. Goede voortgang Nederland - Benin samenwerking                                                               
Naar aanleiding van Wereld Waterdag 2013 is een aantal leden van het Technisch Wateradviesplatform Benin 20 maart jl. bijeengekomen. Het platform heeft onder leiding van professor A. Afouda van de Université d’Abomey Calavi – tevens Président van het National Water Partnership in Benin – de klokken gelijk gezet op de lopende waterprojecten in Benin en een actieplan geïnitieerd voor de rol van het platform daarin.

Ook is vrijdag 22 maart de samenwerking tussen de Nationale Werkgeversorganisatie van Benin (CNP) en de Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) nieuw leven ingeblazen tijdens een geslaagde bijeenkomst bij het NWP.

De notulen van de DECP – CNP bijeenkomst en de ToR van het Technisch Wateradviesplatform Benin kunt u vinden op de website van Partners voor Water. Het verslag van de Platformbijeenkomst van 20 maart vindt u z.s.m. op dezelfde website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Galema, m.galema@nwp.nl.

7. Oproep aan bedrijven t.b.v. onderzoek schiereiland Bocagrande, Cartagena, Colombia
Eind april zal een multidisciplinair team van 5 studenten van de TU Delft voor twee maanden vertrekken naar Cartagena, Colombia om daar in samenwerking met de Universiteit van Cartagena een plan te ontwikkelen voor het schiereiland Bocagrande, een belangrijke toeristische trekpleister voor de stad. De talloze hotels, restaurants, winkels, nachtclubs en musea zijn vooral geconcentreerd rond de lange stranden aan de kwetsbare noord-west zijde van Bocagrande.

Bij  harde  wind  en  vloed  is  snel  sprake  van  overstromingen, waardoor o.a. wegen minder begaanbaar worden en de commerciële activiteiten slecht bereikbaar zijn.  Kusterosie zorgt tevens voor aantasting van de stranden. 
Doel van het project is het analyseren van de huidige problematiek op het gebied van wateroverlast, kusterosie en bereikbaarheid om eventueel te komen tot aanbevelingen voor een passende, haalbare en duurzame lange termijn oplossing voor Bocagrande. 

Het projectteam is op zoek naar bedrijven die een inhoudelijk match hebben met ons project (technische bedrijven, infrastructuur, ingenieursbureaus, baggerbedrijven), geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van ons onderzoek, wellicht al connecties hebben in de regio en eventueel een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. Heeft u interesse, neem dan contact op met Geert Wanders: geert@projectcartagena.com +31(0)634484967. Hij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor nadere informatie.

Contact: Claudia Schutte, Claudia.schutte@agentschapnl.nl en Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl 

8. SILUSBA symposium & beurs Mozambique
In Maputo wordt voor de 11e keer het Symposium on Hydraulics and Water Resources of Portuguese Language Countries (SILUSBA) georganiseerd. Het Water Mondiaal programma ondersteunt dit evenement als officieel sponsor. Informatie en inschrijving voor dit evenement kunt u vinden op de website van Aquashare.  

Onderdeel van het Symposium is een kleine beurs. NWP zal in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Maputo aanwezig zijn om de Nederlandse watersector te promoten en om lopende initiatieven toe te lichten.

Wij zijn op zoek naar Nederlandse partijen, die interesse hebben zichzelf te presenteren. SILUSBA is interessant voor bedrijven die zich richten op de Portugees sprekende landen. Delegaties uit oa Portugal en Brazilië zullen SILUSBA bezoeken.

Daarnaast wordt tijdens de SILUSBA aandacht besteed aan de oprichting van het Mozambique Water Platform (PLAMA) en is de launch gepland van het Wetskills programma. Wetskills Challenge is een programma dat opgezet is door het Netherlands Water Partnership. Nederlandse studenten ontmoeten internationale studenten om samen innovatieve en creatieve concepten te ontwikkelen voor het oplossen van watervraagstukken. Daarnaast krijgen de studenten les van gerenommeerde waterexperts en maken ze excursies.

Indien u interesse heeft om de conferentie & beurs te bezoeken, laat het ons weten (Sandra Borst, s.borst@nwp.nl), dan kunnen wij één en ander voor u faciliteren.

9. Save the date bijeenkomst Informatieketen Water en Klimaat (CIWK)
Op vrijdag 12 april van 9:30 uur tot 13:00 uur wordt een bijeenkomst gehouden door het Convenant Informatieketen Water en Klimaat (CIWK). Tijdens deze ochtend brengt het Convenant (geïnteresseerde) deelnemers op de hoogte van kansrijke ontwikkelingen rondom het CIWK en identificeert samen met u een aantal business clusters. Tevens worden tijdens deze bijeenkomst de resultaten van de CIWK netwerkdag van 25 januari j.l. teruggekoppeld.

De locatie en het programma voor deze bijeenkomst volgen later. Meer informatie over het CIWK vind u op de website www.waterandclimateservices.org/. Opgeven voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan info@waterandclimateservices.org.

10. Handelsmissie 'more crop per drop' Roemenië
De Roemeense akker -en tuinbouw is sterk in opkomst. Roemenië kent grootschalige akkerbouw arealen met grote, moderne akkerbouwbedrijven. De Roemeense tuinbouw is ook groeiende. Nieuwe tuinbouwbedrijven moeten de Roemeense supermarkten gaan voorzien van lokaal geproduceerd groente en fruit. Agriworks BV, in samenwerking met het Netherlands Water Partnership en de Nederlandse ambassade in Boekarest, organiseert van 13 tot 17 mei een handelsmissie naar Roemenië rondom het thema "more crop per drop". De missie richt zich op de positionering en vermarkting van Nederlandse kennis en technologie op het gebied van waterverdeling in de akker -en tuinbouw. Specifiek sensortechnologie, remote sensing technologie, gewasbescherming, zaadveredeling en optimalisering van irrigatie.

De missie vindt plaats van 13 tot 17 mei. Tijdens de missie worden twee seminars en matchmakingsessies georganiseerd  met akkerbouw -en tuinbouwbedrijven in de Roemeense steden Slobozia en Constanta en er wordt een afsluitende seminar georganiseerd voor beleidsmakers in Boekarest. Ook worden tijdens het bezoek een paar Roemeense akkerbouwbedrijven bezocht. De missie wordt ondersteund met middelen uit het programma Partners voor Water. Kosten voor deelname aan de missie bestaan uit eigen reis -en verblijfskosten en een nog nader te bepalen eigen bijdrage.

Wilt u zich opgeven of heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u contact met Claudia Hisam van Agriworks: c.hisam@agriworks.eu, tel. +31(0)513-631057

Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met Martin de Jong: m.j.dejong@agriworks.eu, tel +31(0)653484643 of Dennis van Peppen, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl, tel. 0652471073

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. TKI Watertechnologie:  STW watertechnologie call is open
 Om innovaties te stimuleren en economische waarde te genereren uit ontwikkelde kennis, is binnen de Topsector Water, eind 2012 de TKI-regeling (Topconsortia Kennis en Innovatie) van kracht geworden. Private ondernemingen en onderzoeksorganisaties spelen een centrale rol in de samenwerkingsprojecten, waarin voor gezamenlijke rekening en risico onderzoek wordt uitgevoerd.

In dat kader stelt Technologiestichting STW, in samenwerking met NWO, ALW, FOM en CW, een call open voor  projectvoorstellen die passen binnen de door het TKI Watertechnologie vastgestelde Kennisthema’s, die zijn uitgewerkt in de Kennisagenda zoals beschreven in het Innovatiecontract ‘Kennis van Water, Kassa voor Later’. 

De call zal in principe één maal open gesteld worden. De omvang van de call is 1,5 miljoen euro, exclusief de cofinanciering door gebruikers. Financiering van de call komt vanuit het AB-NWO (0,5 M€), STW (0,4 M€), ALW (0,2 M€), FOM (0,2 M€) en CW (0,2 M€).

De deadline voor indiening is 13 juni 2013 om 11.59 uur. Voor meer informatie over het indienen van projectvoorstellen zie de website van STW

12. Handelsmissie Duurzame Energie Zuid-Afrika
 SANEC organiseert samen met Partners for Innovation en in opdracht van AgentschapNL een handelsmissie Duurzame Energie naar Zuid-Afrika van 13 t/m 17 mei 2013. De focus van de missie ligt op de subsectoren Biomasssa, Waste to Energy, Wind en Zon. Nederlandse bedrijven actief in deze sectoren worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Programma
De missie wordt georganiseerd rondom enkele aansprekende evenementen op gebied van duurzame energie. Deze evenementen bieden u de mogelijkheid om uw kennis van de duurzame energiesector in Zuid-Afrika te verbreden en belangrijke partijen binnen deze sector te ontmoeten. Naast deze evenementen zijn er 1-op-1 matchmakings, seminars, groepsafspraken en site visits.

Deelnamekosten per bedrijf bedragen €950 (excl. BTW). Inschrijven kan tot uiterlijk 10 april via de website van Agentschap NL.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Mark Reynekers,  mark.reynekers@sanec.nl, Tel +31 70 347 0781

Voor de uitnodiging, een toelichting op het programma en meer informatie over concrete projecten en tenders zie de website van SANEC  

13. PAO cursus Waterveiligheid 2.0
De cyclus Waterveiligheid 2.0 bestaat uit drie cursussen, die afzonderlijk te volgen zijn:
1. Overstromingskansen en -risico’s: de nieuwe concepten
2. Beperken overstromingsrisico’s met meerlaagse veiligheid, ruimtelijke ordening, crisismanagement en verzekeren
3. Rekenen aan overstromingsrisico’s: kansen en gevolgen

Waterveiligheid is volop in ontwikkeling: de maatschappelijke vragen zijn in beweging en nieuwe risicomethoden worden ontwikkeld. In deze cursus staat de toekomstige aanpak van waterveiligheid centraal. U krijgt inzicht en intuïtie in de methoden waarmee het overstromingsrisico wordt bepaald en in de overgang van een overbelastingskans naar een overstromingskans, waarbij ook de relatie met de toetsing van waterkeringen wordt gelegd. U leert daarnaast over meerlaagse veiligheid, de inpassing van multifunctionele waterkeringen, de belangrijke rol van sociale media bij rampen, zogenaamde ‘Deltadijken’ en nieuwe inzichten vanuit ‘Building with Nature’: waar kunnen natuurlijke processen de waterveiligheid helpen?
Voor meer informatie zie de website van Stichting Post Academisch Onderwijs

14. Officiële start CENIRELTA-project
Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+ subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt. Met de onthulling van het informatiebord is het CENIRELTA-project officieel van start gegaan. Het project loopt tot en met 2015.

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox*. In dit demonstratieproject kijken de partijen of de Anammox-bacterie ook op lage temperaturen op grotere schaal effectief en energiezuinig stikstof kan verwijderen uit afvalwater. Het demonstratieproject wordt uitgevoerd in de ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam-zuid. De projectpartners werken samen met de universiteiten van Delft en Nijmegen. 

Het project is een vervolg op het succesvolle stikstofverwijderingsproces met de warme Anammox-bacterie. Deze bacterie verwijdert stikstof uit afvalwater bij een temperatuur van 30-35 graden. Dit proces gebruikt Hollandse Delta al bij het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Bij de methode die nu getest wordt, moet de bacterie zijn werk gaan doen bij een temperatuur van 10-20 graden C. 's Winters is het water daarbij kouder dan 's zomers. Deze innovatieve methode is energiezuiniger, ruimtebesparend en gebruikt minder chemicaliën dan de huidige technieken.

Het gezuiverd afvalwater wordt in de rivieren geloosd. De verwijdering van stikstof uit afvalwater is nodig om een goede waterkwaliteit in deze rivieren te waarborgen. Wanneer er te veel stikstof in het water zit, kunnen bijvoorbeeld algen sneller groeien. Je kunt er dan bijvoorbeeld niet meer inzwemmen. Meer informatie: www.stowa.nl/cenirelta  

* kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met  lage temperatuur Anammox'