NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 16 - 2012

27/04/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief voor de webversie.

NIEUWS
1. Sectorbijeenkomst Colombia / CNWP
2. Sectorbijeenkomst Mexico
3. Brede sectorbijeenkomst Bangladesh
4. Economische missie Water, Agro en R&D Zuid Korea; focus op Saemangeum gebied
5. Thaise overheidsdelegatie maakt kennis met Netherlands Cooperation on Water & Climate Services
6. Dagblad Metro breng themakrant Human Capital Water uit
7. Bereikbaarheid International Water House in de periode 1 mei - 22 juni 2012

NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Handelsmissie duurzaam afval(water)management en biomassa naar Costa Rica en Colombia
9. Symposium KRW innovatieprojecten tijdens Nereda week
10. Open dag Nereda waterzuiveringsinstallatie Epe
11. Inventarisatie interesse activiteiten ‘Implementatie Platform IFI’s
12. SNB en Grontmij realiseren DEMON® installatie voor duurzame ammoniumverwijdering
13. Deel je ideeën voor stedelijk water en win 1000EUR in de TU Delft Urban Water Movie Contest
14. Bouw energiefabriek Tilburg start in november
15. Vacancy RAIN Foundation: Managing Director

OVERIG
16. Komt u speeddaten met studenten Watermanagement van Hogeschool Rotterdam?

NIEUWS

1. Sectorbijeenkomst Colombia / CNWP
NWP organiseert woensdag 23 mei 2012 samen met de Transitiefaciliteit en de betrokken departementen een landenbijeenkomst Colombia. Er is in Colombia momenteel veel gaande, zeker ook op watergebied, en daarom is dit voor de sector een goed moment om op de hoogte te worden gebracht van de huidige stand van zaken en meer in concreto over het Colombian Netherlands Water Partnership (CNWP).

De sectorbijeenkomst wordt gehouden bij NWP van 10.00-12.00 uur. Er wordt gestart met een terugkoppeling van de watermissie in het kader van de Transitiefaciliteit die Colombia heeft bezocht in de week van 9 tot 14 april jl.

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan:
• de markstudie die de ANTEA-groep heeft uitgevoerd in opdracht van de Ambassade te Bogota ten behoeve van het CNWP
• de plannen die zijn of worden ontwikkeld voor de wateropgaven in de Magdalena en Cauca River, Canal de Digue, Bogota River en La Mojana en de kansen die  geboden worden voor de Nederlandse watersector.

Meer informatie over de invulling en het programma volgt binnenkort. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

Contactpersoon: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

2. Sectorbijeenkomst Mexico
Op de hoogte gebracht worden van de recente ontwikkelingen betreffende de waterproblematiek in Mexico? Maandag 7 mei a.s. wordt voor NWP-leden een sectorbijeenkomst over Mexico georganiseerd. De lunchbijeenkomst wordt gehouden bij NWP van 12.30 tot 14.00 uur. Gestart wordt met een terugkoppeling van de watermissie naar Mexico van 19 - 24 maart jl. Tijdens de bijeenkomst wordt verder aandacht besteed aan:

• De Water Conferentie Vivir con Agua, georganiseerd door de Ambassade in Mexico City op 20 en 21 maart
• Het bezoek aan de staat Tabasco van 22 - 24 maart en de stand van zaken na de hevige overstromingen van de afgelopen jaren.

Namens de Ambassade in Mexico zal Judith Blaauw, economisch attachee, aanwezig zijn om actuele informatie te geven. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl  Na aanmelding ontvangt u de agenda en overige documentatie.

Contactpersoon: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

3. Brede sectorbijeenkomst Bangladesh
 Hierbij nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de sectorbijeenkomst Bangladesh op dinsdag 22 mei 2012. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij Agentschap NL (Den Haag) van 15.00 tot 17.30 uur. Na afloop is er de NWP Waterpoort, de periodieke sectorbrede netwerkbijeenkomst die vanaf 18.00 uur gehouden wordt in perscentrum Nieuwspoort aan ‘t Plein.

Speciale gasten (en op wiens verzoeken de bijeenkomst mede wordt georganiseerd) zijn Gerben de Jong en Carel de Groot, die binnenkort op de Nederlandse ambassade in Dhaka  gaan werken. Gerben de Jong neemt het stokje over van Alphons Hennekens als ambassadeur. Carel de Groot gaat zich gedeeltelijk voor het nieuwe waterprogramma van de ambassade inzetten. Zij stellen zich aan u voor en maken graag kennis met het netwerk van in Bangladesh geïnteresseerde partijen. Mogelijk zal ook Martin Bos, al sinds enkele maanden actief als First Secretary water, aan de bijeenkomst deel nemen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een Bangladesh Delta Vision 2100. De Bengaalse overheid is zeer geïnteresseerd om hier met Nederland als strategisch partner in op te trekken. Eerstvolgende stap is het opstellen van een Memorandum of Understanding tussen de Nederlandse en Bengaalse overheid, waarin deze samenwerking wordt vastgelegd. Dit biedt goede kansen voor de brede Nederlandse watersector om binnen een integrale visie actief te worden. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Martijn van Staveren, m.vanstaveren@nwp.nl, 070 304 3706.

4. Economische missie Water, Agro en R&D Zuid Korea; focus op Saemangeum gebied
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, NWP en de Nederlandse Ambassade in Zuid Korea organiseren van 17 - 21 juni 2012 een economische handelsmissie naar Zuid Korea met als focus Water, Agro en R&D. De missie staat o.l.v. Staatssecretaris Bleker en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje sluit bij onderdelen van de missie aan.

Centraal tijdens de missie staat het Saemangeum Development Project; hierin komen veel van de Koreaanse ambities met betrekking tot water en agro samen. Voor dit 44.000 ha grote landaanwinningproject aan de westkust is al een 33 kilometer lange buitendijk aangelegd, die de kustlijn bijna 100 kilometer korter maakt. Voor de aanleg van de binnendijken en enkele andere werken zijn consortia van Koreaanse aannemers geselecteerd. Zij betrekken daarbij op hun beurt onder andere buitenlandse bedrijven als onderaannemers. Het project moet de agrarische en industriële ontwikkeling in Korea stimuleren en een nieuwe stad creëren. Op uitnodiging van de Zuid Koreaanse Prime Ministers Office (PMO) wordt tijdens de missie een speciale workshop over dit Saemangeum gebied gehouden en tevens wordt het gebied bezocht.

Daarnaast is het programma van de missie o.a. gericht op projecten zoals het 4 Rivers Restoration Project, Songdo en Lake Shiwa. Tevens bevat de missie de mogelijkheid voor een bezoek aan de Wereld Expo in Yeosu met als thema "the living coast and Ocean" en zijn er mogelijkheden voor het leggen van nieuwe zakelijke contacten via een matchmaking programma. Specifieke programmagegevens zijn op korte termijn beschikbaar.

Meer informatie over de missie vindt u op de website van Agentschap NL. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij NWP, Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl of AgentschapNL, Sandra Pompe, sandra.pompe@agentschapnl.nl

5. Thaise overheidsdelegatie maakt kennis met Netherlands Cooperation on Water & Climate Services
Afgelopen dinsdag 24 april heeft NWP, in nauwe samenwerking met Netherlands Space Office (NSO) en Netherlands Cooperation on Water & Climate Services (voorheen convenant Water & Klimaat), een workshop georganiseerd voor een delegatie van 12 personen van GISTDA, de Thaise organisatie verantwoordelijk voor ruimtevaart en geo-informatica. GISTDA is onderdeel van het Thaise ministerie voor Science & Technology. Lees het volledige verslag van het bezoek op de NWP website

6. Dagblad Metro breng themakrant Human Capital Water uit
Dagblad Metro brengt 7 juni a.s., in samenwerking met NWP, een themakrant uit die in het hart van de Metro meegeniet wordt en in het teken van Human Capital in de watersector zal staan. Het doel is om scholieren, studenten, starters op de arbeidsmarkt en young professionals te laten zien hoe goed Nederland met water is en hoe uitdagend studeren en werken in de watersector is! Daarmee wordt ingespeeld op het bekende probleem van de vergrijzing en het daarmee gepaard gaande tekort aan nieuwe studenten en gekwalificeerd personeel binnen deze topsector.

Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen, zijn:
• Topsector Water;
• Schoon en veilig water;
• Human Capital;
• Wateropleidingen;
• Maritiem & Offshore;
• De belangrijke rol van innovatie;
• De internationale rol van Nederland in de watersector.

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze special kunnen contact opnemen met Miroesja Peeperkorn, Project Manager Custom Publising, miroesja.peeperkoorn@metronieuws.nl, tel: 020-5114018

7. Bereikbaarheid International Water House in de periode 1 mei - 22 juni 2012
De Bezuidenhoutseweg - tussen het Koningin Julianaplein en de Prins Clauslaan - is in de periode 1 mei tot en met 22 juni afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het International Water House (IWH) en omgeving. Dus brengt u in deze periode een bezoek aan NWP, IRC, Partners voor Water of Match+, houdt u dan rekening met het volgende.

Wegens de werkzaamheden is het IWH per auto slecht bereikbaar en is het niet mogelijk om in of rond het IWH te parkeren.  U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage onder het Malieveld -Koningskade 1 bis, 2596 AA  Den Haag. Van hieruit is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bezuidenhoutseweg 2.   Een andere optie is de Q Park Muzenplein - Fluwelen Burgwal 46, 2511 CJ Den Haag, van hieruit is het ook ongeveer 10 minuten lopen. In beide gevallen geldt, raadpleeg uw navigatie of bezoek de website Denhaag.nl voor de bereikbaarheid van deze garages. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Bezuidenhoutseweg-opnieuw-inrichten.htm  

Het treinverkeer naar NS-station Den Haag Centraal ondervindt geen problemen door deze werkzaamheden. U kunt het IWH dus nog steeds goed bereiken als u met de trein komt. Ook onze fietsenkelder zal toegankelijk blijven. U dient zich hiervoor te melden bij de receptie (via de intercom bij de garagedeur). Zij helpen u graag verder.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Handelsmissie duurzaam afval(water)management en biomassa naar Costa Rica en Colombia
In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) van 4 t/m 8 juni 2012, een handelsmissie voor de sectoren duurzaam afval(water)management en biomassa naar Costa Rica (4 en 5 juni) en Colombia (6 t/m 8 juni).

Marktstudies, in 2011 uitgevoerd door het bedrijf MetaSus, hebben veel kansen voor Nederlandse bedrijven in kaart gebracht. Deze kansen zijn mede ontstaan door nieuwe, strikte wetgeving rond afval(water)-management. In beide landen ligt de nadruk op individuele contacten met lokale partners, via matchmakingsessies en netwerkbijeenkomsten. In Bogotá wordt deelgenomen aan de internationale milieubeurs FIMA.

De missie naar Colombia is een van de eerste evenementen in het kader van de Transitiefaciliteit van de Nederlandse overheid. Doel is de ontwikkelingsrelatie van Nederland met Colombia om te zetten in een reguliere economische relatie. Daarbij wordt sterk ingezet op duurzame handel in en met Colombia.

Meer informatie via de website van VLM 
NWP contactpersoon Colombia: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

9. Symposium KRW innovatieprojecten tijdens Nereda week
Het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water is gericht op het ontwikkelen en valideren van kosteneffectieve oplossingen om de KRW-doelen te kunnen realiseren. Binnen dit programma dat door Agentschap Nl wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt gewerkt aan 64 innovaties. Op woensdag 9 mei maakt u tijdens dit symposium kennis met een vijftal van deze projecten. Tijdens de ochtend komen projecten uit de waterketen aan bod, namelijk de inzameling/transport van afvalwater, de daadwerkelijke zuivering, het opwerken van slib tot energie en ten slotte het ecologiseren van het effluent. Deze projecten maken eens te meer duidelijk dat het Innovatieprogramma KRW kosteneffectieve oplossingen voor alle relevante stappen in de waterketen ontwikkelt en valideert.

Vervolgens wordt in de middag uitgebreid aandacht besteed aan het Nereda-project in Epe. Na een succesvolle eerste symposium over Nereda op 12 november 2011, staat het tweede symposium in het teken van de verschillende toepassingen van de Nereda® technologie en zullen de eerste ervaringen van de bedrijfs- en procesvoering op de rwzi Epe aan bod komen. Tijdens de lunch en na afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding.

Voor meer informatie over het programma en om u aan te melden klik hier .

Het symposium maakt deel uit van de openingsweek rondom de Nereda installatie in Epe die wordt gehouden van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 mei. Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.neredannop.nl  

10. Open dag Nereda waterzuiveringsinstallatie Epe
Op donderdag 10 mei 2012 zijn alle professionals in de Nederlandse watersector van harte welkom kennis te maken met de Nereda® technologie in Epe.

Op de zuivering is van 10.00-16.00 uur informatie te krijgen van STOWA, TU Delft, DHV, Waterschap Veluwe, NWP, Waternetwerk, Wateropleidingen, Agentschap NL, STW, GMB en HACH Lange. Doorlopend wordt een Nereda-presentatie gehouden en interessant filmmateriaal vertoond, waarmee het principe van de Nereda-technologie wordt uitgelegd. Hiervoor is ook een Nereda-schaalmodel aanwezig. Van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur zijn er rondleidingen.

Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Nationaal Nereda Onderzoeks Programma

De open dag maakt deel uit van de openingsweek rondom de Nereda installatie in Epe die wordt gehouden van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 mei. Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.neredannop.nl  

11. Inventarisatie interesse activiteiten ‘Implementatie Platform IFI’s
Internationale organisaties (IFI’s) besteden veel geld aan projecten in ontwikkelings- en transitielanden. Deze projecten bieden ook kansen voor Nederlandse bedrijven, alleen worden die nog onvoldoende benut. Begin 2011 heeft het ministerie van EL&I het 'Implementatie Platform IFI's (IPI) opgericht. In juni 2011 vonden de ‘kick-offbijeenkomsten’ plaats met de vier landenwerkgroepen van het Implementatie Platform aanbestedingen IFI's. In de werkgroepen zijn diverse bedrijfssectoren, departementen en ambassades vertegenwoordigd.

De werkgroepen hebben een voorstel gedaan voor vier land/sectorcombinaties waar overheidssteun gewenst is. Dit zijn:
• Vietnam: Maritieme infrastructuur / Water resources management / Gezondheid
• Bangladesh: Infrastructuur / Klimaatadaptatie / Water / Gezondheidsinfrastructuur
• Ghana: Transportinfrastructuur (havens en wegen) / Water/ Gezondheidsinfrastructuur
• Mozambique: Maritieme infrastructuur en Water / Gezondheidsinfrastructuur

Agentschap NL/Team Internationale Organisaties (TIO) heeft gekeken naar deze land/sectorcombinaties en een quick scan gemaakt van de activiteiten en budgetten van de volgende internationale organisaties: Wereldbank, VN, EU, AsDB en AfDB.

Het platform aanbestedingen IFI’s wil graag tot een graag tot concrete actieplannen voor de IPI landen komen voor het aankomend jaar. Hiervoor zijn diverse ‘keuzemenu’s’ opgesteld. Deze keuzemenu’s kunt u vinden op de website van Agentschap NL. Hierbij doen wij, namens het platform, een verzoek om uw interesse kenbaar te maken voor eventuele deelname aan de geplande activiteiten van deze ‘keuzemenu’s’. U kunt dit doen door één of meerdere ‘keuzemenu’s’ ondertekend op te sturen aan tio@info.agentschapnl.nl.

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs via tio@info.agentschapnl.nl of bel (088) 602 85 87.

12. SNB en Grontmij realiseren DEMON® installatie voor duurzame ammoniumverwijdering
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) heeft een bouwteamovereenkomst ondertekend met Grontmij, Hegeman en Logisticon voor het bouwen en exploiteren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van DEMON® technologie. Met DEMON® wordt ammonium energie-efficiënt en zonder chemicaliën verwijderd. De installatie wordt gerealiseerd op het terrein van de slibverwerkingsinstallatie van SNB te Moerdijk. Nazuivering van het afvalwater vindt plaats in de RWZI - Bath van het Waterschap Brabantse Delta, die tevens de toekomstige bedrijfsvoering zal ondersteunen. Grontmij levert de DEMON® technologie en verzorgt het projectmanagement. Hegeman verricht civieltechnische en Logisticon mechanische/elektrische werkzaamheden.

13. Deel je ideeën voor stedelijk water en win 1000EUR in de TU Delft Urban Water Movie Contest
Hoe hou jij de stad droog bij hoge water afvoeren? Of heb jij een nieuwe oplossing voor behandeling en hergebruik van afvalwater? Wil je de wereld inspireren met jouw ideeën? Deel jouw oplossingen dan in de TU Delft Urban Water Movie Contest!

Doe mee met de TU Delft Urban Water Movie Contest en stuur jouw film van maximaal 3 minuten voor 15 mei in. De beste film wint EUR 1.000! De 3 beste inzendingen krijgen bovendien een exclusieve première tijdens de Waterweek van de TU Delft (onderdeel van het 34e Lustrum) en worden ingezonden voor deelname aan het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).

Deelnemen of meer informatie op www.tudelfturbanwatermoviecontest.org 
Neem voor vragen contact op met: tudelftcontest@thewaterchannel.tv

14. Bouw energiefabriek Tilburg start in november
In november van dit jaar begint Waterschap De Dommel met de aanleg van een zogenaamde Energiefabriek op de locatie van de rioolwaterzuivering Tilburg. Dankzij de Energiefabriek kan het waterschap het rioolslib van de rioolzuivering gebruiken om er via een vergistingsproces biogas van te maken. Het gas kan op zijn beurt worden omgezet in groene stroom. De bouw van de Energiefabriek neemt ongeveer twee jaar in beslag. Het project wordt uitgevoerd door de firma Heijmans N.V. uit Rosmalen. De kosten bedragen in totaal ca. 31 miljoen euro.

15. Vacancy RAIN Foundation: Managing Director
The Managing Director is motivated by the ambitions of RAIN. He/she formulates and implements the strategy for the global uptake of RWH in water programmes and policies at all levels. This includes the development and strengthening of our organisation, the exploration of opportunities for new and existing partnerships and realisation of new sponsorships. Leading a professional, dedicated and ambitious team we believe that RAIN can best be managed by an inspiring, experienced manager, strong in networking, with experience in organisational development, who will lead  the RAIN team to the realisation of her ambitions. For more information please visit www.rainfoundation.org

OVERIG

16. Komt u speeddaten met studenten Watermanagement van Hogeschool Rotterdam?
Op donderdag 10 mei organiseert de Studievereniging Watermanagement (StuW) vanaf 15.00 uur een speeddate-sessie tussen organisaties uit de watersector en studenten van de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam. Een uitgelezen mogelijkheid om uw bedrijf te profileren als interessante werkgever. In korte tijd ontmoet u tot wel 50 studenten, waarbij u ook stage-, afstudeer- en werkplekken onder de aandacht kunt brengen. Na het speeddaten is er de mogelijkheid om verder te praten met de studenten en uw collega's uit de watersector tijdens de netwerkborrel.

De opleiding Watermanagement is relatief nieuw; de eerste studenten studeren dit jaar af. Studenten watermanagement van de Hogeschool Rotterdam zijn onder meer gespecialiseerd in Delta development, projectmanagement, stakeholdermanagement, floodprevention, hydrologie, watersystemen, waterketen en onder meer innovatieve oplossingen op het gebied van drijvend wonen.
Deze netwerkmiddag vindt plaats op het Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6, Rotterdam. Meld u aan door te mailen naar bestuur@stuwrotterdam.nl.
Voor meer informatie zie de website van de Studievereniging Watermanagement