NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 14 - 2014

11/04/2014

vrijdag 11 april 2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

 

NIEUWS
1. Bijeenkomst “Geodata for agriculture and water programma (G4AW)”
2. Missies naar 14 landen G4AW programma
3. Aanbesteding Project Integrated Coastal Zone Management in Egypte
4. China bijeenkomst met DRR-Team terugkoppeling
5. Handelsmissie en staatsbezoek naar Polen
6. Wateruitdagingen in Mexico: kansen voor de Nederlandse watersector
7. Themabijeenkomst: Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen
8. Winnaar Aqua Nederland Darts League ontvangt i-pad
9. Nieuwe NWP deelnemer: Hoogheemraadschap van Rijnland

 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
10. Nationaal Deltacongres: 6 november 2014 in De Rijtuigenloods in Amersfoort
11. Smartwater4Europe wins Global Water award
12. Climate-KIC Business Competition 2014
13. Extreme neerslag vereist een snelle injectie van zoet water
14. Innovations for Global Water Challenges
15. Sanitatie als kansrijke onderneming
16. Euroconsult onderzoekt water, voedsel, energie Nexus in Egypte
17. Team OMA/Royal HaskoningDHV presenteert uitgebreide strategie voor Sandy-getroffen Hoboken
18. Vacancy SNV: Projectmanager WASH Ghana

 

OVERIG NIEUWS
19. World Bank project Nicaragua: Sustainable Rural Water Supply and Sanitation
20. KIVI Deltadebatten: Keringen klaar voor 2050?
21. IFC-NBI Seminar ‘Agribusiness en Water’ – 6 mei Eindhoven
22. Filters for the World

 

NIEUWS

 

1. Bijeenkomst “Geodata for agriculture and water programma (G4AW)”
Op dinsdag 22 april 2014, organiseert het NWP-CIWK in samenwerking met het Netherlands Space Office een informatiebijeenkomst voor de G4AW faciliteit. De G4AW-faciliteit staat open voor partnerschappen die projectvoorstellen doen voor het uitrollen van informatiediensten in een of meer van de G4AW-partnerlanden, welke voedselproducenten voorzien van tijdige, accurate en begrijpelijke satellietgebaseerde informatie, adviezen en/of (financiële) producten, waardoor voedselproducenten de juiste beslissingen kunnen nemen in het onderhouden en verbeteren van hun voedselproductie en levensonderhoud.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie over en ervaringen met de G4AW 1e ronde gedeeld, maar ook de ontwikkelingen en het pad naar de 2e ronde worden besproken. Er wordt gesproken over de matchmaking en missies naar 14 doellanden van G4AW die de komende maanden plaatsvinden (zie bericht hieronder). Ook uw eventueel geplande voorstel voor de 2e ronde kunt u deze middag verder ontwikkelen met lokale partners en Nederlandse partners.

Datum: dinsdag 22 april 2014, 13.00 – 14.30 uur
Locatie: in Den Haag (vlg nieuwsbrief definitieve locatie in Den Haag)

U kunt zich aanmelden bij Hans van Leeuwen, h.vanleeuwen@nwp.nl. Het programma en definitieve locatie wordt u na aanmelding zo spoedig mogelijk toegezonden.

2. Missies naar 14 landen G4AW programma
In de komende maanden worden naar 14 landen missies ondernomen voor het inzetten van het matchmaking proces binnen de doelstellingen van het G4AW programma dat zich richt op (commercieel) duurzame informatie oplossingen in de landbouw/klimaat problemen in betreffende landen.

Deze missies worden voorbereid en uitgevoerd door het NSO-G4AW programma buro samen met NGO partners Agri-Profocus, ICCO en SNV.

In het voortraject is NWP-CIWK gevraagd de sector te betrekken. Heeft u interesse in deelname aan één van deze missies, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 22 april (zie bericht hierboven), of download het pdf document met daarin meer informatie, de planning van de missies, naar welke landen en contactinformatie

Contact NWP-CIWK: Hans van Leeuwen, h.vanleeuwen@nwp.nl

3. Aanbesteding Project Integrated Coastal Zone Management in Egypte
Onlangs heeft de EuropeAID een vooraankondiging gepubliceerd over een aanstaande aanbesteding voor een Integrated Coastal Zone Management project in Egypte met als titel: “Technical assistance for the integrated coastal zone management strategy and a master plan for the northern Egyptian coast, and on economic use of Lake Nasser sedimentation”. De voorziene begroting van dit project is 1.6 mln Euro.

In het kader van het Water Mondiaal Programma Egypte is er vanuit Nederland ondersteuning verleend bij de voorbereiding van de terms of reference voor dit project. Bij voldoende interesse willen wij graag op woensdag 23 april (van 14u tot 16u) wat achtergronden verschaffen en een toelichting presenteren op de TOR van dit project. De bijeenkomst vindt plaats bij NWP op de Bezuidenhoutseweg 2 te Den Haag.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl

 

4. China bijeenkomst met DRR-Team terugkoppeling
Na een eerdere vooraankondiging in de NWP nieuwsbrief is besloten op dinsdag 22 april van 10.00u tot 12.00u een China bijeenkomst te organiseren. In deze bijeenkomst wordt oa gereflecteerd op de bevindingen van een eerste verkennende missie van het DRR-Team. Teamleider Luitzen Bijlsma en zijn team spraken een dag met de overheid en stakeholders uit de provincie Zhejiang. Deze provincie is zwaar getroffen door overstromingen na de Typhoon Fitow vorig jaar zomer. Graag willen we met u in gesprek om te bepalen of en hoe er eventueel opvolging gegeven kan worden aan deze eerste verkenning van het DRR-Team. Voor meer informatie over het DRR-Team en deze missie zie www.drrteam.nl

Naast de terugkoppeling van het DRR-Team wordt ook gesproken over andere lopende activiteiten in China, waaronder de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en China op het gebied van “Early Warning and Prediction for Operational Water Quality Management of the Hanjiang River and Danjiankou reservoir”. Directeur Generaal Rijkswaterstaat, Dhr Dronkers heeft onlangs in dit kader een bezoek aan China gebracht en ook daar zal over worden gerapporteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl en voor deelname aan de bijeenkomst graag aanmelden via het emailadres info@drrteam.nl

5. Handelsmissie en staatsbezoek naar Polen
Wilt u zakendoen in Polen? Ga dan van 23 t/m 26 juni mee met de economische missie naar Polen met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze economische missie loopt parallel aan het Staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Warschau en Poznan. De Koning en Koningin nemen aan enkele onderdelen van deze missie deel.

Water heeft een prominente plek in het programma. Een ideale gelegenheid om uw activiteiten in Polen op te starten of een impuls te geven. Er zullen veel Poolse overheden en bedrijven aanwezig zijn. Voor de handelsmissie met minister Ploumen kunt u zich hier aanmelden.

Contact: Thomas Walder, t.walder@nwp.nl

6. Wateruitdagingen in Mexico: kansen voor de Nederlandse watersector
De samenwerking tussen Nederland en Mexico op het gebied van waterveiligheid is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Zowel op nationaal als regionaal niveau zijn samenwerkingsverbanden opgezet, in de vorm van G2G, B2B en tussen kennisinstellingen. In 2013 heeft de federale overheid besloten te komen tot een integrale aanpak, waarbij zowel wordt ingezet op het voorkomen van overstromingen als ook inzet gepleegd wordt m.b.t. oplossingen voor waterschaarste. De investeringsagenda loopt in beginsel zes jaar. De Mexicaanse overheid heeft hierbij ondersteuning gevraagd van de Nederlandse watersector. Deze samenwerking wordt nader uiteengezet in de MoU die op 14 april a.s. wordt getekend tussen beide landen.

In maart heeft het DRR team een succesvolle missie in de regio Tabasco uitgevoerd. De conclusies van deze missie vormen onderdeel van het actieplan, die bij de MoU hoort. De missie had als doel het identificeren van projecten waarin de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen met Mexicaanse autoriteiten oplossingen voor overstromingsproblematiek aan konden dragen.

Op federaal niveau ligt de focus op de deelstaten Guerrero (Acapulco) en Tabasco. In Tabasco zijn al concrete stappen gezet. De lokale overheid heeft een budget van 13 miljoen dollar voor het ontwikkelen van deze deelstaat en ze willen een concreet ontwikkelingsplan formuleren gebaseerd op het Nederlandse model waar water een belangrijke component in is.

Organisaties die belangstelling hebben en geïnteresseerd zijn in Mexico kunnen een e-mail sturen naar Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl

7. Themabijeenkomst: Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen
Afvalwater bevat zeer waardevolle grondstoffen. Welke zijn dat? Hoe ontsluit je die? En kunnen hieruit producten ontwikkeld worden met succesvolle marktkansen? Dit zijn een aantal vragen welke spelen bij verschillende waterschappen en industrieën in hun streven naar terugwinning van grondstoffen ter bevordering van een duurzamer watersysteem. Een drietal onderwerpen biedt veel kansen: nutriënten, bioplastics en cellulose. Heeft u innovatieve ideeën over productie of toepassingen rondom deze onderwerpen en zou u dit samen met andere ondernemers willen realiseren en uitwerken?

NWP organiseert dinsdag 29 april, samen met de WaterCoalitieNL partijen, de KvK, het Nutriënt Platform, Noorderlijk Nutrienten overleg, Topsector water, en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, een themabijeenkomst met workshops voor MKB-bedrijven, waar de kansen om innovatief te ondernemen toelicht worden.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Annemiek Strijker, a.strijker@nutrientplatform.org. Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 22 april 2014. Voor meer informatie en het volledige programma zie de NWP website.

8. Winnaar Aqua Nederland Darts League ontvangt i-pad
Vincent Hubbers van ifm electronic mag zich de eerste winnaar van de Aqua Nederland Darts League noemen. Zijn officiële score van 194 punten leverde hem een i-pad op. Maandag 7 april kreeg hij de prijs feestelijk overhandigd bij IFM Electronics in Harderwijk.

ifm is één van de wereldleidende producenten voor de industriële automatisatie. Met meer dan 5.000 werknemers in meer dan 70 landen ontwikkelt en verkoopt ifm oplossingen aan 100.000 klanten uit de machinebouw en andere industrieën.

De eerste editie van de Aqua Nederland Darts League werd georganiseerd door de WaterCoalitieNL partners NWP, Aqua Nederland, VLM en de Water Alliance tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs die van 18 t/m 20 maart werd gehouden in de Evenementenhal in Gorinchem.

Onder het motto ‘op wie richt u uw (internationale) pijlen werden bezoekers en standhouders uitgedaagd mee te doen aan de Darts League. Met een visitekaartje kon vervolgens op een grote wereldkaart aangegeven worden waar men internationaal actief was, of graag zou willen zijn.

9. Nieuwe NWP deelnemer: Hoogheemraadschap van Rijnland
NWP heet het Hoogheemraadschap van Rijnland welkom als nieuw lid.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een van de vijfentwintig waterschappen die Nederland telt. Het is gevestigd in Leiden. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat ruim 1100 vierkante kilometer groot is, wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee. Het waterschap Rijnland is in het gebied verantwoordelijk voor:
• Waterkwaliteitsbeheer: kwaliteit van het oppervlaktewater.
• Waterkering: duinen, dijken en kaden.
• Waterkwantiteitsbeheer: voldoende bergingsmogelijkheden voor (zoet)oppervlaktewater.
• Baggeren: verwijderen of toedekken van chemische vervuiling van waterbodems.
• Natuur en milieu: water op een verantwoorde wijze inpassen volgens de voorschriften van de ruimtelijke ordening.
www.rijnland.net

 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

 

10. Nationaal Deltacongres: 6 november 2014 in De Rijtuigenloods in Amersfoort
Deltacommissaris Wim Kuijken organiseert dit jaar het Vijfde Nationaal Deltacongres op donderdag 6 november 2014 van 10.30 uur tot 18.00 uur in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Alle betrokkenen en geïnteresseerden bij het Deltaprogramma zijn welkom. Deze “deltadag” staat in het teken van de vijf deltabeslissingen, zoals die beschreven staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag verschijnt. De deltabeslissingen vormen het kader voor het werk aan onze delta in de komende decennia. Voor meer informatie zie de website van de Deltacommissaris.

11. Smartwater4Europe wins Global Water award
Smartwater4Europe, an international project headed by Dutch drinking water company Vitens, has been awarded a Global Water Award in the category ‘Water performance initiative of the year’. Smartwater4Europe is a demonstration project on intelligent drinking water supply for the future. The Smartwater4Europe research project is executed by a consortium made up of 4 smart grid demo sites and 21 organisations, including 12 small and medium-sized enterprises, 3 water companies and 3 knowledge institutes. www.smartwater4europe.com

12. Climate-KIC Business Competition 2014
Climate-KIC Nederland organiseert samen met kennisinstituut Deltares een Business competitie voor MKB Nederland. Climate-KIC verbindt ondernemers met de beste experts in haar netwerk en biedt nu drie vouchers aan ter waarde van maximaal €25.000,-. Deze vouchers kunnen worden ingezet om een technisch inhoudelijke vraag uit te zetten, een test te laten uitvoeren of via consultancy gebruik te maken van de kennis van Deltares of een andere Climate-KIC partner. Er zijn dit jaar drie thema’s waarbij uw projectvoorstel moet aansluiten: ICT en sensoring voor adaptief delta management; Eco-engineering oplossingen voor weersextremen; en harde oplossingen voor weersextremen.

De Business Competition is nu open, dus pak deze kans om uw business verder te ontwikkelen.
Aanmeldingen kunnen tot maandag 12 mei worden ingediend. De finale vindt plaats op 11 juni a.s. tijdens een MKB-event dat Deltares organiseert. Kijk voor meer informatie op de website van Climate-KIC Nederland.

3. Extreme neerslag vereist een snelle injectie van zoet water
In een nieuw STW-project zoeken prof.dr. Majid Hassanizadeh (Universiteit van Utrecht) en prof.dr. Kees Vuik (TU Delft) een methode om water sneller in de bodem op te slaan, zodat er ook in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is.

Op 18 maart waarschuwde het RIVM nog dat de klimaatverandering het Nederlandse drinkwater bedreigt. Perioden met extreme droogte en extreme neerslag wisselen elkaar steeds meer af. Goed beheren van de beschikbare hoeveelheid zoetwater wordt dus belangrijker.

Binnen het project, dat past binnen de Topsector Water, gaan de onderzoekers de techniek Fast High Volume Infiltration (FHVI) optimaliseren. Met FHVI worden bij extreme neerslag grote hoeveelheden water onder hoge snelheid in de bodem opgeslagen. Het systeem maakt gebruik van de heterogeniteit van een gebied dat water kan opnemen. In zo’n zogeheten watervoerend pakket wordt een infiltratiepunt gezocht. Deze punten zijn niet alleen afhankelijk van de plaatselijke doorlatendheid, maar ook van de te verplaatsen watermassa. Door water met een hoge snelheid te laten infiltreren ontstaat er een pulserende beweging, waardoor grote hoeveelheden in de bodem kunnen worden teruggebracht. Lees het volledige bericht op de website van STW.

14. Innovations for Global Water Challenges
Tekorten, maar ook overschotten en vervuiling. Water stelt overheden wereldwijd voor uiteenlopende uitdagingen. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen bij het oplossen van deze vraagstukken een belangrijke rol spelen. Op 14 mei krijgen zij de kans om op het congres ‘Innovations for Global Water Challenges’ met experts uit de hele wereld te praten.

Het congres is een activiteit van Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk), Topsector Water en partners uit de Nederlandse watersector. Het IA-Netwerk is een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het IA-Netwerk verbindt kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden. Voor meer informatie en het programma zie de website van RVO.nl

15. Sanitatie als kansrijke onderneming
Vandaag start in Washington de tweejaarlijkse high-level meeting over toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen, Sanitation and Water for All (SWA). Ministers van Financiën, Ministers die water en gezondheid in hun portefeuille hebben, Ministers van ontwikkelingssamenwerking, NGO’s en donoren wisselen informatie uit en voeren inhoudelijke gesprekken. Doel is om vrijdag gezamenlijke commitments uit te spreken. Vanuit Nederland zijn Simavi en IRC aanwezig om standpunten en adviezen van de Nederlandse NGO’s in te brengen in de discussie. Minister Ploumen doet vrijdag namens Nederland een aantal toezeggingen. Lees het volledige bericht op de websites van Simavi en IRC.

16. Euroconsult onderzoekt water, voedsel, energie Nexus in Egypte
Euroconsult Mott MacDonald gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een duurzaam beheer van interacties tussen waterbeheer en de voedsel- en energievoorziening in Egypte. De innovatieve studie richt zich op de voedselzekerheid, energievoorziening en het waterbeheer en de wijze waarop deze losse sectorale delen kwantitatief in samenhang kunnen worden gebracht tot de water-voedselzekerheid-energie Nexus. Lees het volledige artikel op Dutchwatersector.com

17. Team OMA/Royal HaskoningDHV presenteert uitgebreide strategie voor Sandy-getroffen Hoboken
Architectenbureau OMA en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV hebben hun definitieve plan voor de wederopbouw van de gemeenschappen Hoboken en Weehawken in Jersey City gepresenteerd. De openbare presentatie op donderdag 3 april was een onderdeel van Rebuild by Design, een initiatief van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force.

In de door Sandy getroffen regio zijn de gemeenschappen Hoboken en Weehawken in Jersey City vatbaar voor overstromingen en stormvloeden. Deze gemeenschappen werden zwaar getroffen door de orkaan Sandy, waardoor alleen al 80% van Hoboken is overstroomd. Dit heeft in deze gemeenschap geleid tot een schade van meer dan 250 miljoen Amerikaanse dollar. Lees de volledige strategie van het team OMA/Royal HaskoningDHV op de website van Rebuild by Design (in het Engels).

Voor een overzicht van alle inzendingen waar Nederlandse partijen bij betrokken zijn, zie het artikel op Dutchwatersector.com

18. Vacancy SNV: Projectmanager WASH Ghana
SNV Ghana works together with local partners to provide technical expertise in three sectors: WASH, Renewable Energy and Agriculture, thereby contributing to finding local solutions to global challenges and sowing the seeds of lasting change.

SNV Ghana is seeking qualified candidates for the position of Project Manager WASH. The Project Manager will lead project management and implementation efforts for a DFID-funded results-based project that follows SNV’s Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) approach, combining work on demand creation through Community Lead Total Sanitation (CLTS); sanitation supply chains (sanitation marketing); hygiene behavioural change communication (BCC) and governance. Read the complete article on Vacatureblad.org

OVERIG NIEUWS

19. World Bank project Nicaragua: Sustainable Rural Water Supply and Sanitation
The Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector project in Nicaragua has been approved by the Board of Directors and is now ‘active’. You will find more information, including the Project Appraisal Document here. As the project is now active, tenders for specific consultancies, goods, services and work will likely be published in the coming months.

20. KIVI Deltadebatten: Keringen klaar voor 2050?
De normen van onze waterkeringen zijn maatgevend voor de wijze waarop we onze voeten droog houden. Daarvoor gaat de bestaande systematiek op de schop. Voortaan wordt veel meer gekeken naar wat de kans is dat een dijk doorbreekt en welke schade bij de overstroming ontstaat. Is de schade groot, dan volgt een strenge norm; is die gering, dan volstaat een minder strenge. Ook in het waterbeheer is doelmatigheid een deugd.

Wat zijn de consequenties van deze nieuwe systematiek, wat betekent die voor de kwaliteit van de keringen, zijn de onderliggende keuzes helder, zijn de uitkomsten altijd even logisch, leiden ze tot een rechtvaardige verdeling van overstromingsrisico’s? Daarover gaat het eerste debat dat KIVI organiseert in de aanloop naar het nieuwe Deltaprogramma dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

De bijeenkomst vindt plaats op 13 mei van 13.30 – 17.00 in het museum Nieuw Land in Lelystad, Oostvaardersdijk 113. Voor meer informatie over de debatten zien www.kivi.nl/deltadebatten. Om u aan te melden klik hier.

21. IFC-NBI Seminar ‘Agribusiness en Water’ – 6 mei Eindhoven
De derde editie van Nation Branding & Investment Expo brengt wederom vraag en aanbod bij elkaar en vindt plaats van 6 tot en met 8 mei 2014 in Beursgebouw Eindhoven. Opgericht voor de bevordering van handel en investeringen op internationaal niveau, stimuleert NBI Expo het matchen en netwerken met wereldwijde overheidsinstellingen en toonaangevende ondernemingen.

Door het matchmaking-systeem maakt u branchegericht één op één afspraken tijdens de NBI Expo. Na uw registratie kunt u uw persoonlijke agenda samenstellen. De editie in 2013 verwelkomde bezoekers en exposanten uit meer dan 60 landen. Ruim 2.250 kwalitatieve matching gesprekken vonden plaats.

IFC en World Bank ontwikkelen continu nieuwe financiële producten die bedrijven in staat stellen om risico’s te beheren en hun toegang te verbreden tot buitenlandse en binnenlandse kapitaalmarkten. Als lid van de World Bank Group, richt IFC zich ook op de vermindering van armoede en het creëren van kansen. Dinsdag 6 mei staat volledig in het teken van Agribusiness en Water waarbij IFC en World Bank een compleet zakenmodel presenteren en ingaan op zaken als: financiële handelsproducten, landbouwproductie, voedselveiligheid en opkomende markten. www.nbiexpo.com

22. Filters for the World
A new product has recently been introduced on the market in Indonesia. Nazava water filters use a simple ceramic filter shaped like a soda can. The ceramic is impregnated with silver and filled with activated carbon, which helps improve the water’s taste. The filter’s small size makes it easy to transport, and, as its costs per liter are three times cheaper than boiling water and nine times cheaper than bottled water, the economic benefits are high.

Nazava filters have 99.99% effective bacterial removal. They have been tested in 16 laboratories in Indonesia and overseas. Read the complete article here.