NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 13 - 2013

05/04/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Informatiebijeenkomst Convenant Informatieketen Water en Klimaat
2. Tweede post-Sandy informatie- en consultatiebijeenkomst op 12 april – deadline 5 april
3. Activiteiten tijdens Wasser Berlin
4. Twee nieuwe Waterwonderen-ambassadeurs!
5. Nederlandse aanwezigheid op de Expo Apa, Roemenië
6. Waterspecial in dagblad Metro met aandacht voor Human Capital

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
7. Call for papers open: deel uw ideeën met 25.000 internationale waterexperts
8. Aquatech 2013: boek nu uw plek in het Holland Business Pavilion met korting!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Minister Schultz van Haegen spreekt op Wetsus Congress 2013
10. 22 en 23 Mei: NL-Ambassade organiseert Dutch Water Days in Tbilsi
11. Oplevering Klimaatadaptatiestrategie Ho Chi Minh City
12. Vacatures Leerstoel Groep Water Resource Management, Wageningen Universiteit

OVERIG NIEUWS
13. Minister Schultz van Haegen opent nieuwe boulevard Scheveningen 

NIEUWS

1. Informatiebijeenkomst Convenant Informatieketen Water en Klimaat
Zoals eerder aangekondigd zal op vrijdag 12 april van 9:30 tot 12:30 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden van het Convenant Informatieketen Water en Klimaat (CIWK). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd bij Agentschap NL in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het CIWK en toekomstige programma’s en willen we samen met u werken aan business-clusters waarin aanbod en vraag bij elkaar worden gebracht. Tevens zullen wij tijdens deze bijeenkomst de resultaten van de CIWK netwerkdag van 25 januari jl. terugkoppelen.

U kunt uzelf aanmelden voor deze bijeenkomst via info@waterandclimateservices.org. Er is slechts plaats voor 60 personen dus zorg dat u zich tijdig inschrijft.

2. Tweede post-Sandy informatie- en consultatiebijeenkomst op 12 april – deadline 5 april
Op vrijdag 12 april a.s. organiseren de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu samen met het NWP een tweede informatie- en consultatiebijeenkomst over de post-Sandy activiteiten in de regio New York / New Jersey. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de ‘Oude Perszaal’ (0c33) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag.
Bedrijven die interesse hebben om een actieve rol te spelen in de uitvoering van de voorgenomen herstelwerkzaamheden na orkaan Sandy of willen bijdragen aan maatregelen om nieuwe overstromingen te voorkomen cq. schade te beperken zijn van harte uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op de Round Table die op 5 maart jl. in New York werd gehouden bij het Department of Housing and Urban Development (HUD). Het is de bedoeling dat er binnenkort een tweede Round Table komt in NYC. Aan HUD is voorgesteld deze te houden op 2 en 3 mei a.s., maar de data zijn nog niet bevestigd.
Het programma op 12 april ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst met koffie v.a. 9:30 uur
  • 10:00 uur Welkom door René van Hell, directeur Directie Internationaal Ondernemen (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  • Terugkoppeling reis Minister Schultz aan VS (5-6 maart jl.) door Willem Mak, Programmadirectie Topsector Water Internationaal (Ministerie Infrastructuur & Milieu) en Peter van der Kolk (Netherlands Water Partnership)
  • Terugkoppeling Smart Grid technologiemissie naar de VS (22-28 febr. jl.) in relatie tot post-Sandy door Bram Reinders/Marcel van Hest (Alliander)
  • Toelichting activiteiten door aanwezige platforms (CDC-R'dam, H209, NL4US, GoDutch …)
  • Stand van zaken post-Sandy activiteiten door het postennetwerk in VS door Arjan Braamskamp (Economische afdeling Consulaat-Generaal New York)
  • Presentatie uitkomsten post-Sandy Scoping studie door Carter Craft (in English)
  • Discussie en nadere afstemming/coördinatie activiteiten
  • Broodjeslunch

Na de lunch bestaat de mogelijkheid om individuele gesprekken (van max. 20 min.) te voeren met Carter Craft en/of Arjan Braamskamp, afhankelijk van de interesse. Graag uiterlijk vrijdag 5 april aangeven wie hier interesse in heeft.  U kunt zich, ook uiterlijk vrijdag 5 april, aanmelden voor de bijeenkomst bij: huub.drabbe@minbuza.nl.

Meer informatie: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl 

3. Activiteiten tijdens Wasser Berlin
Op 23 april a.s. organiseert de Nederlandse Ambassade in Berlijn, afdeling Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met het NWP een symposium met het thema ‘Innovative Water Technologies’. De Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zal het symposium openen. Hierna volgen hoogwaardige sprekers van bedrijven en kennisinstellingen van zowel Duitse als Nederlandse zijde. Er zal worden ingegaan op de uitdagingen en oplossingen die men binnen de watersector tegenkomt, op nationale, Europese en zelfs mondiale schaal. Wat kunnen Nederland en Duitsland bereiken door samen te werken?  

Klik hier voor het programma. Er wordt afgesloten met een netwerkborrel, aangeboden door het Netherlands Water Partnership. U kunt zich aanmelden tot 17 april bij Yolanda van Groenewoud (BLN-IenM@minbuza.nl).

Het European Water Partnership organiseert onder andere in samenwerking met Messe Berlin op 25 en 26 april de conferentie “Airports as Water Stewards, Managing Sustainability in Europa”. Op de tweede dag van de conferentie staat een bezoek aan de Berlin Brandenburg Airport op de agenda om de state of the art water management systeem op het vliegveld te bekijken. Het volledige programma vindt u hier

Van 23 tot 26 april 2013 vindt in Berlijn de Wasser Berlin International plaats, de beurs en het congres voor water en afvalwaterbehandeling in Duitsland. Het NWP zal in samenwerking met VLM, Water Alliance en AquaNL een gezamenlijk Nederlands paviljoen realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl. 

4. Twee nieuwe Waterwonderen-ambassadeurs!
Waterwonderen heeft weer twee nieuwe ambassadeurs! Iris van Erp is trainee bij het Nationaal Watertraineeship en werkt bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nienke Verhoof werkt als projectmedewerker planvorming bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Beiden zijn heel enthousiast over hun werk in de watersector en willen dit graag overdragen aan jongeren. Doel hiervan is om meer jongeren te stimuleren te kiezen voor een watergerelateerde opleiding en carrière. Dit is hard nodig want door vergrijzing ontstaat de komende jaren een tekort aan goed opgeleide werknemers in de watersector.

Om met jongeren in contact te komen zullen Nienke en Iris –samen met hun collega-ambassadeurs– onder meer gastlessen geven, speeddaten met jongeren en aanwezig zijn op open dagen van scholen en carrière-/studiebeurzen. Op hun eigen pagina op waterwonderen.nl leest u meer over de passie van Nienke en Iris voor de watersector. 

Wilt u ook een Waterwonderen-ambassadeur benoemen? Lees meer op onze website of neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070 304 3714.

5. Nederlandse aanwezigheid op de Expo Apa, Roemenië
Van 10–12 juni 2013 vindt in Boekarest de belangrijkste watertechnologiebeurs van Roemenië plaats, de "Expo Apa". De Expo Apa is een vast onderdeel van het Danube-Black Sea Water Forum, en vindt dit jaar voor de 15e keer plaats. Het NWP, Water Alliance en de Nederlandse Ambassade in Roemenië creëren in samenwerking met VLM een Nederlands gedeelte op de beursvloer met ondersteuning van het programma Partners voor Water. Eén centraal Nederlands paviljoen is speciaal beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen, networking drinks etc. Direct naast het centrale Nederlandse paviljoen hebben verschillende Nederlandse partijen standruimte afgenomen. Op deze manier bundelen en versterken we de Nederlandse aanwezigheid.

In het kader van de Expo Apa zal Wetskills Water Challenge neerstrijken in Roemenië: Nederlandse en Roemeense studenten werken in deze Challenge samen aan creatieve oplossingen voor water vraagstukken in Roemenië. De oplossingen zullen worden gepresenteerd tijdens een speciaal evenement op de Expo Apa. 

Gezien de grote potentie van de Roemeense industriële en communale watertechnologiemarkt wordt deelname aan Expo Apa sterk aangeraden voor ambitieuze Nederlandse bedrijven. De Expo Apa beurs kent dit jaar een sterkere internationale bezetting dan ooit.

Indien u van plan bent de Expo Apa te bezoeken en/of interesse heeft om middels een posterplek zichtbaarheid te creëren in het centrale gedeelte, neem dan contact op met Sandra Borst (s.borst@nwp.nl) of Juliette douglas (j.douglas@wateralliance.nl) voor verdere informatie.

6. Waterspecial in dagblad Metro met aandacht voor Human Capital
Zoals eerder aangekondigd, brengt Dagblad Metro op 7 mei a.s., in samenwerking met NWP, wederom een themakrant uit die in het hart van Metro meegeniet wordt en in het teken van Human Capital in de watersector zal staan. Het doel is om scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt en young professionals te laten zien hoe goed Nederland met water is en hoe uitdagend studeren en werken in de watersector is! Daarmee wordt ingespeeld op het bekende probleem van de vergrijzing en het daarmee gepaard gaande tekort aan nieuwe studenten en gekwalificeerd personeel binnen onze topsector. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen, zijn: 

• Topsector Water
• Human Capital zoals wateropleidingen, traineeships en carrière
• Maritiem & Offshore
• Water & Food
• Schoon & veilig water
• De belangrijke rol van duurzaamheid en innovatie
• De internationale rol van Nederland in de watersector

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze special kunnen contact opnemen met Ralph van den Hoek, Project Manager Custom Publising, ralph.vd.hoek@metronieuws.nl, tel. 020 511 4007 of 06 3178 5874.

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

7. Call for papers open: deel uw ideeën met 25.000 internationale waterexperts
De call for papers voor de International Water Week Amsterdam Conference (5-6 november 2013) is nu open. Het onderwerp is: 'Integrated Water Solutions for a Green Economy.'  Heeft u ideeën, best practices over hoe deltasteden de transitie kunnen maken naar een groene economie, deel ze dan met 25.000 internationale waterprofessionals op de International Water Week. Verder biedt de international water week een uitgebreid programma voor Young Water Professionals,natuurlijk ook de Aquatech, het Industrial Leaders Forum en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op: www.internationalwaterweek.com 

Download hier de Call for Papers.

8. Aquatech 2013: boek nu uw plek in het Holland Business Pavilion met korting!
De eerste voorbereidingen voor de Aquatech 2013 zijn in volle gang. Profiteer van de voordelen die deelname in het Holland Business Pavilion met zich meebrengt en schrijf u nu in!

Leden van  NWP, VLM, Water Alliance en Aqua Nederland krijgen een extra korting aangeboden: de registratiekosten van 495 euro worden aan leden niet doorberekend en de kosten voor het verbruik van elektra zijn bij de m2 prijs inbegrepen. Deelname kan dus al voor slechts 400 euro per m2!
Meer informatie over de voordelen van deelname en het aanmeldingsformulier kunt u vinden op de NWP website.  

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Minister Schultz van Haegen spreekt op Wetsus Congress 2013
Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is één van de sprekers op het Wetsus Congress 2013. Als thema voor dit tweede lustrumcongres, dat wordt gehouden op 30 september en 1 oktober in De Harmonie in Leeuwarden, is gekozen voor “Waarde van Kennis”.
Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk kennis en innovatie zijn om zowel uit de economische crisis te geraken als om de wereldwijde uitdagingen rond water op te lossen. Naast kennis is internationale samenwerking cruciaal. Vandaar dat op dit tiende Wetsus Congress maar liefst zeven EU nationaliteiten spreken op de eerste dag.

Het congresthema wordt ’s ochtends belicht vanuit het nationale Topsectorenperspectief door de Minister, vanuit Europees standpunt door Luisa Prista (European Commission, DG Research & Innovation) en de  invalshoek van het bedrijfsleven word ingevuld door Carlos Cosín, CEO van het Spaanse Abengoa Water. In de middagsessies wordt door sprekers uit binnen- en buitenland verder ingezoomd op de waarde van kennis vanuit het oogpunt van ondernemerschap en Europese clustering.

De tweede congresdag staat in het teken van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie, met vier parallel sessies en twee keynote sprekers van hoog internationaal kaliber.  Prof. Edward L. Cussler is Distinguished Institute Professor in Chemical Engineering aan de Universiteit van Minnesota. Hij is een absolute autoriteit op het gebied van transportprocessen, zoals die over membranen. Membranen spelen een belangrijke rol in talrijke processen in de watertechnologie, bijvoorbeeld bij Blue Energy.
Dr. Mea-Wan Ho promoveerde in de Biochemie aan de Universiteit van Hong Kong. Ze is directeur van het Institute of Science in Society in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar onderzoeksgebieden betreft de link tussen Natuurkunde en Biologie en het is om die reden dat ze een grote interesse heeft ontwikkeld in de eigenschappen van water. 

Daarnaast zijn er op het tiende congres parallelsessies rond bedrijfsfinanciering en talentontwikkeling georganiseerd, in samenwerking met WaterCampus Leeuwarden.

Het Wetsus Congress trekt jaarlijks ongeveer 700 bezoekers. Op www.wetsus.nl staat altijd de laatste informatie.

10. 22 en 23 Mei: NL-Ambassade organiseert Dutch Water Days in Tbilsi
Net als Nederland leeft ook Georgië met water. Het land bezit een lange zeekust, vele rivieren en is onder invloed van 21 microklimaten. Analyses van de Georgische watersector laten zien dat de infrastructuur op vele manieren verder ontwikkeld zal moeten worden. Watervoorziening/waterzuivering, irrigatie en kustbescherming zijn de belangrijkste speerpunten, waarvoor renovatie, implementatie van nieuwe technologieën en regulatie van groot belang zijn. Diverse Georgische organisaties en bedrijven hebben kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn in de kennis en technologie die de Nederlandse watersector te bieden heeft. Daarnaast zijn de Georgische regering en verschillende donororganisaties op dit moment bezig met de financiering van dergelijke projecten. Een goed moment voor Nederlandse bedrijven om zich in Georgië te presenteren. 

Daarom organiseert de Nederlandse ambassade in Tbilisi op 22 en 23 mei de Dutch Water Days om de Nederlandse bedrijven in contact te brengen met Georgische counterparts en politieke besluitvormers. Het programma zal bestaan uit een seminar, een netwerk/match-making sessie en allerlei bezoeken aan belangrijke private bedrijven en Ministeries. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vliegtickets (verkrijgbaar vanaf 250 euro) en hotel (gereduceerde tarieven mogelijk via ambassade: $145 p.n. in Sheraton of $78 p.n. bij KMM) ) zijn voor eigen rekening. 

Wilt u meer weten of wenst u zich op te geven, dan kunt u contact opnemen met Maia Todria (maia.todria@minbuza.nl) of Maarten de Boer (maarten-de.boer@minbuza.nl) van de Nederlandse Ambassade te Tbilisi (tel: +995 32 227 6200).

11. Oplevering Klimaatadaptatiestrategie Ho Chi Minh City
Het Nederlandse consortium Vietnam Climate Adaptation PartnerShip (VCAPS), onder leiding van Grontmij, werkt sinds 2011 samen met de overheid van Ho Chi Minh City en de gemeente Rotterdam om een strategie te ontwikkelen dat Ho Chi Minh City klimaatbestendig maakt. Maandag 8 april a.s. zal tijdens een officiële bijeenkomst op het stadhuis van de People’s Committee van Ho Chi Minh City de afgeronde klimaatadaptatiestrategie van Ho Chi Minh City aan de stad worden aangeboden.

Ho Chi Minh City ziet Rotterdam als voorbeeld(delta)stad op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie. In intensieve werksessies zijn samen met de betrokken departementen van Ho Chi Minh City ideeën en maatregelen ontwikkeld voor de bescherming en leefbaarheid van de stad op zowel de korte, middel en lange termijn. Naar voorbeeld van Rotterdam wordt de klimaatverandering gezien als een kans voor een aantrekkelijke en economisch sterke stad.

Het VCAPS consortium is een samenwerkingsverband onder leiding van advies- en ingenieursbureau Grontmij en bestaat verder uit Witteveen + Bos, Bosch Slabbers landschapsarchitecten, Ecorys, Instituut voor Milieuvraagstukken en Triple-A team. Het project werd gefinancierd door Partners voor Water en maakt deel uit van het Water Mondiaal Programma (Ministerie Infrastructuur & Milieu).

Lees ook het persbericht van de gemeente Rotterdam.

12. Vacatures Leerstoel Groep Water Resource Management, Wageningen Universiteit
De Wageningen Universiteit heeft de volgende vacatures:
• Assistant professor Water Engineering (0.8 fte).
• Assistant Professor Water Health and Environment (0.8 fte). 

Graag verwijzen we u naar de Wageningen Universiteit website voor de volledige functieprofielen. Sluitingsdatum voor deze vacatures is 16 april 2013. 

OVERIG NIEUWS

13. Minister Schultz van Haegen opent nieuwe boulevard Scheveningen
Op zaterdag 6 april 2013 om 10.30 uur opent minister Schultz van Haegen officieel de nieuwe boulevard in Scheveningen. Vanaf eind 2009 is er gewerkt aan deze nieuwe boulevard. Een uitdagend project waarbij de noodzakelijk kustversterking is gecombineerd met het mooier maken van de Scheveningse kust. Het resultaat is om trots op te zijn: een prachtige boulevard en een veilige kust.

Scheveningen voldoet weer aan de eisen voor de veiligheid van de kust. Het strand is verhoogd en verbreed en de kustverdediging is versterkt. En dankzij het prachtige ontwerp van de Spaanse architect Manuel De Solà-Morales, waarbij de dijk in de boulevard is verwerkt, is de Scheveningse badplaats een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren.

(c) 2013 NWP