NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 13 - 2012

30/03/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Terugkoppeling Wereld Waterdag 2012
2. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town
3. Aankondiging Zuid-Holland China Innovatie Tour
4. Autralian Water Newsletter
5. Netherlands-Georgia Business Council
6. Nieuwe leden NWP

NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. Startsein en voorlichtingsbijeenkomst Fonds Duurzaam Water
8. Werkgevers gezocht voor enthousiaste trainees
9. Consultant gezocht voor Mid Term Review van Sanitatie programma Plan Nederland
10. Grontmij inventariseert energiezuinige technieken zandsuppletie Nederlandse kust 

OVERIG
11. Activiteiten Koninklijk Nederlands Waternetwerk in 2012
12. Secretary Clinton announces U.S. Water Partnership on World Water Day
13. Onderzoek tegen kostprijs in Vietnam
14. International Business Study: consultancy project naar Zuid-Korea 

NIEUWS

1. Terugkoppeling Wereld Waterdag 2012
Zoals gebruikelijk koppelen we graag nog één en ander terug van de Nederlandse viering van Wereld Waterdag  dat op 22 maart jl. plaatsvond in Wageningen. Vanaf volgende week kunt u de verschillende presentaties en de verslagen van de acht deelsessies downloaden via de website www.wereld-water-dag.nl. U kunt daar dan ook het videoverslag van het middag- en avondprogramma, gemaakt door Africa Interactive, bekijken.

2. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town
Harold Hoiting, student Internationale Land- en Watermanagement in Wageningen, is namens NWP de komende twee maanden in Zuid Afrika om de WISA 2012 conferentie te helpen vormgeven. Daarnaast zal hij zich specifiek gaan richten op de inhoud van de Nederlandse bijdrage. WISA 2012 vindt plaats van 7 t/m 9 mei in Kaapstad, Zuid Afrika. Lees hieronder zijn ervaringen.

The WISA 2012 conference ‘Water Footprints’ is coming closer every day. After a week of starting up, getting to know Cape Town, the organisation of WISA 2012, and the office; it is time to get to the real work. With the support of the Embassy of The Netherlands and Water Institute of South Africa (WISA) I am assessing the South African Water Sector on three focus points: 1) Innovative solutions for drinking water & sanitation (including the importance of capacity building by and at the public water sector, most importantly at a decentralized level), 2) Water & Food: More Crop & Job per Drop, 3) Pro-Poor Sanitation.

This week started at Theewaterskloof municipality, with an assessment of the Drinking Water Supply in Tesselaarsdal, Greyton, Genadendal en Botrivier. With the visit it became clear what the current state of the facilities are, and the differences between them. Hopefully I can use this information for WISA 2012. Today, Thursday the 29th of March, there will be a meeting with Young WISA to get to know their activities and programme for the conference as well as their support for the student challenge Wetskills. Afterwards I will join a discussion about food, water and cities at the University of Cape Town. I am excited to know the view of the students on urban water problems.
Tomorrow I will end my week with a workshop about People: risks & resources in green drop assessment which is a good opportunity to get to know locale organisations.

In short it is a busy, but exciting week in many different water related fields and with many different actors. Looking forward what next week will bring.

3. Aankondiging Zuid-Holland China Innovatie Tour
Commissaris van de Koningin Jan Franssen en Gedeputeerde Rogier van der Sande van de provincie Zuid-Holland brengen van 9 tot 16 juni 2012 een bezoek aan hun partnerregio’s in China: Shanghai Pudong en Hebei. Doel van de missie is de vriendschapsrelaties en inhoudelijke samenwerkingsverbanden met Shanghai Pudong en Hebei te verlengen en vernieuwen.

Een belangrijk thema binnen de samenwerkingsverbanden van de provincie Zuid-Holland met Hebei en met Shanghai Pudong was watertechnologie & –management en kustontwikkeling.
Daarnaast hebben de thema’s binnen de vriendschapsrelatie met Shanghai Pudong zich in de afgelopen jaren toegespitst tot Life Sciences, innovatieve tuinbouw, en duurzame stedelijke ontwikkeling. In Hebei is de samenwerking de afgelopen jaren met name gericht geweest op de sectoren, water, milieu, duurzame stedelijke ontwikkeling, educatie en land- en tuinbouw.

Continuering van samenwerking binnen genoemde sectoren is afhankelijk van de wensen en behoeften van bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast kunnen ook nieuwe thema’s in de samenwerkingsovereenkomsten opgenomen komen. De provincie Zuid-Holland en het NWP nodigen u van harte uit om uw input te leveren voor het vormgeven van de overeenkomsten met zowel Hebei als Shanghai Pudong tijdens een bijeenkomst op vrijdag 13 april bij het NWP op de Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer weten, neem dan contact op met Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl of tel. 070 304 3705.

4. Autralian Water Newsletter
Wegens grote belangstelling vanuit de Nederlandse watersector voor de Australische watermarkt, is in februari 2012 besloten een Australian Water Newsletter te versturen. Hoewel het hier niet een reguliere nieuwsbrief betreft,  is  gezien de huidige ontwikkelingen in Australië op 23 maart jl. een tweede nieuwsbrief verschenen.  U kunt de nieuwsbrieven nalezen op de NWP website.

5. Netherlands-Georgia Business Council
Donderdag 5 april aanstaande organiseert de Ambassade Georgië in samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag een bijeenkomst over de Netherlands-Georgia Business Council. De Netherlands-Georgia Business Council is onlangs opgericht ter bevordering van de relatie tussen Nederland en Georgië op het gebied van economie en handel. Op de agenda staat een presentatie over deze Business Council en u wordt bijgepraat over de huidige marktkansen in Georgië.
U bent welkom van 15.00 tot 18.00 uur bij de KVK in Den Haag. De bijeenkomst wordt afgesloten met een receptie waar Georgische wijnen worden geschonken.

Aanmelden kan via dit formulier

NWP contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl 

6. Nieuwe leden NWP
Het NWP bureau  verwelkomt drie nieuwe leden die zich de afgelopen periode bij het NWP netwerk hebben aangesloten.

Science Port Holland NV
Science Port Holland NV is een ontwikkelings- en marketingbedrijf, opgericht in 2008 en werkzaam in de regio Rotterdam-Delft. De aandeelhouders zijn de gemeenten Rotterdam en Delft en de Technische Universiteit Delft. De hoofddoelstelling is een actieve rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van deze dynamische regio als een internationale toplocatie voor technologische innovatie. Om dit doel te bereiken zal Science Port Holland NV in nauwe samenwerking met haar aandeelhouders en strategische partners in de komende jaren medewerken aan de realisatie van een viertal science parks en/of innovatiecampussen voor de huisvesting van kennisintensieve bedrijven en projecten uit binnen- en buitenland.
www.scienceportholland.nl 

Oasen
Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Zij zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. Oasen hanteert hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en handelen doelmatig en klantgericht. Dat bereiken zij door continue ontwikkeling en interactie met onze omgeving.
www.oasen.nl 

Observator Instruments
Observator instruments, gevestigd in Ridderkerk is een ISO 9001-2000 gecertificeerde onderneming die zich sinds 1924 richt op ontwikkeling en levering van hoogstaande instrumentatie. Wereldwijd vertrouwen marktleidende bedrijven en overheidsinstanties op de knowhow van Observator instruments als het gaat om sensoren en instrumenten, standaard of klantspecifieke systemen dan wel netwerken. De ontwikkeling, engineering en fabricage van alle Observator producten zijn conform de laatste markteisen. www.observator.com 

NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. Startsein en voorlichtingsbijeenkomst Fonds Duurzaam Water
Op 21 maart jl. is het Fonds Duurzaam Water gepubliceerd in de Staatscourant, wat gelijk het startsein voor deze subsidieregeling betekent. Het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert publiek private samenwerking in de watersector om bij te dragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. Concreet betekent dit dat gezamenlijke initiatieven van publiek private partnerschappen voor subsidie uit het FDW in aanmerking kunnen komen.
Zie voor meer informatie de website van Agentschap NL.

Op woensdag 11 april wordt door Agentschap NL een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het Fonds Duurzaam Water. Deze bijeenkomst vindt plaats om 15.00 uur (inloop 14.30 uur) in Hotel Crown Plaza Promenade in Den Haag (Van Stolkweg 1, 2585 JL Den Haag). Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 - 15.00 uur Ontvangst Koffie/thee
15.00 - 15.10 uur Welkom Saskia Jongma (Sector manager NL EVD Internationaal)
15.10 - 15.25 uur Water in het hart van Ontwikkelingssamenwerking, David Kuijper (plv. directeur DME, ministerie Buitenlandse Zaken)
15.25 - 15.45 uur Achtergrond van het Fonds Duurzaam water, Pim van der Male (sr beleidsadviseur ministerie van Buitenlandse Zaken)
15.45 - 16.05 uur Hoe werkt het Fonds Duurzaam Water? Aad de Koning ( project manager Agentschap NL)
16.05 - 16.20 uur Ervaringen uit de praktijk: succesfactoren voor partnerschappen  Stella Pfisterer (research associate Rotterdam School of Management)
16.20 - 16.30 uur Vragen Saskia Jongma (Sector manager NL EVD Internationaal)

Aanmelden kan via de website: http://evisitlite.nl/registratie/fonds_duurzaam_water_2012

Het Fonds Duurzaam Water is onderdeel van het Programma Publiek Private Samenwerking (PPP), een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking.

8. Werkgevers gezocht voor enthousiaste trainees
Werken aan de toekomst, dat is waar het om gaat bij het Nationaal Watertraineeship (NWT). De komende jaren heeft de watersector een toenemend aantal hoogopgeleide waterprofessionals nodig. Met de juiste competenties, kennis en een brede blik, kunnen zij de uitdagingen van morgen aan!

Eind januari is een derde groep trainees gestart met het NWT. Zij zijn aan het werk bij Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, DHV, GMB en Milieudienst Noord-West Utrecht. Inmiddels werken 18 trainees bij 13 verschillende waterorganisaties. Trainees zijn 4 dagen werkzaam bij hun werkgever, de 5e dag werken zij aan projecten of worden zij getraind. Om u meer inzicht te geven in de trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden van de trainees en hoe deze in te zetten zijn in uw organisatie verzorgen de trainers van het NWT op 24 april van 9.30-12.30 uur een workshop. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Lees meer informatie op de website van het NWT.

Per 1 juni 2012 gaat een nieuwe groep trainees beginnen. Heeft u een traineeplek beschikbaar voor een enthousiaste waterstarter of heeft u vragen? Neem contact op met Helen van Zundert (projectleider) via 070 - 3319949 of hzundert@nationaalwatertraineeship.nl 

9. Consultant gezocht voor Mid Term Review van Sanitatie programma Plan Nederland
Plan Nederland is op zoek naar een consultant met ruime ervaring met sanitatie projecten in ontwikkeling om een Mid Term Review (MTR) uit te voeren van een groot sanitatie programma in de maanden mei- juni- juli en augustus 2012. Het sanitatie programma, genaamd het Pan African CLTS Programma, is mede gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) en wordt uitgevoerd in Ethiopië, Zambia, Uganda, Kenia, Malawi, Niger, Ghana en Sierra Leone.

Het programma is in 2010 van start gegaan en loopt nog tot eind 2014. De MTR zal worden uitgevoerd op 1) project niveau en 2) programma niveau. Voor het project niveau zullen lokale consultants worden ingehuurd. Plan is op zoek naar een consultant die de MTR op het programma niveau kan uitvoeren en nauw kan samenwerken met de lokale consultants in de 8 programmalanden. Indien u interesse heeft kunt u een ToR voor de MTR opvragen bij Mascha Singeling mascha.singeling@plannederland.nl / 020 549 53 61.

10. Grontmij inventariseert energiezuinige technieken zandsuppletie Nederlandse kust 
Grontmij voerde in opdracht van Rijkswaterstaat een inventarisatie uit naar energiezuinige technieken voor zandsuppletie; zodat de Nederlandse kust ook in de toekomst veilig is. Rijkswaterstaat was zeer tevreden met het resultaat van het onderzoek.

Nederland heeft een zandige kust. Onder invloed van golven en stroming treedt erosie van het strand op. Omdat we niet willen dat Nederland kleiner wordt, dient het zand van de kust aangevuld te worden. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, daardoor is steeds meer zand nodig om de kust te suppleren. Het suppleren kost veel geld en zorgt voor veel uitstoot van gassen als CO2. Kosten en uitstoot zullen met conventionele technieken alleen maar toenemen.

Bureaustudie en interviews
Grontmij verkende door middel van een bureaustudie en interviews met kennisinstituten en marktpartijen innovaties op het gebied van suppletietechniek, energiegebruik en suppletiestrategie. Wat bleek uit de interviews is dat huidige (conventionele) suppletiemethodes regelmatig worden geoptimaliseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen, zoals efficiëntere brandstof, en dat de meeste winst in energiegebruik en kosten ligt in een flexibele uitvoering.

Zandwin(d)molen
Een echt innovatieve suppletiemethode betreft de Zandwin(d)molen®. Een idee van Grontmij waarvan in samenwerking met Rijkswaterstaat de mogelijke milieuconsequenties zijn verkend. De afsluitende workshop met Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma Kust, kennisinstituten en marktpartijen was een groot succes.

OVERIG

11. Activiteiten Koninklijk Nederlands Waternetwerk in 2012
De (internationale) samenleving, en daarmee ook de watersector, verandert continu. Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) speelt in op actuele ontwikkelingen en verandert mee. Hoe ziet KNW er anno 2012 uit?

Om aansluiting te blijven vinden bij de sector en de leden wil KNW nog beter inspringen op ontwikkelingen en uitdagingen waar de sector mee te maken heeft. In 2012 zullen deze thema’s, zoals de toenemende digitalisering en gebruik van social media, de vergrijzing, verbinding, de roep om duurzaamheid, de economische crisis en nieuwe innovaties en ontwikkelingen, dan ook uitgebreid aan bod komen. De bijeenkomsten zijn hoogwaardig, laagdrempelig, interactief, uitdagend en prikkelend.

Bekijk hier een greep uit de bijeenkomsten die in 2012 zullen plaatsvinden. Voor het actuele overzicht van de bijeenkomsten, raadpleeg www.waternetwerk.nl.

12. Secretary Clinton announces U.S. Water Partnership on World Water Day
Secretary of State Hillary Rodham Clinton has announced a new U.S. Water Partnership (USWP) in Washington D.C. on Thursday, March 22. The USWP is a public-private partnership formed to share U.S. knowledge, leverage and mobilize resources, and facilitate cross-sector partnerships to find solutions to global water accessibility challenges, especially in the developing world. The USWP will answer some of the challenges outlined in the Global Water Security Intelligence Community Assessment (ICA). Watch the video of the launch on www.uswaterpartnership.org 

13. Onderzoek tegen kostprijs in Vietnam
Met ruim 20 jaar ervaring in het verrichten van wereldwijd marktonderzoek zal het International Research Project (IRP) van de Marketing Associatie Amsterdam deze zomer op onderzoeksreis gaan naar Vietnam. Jaarlijks vertrekken 18 studenten naar een economisch sterk groeiend land. In juli reist het IRP af naar het CIVETS-land Vietnam. De 18 masterstudenten zitten in het laatste jaar van een marketing of business gerelateerde studie aan de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam. Het voordeel is dat alles tegen kostprijs wordt uitgevoerd. Dit betekent dus kwalitatief goed onderzoek, tegen een relatief lage prijs! 

Een onderzoek bestaat uit een uitgebreid vooronderzoek in juni, het daadwerkelijke veldonderzoek in Vietnam in juli en een uitgebreide eindrapportage in september. Het onderzoek wordt begeleid door twee professoren. Tevens ontvangt het IRP steun van een Raad van Advies.
Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via eb@irp-maa.nl of bel met Ruben van Dijk (06-30722538). Bekijk de website en brochure via www.irp-maa.nl

14. International Business Study: consultancy project naar Zuid-Korea
International Business Study (IBS) is een consultancy project uitgevoerd door  bedrijfskunde studenten 18 van de Erasmus Universiteit Rotterdam. IBS heeft voorheen al succesvol onderzoek gedaan in landen als China, Mexico, India, Vietnam, Chili en Brazilië. Dit jaar, de 25e keer dat IBS georganiseerd is, zal IBS onderzoek doen in en naar het vooruitstrevende land: Zuid-Korea. Op het gebied van watermanagement heeft Nederland natuurlijk de nodige ervaring en expertise. Zuid-Korea is geïnteresseerd in deze ervaring, expertise en nog meer in de Nederlandse technieken op dit gebied, onder andere omdat dit land bijna omringt wordt door water maar ook zeker na de overstromingen in 2011 in dit land. 

IBS verstrekt u academisch onderzoek van hoge kwaliteit. De feedback en kennis van twee professoren van de Erasmus Universiteit bevorderen dit in combinatie met de toegang tot verscheidene informatiebronnen, zoals databases, experts en informatie verkregen door IBS contacten. Tot slot is de service die IBS verstrekt op een non-profit basis, wat resulteert in een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Mogen wij de mogelijkheden op het gebied van watermanagement voor uw bedrijf in Zuid-Korea onderzoeken?

Voor meer informatie bekijk de brochure.

Contactgegevens:
STAR - International Business Study, Tel: +31 (0)10 408 20 37, email: ibs2012@rsmstar.nl
Website: www.ibsresearch.nl  

(c) 2012 NWP