NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 14 - 2013

12/04/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Centre of Expertise van start in Zuid Afrika
2. Terugkoppeling Kenia bijeenkomst: inspirerende voorbeelden op snijvlak hulp en handel
3. Goed nieuws op Dutchwatersector.com
4. Project irrigatiemanagement systeem AquaTag -Turkije op TV

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
5. International Water Week - Spread the Word!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
6. Karin Sluis officieel benoemd tot algemeen directeur Witteveen+Bos
7. Water Integrity Forum Extend the base, increase the pace
8. Stedelijke hydrologie: bijeenkomst van NHV en STOWA
9. Workshop Chinese-Dutch Advances in Water Technology

OVERIG NIEUWS
10. Het Nationale Watersymposium 2013
11. Water Technology Showcase
12. Nederlandse vinding genomineerd als finalist voor de Edison Award
13. Wetland Jubilee Sweden 

NIEUWS

1. Centre of Expertise van start in Zuid Afrika
Vrijdag 22 maart 2013 heeft Vitens Evides International de beschikking van de Nederlandse Ambassade voor Zuid-Afrika (in Pretoria) mogen ontvangen voor het opzetten van een Centre of Expertise in de komende 3 jaar. Het Centre of Expertise is een initiatief waarin eThekwini Water and Sanitation (gemeentelijk waterbedrijf van Durban, Zuid-Afrika), Stichting Wateropleidingen, Wereld Waternet, Your Man on Site, Netherlands Water Partnership en Vitens Evides International samen optrekken. Het Centre of Expertise wil de Zuid-Afrikaanse waterbedrijven helpen met Nederlandse kennis en kunde. Dit wordt gedaan door zogenaamde showcase (pilot) projecten uit te voeren met Nederlandse bedrijven uit de watersector. Deze bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun nieuwe technologie te demonstreren in Zuid-Afrika. Lees het volledige bericht op de NWP website.

Voor eventuele vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met Peter van den Horn (p.vandenhorn@nwp.nl, 06 51018744). Voor meer informatie over het ‘Centre of Expertise’ (en contactgegevens): http://www.coe.org.za

2. Terugkoppeling Kenia bijeenkomst: inspirerende voorbeelden op snijvlak hulp en handel
Afgelopen donderdag 4 april heeft er een bijeenkomst van het landenplatform Kenia plaatsgevonden bij Deltares te Delft. De opkomst was groot met meer dan 40 geïnteresseerden en er zijn veel ervaringen uitgewisseld. Een kort verslag, de deelnemerslijst en de presentaties zijn middels de Partners voor Water website te bekijken.  Binnenkort zullen de deelnemers actief benaderd worden om concrete follow up acties in beeld te kunnen brengen, inclusief eventuele deelname aan de 3rd IWA Development Congress & Exhibition in Nairobi van 14-17 oktober 2013

Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie en/of willen praten over mogelijke kansen dan kunt u contact opnemen met Arjen de Vries a.devries@nwp.nl of Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl 

3. Goed nieuws op Dutchwatersector.com
Zelfs tot in Zimbabwe wordt de berichtgeving van Dutchwatersector.com overgenomen. Het internationale bereik wordt met de week groter. Deze week veel goed nieuws voor Nederlandse partijen:

Uw international nieuws ook op dutchwatersector.com? Stuur uw Engelstalige persberichten naar info@dutchwatersector.com.

4. Project irrigatiemanagement systeem AquaTag -Turkije op TV
Zondag a.s. is er een korte film over de AquaTag, een sensor voor irrigatiemanagement in de tuinbouw ontwikkeld door het bedrijf SensorTagSolutions, in het programma Ondernemend Nederland van RTL7. Het programma begint om 10.00 uur (op RTL7). Het wordt herhaald op zaterdag 20 april om 13.00 uur. Het item over SensorTagSolutions en de AquaTag duurt 3 minuten.  

Op dit moment lopen er in samenwerking met de WUR twee proefprojecten met de AquaTag, één met boomkwekerijen in Nederland en één met een groep tuinbouwers in Turkije. Dit laatste project is een door Partners voor Water gefinancierd project. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan tijdens de proefprojecten wordt de apparatuur eerst verder verbeterd en zal later een eerste commerciële versie gelanceerd worden. Daarnaast wordt een actieve versie van de sensor (met een batterij en evt. een PV-cel) ontwikkeld die zijn gegevens naar een ontvanger stuurt die weer aan internet is gekoppeld. De sensor werkt volgens hetzelfde meetprincipe (resonantiekring) als de passieve versie (plaatje), maar dan ‘zelfstandig’. Een eerste prototype is deze maand klaar. 

Voor meer informatie over het Partners voor Water project kunt u contact opnemen met Monique van der Straaten-Zwiers van AgentschapNL, monique.zwiers@agentschapnl.nl

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.  

5. International Water Week - Spread the Word!
Van 4 tot 8 november wordt de International Water Week weer gehouden in Amsterdam. Wat het evenement uniek maakt, is de integratie van verschillende disciplines in en buiten de watersector; van deltatechnologie tot watertechnologie, van land-en tuinbouw tot governance. Het thema is "Integrated Water Solutions for a Green Economy". 

De week telt een slimme combinatie van een aantal evenementen: De IWW conferentie, de Aquatech beurs, het Industry Leaders Forum (kopstukken uit bedrijfsleven over watergebruik en waterschaarste), een uitgebreid young professionals programme en nog veel meer. Onlangs is de call for papers uit gegaan. Daarmee roepen we mensen op om een inbreng te doen voor de conferentie. Wilt u zelf een case presenteren of een oplossing bieden, dan kunt u de call for papers hier vinden. Of wellicht heeft u een internationale relatie die een thema kan inbrengen. Wilt u de call for papers in een keer aan meerdere mensen doorsturen, dan kunnen we u helpen met op maat gemaakte e-mail templates. (NB: bezoekersregistratie gaat pas open in mei 2013.)

Voor meer informatie: Christina Boomsma, c.boomsma@nwp.nl 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

6. Karin Sluis officieel benoemd tot algemeen directeur Witteveen+Bos
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos op woensdag 10 april 2013 is de voordracht ir. C.M. Sluis (Karin) tot algemeen directeur te benoemen aangenomen. Samen met ir. H.E. Nieboer (Henk) vormt Karin Sluis daarmee de directie van Witteveen+Bos. Zij volgt met haar benoeming ir. H.A.A.M. Webers (Harry) op, die deze functie sinds 2003 vervulde.

Tijdens de AVA werd uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van Harry Webers als directielid. Na afloop van het officiële deel van de vergadering onderscheidde de Deventer burgemeester Heidema Harry Webers met de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het is een erkenning voor zijn verdiensten voor de verdere groei van Witteveen+Bos en zijn bijdrage aan het sociaal en economisch welzijn van Deventer via de diverse nevenfuncties die hij bekleedt.

Bij Witteveen+Bos is sinds 1992 statutair vastgelegd dat directieleden terugtreden wanneer zij 55 worden. Dit is gebaseerd op de vitaliteitscurve van dr.ir. A.Twijnstra. Harry Webers heeft die leeftijd  bereikt en droeg daarom het stokje over aan Karin Sluis. 

7. Water Integrity Forum: Extend the base, increase the pace
Good water governance is crucial for equitable use and distribution of water supply and sanitation services, and for a well-managed water sector. But it is often hindered by corruption which affects all
aspects of the water sector and puts lives and livelihoods at risk. Transparency, accountability and participation are key to increase integrity, without which corruption cannot be successfully addressed.
It is therefore urgent to extend the base for and increase the pace of joint water integrity action. This is why the Water Integrity Network (WIN), the UNESCO-IHE Institute for Water and Education and the Water Governance Centre (WGC) are organising the first Water Integrity Forum on 5–7 June 2013 in Delft, The Netherlands.

The Forum will bring together a wide range of stakeholders including representatives from governments, financial institutions, companies, knowledge institutes, NGOs and water professionals from various continents, in order to:
•       Take stock of progress in addressing corruption issues in the water sector;
•       Share knowledge, approaches and experiences;
•       Build alliances to address the integrity challenges in the water sector.

The outcomes of the Forum will form the basis of a key publication on water integrity and will feed into other processes and events, such as the post-2015 Sustainable Development Goals, the Budapest Water Summit, World Water Week 2013 and the 7th World Water Forum.

More information: www.waterintegrityforum.org and Forum@win-s.org  

8. Stedelijke hydrologie: bijeenkomst van NHV en STOWA
Op 29 mei 2013 organiseren de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en STOWA een symposium over de hydrologie van steden. Wie zich voor 1 mei 2013 aanmeldt, krijgt korting op de toegangsprijs. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Een intensiever (onder)grondgebruik en klimaatverandering nopen tot soms drastische aanpassingen in het stedelijke watersysteem. Goede kennis is hiervoor onontbeerlijk. Tijdens de dag passeert een scala aan mogelijkheden de revue.

Meer informatie: http://www.nhv.nu/stedelijke-hydrologie 

9. Workshop Chinese-Dutch Advances in Water Technology
Bij de TU Delft wordt op maandag 22 april van 13.00 tot 17.30 uur een workshop gehouden over Chinese-Dutch Advances in Water Technology. Lees meer op de website van de TU Delft.

OVERIG NIEUWS

10. Het Nationale Watersymposium 2013
Op donderdag 16 mei 2013 organiseert de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) wederom het Nationale Watersymposium in samenwerking met Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Het thema van het watersymposium 2013, is ‘Operation excellence -  industriële waterbehandeling in de praktijk’.

Dit symposium is hèt platform voor de industriële watergebruiker en vindt één maal per twee jaar plaats. De deelnemers zijn veelal industriële watertechnologen, watermanagers en milieumanagers. Het symposium bestaat uit een uitgebreid lezingenprogramma en een aan het symposium gekoppelde vaktentoonstelling. Het symposium biedt een uitgelezen mogelijkheid om uitgebreid te netwerken en uw knowhow ten aanzien van industriële best-practises, innovatieve technieken en vernieuwende diensten en producten te vergroten. 

Zie voor meer informatie over het programma, de parallelsessies en de aanmeldingsmogelijkheden de website van SKIW.  

11. Water Technology Showcase
Observator Instruments organiseert een ‘Water Technology Showcase’ op woensdag 19 juni 2013. Deze dag zal in het teken staan van alles wat te maken heeft met het op locatie meten van 1)waterkwaliteit, 2)waterpeil, 3)waterstroming (debiet) en 4)data loggers, telemetrie en verwerking van data.

De doelgroep is iedereen die zich bezighoudt met de inzet van middelen voor het monitoren van oppervlaktewater en grondwater. Bent u werkzaam op het gebied van waterbeheer, dan nodigt Observator Instruments u van harte uit om deze dag bij de wonen. De “Water Technology Showcase” wordt u aan geboden door Observator Instruments, inclusief lunch en diner.

Voor meer informatie, bezoek de website van Observator Instruments.

12. Nederlandse vinding genomineerd als finalist voor de Edison Award
Uitvinder Johann van den Noort van Van den Noort-Innovations BV in Kampen meldt dat de Edison Awards Steering Committee een “finalist status” heeft toegekend aan het door hem ontwikkelde concept van de Twin-Wing Tsunami Barrier (TWTB), met als belangrijkste kenmerken:

- automatische (zonder waarschuwing!) autonome activering
- neutraliseert de stuwing van een tsunami
- vormt geen belemmering voor het maritieme leven noch voor het scheepvaartverkeer
- biedt volledige veiligheid aan kuststeden, havens en infrastructuur. 

De Edison Award is de hoogste onderscheiding voor innovaties in de wereld. Een dergelijke toekenning vindt alleen plaats wanneer genomineerden “game changing products and leadership in innovation” vertegenwoordigen. De TWTB van Van den Noort is genomineerd in de categorie ” Life style and social impact and quality of life”. www.noort-innovations.nl

13. Wetland Jubilee Sweden
In 1993, the first wastewater treatment wetland in Sweden was put into operation, Brannäs wetland in Oxelösund. During subsequent years, a few more large treatment wetlands were constructed, in Hässleholm, Nynäshamn and Eskilstuna. What have we learnt about their treatment capacities, functions and management needs during those 20 years? How should we design and construct wetlands for future needs? What can we learn from other countries and what can they learn from the Swedish experiences?

The 20 year celebration takes place May 22 – 24 2013, in the form of a conference in Nynäshamn with speakers from Sweden, The Netherlands and Ireland, and a half day international scientific workshop as a side event. The program covers experiences from two decades of operating treatment wetlands after municipal wastewater treatment plants, the role of wetlands in holistic water management in Ireland, wetlands for biomass production in Trelleborg, and field visits to two of the oldest wetlands in Sweden – the wetlands in Nynäshamn and in Oxelösund. The conference program is designed to suit both technical staff and researchers interested in treatment wetlands.
Read the conference programme.