NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 18 - 2013

17/05/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

NIEUWS
1. Uitnodiging watersectorbijeenkomst Bolivia
2. Voorjaarsbijeenkomst Landenplatform Colombia
3. Trainee van Nationaal Watertraineeship is Waterwonderen ambassadeur
4. Introductiedag nieuwe medewerkers in de watersector
5. International Water Week Amsterdam: call for papers deadline verruimd
6. Profileer uw project in de ‘Mena Regio’
7. Bezoek Hebei Water departement : kansen voor water- en tuinbouwsector
8. 5th Delft Symposium on Water Sector Capacity Development
9. Nederlandse aanwezigheid op de Expo Apa, Roemenië
10. Ook producten op dutchwatersector.com
11. Dutchwatersector.com volgt Mahasen op de voet
12. Nieuwsbrief Indonesië platform
13. Vacature Project Officer More Crop per Drop

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
14. Eerste ‘call for proposals’ Fonds Duurzaam Water afgerond
15. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving
16. Consulaat-Generaal Guangzhou zoekt partners!
17. Rocking and running for water
18. Uitnodiging bijeenkomst: Energie Efficiency in de Turkse afvalwatersector
19. Economische missie naar Dhaka, Bangladesh
20. Colombia: Matchmaking waterzuivering en afval
21. Emergency Urinals Design Contest
22. Dutch water sector wins two multi-million euro irrigation projects in Mozambique
23. Vacature Oxfam: WASH Coordinator

OVERIG
24. Europees Burgerinitiatief  “Water is een mensenrecht!” succesvol! 

NIEUWS

1. Uitnodiging watersectorbijeenkomst Bolivia
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het NWP organiseren op maandagmiddag 24 juni van 13.30 tot 16.00 uur een watersectorbijeenkomst over Bolivia. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met het bezoek van Maarten van der Ploeg, hoofd van het waterprogramma van GIZ in Bolivia, aan Nederland. De bijeenkomst wordt gehouden bij BZ in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 67).

Tijdens deze bijeenkomst zullen samenwerkingskansen tussen de Boliviaanse overheid, GIZ en de Nederlandse watersector besproken worden. Aan het begin van de middag zal u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in Bolivia en mogelijke kansen die zich in Bolivia voordoen. Verder zal Maarten van der Ploeg een presentatie geven over het werk van GIZ in de watersector in Bolivia en de mogelijkheden voor samenwerking met de Nederlandse watersector. GIZ ondersteunt de Duitse overheid in het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en werkt in Bolivia samen met de overheid om de water– en  afvalwatervoorzieningen in stedelijke gebieden te verbeteren.

Er is ruimte voor discussie over de voortgang van bestaande initiatieven en mogelijkheden voor nieuwe kansen voor de Nederlandse watersector; hoe kunnen we meer ‘business’ kansen creëren? Na afloop is er gelegenheid tot netwerken.

Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte uitgenodigd deze bijeenkomst op maandag 24 juni bij BZ bij te wonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Marianne Tijs, marianne.tijs@minbuza.nl. BZ is gelegen naast het centraal station in Den Haag en u kunt gebruik maken van parkeergarage Babylon, rechts naast het ministerie.

2. Voorjaarsbijeenkomst Landenplatform Colombia
Graag nodigt het NWP u uit voor de voorjaarsbijeenkomst van het Landenplatform Colombia op donderdag 6 juni a.s. om 14.30 uur in Den Haag. Bedrijven die reeds projecten uitvoeren in Colombia of voornemens zijn in Colombia actief te gaan ondernemen, verwelkomen wij van harte op deze interactieve werkbijeenkomst waarbij ook een actieve bijdrage van u wordt gevraagd. De bijeenkomst wordt in twee sessies verdeeld:

- In de eerste sessie gaan we terugkijken op de afgelopen twee jaar, waarin in het kader van het Colombia Netherlands Water Partnership en het MOU van Colombia en Nederland, diverse projecten zijn of worden uitgevoerd, voornamelijk op het gebied van de Deltatechnologie en de Maritieme sector. Daarna gaan we de selectie van PMC's (Product Markt Combinaties) per deelsector (delta, maritiem en watertechnologie) presenteren die belangrijk zijn voor de samenwerking in Colombia. Tijdens deze presentatie wordt u gevraagd om uw mening over de selectie te geven en aan te geven welke de meest kansrijke PMC's zijn waaraan u actief (verder) wilt deelnemen. Door het NWP, de betrokken overheden en de Topsector Water zal aan de door u geselecteerde PMC's extra aandacht worden gegeven, zodat de kans op succes voor uw activiteiten vergroot wordt.

- In de tweede sessie krijgt u inzage in de eerste resultaten van de Quick Scan die NWP in samenwerking met de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde naar de marktkansen in de watertechnologiesector in Colombia. Daarna informeren we u over de fact-finding missie die eind juni wordt georganiseerd en gekoppeld aan het Andesco Congres. Het congres wordt georganiseerd door de Nationale Vereniging voor nutsbedrijven en communicatie en zal op 26 t/m 28 juni plaatsvinden in Medellin. Het is een belangrijk podium waarmee de Nederlandse sector zichzelf kan laten zien. Op het congres zullen o.a. Wavin en Paques een presentatie geven. De bedoeling is dat u uw opmerkingen en suggesties t.a.v. te onderzoeken onderwerpen tijdens de missie aangeeft zodat eventueel het programma van de missie daarop kan worden aangepast.

Als u belangstelling heeft om in het Colombia platform te participeren en behoefte heeft aan meer informatie over de onderwerpen en de agenda: stuur dan een e-mail naar Edilberto Baquero, colombia-platform@nwp.nl.

3. Trainee van Nationaal Watertraineeship is Waterwonderen ambassadeur
Leon van Hamersveld werkt als trainee van het Nationaal Watertraineeship bij Eijkelkamp en is vanaf nu ook ambassadeur van Waterwonderen. Al op jonge leeftijd kwam Leon met hoog water in aanraking. Het is dan ook niet voor niets dat hij koos voor een studie land- en watermanagement. De passie van Leon voor de watersector zit hem dus in hart en nieren en dat maakt hem zo geschikt als Waterwonderen ambassadeur! Als ambassadeur brengt Leon –samen met zijn collega-ambassadeurs- zijn enthousiasme voor werken in de watersector over aan jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar. Doel hiervan is om hen te stimuleren te kiezen voor een watergerelateerde opleiding en carrière. Dit is hard nodig, want als gevolg van vergrijzing worden binnen de watersector grote tekorten op de arbeidsmarkt voorzien.

Lees meer over Leon op zijn persoonlijke pagina op waterwonderen.nl. Wilt u ook een Waterwonderen ambassadeur benoemen? Lees meer over de mogelijkheden op de website of neem contact op met Liesbeth Vranken, l.vranken@nwp.nl, tel. 070 304 3714.

4. Introductiedag nieuwe medewerkers in de watersector
Op 14 juni organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) weer de introductiedag voor nieuwe medewerkers in de watersector, met als titel ‘Pompen of verzuipen, de enige manier?’. Thema is waterbeheer (open watersysteem) en de link tussen natuur en water. Op het programma staat onder andere een excursie naar het Woudagemaal.

De introductiedag is bedoeld om mensen die nieuw zijn in de watersector wegwijs te maken. Door deel te nemen aan de introductiedag bieden we nieuwe medewerkers inzicht in de sector en alle mogelijkheden en helpen we ze op weg met het opbouwen van een relevant netwerk. Met de introductiedag willen we meer (jonge) medewerkers enthousiast maken voor de watersector. De dag wordt georganiseerd i.s.m. Wateropleidingen en NWP.

Zie voor meer informatie over het programma en aanmelden de website van KNW

5. International Water Week Amsterdam: call for papers deadline verruimd
De International  Water Week Conferentie ‘Integrated water solutions for a green economy’ is het inhoudelijk hart van de International Water Week Amsterdam, die van 4 tot 8 november 2013 wordt gehouden. Voor de conferentie hebben we inmiddels veel papers binnengekregen, alsmede veel ideeën voor workshops. Een aantal partijen heeft bij de organisatie aangegeven dat ze nog graag een paper willen indienen. Daarom hebben we besloten de deadline voor het indienen van papers op te schuiven van 15 mei naar 31 mei. Dit biedt u ook de kans om samen met uw internationale partners uw aanpak, idee of issue onder de aandacht te brengen van de internationale watergemeenschap. Informatie over het indienen van een paper vindt u op www.internationalwaterweek.com

6. Profileer uw project in de ‘MENA Regio’
De ambassades in de ‘MENA regio’ (Middle East and North Africa) willen de komende tijd het onderwerp water en Nederlandse waterexpertise onder de aandacht brengen in de regio. Voor dat doel werkt men onder andere aan een themasite over water. Waterprojecten in de regio, Nederlandse en lokale expertise en mogelijkheden tot samenwerking worden benoemd. Het Netherlands Water Partnership levert content voor de site en zorgt voor regelmatige nieuwsvoorziening. Is uw organisatie actief in de regio, heeft u nieuws, projecten die voor deze doelgroep interessant zijn?  Stuur dan een mail aan info@dutchwatersector.com.

7. Bezoek Hebei Water departement : kansen voor water- en tuinbouwsector
Acht vertegenwoordigers van het waterdepartement uit de Chinese provincie Hebei, de Hebei Academy of Water Resources en de Hohai University uit Nanjing zullen een bezoek brengen aan hun zusterprovincie Zuid-Holland van 28 tot 31 mei 2013.
De onderwerpen op de agenda zijn (1) grondwater monitoring management, (2) waterbesparende irrigatie in de land-en tuinbouw en (3) de overheidsrelatie tussen Hebei en Zuid-Holland. Klik hier voor meer informatie.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het programma, neem dan contact op met dsbp@dutchsino.com

Naast de contacten met de provincie Zuid-Holland zoekt Hebei nu ook een duurzame relatie met NWP. Contactpersoon l.janssen@nwp.nl , mobiel +31-6-51185350

8. 5th Delft Symposium on Water Sector Capacity Development
On 29-31 May 2013, the Symposium on ‘Developing Capacity from Rio to Reality – Who’s Taking the Lead?’ will be held at UNESCO-IHE. The symposium is the 5th in the series of Delft Symposia on Water Sector Capacity Development that started in 1991. Gathering an audience of some 250 international delegates, the Symposium will provide a forum for water professionals and managers, development practitioners, policy makers, researchers, and capacity development specialists to discuss the challenges, the current realities and the new opportunities for knowledge and capacity development in the water sector.

Managing director of NWP, Lennart Silvis, will chair an interactive 'out-of-the-capacity-building-box' session on the role of the private sector in capacity development and is seeking your involvement! Are you a private sector actor? Are you helping to improve the skills of local staff and the competencies of organisations in developing countries? Then please pitch your views on how you are contributing to capacity development and what could help you to further enhance your involvement. Please get in touch with Lies Janssen at the NWP, l.janssen@nwp.nl.

9. Nederlandse aanwezigheid op de Expo Apa, Roemenië
Van 10–12 juni 2013 vindt in Boekarest de belangrijkste watertechnologiebeurs van Roemenië plaats, de "Expo Apa". De Expo Apa is een vast onderdeel van het Danube-Black Sea Water Forum en vindt dit jaar voor de 15e keer plaats. Het NWP, Water Alliance en de Nederlandse Ambassade in Roemenië creëren in samenwerking met VLM een Nederlands gedeelte op de beursvloer met ondersteuning van het programma Partners voor Water. Eén centraal Nederlands paviljoen is speciaal beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten, ontmoetingen, networking drinks etc. Direct naast het centrale Nederlandse paviljoen hebben verschillende Nederlandse partijen standruimte afgenomen. Op deze manier bundelen en versterken we de Nederlandse aanwezigheid.

In het kader van de Expo Apa zal Wetskills Water Challenge neerstrijken in Roemenië: Nederlandse en Roemeense studenten werken in deze Challenge samen aan creatieve oplossingen voor water vraagstukken in Roemenië. De oplossingen zullen worden gepresenteerd tijdens een speciaal evenement op de Expo Apa.

Gezien de grote potentie van de Roemeense industriële en communale watertechnologiemarkt wordt deelname aan Expo Apa sterk aangeraden voor ambitieuze Nederlandse bedrijven. De Expo Apa beurs kent dit jaar een sterkere internationale bezetting dan ooit.

Indien u van plan bent de Expo Apa te bezoeken en/of interesse heeft om middels een posterplek zichtbaarheid te creëren in het centrale gedeelte, neem dan contact op met Sandra Borst (s.borst@nwp.nl) of Juliette douglas (j.douglas@wateralliance.nl) voor verdere informatie.

10. Ook producten op dutchwatersector.com
Op de huidige website www.dutchwatersector.com staan meer dan 200 internationale Nederlandse projecten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een vernieuwde versie van de website die interactiever en gebruiksvriendelijker wordt. Ook de vormgeving gaat op de schop. Nieuw op de website is een productendatabase die het mogelijk maakt om naast projecten ook Nederlandse producten in de internationale etalage te kunnen zetten.

Heeft u een product of technologie die u graag wilt promoten en presenteren op dé internationale website van de Nederlandse watersector met meer dan 15.000 bezoekers per maand?
Stuur dan een e-mail naar info@dutchwatersector.com. De nieuwe website gaat naar verwachting eind mei live.

Contact: Bianca Dijkshoorn, b.dijkshoorn@nwp.nl, tel. 070 304 3710 

11. Dutchwatersector.com volgt Mahasen op de voet
De internationale website voor de Nederlandse watersector, www.dutchwatersector.com heeft afgelopen week verslag gedaan van cycloon Mahasen die donderdag aan land ging in Bangladesh en Myanmar. Zo heeft redacteur Jac van Tuijn ondermeer gesproken met Jan van der Wal, een consultant van Euroconsult MottMCDonald die werkzaam is in het gebied.
Lees Evacuation to embanked shelters started as cyclone Mahasen approaches coast of Bangladesh and Myanmar.   

Overige berichten op Dutchwatersector.com:
Latest storm surge model for cyclone Mahasen shows less high tide then expected    

Royal HaskoningDHV wins assignment for Indonesia’s largest port extension in Jakarta   

Witteveen+Bos advises on scaling up water supply sector in Croatia and Bulgaria  

12. Nieuwsbrief Indonesië platform
Circa 6 keer per jaar verstuurt het NWP een aparte Indonesië nieuwsbrief met nieuws over ontwikkelingen op beleidsniveau, interessante projecten en bijeenkomsten. Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Indonesië platform van het NWP. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of heeft u suggesties voor deze nieuwsbrief of andere ideeën? Neem dan contact op met Ivo van der Linden, coördinator van het landenplatform Indonesië: tel. 070 304 3712 of e-mail i.vanderlinden@nwp.nl.

Bekijk hier de nieuwsbrief van mei 2013.

13. Vacature Project Officer More Crop per Drop
Door inzet van hoogwaardige watertechnologie in de land- en tuinbouw worden innovaties bewerkstelligd in zowel het efficiënter watergebruik als emissievermindering. Voldoende water van hoge kwaliteit is voor de land- en tuinbouw van cruciaal belang. Tevens is het gewenst op een duurzame en kosteneffectieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen zoals de Europese Kaderrichtlijn Water. Het belang van een optimale waterkringloop is overduidelijk, zowel in Nederland als ook internationaal. In het kader van de mondiale voedselzekerheid speelt water een centrale rol, en bij ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder. Nederland kan, met de hier beschikbare technologieën, kennis delen en wederzijds voordeel behalen in andere situaties. De realisatie van dergelijke innovaties vraagt samenwerking van veel partijen waar jij een rol bij kan spelen.

Binnen het project More Crop per Drop, in het kader van het programma Partners voor Water, ben je mede verantwoordelijk voor het faciliteren en coördineren van samenwerking tussen partijen als ministeries, internationale en nationale belangenorganisaties en Nederlandse watersectorpartijen.
Als Project Officer werk je samen in een dynamisch team en met andere NWP collega’s, beleidsmedewerkers van de ministeries en kennisinstituten en heb je veelvuldig contact met organisaties uit de brede land- en tuinbouwsector en de watersector.

Lees hier de vacaturetekst. Je motivatie en CV kun je tot uiterlijk 19 mei 2013 mailen naar Hans den Adel, h.vandenadel@nwp.nl, o.v.v. PO More Crop per Drop.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

14. Eerste ‘call for proposals’ Fonds Duurzaam Water afgerond
Op de eerste “Call for Proposals” van het Fonds Duurzaam Water werd enthousiast gereageerd. Van de 81 ingediende voorstellen zijn er uiteindelijk na verscheidene selectierondes 13 goedgekeurd. Van de 13 goedgekeurde voorstellen wachten er nog 2 op een definitieve goedkeuring hangende aanvullende informatie. De 13 voorstellen samen vertegenwoordigen een subsidiebedrag van EUR 44.1 miljoen, het subsidieplafond van het fonds voor de eerste call was EUR 50 mln. Naast de subsidie hebben indieners en partners hebben zelf bijna EUR 50 mln gemobiliseerd als eigen bijdrage.

Op Wereld Waterdag (22 maart 2013) heeft minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tweede ‘call for proposals’ aangekondigd. Er wordt een tweede tranch van EUR 50 mln beschikbaar gesteld voor nieuwe PPP’s. De officiële openstelling via een publicatie in de Staatscourant wordt verwacht aan het eind van 2013, dat betekent dat er begin 2014 weer nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend.

Ghana Window
De Nederlandse ambassade in Ghana ondersteunt de Ghanese overheid met het verbeteren van sanitatie en water in stedelijke centra. Hierin wordt een belangrijke rol voorzien voor het bedrijfsleven. Om ontwikkeling van nieuwe partnerschappen die bijdragen aan het meerjarige ambassade programma te stimuleren wordt medio 2013 een speciale ‘call for proposals’ opengesteld. De ambassade stelt 15 mln beschikbaar.

Lees het complete nieuwsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

15. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving
Bent u een ondernemer met internationale ambitie en interesse in opkomende markten? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving.  Tot voor kort stond de subsidieregeling Internationaal Excelleren alleen open voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika, onder de Transitiefaciliteit. Met ingang van 1 april 2013 is de regeling uitgebreid naar de volgende opkomende markten: Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, Golfregio (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, VAE) India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije, Rusland, Singapore en Zuid-Korea.

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. Om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen om deze kansen te verzilveren, biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning via deze regeling.  De subsidieregeling is gericht op het Nederlandse (MKB-) bedrijfsleven.  Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden die van toepassing zijn, is te lezen op de website: www.agentschapnl.nl/dhk.

Als u gaat investeren in deze opkomende markten kan de overheid u misschien ondersteunen met de regeling Finance for International Business. Deze investeringsfaciliteit is bedoeld voor gezonde Nederlandse MKB-bedrijven met voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectief. 

16. Consulaat-Generaal Guangzhou zoekt partners!
Guangzhou ligt in het hart van de Pearl River Delta (PRD), een gebied dat veel overeenkomsten heeft met NL; weinig land, veel mensen, veel productiviteit en vooral veel water. Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen hier veel kansen op het gebied van water, maar er is nog nog veel werk aan de winkel om de kracht van NL in China te promoten. Bij veel Chinezen blijft het Nederlandse imago bij ‘tulpen, klompen, molens en melkpoeder’. De PRD heeft veel gemeen met NL en dat moet aan de man gebracht worden. Chinese lokale bestuursleden (zowel provincie als stads-niveau), urban-planners, denktanks en academici moeten NL als ‘water-consultant’ gaan zien; als vat van kennis en dat kan alleen d.m.v. actieve promotie. Vorig jaar heeft het Consulaat-Generaal daarom de eerste H2o12 conferentie georganiseerd. Een goede samenvatting van de conferentie kunt u terugvinden in de video’s en foto’s op www.h2o12.net.

Het Consulaat-Generaal had als initiatiefnemer vorig jaar een actieve rol en organiseerde het evenement in samenwerking met Sun-YatSen University, de grootste universiteit van Zuid-China.
Dit jaar wil het Consulaat-Generaal de organisatie delen met organising partners uit de Nederlandse watersector. Het consulaat heeft een bescheiden budget, maar is op zoek naar partners die naast een financiële bijdrage ook bereid zijn aanwezigheid en mankracht te bieden.

De H2o13 is voor bedrijven een uitstekende kans om naamsbekendheid te krijgen in de regio middels een uniek netwerkplatform met Chinese spelers in de watersector; een eerste stap op de watermarkt. Als consulaat kunnen wij ons netwerk gebruiken om bedrijven aan één tafel te krijgen met Chinese lokale overheden en andere besluitvormers. Een organising partner kan veel invloed op het thema van de conferentie uitoefenen, het consulaat staat natuurlijk open om de focus te leggen op bepaalde deelsectoren, afhankelijk van de wensen uit het bedrijfsleven.

Heeft u interesse om organising partner te worden van de H2o13, neemt u dan contact op met:
Filip A. Lauwerysen van het Consulate General of the Netherlands Guangzhou, PR China
E: FA.Lauwerysen@minbuza.nl
T: +86 20 38132222

17. Rocking and running for water
Akvo loopt met een team mee met Rock and Run for Water op zondag 2 juni, en heeft kaarten beschikbaar voor de watersector. Kortom, laat weten als je ons team wilt versterken: rockandrun@akvo.org.  Rock and Run blijft de leukste loop van Nederland (6 of 12km). Dwars over de grachten en door de Jordaan. Met een groot podium bij de start en finish op de Noordermarkt met diverse topbands en uiteraard weer spektakel op en langs de route. We vragen je wel als je meeloopt om een donatie te doen aan mooi project in Kenia.
Voor meer informatie: http://www.akvo.org/blog/?p=9903

18. Uitnodiging bijeenkomst: Energie Efficiency in de Turkse afvalwatersector
In het kader van het Programma Samenwerking Oost-Europa-Milieu (PSO-M) 'Energy efficiency in the waste water sector in Turkey', heeft Grontmij de waterzuiveringsinstallatie in Niğde (Turkije) zodanig geoptimaliseerd dat er een energiebesparing is behaald van bijna 50%. Dit is gerealiseerd mede dankzij de toepassing van PLANTCONNECT, een uniek en innovatief procescontrolesysteem waarmee de RWZI op afstand kan worden gevolgd en zo nodig bijgestuurd. Daarnaast maakt PLANTCONNECT directe communicatie met de medewerkers van de RWZI mogelijk, ten behoeve van kennisoverdracht en inhoudelijke ondersteuning.

Donderdag 30 mei aanstaande zal Grontmij tijdens een bijeenkomst geïnteresseerden informeren over wat Grontmij heeft gedaan in Niğde, wat de precieze vraagstelling was en hoe het project vorm heeft gekregen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur ten kantore van AgentschapNL (Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag) en wordt afgesloten met een borrel zodat er ook dan nog gelegenheid is voor het stellen van vragen. Bent u geïnteresseerd? Aanwezigheid is mogelijk na aanmelding bij Grontmij, rosalie.rosink@grontmij.nl. Dit kan tot uiterlijk 29 mei.

19. Economische missie naar Dhaka, Bangladesh
In september 2013 (tentatief 11-14) vindt een economische missie naar Bangladesh plaats om inzicht te geven hoe het potentieel van Bangladesh directe zakelijke kansen biedt. De bedrijvenmissie richt zich in het bijzonder op de volgende sectoren:
• Agro-business (veehouderijen / pluimvee / zuivel / aquacultuur)
• Water (voor landbouw / industrie / building with nature / drinkwater en sanitatie)
Er zijn volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de sectoren agro-food en water waar een groeiende behoefte bestaat aan innovatieve en productie verhogende technologie. Bedrijven die hierin actief zijn, worden daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze handelsmissie. De bedrijvenmissie wordt georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Dhaka.

Op 24 juni 2013 wordt een bijeenkomst georganiseerd waar Nyenrode met haar samenwerkende partners een toelichting geeft op: de keuze van de sectoren, de economische en politieke context van Bangladesh, de relatie van het land met Nederland en de EU, en de financieringsmogelijkheden voor investeren en handel voeren in en met Bangladesh. Tevens zal worden ingegaan op de praktische zaken rond deze missie.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst. U kunt zich hiervoor apart aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanvang: 14.00 uur / Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25, 3621 BG, Breukelen
Zie de officiële uitnodiging voor aanmelden (de aanmelding sluit op 14 juni 2013). In deze uitnodiging vindt u ook meer informatie over de economische missie.

20. Colombia: Matchmaking waterzuivering en afval
In de komende jaren is er in Colombia veel behoefte aan moderne systemen voor afvalwaterzuivering, mede door het van kracht worden van Decreet 3930 dat stringente eisen stelt aan de kwaliteit van afvalwater. Duizenden bedrijven zullen hun installaties moeten aanpassen. Dit brengt grote kansen met zich mee voor Nederlandse leveranciers van producten, diensten en expertise. Colombia is bovendien één van de Nederlandse "Transitie Landen", waardoor extra fondsen beschikbaar zijn voor bijv. haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten (zie ook bericht in deze nieuwsbrief ‘Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving’).

De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en het bedrijf MetaSus spelen hierop in via de organisatie van een matchmaking evenement van 26 t/m 28 juni 2013. Dit evenement vindt plaats tijdens het jaarlijkse congres en de beurs van de Colombiaanse Associatie van Publieke Diensten van Water, Afval en Energie (ANDESCO). Dit is een unieke kans om in contact te komen met ca 2.000 vertegenwoordigers van nutsbedrijven, waaronder de verantwoordelijken voor de aanschaf van materieel/diensten en het management van projecten. Nederland zal zich presenteren via een matchmaking evenement, een Holland Stand en met presentaties tijdens het ANDESCO congres. Zie voor meer informatie de website www.b2match.eu/holanda. Als u interesse heeft om deel te nemen kunt u contact opnemen met Dhr. Bert Keesman van MetaSus, tel. 06 12699014, email: keesman@metasus.nl.

21. Emergency Urinals Design Contest
WASTE voert samen met het Internationale Rode Kruis en Oxfam GB een project uit op het gebied van sanitatie voor hulporganisaties die actief zijn bij de opvang van slachtoffers van een ramp zoals die nu in Syrië voltrekt of eerder in Haiti. Een van de onderdelen is het uitschrijven van een ontwerp wedstrijd voor een urinoir dat snel naar de plaats van de ramp vervoerd kan worden. Het moet dus lichtgewicht zijn; geschikt voor kinderen, volwassen mannen, volwassen vrouwen, gehandicapten, makkelijk en snel in elkaar te zetten en een flinke voorraad urine kunnen bergen voordat het geleegd moet worden. De wedstrijd staat op www.emergencysanitation.org  en meer informatie is te krijgen via de flyer of bij Jan Spit van WASTE: emergencysanitation@waste.nl

22. Dutch water sector wins two multi-million euro irrigation projects in Mozambique
Dutch consortia have won two multi-million euro projects within the Sustainable Irrigation Development Project (PROIRRI), a 5-year program from the Government of Mozambique, financed by the World Bank. PROIRRI is a highly innovative project, both in its broad approach to revive the country’s irrigation sector and in its approach of supporting farmer-initiated irrigation development. Read more about this project

23. Vacature Oxfam: WASH Coordinator
Oxfam is op zoek naar een WASH Coordinator, locatie Bamako in Mali. Bekijk hier de volledige vacaturetekst. Voor meer informatie: 
Joachim Peeters, Regional WASH Advisor - West Africa - Oxfam GB
E-mail: jpeeters@oxfam.org.uk

OVERIG

24. Europees Burgerinitiatief  “Water is een mensenrecht!” succesvol!
Het Europees Burgerinitiatief (EBI) “Water is een mensenrecht!”  heeft meer dan 1,5 miljoen handtekeningen ingezameld in heel Europa, en dat aantal blijft stijgen. In acht landen is het minimum aantal vereiste handtekeningen gepasseerd. Deze landen zijn: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Slowakije en Slovenië.

Dit is het eerste EBI ooit dat alle hindernissen van de wetgeving heeft overwonnen, maar de campagne zal doorgaan want er zijn verschillende landen waar slechts een paar duizend handtekeningen nodig zijn om de drempel ook te passeren: Italië, Spanje, Griekenland, Cyprus en Nederland. Teken daarom op: www.right2water.eu/nl

(c) 2013 NWP