NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 16 - 2013

26/04/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. NWP zoekt stagiair voor het Nederlands Nutriënt Platform
2. Nieuwe leden NWP
3. Gluren bij de buren tijdens Wasser Berlin
4. Sectorbijeenkomst Brazilië
5. Water & Energie seminar Angola
6. 16th International River Symposium Brisbane, Australië
7. Verkenning marktkansen watertechnologie in Colombia
8. Collectieve beursstand op Poleko, Poznan
9. Handelsmissie 'more crop per drop' Roemenië

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
10. Plan Nederland op zoek naar waterpartners voor landelijke scholierenactie
11. Delft Urban Water Movie Contest 2013: nog 3 weken tot deadline!
12. Harense scholieren winnen Technasium TOP Award 2013
13. Witteveen+Bos en MaxGrip samen de markt op
14. Economische missie energie- en maritieme sector naar Mozambique
15. Holland Paviljoen en matchmaking op milieu vakbeurs Environord 2013 

OVERIG NIEUWS
16. Professioneel Wereldwijd Werken met Wateropleidingen
17. Waterdromen voor Nederland 

NIEUWS

1. NWP zoekt stagiair voor het Nederlands Nutriënt Platform
Wil je tijdens je studie ervaring opdoen in het werken met zowel de private sector, NGO's, kennisinstellingen en overheden? Heb je interesse in een dynamische omgeving waarin duurzaamheid, ondernemerschap, politiek en internationale samenwerking hand in hand gaan? In deze stage kom je al deze elementen zeker tegen.

Het Nutriënt Platform  bestaat uit een samenwerking van meer dan 30 bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Wij zoeken een stagiair die geïnteresseerd is in een 6 maanden durende stage vanaf globaal 1 juni tot 1 december 2013. Voor deze stage ben je 3 tot 5 dagen per week beschikbaar.  Iemand met organisatorische en netwerkvaardigheden om ons onder andere  te ondersteunen bij de voorbereiding van onze bijdrage aan de Innovatie Estafette in november van dit jaar. Klik hier voor de volledige vacature. Graag ontvangen wij je sollicitatie uiterlijk 12 mei 2013.

2. Nieuwe leden NWP
Het NWP verwelkomt twee nieuwe leden: Tygron en BGP Engineers. 

Become a next generation planner
Uitvoerbare plannen maken in de ruimtelijke ordening kost veel tijd en geld. Belangen staan vaak haaks op elkaar en de haalbaarheid van de plannen staan ter discussie. Hierdoor ontstaan lange adviestrajecten en juridische procedures.
Tygron doet het anders. Tygron zorgt dat de plannen haalbaar worden en de belangen daarin zijn meegenomen. Hierdoor wordt er veel tijd en geld bespaard en kan men eerder naar de uitvoering van plannen gaan. We hebben software ontwikkeld waarin alle belanghebbenden onderhandelen in een virtuele, maar realistische 3D wereld. Hierdoor ontstaat draagvlak voor het resultaat. Omdat de plannen direct worden doorgerekend op erkende rekenmodellen, zijn de resultaten getoetst op haalbaarheid. www.tygron.nl 

BGP Engineers
BGP Engineers is een gespecialiseerd bedrijf met focus op klimaatverandering, hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. Onze belangrijkste vaardigheden zijn beleidsadvies, consultancy, engineering, projectontwikkeling en uitvoering van projecten. Onze medewerkers zijn werkzaam in verschillende landen en realiseren projecten op het gebied van klimaatverandering, hernieuwbare energie, bosbouw, recycling en afvalbeheer, en industriële installaties. www.bgpengineers.nl 

3. Gluren bij de buren tijdens Wasser Berlin
Het is de eerste keer dat de Nederlandse watersector een collectief paviljoen heeft neergezet op de Wasser Berlin. Naast Nederland en Duitsland waren ook Israël en China vertegenwoordigd met een landenpaviljoen. Het Netherlands Water Pavilion was gesitueerd naast het German Water Partnership en het European Water Partnership, een goede gelegenheid om wederzijdse kennis en ervaring een op een te delen.

Nederland ontving op de eerste dag Minister Schultz Van Haegen, die samen met de Duitse Minister van Ontwikkeling, de heer Dirk Niebel, met de partijen in het paviljoen sprak. Tijdens deze Duits-Nederlandse ontmoeting werd het belang van samenwerking onderstreept. Dit kwam ook naar voren tijdens het symposium ‘Innovative Water Technologies’ dat die middag werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade. De Water Alliance heeft op de derde beursdag een MatchMaking gefaciliteerd voor de aanwezige Nederlandse deelnemers met een business delegatie uit Singapore, die tijdens een missie door Europa de Wasser Berlin bezochten. Dit leverde een aantal leuke gesprekken op. De paarse Van Remmen paraplu’s en de Koning Willem Alexander en Koningin Maxima flesjes deden het goed tijdens dit netwerkevent. 

De Wasser Berlin richt zich naast Duits publiek met name op de Oost Europese landen. Dit heeft voor de deelnemers in het paviljoen contacten opgeleverd uit o.a. Roemenië, Bulgarije en Rusland.
Veel partijen waren geïnteresseerd in de Innovation Quick Check, die werd uitgevoerd door het Europese Innowater project. Een Duitse investeerder was zeer geïnteresseerd in het concept.

Al met al een goede beurs, om de hoek, met potentieel tot verdere samenwerking met Duitsland en omringende landen. Lees ook de artikelen over de Nederlandse aanwezigheid tijdens de Wasser Berlin op www.dutchwatersector.com

4. Sectorbijeenkomst Brazilië
Op dinsdag 14 mei a.s. wordt een sectorbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen op watergebied in Brazilië. De bijeenkomst vindt plaats in de grote vergaderzaal bij het NWP, Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag, en begint om 14.00 uur. Namens de ambassade in Brasilia zal Jörgen Leeuwestein aanwezig zijn. Het is de bedoeling met geïnteresseerde bedrijven en instellingen door te spreken over de marktbewerkingstrategie die vanuit de Topsector Water wordt ontwikkeld voor Brazilië.  Ook zullen bedrijven die reeds actief zijn op de Braziliaanse markt hun ervaringen delen. Het programma wordt de komende week uitgewerkt en zal daarna worden toegezonden aan bedrijven die hun interesse kenbaar hebben gemaakt. 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

5. Water & Energie seminar Angola
Bij voldoende belangstelling organiseert het NWP in samenwerking met het ACT (Angola Centre for Trade and Development Cooperation) een seminar over de kansen voor de water- en energiesector in Angola. Het seminar is bedoelt voor bedrijven en instellingen met interesse in de water- en energiesector in Angola, de reeds lopende projecten en aankomende tenders. Vanuit de Angolese regering zal de heer Manuel Quintino aanwezig zijn, Nationaal Directeur van het Ministerie van Water en Energie. Tijdens een voorgaand bezoek in 2011 is door de heer Quintino aangegeven dat de overheidsstrategie zich richt op kleinschalige dammen voor de energie- en watervoorziening van steden.

Het seminar zal plaatsvinden op 27 juni 2013, bij het NWP, Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

6. 16th International River Symposium Brisbane, Australië
Van 23 t/m 26 september 2013 vindt in Brisbane het jaarlijks terugkerende River Symposium plaats.
Tijdens deze 16e editie van het symposium ligt de focus op de link tussen rivieren en de water, voedsel en energieketen. Wegens bevolkingsgroei en klimaatverandering worden de zoetwaterreserves schaarser, waardoor zeker ook in Australië een duurzaam beheer van de watervoorraden essentieel is.  Het symposium bestaat uit een congres en een expositie. Wegens een succesvolle Nederlandse deelname in 2012 inventariseert het NWP de interesse bij de Nederlandse sectorpartijen voor een gezamenlijke inbreng tijdens dit evenement. Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

7. Verkenning marktkansen watertechnologie in Colombia
Op dit moment voeren twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met NWP een Quick Scan uit naar marktkansen in de watertechnologiesector in Colombia.

Het onderzoek moet duidelijk maken in welke regio's van Colombia kansen liggen voor de Nederlandse watertechnologiesector. Er is daarbij in het bijzonder aandacht voor de steden Bogota, Medellin en Pereira en omgeving. De Quick Scan legt de focus op drinkwater (voorzieningen en behandeling), afvalwater (in kleinere steden en dorpen), industrie water (gebruik, hergebruik en afvalwater, met name in de voedingsmiddelenindustrie) en watergebruik in de land- en tuinbouwsector. Doel is de Nederlandse watertechnologiesector te informeren over en betrekken bij de marktkansen in Colombia. Via het weblog van NWP zullen de studenten tussentijds updates geven over hun activiteiten in Colombia. Na afronding wordt de Quick Scan gepubliceerd en zal er een sectorbijeenkomst plaatsvinden in het kader van het Colombia platform.

Het onderzoek neemt vijf weken in beslag en vormt een belangrijke stap in de aanloop naar een fact-finding missie die in juni wordt georganiseerd.

Voor meer informatie over de Quick Scan en marktkansen in Colombia, kunt u contact opnemen met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl 

8. Collectieve beursstand op Poleko, Poznan
Bij voldoende belangstelling organiseert VLM een Holland lounge op de milieubrede beurs Poleko in Poznan, Polen. Deze beurs wordt gehouden van 6 t/m 10 oktober 2013.
De Holland lounge wordt uw pied-à-terre gedurende 4 dagen waar u uw gasten kunt ontvangen en van waaruit u zelf de beursvloer kunt bezoeken.

Informatie en aanmelden voor deze beurs: Trudi van Spankeren, trudivanspankeren@globalmatching.nl. Voor vragen over Polen in meer algemene zin: Thomas Walder, t.walder@nwp.nl 

9. Handelsmissie 'more crop per drop' Roemenië
De Roemeense akker- en tuinbouw is sterk in opkomst. Roemenië kent grootschalige akkerbouw arealen met grote, moderne akkerbouwbedrijven. De Roemeense tuinbouw is ook groeiende. Nieuwe tuinbouwbedrijven moeten de Roemeense supermarkten gaan voorzien van lokaal geproduceerd groente en fruit. Agriworks BV, in samenwerking met Agentschap NL, het Netherlands Water Partnership en de Nederlandse ambassade in Boekarest, organiseert van 13 tot 17 mei een handelsmissie naar Roemenië rondom het thema 'more crop per drop'. De missie richt zich op de positionering en vermarkting van Nederlandse kennis en technologie op het gebied van waterverdeling in de akker- en tuinbouw. Specifiek sensortechnologie, remote sensing technologie, gewasbescherming, zaadveredeling en optimalisering van irrigatie.

De missie vindt plaats van 13 tot 17 mei. Tijdens de missie worden twee seminars en matchmakingsessies georganiseerd met akkerbouw- en tuinbouwbedrijven in de Roemeense steden Slobozia en Constanta en wordt een afsluitend seminar georganiseerd voor beleidsmakers in Boekarest. Ook worden tijdens het bezoek een paar Roemeense akkerbouwbedrijven bezocht. De missie wordt ondersteund met middelen uit het programma Partners voor Water. Kosten voor deelname aan de missie bestaan uit eigen reis- en verblijfskosten en een nog nader te bepalen eigen bijdrage.

Wilt u zich opgeven of heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u contact met Claudia Hisam van Agriworks: c.hisam@agriworks.eu, tel. 0513 631 057

Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met Martin de Jong: m.j.dejong@agriworks.eu, tel. 0653484643 of Dennis van Peppen, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl, tel. 0652471073

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

10. Plan Nederland op zoek naar waterpartners voor landelijke scholierenactie
Plan Nederland organiseert van 11 tot 22 november 2013 de dertiende editie van de landelijke scholierenactie Schaatsen en Zwemmen voor Water. Een sportieve en educatieve actie waarbij tienduizenden leerlingen van honderden Nederlandse basisscholen onder begeleiding van vrijwilligers de ijsbaan op gaan of het zwembad in voor waterprojecten in Afrika. Zoveel mogelijk rondjes schaatsen en baantjes zwemmen, dáár gaat het om. Per rondje of baantje worden zij gesponsord door familie en vrienden. De opbrengst van dit jaar wordt besteed aan een grootschalig project in Uganda. 

Doneer tijd voor water
Plan roept waterpartners op om als vrijwilliger hun steentje bij te dragen aan dit grootschalige evenement voor het goede doel. Een bijdrage leveren kan op diverse manieren. Aanvullende informatie vindt u via https://www.plannederland.nl/doneer-tijd-voor-water. Bedrijven die in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar samenwerkingsverbanden zoeken om een bijdrage te leveren, verwijzen we graag naar https://www.plannederland.nl/bedrijven.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een reactie te sturen naar vrijwilligers@plannederland.nl t.a.v. Nanouk Sabel, o.v.v. ‘SZvW-NWP’

11. Delft Urban Water Movie Contest 2013: nog 3 weken tot deadline!
Hoe zou jij omgaan met de dagelijkse kansen en risico´s van stedelijk water in delta´s? Hoe zouden deze kansen en risico’s eruit zien? Delft Urban Water daagt je uit om in beeld te brengen wat het betekent om in stedelijk gebied te leven in de Delft Urban Water Movie Contest. Wil je deelnemen? Wees creatief, maak een animatie, real-life film, slide-show presentatie, mini-documentaire, muziekvideo of een andere 2-3 minuten lange clip.

Stuur je inzending uiterlijk 15 mei in en maak kans op 1000 euro of een iPad. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op creativiteit, inhoud van de inzending en kwaliteit. Op 11 juni wordt tijdens het Delft Urban Water PhD Event bekend gemaakt welke films in de prijzen vallen. 

Deelnemen of meer informatie op www.delfturbanwatercontest.org 

12. Harense scholieren winnen Technasium TOP Award 2013
Leerlingen Zernike College bedenken oplossing tegen waterverspilling voor Wetsus 

Het Zernike College in Haren heeft zaterdag 20 april de Technasium TOP Award 2013 gewonnen. In de landelijke finale van deze wedstrijd scoorden de Harense scholieren de meeste punten met hun idee tegen waterverspilling: een sensortegel voor openbare douches, bijvoorbeeld in een zwembad. Het team van Zernike College ontving de award uit handen van Cees Buisman (Wetenschappelijk Directeur Wetsus), de opdrachtgever voor deze wedstrijd. Keizer Karel College (Amstelveen) en Pontes Pieter Zeeman (Zierikzee) eindigden als tweede en derde. De publieksprijs ging naar RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom.

De Technasium TOP Award daagt 2e jaars havo/vwo- leerlingen uit om een technische opdracht uit te voeren in wedstrijdvorm. Die opdracht draait om oplossingen die goed zijn voor mens en/of milieu: de teams bedachten dit jaar in opdracht van Wetsus (www.wetsus.nl) intelligente technische toepassingen tegen waterverspilling. De teams ontwerpen en bouwen hun oplossingen zelf. Na een schoolstrijd met een recordaantal van 764 teams van ruim 60 Technasiumscholen deden aan de finale de beste veertien teams mee.

13. Witteveen+Bos en MaxGrip samen de markt op
Adviesbureau MaxGrip en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos tekenden vrijdag 19 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe partners zien marktkansen op het gebied van Asset Performance Management binnen de infra- en watersector. Met de bundeling van expertise en marktkennis richten MaxGrip en Witteveen+Bos zich op het gezamenlijk acquireren en uitvoeren van projecten. Lees verder op de website van Witteveen+Bos.

14. Economische missie energie- en maritieme sector naar Mozambique
Wilt u zakendoen in Mozambique? Ga dan van 16-21 juni mee met de economische missie naar Maputo, Pemba en Nacala onder leiding van Marten van den Berg, plv. Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen en Christiaan Rebergen, plv. Directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het noorden van Mozambique zijn de afgelopen jaren enorme gasvondsten gedaan. De verwachting is dat nieuwe exploraties meer gasvoorraden zullen aantonen. Deze ontwikkelingen bieden belangrijke kansen voor het Nederlands bedrijfsleven uit de energie- en maritieme sector. Het gas uit Mozambique vindt in Azië een bereidwillige markt. Zodra de exploitatie van deze voorraden van start gaat, zullen havenfaciliteiten en infrastructuur voor de gaswinning moeten worden uitgebreid.

Deze missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Mozambikaanse (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Mozambique u te bieden heeft. De aanwezigheid van twee plaatsvervangende directeuren-generaal biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. De mogelijkheid bestaat om uw gesprekspunten/handelsbelemmeringen via de officiële delegatie aan te kaarten bij hun Mozambikaanse counterparts.

Voor verdere informatie en het concept programma zie de website van Agentschap NL.   

Voor verdere inlichtingen, kunt u contact opnemen met Jos Hermsen (projectleider missie) van Agentschap NL, tel. 088 602 1078, jos.hermsen@agentschapnl.nl.

15. Holland Paviljoen en matchmaking op milieu vakbeurs Environord 2013
Met 200 exposanten en 6 000 professionele bezoekers is de milieu vakbeurs Environord een belangrijk en dynamisch evenement voor Nederlandse bedrijven die zich presenteren aan toekomstige Franse zakenpartners. Noord-Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais) heeft in de loop der jaren een goede reputatie weten te veroveren op het gebied van milieu. 15% van de in Frankrijk gespendeerde milieu-investeringen worden in Nord-Pas-de-Calais gedaan en bijna 70% van de Europese uitgaven worden in de regio en omringende landen (Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Nederland en Luxemburg) besteed. Environord 2013 richt zich op verschillende sectoren, waaronder water en afvalwater, duurzame energie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Holland Paviljoen
In het goed uitgeruste Holland Paviljoen biedt  Netherlands Business Support Office Lille (NBSO Lille) u de  gelegenheid uw producten, diensten of technologie te tonen aan een vakpubliek. Geen taal- e/o cultuurbarrières door aanwezigheid van het tweetalig personeel van NBSO Lille. U heeft de beschikking over een ruimte van minimaal 6 m2 met een tafel en twee stoelen, een brochurerekje alsmede de naamsvermelding van uw bedrijf en een netwerkcocktail bij het Holland Paviljoen.
De kosten voor deelname aan het Holland Paviljoen bedragen € 300,= (excl. BTW) per m2 (minimaal 6 m2). Aanmelden kunt u via het volgende e-mailadres: nbsolille@wanadoo.fr.
Deadline voor aanmelding: 30 april 2013

Matchmaking
Tevens wordt er op 4 en 5 juni matchmaking georganiseerd door het Enterprise Europe Network. Hier heeft u de mogelijkheid om vooraf door u geselecteerde bedrijven en organisaties te ontmoeten op basis van een  profiel met samenwerkingsverzoek. Tot 25 mei kunt u uw profiel en samenwerkingsverzoek indienen en afspraken maken met andere bezoekers van de beurs. Meer informatie http://www.b2match.eu/2013-international-ecotechnologies/pages/home-b2b-meetings  of via michelle.lemmers@agentschapnl.nl.

OVERIG NIEUWS

16. Professioneel Wereldwijd Werken met Wateropleidingen
Wateropleidingen organiseert op 28 mei en 11 juni 2013 een tweedaagse cursus: Wereldwijd Werken in het Waterschapshuis in Amersfoort. De bewustwording van culturele verschillen bij de uitvoering van projecten en het overdragen van kennis is het centrale thema. In deze cursus, voor beleidsmakers en management (HBO/WO) die voor een korte tijd  naar het buitenland gaan,  staan we stil bij de culturele verschillen en de invloed daarvan bij het opzetten en uitvoeren van projecten in andere landen. De rol als Nederlandse wateradviseur staat centraal. Met hulp van testen en een opgave gaan we in op uw individuele culturele voorkeuren. We maken u ervan bewust dat datgene wat in Nederland zo vanzelfsprekend is voor veel andere landen anders ligt.

U kunt zich aanmelden via onze website, zie link http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/internationaal/@12546/wereldwijd-werken/. Hierop is ook het lesrooster te zien. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Johan Oost, johan.oost@wateropleidingen.nl / 06 2028 1271. Deze training wordt aangeboden in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Culture Inc. Daarnaast zijn er gastsprekers vanuit de brede watersector uitgenodigd.

17. Waterdromen voor Nederland
Een aantal partijen uit de watersector, waaronder LegioFreeWater en Connect International, hebben een droom ingediend bij de site 'Mijn droom voor Nederland", die ter ere van Koningsdag wordt ingezet.  Als u ze wilt steunen, ga dan naar de website: Connect International of LegioFreeWater. De dromen waarop het meest gestemd wordt, komen in een dromenboek.

(c) 2013 NWP