NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 13 - 2014

04/04/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Missie Schultz verstevigt positie Nederlandse watersector Indonesië
2. Topsector Water op Hannover Messe
3. Ruim 30 posities aangevraagd in derde ronde YEP Water
4. Save the date: Informatiebijeenkomst Birma/Myanmar
5. Aankondiging haalbaarheidsstudie rurale sanitatie Egypte
6. Succesvolle Palestina Jemen marktoriëntatiesectorbijeenkomst 28 maart jl.
7. Uitnodiging borrel maandag 7 april: kennismaking Beninese deltadelegatie
8. More than 8 opportunities from Ghana for the Ghana WASH Window
9. Call for proposals marktstudies in Kenia
10. Chemie Magazine: Secundair fosfaat wil de markt op

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Groot voedselzekerheidsproject in Mozambique voor Royal HaskoningDHV
12. Nijhuis Industries expanding into Latin America
13. ADB-UNESCO-IHE call for a Water Supply and Municipal Services Specialist for Timor-Leste
14. Vooraankondiging waterinnovatie conferentie 'WaterinnovatioNH’

OVERIG NIEUWS
15. Department of Design Cape Town: open call for participation
16. MVI matchmakingsbijeenkomsten: publiek-private samenwerking en kansen
17. Waterroute voor jongeren
18. Spetterende nieuwe website watereducatie
19. Water in openbare ruimte moet gezonder

 
NIEUWS

1. Missie Schultz verstevigt positie Nederlandse watersector Indonesië
Afgelopen week was minister Schultz van Haegen op missie naar Indonesië, met een gevolg van achttien bedrijven. Het was een volgende stap in het bestendigen van de relatie met Indonesië en een volgende stap op weg naar het enorme project dat gepland is voor de kust van Jakarta, om de stad veilig te maken voor overstromingen: the Dutch-Indonesian National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) master plan. Tijdens de grote missie van Rutte vorig jaar werd een visie voor dit project gepresenteerd, Schultz presenteerde nu een concept masterplan van 1400 pagina's. Dat viel goed bij de lokale autoriteiten. Grontmij en Witteveen+Bos stelden het plan mede op. 
Landschapsarchitecten Kuiper Compagnons tekenden voor het ontwerp van de 'Garuda' voor de kust. RTL7 liet verleden week een kort filmpje zien van het ontwerp. De journalist van de site dutchwatersector.com volgde het proces vanaf het begin.  Lees meer.

2. Topsector Water op Hannover Messe
Nederland is partnerland op de Hannover Messe, de grootste technologiebeurs ter wereld. De diverse topsectoren presenteren zich in een gezamenlijk paviljoen, dat verzorgd wordt door de rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Merkel en Rutte openen het Holland paviljoen op maandag. NWP en NML leverden op verzoek van RVO de input voor de presentatie over de Topsector Water. We laten slimme oplossingen zien, die het leven in urbane delta's veilig, duurzaam en schoon maken. Nederland Maritiem Land presenteert innovatieve modellen van slimme en schone schepen. Daarnaast is een werkend model van de Nereda te zien, gepresenteerd door Royal HaskoningDHV. Ook tonen we de spectaculaire 3di simulatie waarbij de bezoeker met een speciale bril in een overstroming kan stappen. Achter de simulatie staat een consortium van de TU Delft, Deltares en Nelen & Schuurmans. Afgelopen week vertelde directeur Schuurmans bij omroep Max al over de simulatie. Begin volgende week publiceren we een verslag van de presentatie op de Hannover Messe op www.dutchwatersector.com.
 
3. Ruim 30 posities aangevraagd in derde ronde YEP Water
Ruim dertig nieuwe YEP Water posities zijn in de derde ronde van YEP Water aangevraagd. De aanvragen zijn gedaan door 22 verschillende organisaties, waaronder NGO’s, bedrijven, drinkwaterbedrijven en kennisinstellingen. De posities vinden plaats in 20 verschillende landen, met een goede verdeling van Nederlandse en lokale Young Experts.
In de komende week wordt bekendgemaakt welke voorstellen goedgekeurd zijn. Op 15 april worden de openstaande vacatures bekend gemaakt, en kunnen kandidaten solliciteren. Vanaf 16 juni zullen de nieuwe Young Experts drie weken lang getraind worden, waarna zij in de diverse projecten kunnen worden ingezet.

Eerder werden al 40 Young Experts ingezet in diverse landen. De Young Experts laten regelmatig van zich horen, onder meer gebruikmakend van de Akvo RSR tool op www.yepwater.nl. Bent u ook geïnteresseerd in YEP Water? Dit jaar vindt een tweede ronde aanvragen plaats. De deadline voor aanvragen is 8 september. Meer informatie vindt u op www.yepwater.nl.

4. Save the date: Informatiebijeenkomst Birma/Myanmar
Op dinsdag 22 april a.s. organiseert het NWP in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een informatiebijeenkomst over Birma/Myanmar voor de brede watersector. Deze bijeenkomst is een opmaat tot het formeren van een NWP Myanmar Platform, een platform waarin partijen met ambities op Birma/Myanmar deel kunnen nemen.

Sinds 2014 is Birma/Myanmar toegevoegd aan de Water Mondiaal Delta-landen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de bevindingen van de diverse missies, en de eerste resultaten van het consortium uitgebreid toegelicht worden. De bijeenkomst is bedoeld voor het brede veld van watersector partijen: deltatechnologie, watertechnologie, water en landbouw gerelateerde expertise.

Datum: dinsdag 22 april 2014, 15.00 – 17.00 uur
Locatie: NWP, Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag

U kunt zich aanmelden via deze link. Het programma wordt u na aanmelding zo spoedig mogelijk toegezonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Janssen: l.janssen@nwp.nl

5. Aankondiging haalbaarheidsstudie rurale sanitatie Egypte
De Egyptische overheid heeft aangegeven oplossingen te zoeken voor de aanpak van sanitatie en afvalwaterbeheer van kleine en middelgrote gemeenten (15.000 tot 50.000 ie) in het rurale gebied van Upper Egypt. Belangrijkste Egyptische stakeholder hierin is de Holding Company for Water and Wastewater facilities (HCWW). De investeringsopgave van de Holding Company for Water and Wastewater in Egypte is groot. De behandeling van afvalwater in het rurale gebied van de Upper Egypt krijgt daardoor minder prioriteit maar verbetering van sanitatie is zeker zo urgent. Daarnaast heeft dit droge gebied te maken met waterschaarste waardoor de (agrarische) behoefte aan waterhergebruik hoog is.

De Nederlandse watersector kan mogelijk innovatieve (easy to maintain) oplossingen aanreiken in een publiek-privaat constructie waarbij het hergebruik van afvalwater goed wordt benut. Om helderheid te verschaffen in de institutionele en financiële mogelijkheden voor rurale sanitatie in Upper Egypt, voor agglomeraties van 15.000 tot 50.000 i.e., worden partijen uitgenodigd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Als u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van deze haalbaarheidsstudie kunt u contact opnemen met Monique van der Straaten van RVO.nl monique.vanderstraaten@rvo.nl, de ToR zal u dan worden toegestuurd. Op 17 april van 15.00- 16.00 uur kunt u vragen over de ToR stellen tijdens een voorlichtingssessie bij RVO.nl. De studie zal moeten worden uitgevoerd vanaf medio mei t/m eind juni 2014, deadline voor indiening offertes is 7 mei 2014.

6. Succesvolle Palestina Jemen marktoriëntatiesectorbijeenkomst 28 maart jl.
Afgelopen vrijdag zijn de watersectorpartijen met interesse (en/of een interest) in Jemen en Palestina bijeengekomen om de laatste ontwikkelingen in de landen te bespreken. Nieuwe kansen op het gebied van IWRM, remote sensing, afvalwaterzuivering en capaciteitsopbouw zijn uitvoering aan bod gekomen. Het verslag en de presentaties vindt u hier: https://www.dropbox.com/sh/tn27lpd5rsh9lqe/A5lAzZN7OJ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Galema, m.galema@nwp.nl.

7. Uitnodiging borrel maandag 7 april: kennismaking Beninese deltadelegatie
Maandag a.s. (7 april 2014) biedt NWP de mogelijkheid om kennis te maken met een delegatie uit Benin (13 personen). De delegatie brengt van 7 t/m 11 april een bezoek aan Nederland om kennis en kunde op het gebied van deltaplanning en overstromingsbeheer uit te wisselen met Nederlandse experts. De delegatie bestaat uit experts van het Beninese Ministerie van Water, van het meteorologisch instituut, lokale overheden en internationale organisaties. U bent van harte welkom om 17.30 uur bij het NWP (Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag) op de begane grond in de glazen zaal. Voor aanmelding kunt u mailen naar wateros@nwp.nl onder vermelding van uw naam en organisatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Machteld Galema, m.galema@nwp.nl.

8. More than 8 opportunities from Ghana for the Ghana WASH Window
Ghana companies and organisations are seeking Dutch partners to participate and assist in the development of their business plans to be submitted to the Ghana WASH Window.
The Netherlands Embassy and NWP already received several interesting ideas of which some can be developed into proposals for the Ghana WASH Window in 2014. Read more about these opportunities on the NWP website.

Those interested in more information and contact details about these and other Ghanaian initiatives can contact Gert de Bruijne: g.debruijne@nwp.nl (06 55841349), or for local inquiries Astrid van Agthoven or Elsie Appau at the Netherlands Embassy in Accra: astrid-van.agthoven@minbuza.nl or elsie.appau@minbuza.nl

9. Call for proposals marktstudies in Kenia
De Nederlandse ambassade in Kenia zoekt consultants voor het uitvoeren van marktstudies op het gebied van maritieme infrastructuur en logistiek, hernieuwbare energie en stedelijke planning. Hier vindt u de terms of reference. De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 april 2014. De contactpersoon is Marielle Geraedts nai-ea@minbuza.nl.

Kernadviseur Kenia: Don Offermans, d.offermans@nwp.nl

10. Chemie Magazine: Secundair fosfaat wil de markt op
In de laatste uitgave van het Chemie Magazine benadrukt het Nutrient Platform het belang van het betrekken van de chemische industrie bij het netwerk. Aangezien zich binnen de chemische sector belangrijke potentiële eindgebruikers van gerecycled fosfaat bevinden, doet het Nutrient Platform via verschillende wegen een oproep hierover in gesprek te gaan. Wat is precies de vraag van deze groep eindgebruikers? En hoe zijn we in staat de keten zo vorm te geven dat er wordt voldaan aan die vraag? Lees het artikel hier (pagina 32).

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Groot voedselzekerheidsproject in Mozambique voor Royal HaskoningDHV
Het Mozambikaanse ministerie van Landbouw heeft aan een door Royal HaskoningDHV geleid consortium een Irrigation Services Provider-contract toegekend ter waarde van $5,4 miljoen. Het consortium, bestaande uit Royal HaskoningDHV, Wageningen University & Research centre, ingenieursbureaus Umhlaba uit Zuid-Afrika en Resiliência uit Mozambique en de Mozambikaanse NGO’s Kulima en Eco-Micaia, gaat een irrigatiesysteem ontwikkelen en implementeren voor 3.000 hectare rijstvelden.

Het Sustainable Irrigation Project (PROIRRI) wordt door de Wereldbank gefinancierd en heeft een looptijd van zes jaar. Doel van het project is de verhoging van de kleinschalige agrarische voedselproductie en de productiviteit van de boeren in centraal Mozambique.
Het project moet ertoe leiden dat de voedselproductie wordt verhoogd van één naar anderhalve oogst per jaar. Tegen het einde van het project zal de rijstopbrengst per hectare zijn toegenomen van het huidige niveau van een ton per jaar naar vier ton per jaar. Aangezien het om 3.000 hectare gaat, zal het project resulteren in een rijstproductie van 12.000 ton per jaar. Lees meer.

12. Nijhuis Industries expanding into Latin America
Nijhuis Industries has already been active in Latin America for 25 years and successfully delivered more than 100 plants in a large variety of different industries and applications. In order to strengthen its presence in this vast region that includes more than 20 countries with a growing demand for Nijhuis´ wastewater and waste to value solutions, a Regional Sales & Service Center has been opened in Bogota, Colombia.

"The choice to open our Latin American hub in Bogota is not only based on the centralized geographical location and easy accessibility, but also on the professional support offered by the Holland House in Colombia" according to Menno M. Holterman (Chief Executive Officer). "The opening of Nijhuis Industries Latin America is an important part of our global growth strategy.”

The office is located at: Calle 90 # 19-41, Of. 801, Bogota, Colombia, and can be reached at +57 1 744 9566. For more information see www.nijhuisindustries.com

13. ADB-UNESCO-IHE call for a Water Supply and Municipal Services Specialist for Timor-Leste
Within the context of the ADB-UNESCO-IHE Partnership input is sought from an International Expert to support the preparation of ADB's Country Partnership Strategy (CPS) (2016-2020) for Timor-Leste. The expert will contribute to implementing a sector assessment to examine the country's urban sector (water supply and other municipal services) performance, key development constraints, relevant government plans and strategies, past and current ADB support and experience in the sector, other development partner support to the sector, and future ADB sector strategy associated priorities.

The findings from the sector assessment will be incorporated into the next Timor-Leste CPS. The estimated input will be 60 days intermittently over a period of 4-5 months.  
For more details of the full request, the Terms of Reference and specific tasks, please click here.  

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip (m.stuip@unesco-ihe.org) before 22 April 2014.

For more information you may contact Jan Luijendijk (015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org) or Mishka Stuip (015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org) at UNESCO-IHE.

14. Vooraankondiging waterinnovatie conferentie 'WaterinnovatioNH’
Op donderdag 11 december 2014 houdt de provincie Noord-Holland de waterinnovatie conferentie 'WaterinnovatioNH’ in Nemo te Amsterdam. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Topsector Water, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en PWN. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
 
Veel landen worden geconfronteerd met waterproblemen als gevolg van klimaatverandering, en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Vanwege de bijzondere geografische ligging heeft de provincie Noord-Holland zelf te maken met veel van die uitdagingen, nu en in de toekomst.
Tijdens de conferentie 'WaterinnovatioNH' worden ambities verkend en de laatste innovaties gepresenteerd op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties. ‘WaterinnovatioNH' biedt een platform voor kennisuitwisseling tussen (inter)nationale beleidsmakers, bestuurders uit het bedrijfsleven / MKB en kennisinstellingen.

Het volledige programma (inclusief de registratiemogelijkheid) verschijnt in juni. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Bernhardi, telefoon: +31 (0)6 186 09418 of e –mail: waterinnovatie@noord-holland.nl.

OVERIG NIEUWS

15. Department of Design Cape Town: open call for participation
On 8 July 2014, Department of Design opens in Cape Town. For several weeks, Department of Design will provide a platform for dialogue, knowledge exchange, matchmaking and building trade relations between South Africa and the Netherlands. As the main highlight of the Dutch programme for World Design Capital 2014, Department of Design is a strategic incubator for long-term economic partnerships between Dutch and South African partners, based on local demand.

Cape Town's election as World Design Capital 2014 has put the spotlight on design as a transformative force for South African society. The stakes are high, there is a clear deadline, and the city is looking for partners to realise its ambitious programme for 2014 and beyond. This could create unique possibilities for Dutch businesses. Additionally, there is a strong chance of high-level political involvement from the Netherlands in Department of Design.

Calling all Top Sectors
Cape Town is looking for sustainable solutions in, amongst others, water and waste management, agriculture, public infrastructure, and improving the quality of life and economic outlook of the poorest communities. This calls for crossovers and collaboration between sectors and an integrated, long-term approach. Participation in Department of Design is open for companies, knowledge institutes and other organisations from all Dutch economic Top Sectors.

Read more about Department of Design and World Design Capital 2014 on www.departmentofdesign.nl and www.wdc14.com.

16. MVI matchmakingsbijeenkomsten: publiek-private samenwerking en kansen
Afgelopen maand is de nieuwe call voor het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) gepubliceerd. Consortia van alfa-, bèta- en gammaonderzoekers en ten minste één private partner kunnen samen aanvragen indienen op het terrein van de topsector Water. Om geïnteresseerde onderzoekers en private partijen (waaronder ook waterschappen en drinkwaterbedrijven) te helpen bij het vinden van (potentiële) consortiumpartners, worden begin april matchmakings georganiseerd.
 
Op dinsdagmiddag 8 april (13.00 – 17.30) organiseren de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de topsector Water een matchmaking voor het thema Water. De matchmaking vindt plaats in het LEF Future Center Rijkswaterstaat. NWO en de topsector Water nodigen u uit om bij dit evenement aanwezig te zijn.
 
Aanmelden kan nog tot maandagochtend 7 april 9.00 uur. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

17. Waterroute voor jongeren
De Nederlandse watersector heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn wel voldoende goed geschoolde mensen nodig. Topsector Water met partners Waternet, Wetsus en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zullen onder leiding van het Science Center NEMO tijdens het Museumweekend vele jongeren enthousiasmeren voor de brede watersector. Jong geleerd is oud gedaan!

Tijdens het Museum-weekend kan iedereen experimenteren met water. Bezoekers ontdekken de kracht en veelzijdigheid van water door het maken van stuwdammen, een eiland te bouwen van zand, slootwater onder de microscoop te onderzoeken en de speciale Waterroute in NEMO te volgen met quizvragen en weetjes over water.

Tijdens het Museumweekend (5 en 6 april a.s.) is NEMO het gehele weekend gratis geopend. Bezoekers kunnen de wereld van wetenschap en technologie ontdekken in het museum en zich laten inspireren door Maritieme, Delta- en Watertechnologie, van jong tot oud! Voor meer informatie, zie de website van NEMO

18. Spetterende nieuwe website watereducatie
Bent u op zoek naar lesinspiratie over water? Het vernieuwde www.watereducatie.nl heeft het allemaal! Op deze informatieve website voor het primair en voortgezet onderwijs vindt u lesmaterialen, excursies, projecten, tips, filmpjes en kunt u op het prikbord kennis en ervaringen delen.

Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt om de website een complete metamorfose te geven. Met een nieuw design en nieuwe mogelijkheden is deze website helemaal klaar voor 2014. Op de vernieuwde website zijn een aantal succesvolle onderdelen van de oude site uiteraard behouden. Zo kunt u nog steeds de database honderden lesprogramma’s over water raadplegen (m.b.v. Groen Gelinkt), gastlessen aanvragen en de agenda met water-events inzien.

Ook zijn er een aantal nieuwe ‘snufjes’. Zo vindt u er tips voor goede lesmaterialen en excursies, educatieve filmpjes en leerzame websites over water en is er een watereducatie-‘prikbord’. Op dit prikbord kunt u nieuwe lesmaterialen met elkaar delen, ontwikkelingen op het gebied van watereducatie volgen, expertise van anderen inroepen en vooral ideeën uitwisselen. Voor dit forum zoekt watereducatie.nl nog vrijwillige aanjagers/moderators. Heeft u hierin interesse? Stuur dan een e-mail naar info@watereducatie.nl

19. Water in openbare ruimte moet gezonder
Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios waar Heleen de Man 8 april 2014 op promoveert aan de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek spitste zich toe op de hygiënische betrouwbaarheid van water in bedriegertjes en fonteinen, en van regenwater op straat en in wadi’s. Aansluitend is onderzocht hoeveel van elk water mensen kunnen inademen of inslikken. Door voorlichting en door de bedriegertjes te vullen met drinkwater is besmetting grotendeels te voorkomen. Zie voor meer informatie de website van Rioned

(c) 2014 NWP