NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 17 - 2013

03/05/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Geen NWP Nieuwsbrief volgende week
2. Twee nieuwe leden bestuur NWP
3. Vacature Project Officer More Crop per Drop
4. NWP zoekt stagiair voor het Nederlands Nutriënt Platform
5. INNOWATER Water International Information Day
6. Ook  Vitens levert enthousiaste Waterwonderen-ambassadeur
7. Uitnodiging sectorbijeenkomst Zuid Afrika Landenplatform
8. Save the date H2O9 Forum 9 en 10 September New York City
9. Blog Groningse studenten over kansen in de watertechnologie sector Colombia
10. Vooraankondiging aanbesteding Masterplan Upper Cauca, Colombia

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. MIT regeling Topsector Water 22 mei open
12. Jaarlijks symposium Waterbouwdispuut: 60 Years of flooding
13. Vacancy UNESCO-IHE: (Associate) Professor / Programme Manager of Port Development
14. Export van Nederlandse waterkennis kan beter
15. NBSO Nanjing rapport Watertechnologie kansen in China
16. LIJN IN WATER Water Loop 2013

NIEUWS

1. Geen NWP Nieuwsbrief volgende week
De redactie van de NWP Nieuwsbrief heeft volgende week vakantie. Daarom ontvangt u van ons vrijdag 10 mei geen nieuwsbrief. De eerstvolgende NWP Nieuwsbrief wordt weer verstuurd op vrijdag 17 mei. Heeft u nieuws voor onze nieuwsbrief? Stuur deze dan naar nieuwsbrief@nwp.nl

2. Twee nieuwe leden bestuur NWP
NWP verwelkomt twee nieuwe bestuursleden. Namens de kennisinstellingen neemt Ron Thiemann van Deltares zitting in het bestuur. Hij volgt daarmee Harry Baayen van Deltares op. Daarnaast is ook Peter Struik, HID van de Waterdienst en Dienst Verkeer & Scheepvaart, namens de overheid toegetreden tot het bestuur  van NWP. Hij volgt Luitzen Bijlsma van Rijkswaterstaat op. Voor een volledig overzicht van het NWP bestuur zie de website van NWP.  

3. Vacature Project Officer More Crop per Drop
Door inzet van hoogwaardige watertechnologie in de land- en tuinbouw worden innovaties bewerkstelligd in zowel het efficiënter watergebruik als emissievermindering. Voldoende water van hoge kwaliteit is voor de land- en tuinbouw van cruciaal belang. Tevens is het gewenst op een duurzame en kosteneffectieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water. Het belang van een optimale waterkringloop is overduidelijk, zowel in Nederland als ook internationaal. In het kader van de mondiale voedselzekerheid speelt water een centrale rol, en bij ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Nederland kan, met de hier beschikbare technologieën, kennis delen en wederzijds voordeel behalen in andere situaties. De realisatie van dergelijke innovaties vraagt samenwerking van veel partijen waar jij een rol bij kan spelen.

Binnen het project More Crop per Drop, in het kader van het programma Partners voor Water, ben je mede verantwoordelijk voor het faciliteren en coördineren van samenwerking tussen partijen als ministeries, internationale en nationale belangenorganisaties en Nederlandse watersectorpartijen.
Als Project Officer werk je samen in een dynamisch team en met andere NWP collega’s, beleidsmedewerkers van de ministeries en kennisinstituten en heb je veelvuldig contact met organisaties uit de brede land- en tuinbouwsector en de watersector.

Lees hier de vacaturetekst. Je motivatie en CV kun je tot uiterlijk 19 mei 2013 mailen naar Hans den Adel, h.vandenadel@nwp.nl, o.v.v. PO More Crop per Drop.

4. NWP zoekt stagiair voor het Nederlands Nutriënt Platform
Wil je tijdens je studie ervaring opdoen in het werken met zowel de private sector, NGO's, kennisinstellingen en overheden? Heb je interesse in een dynamische omgeving waarin duurzaamheid, ondernemerschap, politiek en internationale samenwerking hand in hand gaan? In deze stage kom je al deze elementen zeker tegen.

Het Nutriënt Platform  bestaat uit een samenwerking van meer dan 30 bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Wij zoeken een stagiair die geïnteresseerd is in een 6 maanden durende stage vanaf globaal 1 juni tot 1 december 2013. Voor deze stage ben je 3 tot 5 dagen per week beschikbaar. Iemand met organisatorische en netwerkvaardigheden om ons onder andere te ondersteunen bij de voorbereiding van onze bijdrage aan de Innovatie Estafette in november van dit jaar. Klik hier voor de volledige vacature. Graag ontvangen wij je sollicitatie uiterlijk 12 mei 2013.

5. INNOWATER Water International Information Day
In het kader van het programma INNOWATER, wordt op drie locaties tegelijk op 10 juni a.s.  een International Information Day georganiseerd. NWP in Den Haag is één van die locaties.
De bijeenkomst is bedoeld om de resultaten van de INNOWATER consortia te presenteren die op missie zijn geweest naar Mexico, Zuid-Afrika en China.  Zij hebben voor drie markten de huidige uitdagingen op het gebied van watertechnologie geidentificeerd: de voedingsmiddelenindustrie in China, de tuinbouw in Mexico en de mijnbouw in Zuid-Afrika.

In de ochtend wordt met een webinar contact gelegd tussen de drie locaties. Dit  biedt ruimte vragen te stellen over de bevindingen van de missies en om van gedachten te wisselen met de INNOWATOR experts over vervolgacties. Ook wordt ondersteuning geboden aan Europese watersector innovators met als doel Nederlandse/Europese oplossingen snel naar deze markten te brengen.

Download hier de uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst. Als u belangstelling heeft om zich aan te melden of om het webinar te volgen, stuur dan een e-mail naar Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl  

6. Ook  Vitens levert enthousiaste Waterwonderen-ambassadeur
Het aantal Waterwonderen-ambassadeurs blijft groeien: gisteren is de pagina gelanceerd van Erik Driessen, innovatiemanager bij Vitens. Erik draait al een paar jaar mee in de watersector en zoekt bij Vitens naar slimme oplossingen voor waterzuivering en distributie. Hij heeft een passie voor water in de breedste zin van het woord. Hij wil dit graag delen met jongeren om hen zodoende te stimuleren te kiezen voor een watergerelateerde opleiding en carrière. Dit is hard nodig want de komende jaren wordt een groot tekort aan goed opgeleide werknemers in de watersector verwacht. Door de watersector en jongeren dichter bij elkaar te brengen maken we de watersector toekomstbestendig en zorgen we ervoor dat de sector niet alleen aan de top blijft bij een krimpende arbeidsmarkt, maar ook internationaal zijn topreputatie behoudt!

Lees meer over Eriks passie voor en werk in de watersector op zijn eigen pagina op waterwonderen.nl.
Levert u ook een Waterwonderen-ambassadeur? Lees meer op onze website of neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl , tel. 070 304 3714.

7. Uitnodiging sectorbijeenkomst Zuid Afrika Landenplatform
Het Zuid Afrika landenplatform organiseert vrijdag 24 mei haar sectorbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met het bezoek van een Zuid Afrikaanse delegatie aan Nederland. De bijeenkomst wordt gehouden bij Waternet in Amsterdam (Korte Ouderkerkerdijk 7). Na afloop geeft de delegatie uit Zuid Afrika een presentatie over de samenwerking  tussen Nederland en Zuid Afrika en is er gelegenheid tot netwerken. De delegatie bestaat uit (toekomstige) leden van het managementteam van Rand Water.

In de ochtend wordt u op de hoogte  gebracht van de laatste ontwikkelingen in Zuid Afrika, waar NWP bij betrokken is. Er is ruimte te discussiëren over de voortgang van bestaande initiatieven en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven met steun van de Nederlandse overheid.

Er wordt vooruit gekeken naar activiteiten in de tweede helft van 2013 maar ook daarna; hoe kunnen we trends versterken en meer ‘business’ kansen creëren? Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Zuid Afrika landenplatform, dan bent u van harte uitgenodigd deze bijeenkomst op vrijdag 24 mei van 09:30 tot 11:30 uur bij Waternet bij te wonen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Harold Hoiting, h.hoiting@nwp.nl. Wilt u gebruik maken van een parkeerplek, vermeld dit dan alstublieft bij uw aanmelding.

8. Save the date H2O9 Forum 9 en 10 September New York City
De Henry Hudson 500 Foundation organiseert 9 en 10 september 2013 het H209 Forum in New York. De Foundation organiseert het Forum in samenwerking met ondermeer NWP. Hoofdthema van het H209 Forum is ‘Water Challenges for Coastal Cities – From the Dutch Delta to New York Harbor’. Voor meer informatie en aanmelden zie www.h209forum.org

Na een succesvolle viering van 400 jaar Henry Hudson in 2009, heeft de stichting zijn naam veranderd in de Henry Hudson 500 Foundation. De stichting organiseert, projecten, voorstellingen, campagnes en evenementen in het kader van de kernwaarden van de 17de eeuwse Nederlandse Republiek, (nieuw) Amsterdam en New York, handelsgeest, vrijheid en diversiteit. Voor meer informatie zie www.henryhudson500.com 

9. Blog Groningse studenten over kansen in de watertechnologie sector Colombia
Namens NWP voeren wij momenteel onderzoek uit naar de kansen voor Nederlandse bedrijven in de water technologie sector in Colombia. Elke vrijdag komt er een nieuwe update van ons uit Colombia. Volg het blog van Sander Oosterwechel en Francesca Vink op de NWP website.
Volg de activiteiten van Sander Oosterwechel en Francesca Vink in Colombia ook via de linkedin groep Nederlandwerktmetwater.

10. Vooraankondiging aanbesteding Masterplan Upper Cauca, Colombia
Watermanagementproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied maar veroorzaken ook veel economische schade.  In 2011 startte de CVC (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca) met het project 'Proyecto piloto en la zona hidrografica del alto Cauca'. Het project heeft tot doel een Masterplan te ontwikkelen waarbij (overstromings) risicomanagement en het creëren van ruimte voor de rivier bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het Cauca stroomgebied. 

Recentelijk is hiervoor een identificatiemissie verricht. Belangrijkste conclusie uit die missie is dat CVC een dringende behoefte heeft aan managementondersteuning bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Upper Cauca. In het kader van de Transitiefacilliteit Colombia bereidt Agentschap NL daarom momenteel een Europese aanbesteding voor die naar verwachting medio juni zal worden gepubliceerd en daarna 40 dagen open zal staan voor inschrijving. De aanbesteding zal t.z.t. worden gepubliceerd via Tenderned. 

In de aanbesteding staat het gezamenlijk met CVC opleveren van een Masterplan eind 2014 centraal. Een senior expert met ervaring in het aansturen van multidisciplinaire studieteam en het opstellen van masterplannen zal daarbij een belangrijke rol dienen te vervullen. Hij / zij zal binnen het project gaan fungeren als Adjunct director. Daarnaast is de verwachting dat aanvullende expertise nodig zal zijn. Een en ander wordt getenderd via dezelfde aanbesteding.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. MIT regeling Topsector Water 22 mei open
Recentelijk heeft het Ministerie van Economische Zaken,  Landbouw & Innovatie de subsidieregeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om innovatie- en valorisatieactiviteiten van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen.

De Topsector Water heeft gekozen om in 2013 de mkb-ondersteuning op de volgende manieren mogelijk te maken:

• Cluster maritieme innovatie (thema’s 1 t/m 4) - 31 Kennisvouchers (totaalbudget maximaal 116.000 euro) - Haalbaarheidsstudies (totaalbudget 500.000 euro)
• Cluster deltatechnologie (thema’s 5 t/m 7) - 45 Kennisvouchers (totaalbudget
maximaal 168.750 euro) - Haalbaarheidsstudies (totaalbudget 400.000 euro)
• Cluster watertechnologie (thema’s 8 t/m 11) - 10 Kennisvouchers (totaalbudget maximaal 37.500 euro) - R&D-samenwerkingsprojecten (totaalbudget 628.500 euro)

Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 mei tot en met 1 juli 2013. Nadat een aanvraag is ontvangen wordt deze door Agentschap NL getoetst aan de in de regeling genoemde voorwaarden. Onderdeel van deze toetsing is dat nagegaan wordt of de aanvraag past binnen de thema’s die gelden voor de Topsector Water. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en gehonoreerd voor zover het budget voor de desbetreffende activiteit binnen de Topsector Water het toestaat.

Voor meer informatie over de MIT regeling zie de website van Agentschap NL
Voor vragen kunt u contact opnemen met het MKB loket Topsector Water: tel. 088-4440259 of stuur een e-mail naar mkbloket@tswater.nl

12. Jaarlijks symposium Waterbouwdispuut: 60 Years of flooding
Het Waterbouwdispuut van de TU Delft houdt op 22 mei haar jaarlijkse symposium. Dit jaar is gekozen voor het thema ’60 Years of flooding’. Diverse sprekers van o.a. Royal Haskoning DHV en Arcadis gaan in op de grote overstromingen van de afgelopen 60 jaar, waaronder 1953, de tsunami en hurricanes Katrina en Sandy. Ook worden de Mekong Delta en Jakarta besproken, gebieden die te lijden hebben onder klimaatverandering en bodemdaling en daardoor regelmatig overstromen.  Uiteraard wordt tijdens de middag naast de problematiek juist ook gekeken naar de mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie en het volledige programma zie www.waterbouwdispuut.nl. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar symposium@waterbouwdispuut.nl 

13. Vacancy UNESCO-IHE: (Associate) Professor / Programme Manager of Port Development
The position is for a Professor or Associate Professor, depending on the qualifications and experience of the successful candidate. In case of less experience/exposure in academia but mainly in the applied sector, the title Programme Manager will be applied. The successful candidate will work within the Coastal Systems & Engineering and Port Development chair group to build on the more than 55 years of experience in teaching and capacity building and to enhance the research profile in the Port Development area. As the research is often carried out with local partners such as TU-Delft or Deltares and international organizations, and since the student intake at UNESCO-IHE requires good contacts with foreign governments and organisations, the job has a strong external communication component.
Read the complete vacancy announcement on the UNESCO-IHE website.

14. Export van Nederlandse waterkennis kan beter
Onderzoek door Joanne Vinke - de Kruijf van de Universiteit Twente laat zien dat waterprojecten die met Nederlandse steun in het buitenland worden geïmplementeerd elkaar meer moeten versterken. Op dit moment blijven vervolgacties door het ontvangende land te vaak uit.

Hoewel door ontvangende landen Nederlandse kennis wordt gewaardeerd, neemt men toch niet het initiatief de kennis op grotere schaal toe te passen. Vervolgacties vanuit de Nederlandse watersector en het zoeken van verbindingen tussen projecten zijn daarom van groot belang. Dat concludeert Joanne Vinke - de Kruif (faculteit CTW) in haar proefschrift. 

Door contextuele verschillen is het vaak lastig om een ‘match’ te vinden tussen Nederlandse kennis en het land waar de kennis kan worden toegepast. Deze aansluiting kan worden verbeterd door meer aandacht te besteden aan communicatie en het betrekken van besluitvormers. Communicatie kan concreet worden ondersteund door het creëren van interactieve werkomgevingen, de inzet van visuele methoden en de betrokkenheid van iemand die beide contexten kent. Ook de ontwikkeling van een concrete strategie voor het verspreiden van resultaten is behulpzaam. De context van een project is zelden stabiel. Daarom is een adaptieve aanpak waarin men leert van de omgeving cruciaal.

De volledige resultaten van dit promotieonderzoek zijn na de openbare verdediging op 3 mei beschikbaar. Een digitale versie van het proefschrift “Transferring water management knowledge: How actors, interaction and context influence the effectiveness of Dutch-funded projects in Romania” kan worden gedownload via deze link. In samenwerking met onder andere Partners voor Water worden de resultaten van dit onderzoek vertaald in een praktische handleiding.

15. NBSO Nanjing rapport Watertechnologie kansen in China
De afgelopen jaren heeft de Chinese overheid milieubescherming hoog op de agenda gezet, dit door de toenemende negatieve effecten van 25 jaar hoge economische groei en luid protest vanuit de Chinese samenleving voor een beter leefklimaat. Dit geldt voor alle milieuaspecten: lucht, water  en bodem. Voor het ontwikkelen en bouwen van oplossingen trekken de Chinese autoriteiten biljoenen euro’s uit en is vaak geavanceerde technologie uit het buitenland nodig. NBSO Nanjing heeft een rapport gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen en kansen op de Chinese markt in deze sector, inclusief een kort overzicht van ontwikkelingen in een aantal veelbelovende regio’s in China. Download hier het rapport

16. LIJN IN WATER Water Loop 2013
Zondag 9 juni wordt de elfde ‘LIJN IN WATER’ loop georganiseerd door o.a. HKV Lijn in Water. Dit is een estafetteloop langs de waterlijnen rond Lelystad. De opbrengst van de loop is bestemd voor een project van Aqua for All. Dit jaar is gekozen voor de Max Foundation.  Aqua for All doet ook dit jaar natuurlijk weer mee met een team en daagt andere bedrijven en organisaties aan dit ook te doen! Wie neemt de utidaging aan? Zie voor meer informatie de website van de LIJN IN WATER loop 2013