NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 18 - 2012

11/05/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Nederlandse expertise zeer welkom in Australië
2. Slimme sector met Wereldkansen: opening Nereda
3. Uitgaande missie Colombia o.l.v. Staatssecretaris Ben Knapen
4. Oproep: twee International Specialists t.b.v. ADB gefinancierd project in China
5. Grote impact Nederlandse delegatie tijdens WISA2012 in Zuid-Afrika
6. Dutch Water Sector: 40% korting voor NWP leden
7. Introductiedag Watersector

NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Kennisfestival 2012: Inspiratie en Innovatie
9. Aandacht voor Water bij Z@pp LIVE
10. Rio aan de Maas
11. Onderzoek verbetering drinkwatervoorziening Gondar, Ethiopië

OVERIG
12. The Sudanese Dutch Private Investment Forum

NIEUWS

1. Nederlandse expertise zeer welkom in Australië 
Tijdens de Ozwater exhibition & conference in Sydney, 8-10 mei, zijn belangrijke vervolgstappen gezet in de samenwerking met Queensland. Op 9 mei werd in de ochtend de samenwerking besproken tijdens een besloten sessie bij de Rabobank. In de middag vond een gezamenlijke Nederland/Queensland workshop op Ozwater plaats, waarin de vertegenwoordigers van de Queensland overheid ook voor het eerst publiek over de samenwerking hebben gesproken. De Nederlandse partijen en de overheid van Queensland hebben uitgebreid kunnen overleggen over de onderwerpen en projecten die een plaats krijgen in de samenwerking. De Nederlanders zijn gevraagd om concrete voorstellen te doen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van flood management. De thema's voor samenwerking zijn geselecteerd uit de aanbevelingen van het rapport van Queensland Flood Commission of Inquiry. 

Op de Ozwater exhibition waren 10 Nederlandse partijen vertegenwoordigd in een gezamenlijk stand, gerealiseerd door het NWP met ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Canberra. Nederlandse partijen zijn uitgenodigd om in oktober aanwezig te zijn tijdens het International Riversymposium in Melbourne, maar ook de Australiers zullen dit jaar Nederland bezoeken voor het Ruimte voor de Rivier symposium in november 2012.

De lancering van de Australian Netherlands Water Challenge heeft plaatsgevonden tijdens de open sessie op de Ozwater conferentie. Het International Water Centre in Brisbane heeft zeer enthousiast haar medewerking verleend, om de competitie voor Australische studenten en young proffessionals te kunnen begeleiden.

Contactpersoon: Annemarie Kruijt, a.kruijt@nwp.nl

2. Slimme sector met Wereldkansen: opening Nereda
De feestelijke opening van Nereda werd afgelopen dinsdag 8 mei voorafgegaan door een stevige discussie die in het teken stond van de Topsector Water. Rode draad was de Slimme Watertechnologiesector die door de heren Kuks (dijkgraaf waterschap Regge & Dinkel), Kemink (CEO CNG Net, Ballast Nedam) en Holterman (voorzitter Stuurgroep Watertechnologie NWP) werd belicht vanuit verschillende invalshoeken. Kuks ging in op innovatie, het traject van ontwikkeling van fundamenteel idee tot marktrijp concept en de rol van launching customers daarbij. Bij de ontwikkeling van Nereda zijn bijvoorbeeld waterschappen betrokken via het NNOP programma in samenwerking met STOWA.  Kemink en Holterman prikkelden de aanwezigen met hun visie op de marktontwikkelingen, het belang van een 'Market Pull' benadering, kansen op de internationale markt en het belang van samenwerking met respect voor elkaars rollen. In een paneldiscussie hebben de heren van de Pol (CEO GMB), Bruins (directeur StW) en Kuks de verschillende invalshoeken verder uitgediept. Het werd een boeiende discussie die onderstreepte dat de watertechnologiesector een slimme sector is, en dat voor het realiseren van kansen leiderschap nodig is, een rol die alle betrokken partijen op zich moeten kunnen nemen.

Presentatie studie 14 juni
Tijdens de bijeenkomst zijn een paar resultaten gepresenteerd uit de studie 'Slimme sector met Wereldkansen', Economische betekenis watertechnologie. Donderdag 14 juni vindt de officiële presentatie van deze studie plaats in samenwerking met de opstellers BBO/Grontmij. Naast een presentatie van de resultaten willen we met u in gesprek hoe de bevindingen en met name aanbevelingen te vertalen naar concrete acties om wereldkansen te verzilveren. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de NWP website. Het rapport is te downloaden via www.nwp.nl 

Contactpersoon: Duco Driessen, d.driessen@nwp.nl

3. Uitgaande missie Colombia o.l.v. Staatssecretaris Ben Knapen
Op 18 en 19 juni a.s. brengen de heren Ben Knapen (Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) en  Simon Smits (Directeur-Generaal Internationale Betrekkingen van het Ministerie van EL&I) een officieel bezoek aan Colombia in het belang van de (geo)politieke en economische relatie tussen Nederland en Colombia.

In het kielzog van dit bezoek zal een parallelle bedrijfslevenmissie worden georganiseerd.
Het programma van de missie wordt momenteel voorbereid, en zal naar verwachting openstaan voor Nederlandse bedrijven, welke gespecialiseerd en actief zijn in de volgende sectoren:
•           Water management (gericht op flooding)
•           Maritiem & havenontwikkeling (infrastructuur)
•           Biomassa en waste management
•           Ketenverduurzaming (in de agrarische sector, met mogelijkheden voor agro-technologie).
Zodra het programma definitief is vastgesteld, zal dit worden bekendgemaakt.

Deze missie zal u, als ondernemer, een unieke gelegenheid bieden de staatssecretaris en de DG te vergezellen in hun contacten met de Colombiaanse counterparts. De Transitiefaciliteit Colombia speelt een belangrijke rol binnen een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen Colombia en Nederland, waarin economische samenwerking een grotere rol zal gaan spelen. Water is één van de focusgebieden van de Transitiefaciliteit dat vorm krijgt door het Colombian Netherlands Water Partnership.

Aanmelden voor de missie kan via de website van het NCH.
Contactpersoon NCH: Roxana de Raad, rderaad@nchnl.nl, tel: 070-3441551

Voor meer informatie over de samenwerkingsactiviteiten met Colombia op het gebied van water kunt u contact opnemen met Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl, tel:  070-3043700.

4. Oproep: twee International Specialists t.b.v. ADB gefinancierd project in China
In het kader van de samenwerking tussen de Asian Development Bank en UNESCO-IHE, publiceert NWP hierbij het  "Request for 2 international Specialists for an ADB funded project  entitled 'Capacity Building for Chao Lake Management Authority (CLMA), China ". Onderstaand een korte beschrijving van het project + de uitgebreidere beschrijving via de bijgaande link. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met NWP, Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl  T +31-6-51185350 of UNESCO-IHE, Jan Luijendijk, T 015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org  of Mishka Stuip, T  015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org

Brief description
Chao Lake (760 km2), located in Anhui Province, is the fifth largest freshwater lake in the PRC and supports a surrounding population of over 10 million people. Due to high levels of agricultural and industrial inputs, combined with increasing economic development, it is among the most polluted waterbodies in the PRC. Administrative management of the multiple sectors that use the lake’s resources is hindered by the fact that several provincial agencies have overlapping jurisdictions for water management and some of the rivers entering the lake lie within different municipalities or counties.

On 22 August 2011, the State Council ordered the establishment of the Chao Lake Management Authority (CLMA). The mandate of the CLMA is to manage all of Chao Lake’s water-related matters, including water quality and quantity issues, fisheries, navigation, and tourism. While the establishment of the CLMA is significant, ADB is aware that there remain many institutional and management challenges to be overcome. Therefore a separate capacity building project has been formulated to be funded by ADB’s Water Fund and administered under the ADB-UNESCO-IHE Partnership Agreement.

The objectives of the project are to:
(i) facilitate the development of a pilot institutional framework for the CLMA, which clarifies its internal structure and jurisdiction in relation to existing provincial agencies;
(ii) assess the technical and managerial training needs of CLMA staff;
(iii) develop the understanding and capacity of CLMA staff to apply the principles of integrated water resources management (IWRM); and
(iv) establish links between the CLMA and lake and river basin management authorities elsewhere in the PRC and globally, to facilitate exchange of management experiences and knowledge.

For this project international experts are sought for the following two international positions, with a duration of in total 2 months (spread over 3 missions) per specialist during the period September 2012–August 2013.

I.        International Specialist 1—Institutional Expert for IWRM
II.        International Specialist 2—Water Quality Expert for IWRM

Please find details of the full request, including the ToR of each specialist here

Interested experts with the required skills and experience are invited to submit their application letter and CV to Ms. Mishka Stuip, m.stuip@unesco-ihe.org .

5. Grote impact Nederlandse delegatie tijdens WISA2012 in Zuid-Afrika
De kleur Oranje voerde van 7 t/m 9 mei de boventoon tijdens WISA2012, één van de grootste waterconferenties en -beurzen van Zuidelijk Afrika. Voor de Nederlandse delegatie van 24 partijen een uitstekende gelegenheid om bestaande partnerships uit te bouwen en nieuwe contacten op te doen in het Holland Water Pavilion en tijdens de succesvolle matchmaking activiteiten, georganiseerd door SANEC en NWP.

Dinsdag 8 mei was het 'Orange Day', met twee goed bezochte Orange Workshops rond de thema's 'Innovative Orange Solutions for Water Supply & Sanitation' en 'More Crop & Job per Drop, Orange Solutions for Water & Food'. Beiden werden geleid door missieleider en Klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt.

Tijdens het galadiner lanceerden Andre Haspels (onze ambassadeur in Pretoria) en Neil Macleod (CEO eThekwini Water & Sanition, EWS) voor het oog van de ruim 1500 deelnemers het Centre of Expertise (CoE). Het CoE is een samenwerking tussen EWS, VEI, SWO en Waternet en is een proeftuin en etalage voor Nederlandse innovatieve oplossingen in Zuid Afrika. Iets soortgelijks gaat ook gebeuren met Rand Water, één van de grootste water utilities van Zuidelijk Afrika. Zij spraken tijdens WISA2012 de wens uit met Nederlandse partijen verder te werken aan de oprichting van hun Water Academy. NWP  gaat Rand Water de komende maanden helpen om de juiste Nederlandse partijen hiervoor te mobiliseren.

Wetskills
Hoogtepunt tijdens WISA2012 - en neusje van de zalm m.b.t. Holland Branding - was de Wetskills competitie. Vijf teams van talentvolle Zuid Afrikaanse en Nederlandse studenten gingen de strijd aan om concepten te ontwikkelen voor Nederlandse cases in Zuid Afrika. DHV, Wegwise, Waternet, Waterschap Groot Salland en Vitens-Evides International konden rustig achterover zitten, terwijl de studenten vol enthousiasme hun technologie, organisatie of oplossing in de picture zetten en met verve de vragen van o.a. het Department of Water Affairs (DWA) pareerden. Tijdens het galadiner werden de 20 studenten één voor één bevraagd door Maxwell Sirenya, Deputy General van DWA.

Ook verlengden WISA en NWP tijdens Orange Day hun waardevolle samenwerking door een nieuwe Letter of Intent te tekenen. De samenwerking tussen de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse watersector wordt hiermee de komende 2 jaar geïntensiveerd. Samen met WISA en met ondersteuning van de ambassade en het consulaat werkt NWP de komende maanden hard aan een goede follow up. Gedacht wordt aan de organisatie van een aantal Water Dialogues rond de belangrijkste thema's: Innovaties in Water Supply & Sanitation, Capacity Building & Training, More Crop & Job per Drop en Pro-Poor Sanitation. Ook gaan NWP en WISA meer energie steken in het betrekken van studenten en Young Professionals bij de samenwerking tussen de Zuid Afrikaanse en Nederlandse watersector.

Contactpersoon: Ger Pannekoek, g.pannekoek@nwp.nl, 0703043734

6. Dutch Water Sector: 40% korting voor NWP leden
Dutch Water Sector, de internationale 'gouden gids' voor de Nederlandse watersector, komt er weer aan. De gids is twee jaar geldig, wordt verspreid via alle ambassades (die de gids overigens gedurende de twee jaar vaak bijbestellen) gaat met NWP mee op missies en beurzen en wordt verstrekt aan inkomende delegaties. Uitgeverij Nijgh maakt de publicatie en doet advertentie-aquisitie, NWP verzorgt de redactie en verspreiding.

Er is inmiddels ook een internationale website voor de watersector: www.dutchwatersector.com. De website biedt onder meer toegang tot een bedrijvenregister dat door uitgeverij Nijgh commercieel wordt beheerd. NWP leden krijgen 40% korting op advertenties. Wilt u adverteren, neem dan contact op met Roelien Voshol (010 – 427 41 54, r.voshol@nijgh.nl).

7. Introductiedag Watersector
‘Geef water de ruimte’ is het thema van de jaarlijkse introductiedag voor de watersector op 8 juni. De introductiedag is een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk om (nieuwe) vaak jonge medewerkers met de brede watersector te laten kennismaken. De introductiedag wordt ondersteund door het Netherlands Water Partnership en Stichting Wateropleidingen.

Tijdens deze dag laten we zien voor welke uitdagingen de watersector staat en welke carrièremogelijkheden dit met zich meebrengt. Ook wordt aandacht besteed aan de samenhang binnen de sector en wordt het netwerk van de deelnemers uitgebreid en versterkt. Uiteindelijk vertrekken de deelnemers vol enthousiasme over de watersector, waardoor zij meer met de sector verbonden zijn!

In het programma van 8 juni is Niels van Gool, directeur van Delfluent Services, gastheer. Hij neemt de deelnemers mee op excursie naar de AWZI Harnaschpolder. Daarnaast vertelt Christopher Lasseur van de European Space Agency zijn boeiende verhaal over de waterketen in de ruimte. Stichting Wateropleidingen begeleidt een workshop over het ontwerp van een gesloten watersysteem.

Er is nog plaats, dus meld uw medewerkers aan! Het volledige programma, het aanmeldformulier en de kosten voor het bijwonen van deze dag vindt u op de website van Waternetwerk.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Kennisfestival 2012: Inspiratie en Innovatie
Voor economische groei moet je bij het bedrijfsleven zijn. Ondernemers zorgen via investeringen in innovatie voor welvaart en werkgelegenheid. Steeds meer in samenwerking met waterbeheerders. Maar waar lopen ze tegen aan? Ondernemers, waterbeheerders en starters die op zoek zijn naar innovatiekansen, inspiratie, waardevolle nieuwe contacten en tot de verbeelding sprekende innovaties komen naar het Kennisfestival op 13 juni in Delft. Voor meer informatie zie www.kennisfestival.com

9. Aandacht voor Water bij Z@pp LIVE
Deze week staat het kinderprogramma Z@pp LIVE in het teken van duurzaamheid. Voor die gelegenheid is het programma omgedoopt tot Z@pp Your Planet. Vandaag (11 mei – 16.55 uur) is het thema Water. Wouter Stapel (DHV) speelt hierin de rol van Waterexpert. Hij is daarvoor gevraagd omdat hij met zijn initiatief ikonderzoekwater.nl heeft laten zien dat hij er serieus werk van maakt om de jeugd te interesseren voor water. Niet alleen omdat dat leuk en leerzaam is, maar vooral ook omdat we de jeugd hard nodig hebben om straks de vergrijzingsgolf op te vangen. Daarom kunnen we de kinderen niet jong genoeg kennis laten maken met ons mooie vak.
In Z@pp Your Planet gaat Wouter met de kinderen aan de slag met onder meer een ‘Badmuts op – Badmuts af’ quiz en laat hij ze door een membraanrietje (dat vuil en bacteriën tegenhoudt) slootwater drinken.

Nieuwsgierig geworden over de uitzending of over ikonderzoekwater.nl? Neem dan contact op met Wouter.Stapel@DHV.com

10. Rio aan de Maas
Mondiale duurzame ontwikkeling kan niet zonder initiatieven op lokaal niveau. De VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20; 20-22 juni in Rio de Janeiro) wordt daarom in verbinding gebracht met lokale initiatieven. Het Nationaal Platform Rio+20 (www.nprio2012.nl), dat de Rio+20 activiteiten van het Nederlands maatschappelijk middenveld coördineert, organiseert op 30 mei in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam een grote bijeenkomst voor lokale duurzaamheids-initiatieven. Dit is de laatste in een serie en genaamd Rio aan de Maas. Deze bijeenkomst zoekt aansluiting op de tien prioriteiten voor duurzame ontwikkeling die in consultatie met het maatschappelijk middenveld de afgelopen maanden zijn bepaald.

Rio aan de Maas wordt een bruisende dag vol activiteiten met en voor bestuurders, ondernemers en burgers die werken aan een duurzame samenleving en dit samen een stap verder willen brengen. Met deze dag steunt het Nationaal Platform Rio+20 lokale initiatieven, zet lokale duurzame ontwikkeling op de agenda en legt de relatie tussen lokale activiteiten en mondiale uitdagingen.

Voor meer informatie en aanmelden www.rioaandemaas.nl

11. Onderzoek verbetering drinkwatervoorziening Gondar, Ethiopië
Witteveen+Bos voert samen met NIRAS en Geomatrix een strategiestudie uit voor de drinkwatervoorziening in Gondar, Ethiopië. Met deze studie worden oplossingsmogelijkheden in kaart gebracht om het drinkwatertekort voor de lange termijn aan te pakken. Het project wordt gefinancierd door de Wereldbank en loopt tot eind 2012. Lees het volledige bericht op de website van Witteveen + Bos

OVERIG

12. The Sudanese Dutch Private Investment Forum
De spanningen tussen Soedan en Zuid-Soedan zijn de afgelopen weken regelmatig in het nieuws geweest. Beide landen zijn voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit olie, de oorzaak van de spanningen. De economie staat echter niet stil en biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Soedan kent op dit moment een relatief grote importafhankelijkheid en wil onder andere de akkerbouw en veeteelt moderniseren.

Tijdens het bezoek van een Sudanese delegatie vindt op 21 mei een seminar en matchmakingsessie plaats bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. Op het seminar hoort u meer over het ondernemen in Soedan, de kansen in diverse sectoren en investeringsmogelijkheden. Bij de matchmakingsessie kunt u kennismaken met Soedanese bedrijven uit verschillende sectoren.

Meer informatie over het programma en de samenstelling van de delegatie is te vinden op de website van het NCH

Voor meer informatie neemt u contact op met Marloes Borsboom, T 070 – 344 15 12, mborsboom@nchnl.nl,  of Bert Prins, T 070 – 344 15 63, b.prinbs@nchnl.nl.

Voor vragen over aanmelden neemt u contact op met Rob Meijer T 070 – 344 15 90 of helpdesk@nchnl.nl