NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 15 - 2012

20/04/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch 070 304 3700 of per e-mail info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Bereikbaarheid International Water House in de periode 1 mei - 22 juni 2012
2. Introductiedag Watersector op 8 juni!
3. Bridging Land and Water Management for enabling agribusiness development and Green Economic Growth
4. Dutch Water Sector komt er weer aan
5. IWA World Congress and Exhibition
6. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town – update week 5

NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. DHV organiseert Nereda Week
8. Zandlichaam voor de kust wint Delta Water Award
9. Emergency Sanitation Workshop, first announcement & call for registration
10. Missie IAWTC naar St.Petersburg
11. Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer

OVERIG
12. Kennisfestival 2012: ‘Kennis in overvloed’ 

NIEUWS

1. Bereikbaarheid International Water House in de periode 1 mei - 22 juni 2012
De Bezuidenhoutseweg - tussen het Koningin Julianaplein en de Prins Clauslaan - is in de periode 1 mei tot en met 22 juni afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het International Water House (IWH) en omgeving. Dus brengt u in deze periode een bezoek aan NWP, IRC, Partners voor Water of Match+, houdt u dan rekening met het volgende.

Wegens de werkzaamheden is het IWH per auto slecht bereikbaar en is het niet mogelijk om in of rond het IWH te parkeren.  U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage onder het Malieveld -Koningskade 1 bis, 2596 AA  Den Haag. Van hieruit is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bezuidenhoutseweg 2.   Een andere optie is de Q Park Muzenplein - Fluwelen Burgwal 46, 2511 CJ Den Haag, van hieruit is het ook ongeveer 10 minuten lopen. In beide gevallen geldt, raadpleeg uw navigatie of bezoek de website Denhaag.nl voor de bereikbaarheid van deze garages.

Het treinverkeer naar NS-station Den Haag Centraal ondervindt geen problemen door deze werkzaamheden. U kunt het IWH dus nog steeds goed bereiken als u met de trein komt. Ook onze fietsenkelder zal toegankelijk blijven. U dient zich hiervoor te melden bij de receptie (via de intercom bij de garagedeur). Zij helpen u graag verder.

2. Introductiedag Watersector op 8 juni!
‘Geef water de ruimte’ is het thema van de jaarlijkse introductiedag voor de watersector op 8 juni. De introductiedag is een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk om (nieuwe) vaak jonge medewerkers met de brede watersector te laten kennismaken. De introductiedag wordt ondersteund door het Netherlands Water Partnership en Stichting Wateropleidingen.

Tijdens deze dag laten we zien voor welke uitdagingen de watersector staat en welke carrièremogelijkheden dit met zich meebrengt. Ook wordt aandacht besteed aan de samenhang binnen de sector en wordt het netwerk van de deelnemers uitgebreid en versterkt. Uiteindelijk vertrekken de deelnemers vol enthousiasme over de watersector, waardoor zij meer met de sector verbonden zijn!

In het programma van 8 juni is Niels van Gool, directeur van Delfluent Services, gastheer. Hij neemt de deelnemers mee naar een excursie op de AWZI Harnaschpolder. Daarnaast vertelt Christopher Lasseur van de European Space Agency zijn boeiende verhaal over de waterketen in de ruimte. Stichting Wateropleidingen begeleidt een workshop over het ontwerp van een gesloten watersysteem. Het volledige programma, het aanmeldformulier en de kosten voor het bijwonen van deze dag vindt u op de website van Waternetwerk

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers vragen wij u uw medewerkers voor 7 mei aan te melden!

3. Bridging Land and Water Management for enabling agribusiness development and Green Economic Growth
An International High Level Dialogue on 24 April 2012, from 13.30 to 18.00 hrs, at Wageningen UR Campus, organised by Alterra Wageningen UR and NWP. 

Green Economic Growth calls for a strong integration of spatial planning / development and river basin management. Putting joint co-creation processes central and to balance upcoming request within available resources can provide a framework for the paradigm change required. We need to transform river basin management (as a merely administrative task) towards river basin development with a strong mandated for sustainable local development. Adequate capacity and institutional building is required.

The high level dialogue will facilitate a fruitful elaboration of this topic. Important needs and demands are going to be defined during the day program. The evening program aims at prioritizing concrete points for action, to streamline on-going developments, and to enable an effective exchange of information. Statements and results of the evening program will be processed into a joint communication, supporting the discussion beyond Rio +20 and other international events. For more information, check the program

You are welcome to join, please register at Laura Miguel Ayala (laura.miguelayala@wur.nl).

4. Dutch Water Sector komt er weer aan
Dutch Water Sector, de internationale 'gouden gids' voor de Nederlandse watersector, komt er weer aan. De gids is twee jaar geldig, wordt verspreid via alle ambassades (die de gids overigens gedurende de twee jaar vaak bijbestellen) gaat met NWP mee op missies en beurzen en wordt verstrekt aan inkomende delegaties. Uitgeverij Nijgh maakt de publicatie en doet advertentie-aquisitie, NWP verzorgt de redactie en verspreiding. Er is inmiddels ook een internationale website voor de watersector: www.dutchwatersector.com. De website biedt onder meer toegang tot een bedrijvenregister dat door uitgeverij Nijgh commercieel wordt beheerd. NWP leden krijgen 40% korting op advertenties. Wilt u adverteren, neem dan contact op met Roelien Voshol (010 – 427 41 54, r.voshol@nijgh.nl).

5. IWA World Congress and Exhibition
NWP is voornemens een collectieve beursdeelname te realiseren tijdens de IWA in Zuid-Korea. Dit jaar wordt de IWA World Water Congress and Exhibition gehouden van 16 tot 21 september in Busan.

De IWA World Water Congress and Exhibition is reizend en doet elke twee jaar een ander werelddeel aan. Zuid-Korea is voor Nederlandse bedrijven en instellingen een bijzonder interessante partner voor handel, investeringen en kennissamenwerking. De IWA WCC&E trekt ruim 5000 congresgangers die allen tot de top decision makers in de wereld behoren. Naast de Exhibition is er ook het IWA Congress. Dit jaar worden tijdens het congres zeven onderwerpen onder de aandacht gebracht, waaronder “Water, climate, food and energy” en “Cities of the future”. Voor meer informatie over de thema’s zie: www.iwa2012busan.org.

Kosten voor deelname bedragen 450 euro per m2 vloeroppervlak. Kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Indien u geïnteresseerd bent in deelname  kunt u contact opnemen met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, tel. 070 304 3711.

6. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town
Harold Hoiting, student Internationaal Land- en Watermanagement in Wageningen, is namens NWP de komende twee maanden in Zuid Afrika om de WISA 2012 conferentie te helpen vormgeven. Daarnaast zal hij zich specifiek gaan richten op de inhoud van de Nederlandse bijdrage. WISA 2012 vindt plaats van 7 t/m 9 mei in Kaapstad, Zuid Afrika. Lees hieronder zijn ervaringen.

Update week 5
‘With only one week left before the Dutch students of the Wetskills competition arrive, the programme of the Team Building activities is finished. Part of this weekend is the Reclaim Camissa which aims to reclaim Cape Town’s central city connection to the water, ensuring that the public is able to enjoy the right to this water; and that the water remains in good ecological health. For the Wetskills students there will be a tour in Cape Town and underground to see the water structures of Cape Town.’
Lees de complete blog op de NWP website

NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. DHV organiseert Nereda Week
Feestelijke openingsweek van de eerste Nereda installatie op de rwzi in Epe. Naast aandacht voor de Nereda technologie richt de week zich vooral op de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. De officiële opening van de installatie wordt op dinsdag 8 mei verricht door Z.K.H. de Prins van Oranje. Gedurende de week worden verschillende symposia en een publieksdag georganiseerd. Het volledige programma van de week is te vinden op de website www.neredannop.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de verschillende programma onderdelen.

8. Zandlichaam voor de kust wint Delta Water Award
Het team ‘Balance Island’ is winnaar van de Delta Water Award 2012, een prijsvraag voor ‘jonge watertalenten’. Medewerkers van Grontmij, Imares en Waterarchitect bedachten een speciaal zandlichaam voor de kust waardoor minder zout water in het Haringvliet zal stromen. Balance Island filtert het zoute water en biedt kansen voor natuur en recreatie. De winnaars krijgen, naast een geldbedrag van 15.000 euro, een studiereis naar de delta van New Orleans.

Juryvoorzitter Wim Kuijken: ‘Dit is een gewaagd maar ook zorgvuldig uitgewerkt plan dat kan helpen bij het terugbrengen van de dynamiek in de Zuidwestelijke delta. Het is een innovatieve en duurzame oplossing voor een probleem dat zich op veel plekken in de wereld voordoet. Het is ook een goed voorbeeld van ‘Buiding with Nature’. Dit principe zou op termijn een exportproduct van Nederland kunnen worden. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen: om tot werkelijke uitvoering te komen, zal vervolgonderzoek nodig zijn. En verder hebben we natuurlijk te maken met de complexe situatie rondom het Kierbesluit Haringvlietsluizen. Desalniettemin is dit een mooi innovatief principe dat aansluit bij een maatschappelijk zeer actueel thema.’

De tweede prijs van 10.000 euro gaat naar het team van ‘Dutch Water Mining’ (Infram, BVR, Imares, Imagro, Decisio) voor hun idee om fosfaten uit het water van het Volkerak Zoommeer te winnen en daarmee tegelijkertijd de schadelijke ontwikkeling van blauwalg tegen te gaan. Derde is team ‘de KREEK teRUG’ (Deltares, Imares) met een project waarbij op slimme manier zoetwater kan worden vastgehouden in kreekruggen ten behoeve van de landbouw. 

Op de www.deltawateraward.com vindt u de samenvattingen en de volledige projectplannen van de teams en de foto’s van de prijsuitreiking.

9. Emergency Sanitation Workshop, first announcement & call for registration
In many emergency situations access to adequate sanitation is one of the strongest determinants of survival. At times, especially in difficult contexts such as urban disasters or flooding, humanitarian actors lack sufficient capacity to ensure affected people have access to adequate sanitation. Unlike increased availability of emergency water supply options, only few alternatives for the pit latrine have been developed over the last thirty years.

A Consortium of organisations consisting of the Netherlands Red Cross Society (NLRC), the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Oxfam GB, and WASTE Netherlands together with ALDUS building innovation is organizing a three day workshop from 13 - 15 June 2012 (at UNESCO-IHE in Delft) to discuss Elevated toilets (kits), De-sludging equipment, and Sludge disposal and treatment facilities.

The workshop will allow limited time for presentations or papers dealing with innovations and experiences related to the three options during the day scheduled for the specific options. A call is now open for Expressions of interest and a short abstract can be submitted to jheeger@waste.nl before 15th May 2012.

Click here for more information.  

10. Missie IAWTC naar St.Petersburg
In het kader van het Europese project EcoCluP, waar Amsterdam Innovatie Motor (AIM) aan deelneemt, vindt van 31 mei-1 juni 2012 een business trip plaats naar St. Petersburg. Tijdens het tweedaagse programma krijgen innovatieve Nederlandse watertechnologiebedrijven de kans om zichzelf te presenteren aan Russische bedrijven, te netwerken met Russische én andere Europese watertechnologiebedrijven en deel te nemen aan verschillende seminars. De business trip wordt georganiseerd door het International Advanced Water Technologies Centre in samenwerking met Sue Vodokanal St. Petersburg en Lahti Science and Business Park.

Voor meer informatie http://www.aimsterdam.nl/bestanden/uitnodiging-st-petersburg-2012 

11. Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer
Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA organiseren op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en het wateraanbod? Is het een probleem, of biedt het ook kansen? Aanmelding via: http://www.stowa.nl/nieuws__agenda/Agenda/index.aspx?rId=262 

OVERIG

12. Kennisfestival 2012: ‘Kennis in overvloed’
Het Kennisfestival is een uniek festival waar vernieuwend ondernemerschap centraal staat.
Op het Kennisfestival kun je deelnemen aan meerdere workshops, creatieve sessies en seminars. Voor nog meer inspiratie bezoek je het innovatieplein: dé ontmoetingsplek voor innovatieve ondernemers in Zuid Holland.

Highlights

  • Innovatieplein voor de nieuwste innovaties
  • Creatieve sessies om tot nieuwe innovatiekansen te komen voor de ‘plastic soep, het recycled eiland van plastic en futuristische bouwconcepten 2050
  • Workshops met cross sectorale uitstapjes naar ICT, serious gaming, landbouw, duurzaamheid, etc.
  • Meet&Match. Zoek je een innovatiepartner, advies, testplatform, financiering? Post je vraag op kennisfestival.com en ontmoet elkaar tijdens Meet&Match op het Kennisfestival
  • Brede discussie: hoe versterken we de concurrentiepositie en de economische groei van bedrijven in de  watersector?
  • Kick off van het ‘valorisatieprogramma deltatechnologie & water’

Wil jij een overvloed aan kennis vergaren? Meld je nu gratis aan via www.kennisfestival.com. Het kennisfestival vindt plaats op 13 juni 2012 bij Lijm en Cultuur in Delft.

(c) 2012 NWP