NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 19 - 2012

25/05/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Samenwerking tussen Nederland en Polen versterkt
2. Sectorbijeenkomst landenplatform Egypte
3. Economische missie naar Brazilië van 19 tot 23 november 2012
4. Brazilië Bijeenkomst, 13 juni 2012
5. Holland House in Colombia zoekt Nederlandse partners
6. Bijeenkomsten landenplatforms Benin, Kenia en Zuid-Soedan
7. Uitnodiging bijeenkomst Landenplatform Zuid Soedan
8. Collectieve deelname aan Pollutec
9. Ben Knapen ondertekent MoU Bengaals-Nederlandse watersamenwerking
10. Ben Knapen ondertekent MoU met IFC en Bengaalse textielsector voor duurzaam watergebruik en afvalwaterzuivering
11. Waterintroductieprogramma nieuwe ambassademedewerkers Bangladesh
12. Winnaars Wetskills naar Marokko
13. Dutch Water Sector: adverteren kan tot 1 juni
14. Cursus social media: meld u nu aan! 

NIEUWS VAN DEELNEMERS
15. Symposium 'Energie en Water schrijven toekomst'
16. Grontmij-ingenieur Charlotte Spliethoff wint Europese Young Professional Award 

NIEUWS

1. Samenwerking tussen Nederland en Polen versterkt
Het NWP participeert in en ondersteunt het G2G-traject tussen Rijkswaterstaat - Ruimte voor de Rivier (PDR) en de RZGW Gdańsk, een Pools waterschap. NWP zorgt hier voor contacten, het netwerk en organiseert samen met Rijkswaterstaat fysieke handelsactiviteiten in Nederland en Polen onder gezamenlijke Rijkswaterstaat/NWP-vlag.  Op 21 mei jl. vond in dit kader de Polish Dutch Dialogues plaats en van 22 t/m 23 mei bezocht Minister Schultz van Haegen Warschau. Hieronder een kort verslag:

21 mei Gdańsk: ‘Polish Dutch Dialogues’
Poolse en Nederlandse waterexperts zijn gezamenlijk inhoudelijk in dialoog gegaan over thema’s als langetermijnplanning, governance en procurement (aanbestedingsmethodiek). Met de uitkomsten kunnen de Polen hun plannen verder tot realisatie brengen in de geest van Ruimte voor de Rivier. Momenteel wordt ook gekeken hoe de missie een vervolg krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een pilotproject in Polen.

22 en 23 mei Warschau: Handelsmissie Polen Minister Schultz
Tijdens het bezoek van minister Schultz van Haegen (I&M) aan Warschau werd zij vergezeld door een delegatie van ruim 30 Nederlandse bedrijven.  Het doel van deze handelsmissie was om de samenwerking tussen Nederland en Polen verder te versterken op het gebied van infrastructuur, bouw, spoorvervoer en waterveiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens de Poolse oranjeweek, een themaweek waarin de diplomatieke banden tussen Nederland en Polen werden aangehaald.
De Nederlandse kennis over waterveiligheid was onderwerp van gesprek met de Poolse minister van Milieu, Korolec. Minister Schultz bracht de ‘Ruimte voor de Rivier’ aanpak onder de aandacht. De missie werd voor het onderdeel water gevuld met een Water Seminar en Water Exhibition, beiden georganiseerd door de Poolse ambassade.

Lees ook de blog van Lennart Silvis.  

Op 29 mei zal in Gdańsk het congres Zuławy Delta plaatsvinden. Tijdens dit congres, georganiseerd door RZGW Gdańsk, wordt een update gegeven aan ongeveer 200 geïnteresseerden over het waterveiligheidsplan voor dit gebied. Hier zal Rijkswaterstaat (Ruimte voor de Rivier) een terugkoppeling verzorgen over de eerste conclusies uit de Polish Dutch Dialogues.

Contact: Thomas Walder, t.walder@nwp.nl 

2. Sectorbijeenkomst landenplatform Egypte
Op donderdag 14 juni 2012 van 14:30 tot 16:30 uur wordt er een speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte georganiseerd in het Novotel Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt een update gegeven over de stand van zaken van het Water Mondiaal Programma in Egypte. Bij deze bijeenkomst zullen ook de leden van het Dutch - Egyptian advisory panel aanwezig zijn die gedurende deze periode in Nederland bij elkaar komen. 

Dit high-level panel heeft een belangrijke adviserende rol binnen het Water Mondiaal Programma Egypte. Het adviespanel wordt vanuit Egypte vertegenwoordigd door afgevaardigden van diverse Egyptische instanties onder leiding van H.E. Dr. Hisham Kandil, Minister van Water Resources en Irrigation. Vanuit Nederland wordt het panel vertegenwoordigd door Simon Smits (Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie), Renske Peters (Directeur Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Sybe Schaap (Voorzitter NWP).  

Contactpersoon: Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl, 06 30601989

3. Economische missie naar Brazilië van 19 tot 23 november 2012
Samen met het officiële bezoek van het kroonprinselijk paar aan Brazilië vindt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november 2012 een economische missie plaats.  Als onderdeel van deze missie, die gericht is op versterking van de economische samenwerking, innovatie en wetenschap, wordt ook een water programma aangeboden.  In Brasilia zal een breed opgezet Waterseminar worden georganiseerd en in Sao Paulo vindt een vervolgworkshop plaats in het kader van de Brazilian Dutch Dialogue. 

Meer informatie en een opzet van het programma is te vinden op de website van NL EVD Internationaal.

4. Brazilië Bijeenkomst, 13 juni 2012
Op 13 juni 2012 zal bij NWP een Brazilië bijeenkomst gehouden worden. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de Brazilië activiteiten. Er zal onder meer een terugkoppeling worden gegeven van de 3e Brazilian Dutch Dialogue sessie die april jl. in Sao Paulo heeft plaatsgevonden tijdens de missie o.l.v. Minister Schultz van Haegen. Daarnaast zal de bijeenkomst worden gebruikt om vooruit te blikken op de missie die in november 2012 zal plaatsvinden o.l.v. de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 -16.00 uur, Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag. Aanmelden kan via s.tietema@nwp.nl

5. Holland House in Colombia zoekt Nederlandse partners
Tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst op 23 mei jl. over de Nederlandse-Colombiaanse samenwerking op het gebied van water, presenteerde  Fortunato Carvajal, directeur CNWP, een aantal concrete Colombiaanse waterprojecten waarover momenteel wordt nagedacht en waar financiering voor wordt gezocht. In dat verband werd gemeld dat op 18 en 19 juni a.s. een Nederlandse bedrijvenmissie onder leiding van Staatssecretaris Knapen Colombia zal bezoeken. Water maakt naast andere thema’s dan ook onderdeel uit van het programma. 

Fortunato riep de Nederlandse watersector op actief met voorstellen te komen. Het Holland House* is graag bereid daarbij te helpen, onder meer bij het zoeken naar betrouwbare Colombiaanse partners. Tijdens de bijeenkomst is onder leiding van Peter van der Kolk namens NWP en Corina Kerkmans namens Agentschap NL uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor Nederland op de Colombiaanse watermarkt. Daarbij werd benadrukt dat Nederlandse bedrijven, meer dan de concurrentie uit Spanje en China, gewend zijn samen te werken met stakeholders.  Wim Kloezen van Antea Oranjewoud presenteerde de marktstudie over de waterkansen in Colombia‘A river of opportunities’ die recent is uitgevoerd in opdracht van de Ambassade in Bogota. De marktstudie is op te vragen bij het NWP.

*Het Holland House, met daarin onder meer het ‘window’ Water, is een initiatief van de Colombiaanse overheid, de Nederlandse ambassade en Agentschap NL. De Nederlands-Colombiaanse samenwerking is het resultaat van een oproep van de Colombiaanse president Santos die - na de grote overstromingen in januari 2011 – opriep Nederlandse waterkennis te betrekken bij het opzetten van stroomgebiedbeheersplannen en beschermende maatregelen die nieuwe overstromingen moeten minimaliseren. In december 2011 is daarvoor een Memorandum of Understanding getekend. Aanvankelijk richtte de aandacht zich vooral op flood prevention en water management, maar intussen is het werkveld van het partnership verbreed naar de relatie met landbouw, binnenscheepvaart en watervoorziening.

Neem voor meer informatie contact op met Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl 

6. Bijeenkomsten landenplatforms Benin, Kenia en Zuid-Soedan
Vanuit het Netherlands Water Partnership (NWP)  worden de Nederlandse ambassades in onder andere Benin, Kenia en Zuid-Soedan ondersteund bij het vormgeven van hun bilaterale Water OS programma’s. Deze ondersteuning loopt inmiddels een klein jaar, er hebben verschillende missies en discussies plaatsgevonden en de formulering van de verschillende Water OS programma’s is bijna afgerond. Hierover bent u het afgelopen jaar regelmatig tussentijds geïnformeerd.

Op donderdag 21 juni a.s. willen wij u informeren over de status en inhoud van deze programma’s en willen wij u een doorkijk geven naar de vervolgfase. Het programma is als volgt ingedeeld:

09.00 – 11.00 uur Landenplatform Benin
11.00 – 13.00 uur Landenplatform Kenia
14.00 – 16.00 uur Landenplatform Zuid-Soedan

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via wateros@nwp.nl, ovv. ‘bijeenkomst  21 juni Benin, Kenia en/of Zuid Soedan'.

Nadere informatie (locatie + agenda) volgt later.

7. Uitnodiging bijeenkomst Landenplatform Zuid Soedan
Vanuit het Netherlands Water Partnership (NWP)  wordt de Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan ondersteund bij het vormgeven van haar bilaterale Water OS programma. In maart 2012 hebben er twee scoping missies plaatsgevonden naar de staten ‘Lakes’ en ‘Eastern Equatoria’ en recentelijk zijn hiervoor de rapportages aan de ambassade opgeleverd.

Nog voor de zomer zal de stap worden gemaakt om – in overleg  met de Zuid Soedanese autoriteiten -  tot formulering van het programma te komen. Om dit proces te versnellen zullen  3 functionarissen van het Ministerie van Water Resources & Irrigatie (MWRI) naar Nederland afreizen om samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade en de Nederlandse waterexperts tot een nader programma te komen. Tijdens hun aanwezigheid in Nederlands willen wij ook de Nederlandse watersector de mogelijkheid geven hen te ontmoeten.
De vertegenwoordigers van MWRI zijn:

  • Dhr. Isaac Liabwel C. Yol, Under Secretary
  • Dhr. Dr Yath Awan Yath, Research Director
  • Dhr. Peter Mahal Dhieu Akat Chooli, Director General Rural water Supply and Sanitation

Op donderdag 21 juni (14.00 – 16.00 uur) organiseren we daarom een landenplatform bijeenkomst Zuid-Soedan. Tijdens deze  bijeenkomst willen we de Nederlandse watersector informeren maar vooral consulteren. Doel van de bijeenkomst:

  • Het informeren en consulteren van de Nederlandse watersector over de waterproblematiek, strategie en plannen in Zuid Soedan;
  • Het informeren van de Nederlandse watersector over de voortgang van het Nederlandse bilaterale programma en potentiële projecten;
  • De Nederlandse watersector de gelegenheid te geven kennis te maken de Zuid-Soedanese overheidsfunctionarissen en de waterdeskundige op de Nederlandse ambassade in Juba;
  • De Nederlandse watersector de gelegenheid te geven te adviseren over hoe het programma het beste vorm gegeven kan worden en de specifieke bijdrage die de watersector kan leveren aan de waterproblematiek van Zuid Soedan;

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via wateros@nwp.nl, ovv. ‘bijeenkomst  21 juni Zuid Soedan'.

Nadere informatie volgt later, na aanmelding.

8. Collectieve deelname aan Pollutec
Inmiddels hebben er weer verschillende beurzen afgelopen jaar de revue gepasseerd. Zoals u wellicht al weet worden verschillende beurzen , bij voldoende belangstelling, collectief georganiseerd door NWP, VLM en Water Alliance. Binnenkort starten we met het organiseren van een Nederlands paviljoen op Pollutec, Lyon. De Pollutec wordt voor de 25ste keer gehouden van 27 t/m 30 november 2012.

Sectoren waar de Pollutec onder andere op focust zijn: Water en Afvalwater, Recycling, Hernieuwbare energiebronnen, Monitoring, etc. Het thema van de Pollutec 2012 is ‘duurzame oplossingen voor steden’:
• Het markeren van bestaande technische oplossingen
• Proefprojecten
• uitwisselingen van internationale projecten
• bijna 300 conferenties in thematische forums 

Gezien de grote belangstelling en vol = vol, nemen we op voorhand vast een optie op 54m2 in de hal Regional and National pavilions/institutions. De units zijn 9m2 per deelnemer. Er is dus plaats voor 6 deelnemende bedrijven.
VLM, NWP en Water Alliance -leden betalen per unit van 9m2 Euro 6.750,- Indien u de voorkeur geeft aan een hoekstand komt daar nog eens Euro 395,- bij.  Het bedrag is inclusief standbouw, inschrijfkosten, projectmanagement en andere kosten.  

Indien u aan deze activiteit wilt deelnemen, of vragen heeft, dan horen we dat graag van u  voor 1 juli 2012. Voor meer informatie / aanmelden, graag contact opnemen met:
Trudi van Spankeren (trudivanspankeren@globalmatching.nl, tel +31 6 57 57 7008), Julliette Douglas (j.douglas@wateralliance.nl, tel  +31 58 2849044) of Suzanne Tietema (s.tietema@nwp.nl, +31 70 304 3707.

9. Ben Knapen ondertekent MoU Bengaals-Nederlandse watersamenwerking
Staatssecretaris Ben Knapen heeft tijdens zijn bezoek aan Bangladesh op 22 mei een Memorandum of Understanding getekend met de Bengaalse overheid, waarin Nederland en Bangladesh afspreken de samenwerking in de watersector verder te versterken. Directe aanleiding voor het opstellen van het MoU zijn de voorbereidende werkzaamheden geweest voor het ontwikkelen van een Bangladesh Delta Vision 2100. Daarbij kwam naar voren dat er in Bangladesh grote belangstelling bestaat om samen met Nederland aan een dergelijke integrale visie te werken. De Nederlandse ambassade in Dhaka heeft een belangrijke rol gespeeld in het voorbereiden van de ondertekening en zal dit blijven doen bij het ontwikkelen van de visie. Een voorbeeld van hoe de ondertekening in de Bengaalse media is ontvangen, is te vinden via deze link

10. Ben Knapen ondertekent MoU met IFC en Bengaalse textielsector voor duurzaam watergebruik en afvalwaterzuivering
Op 22 mei heeft staatssecretaris Ben Knapen in Dhaka een MoU ondertekent met vertegenwoordigers van de International Finance Corporation (IFC) en leidende ondernemers en merkhouders uit de textielbranche. In deze samenwerking, waarbij Nederland co-financiert, gaat het om de verduurzaming van het productieproces, met name voor wat betreft watergebruik, en de effecten op de omgeving. Een verslag van de gebeurtenis en van de inzet van deze samenwerking is te vinden via deze link

11. Waterintroductieprogramma nieuwe ambassademedewerkers Bangladesh
Per augustus 2012 zullen Gerben de Jong (ambassadeur) en Carel de Groot (waterexpert) op de Nederlandse ambassade in Dhaka gestationeerd worden. Deze week hebben zij in het kader van een door NWP georganiseerd kort waterintroductieprogramma kennis gemaakt met een flink aantal partijen in de sector die interesse hebben of projecten hebben lopen in Bangladesh. Tijdens de sectorbijeenkomst op 22 mei, waar zo'n 40 partijen aan deel hebben genomen, hebben zij zich aan de sector voorgesteld. Een scala aan lopende projecten of initiatieven is tijdens de bijeenkomst voor het voetlicht gebracht.  

Contactpersoon voor Bangladesh activiteiten: Martijn van Staveren, m.vanstaveren@nwp.nl  of 070 304 3706

12. Winnaars Wetskills naar Marokko
De winnaars van de Wetskills Innovation Challenge in 2011 wonnen een reis naar een project van Wereld Waternet in Noord-Afrika. Ze gaan binnenkort naar Rabat en omgeving om met eigen ogen te zien hoe internationale samenwerking op gebied van water in zijn werk gaat. 

De Wetskills Innovation Challenge werd in 2011 georganiseerd als onderdeel van het jongerenprogramma van de International Water Week in Amsterdam. Maar liefst 26 studenten uit 8 verschillende landen, kwamen samen om in WATERgraafsmeer te werken aan 'urban water of tomorrow'. Zij ontwikkelden verschillende concepten voor het omgaan met stedelijk water in de toekomst.

Als winnende groep presenteerden 4 studenten het concept 'Living with water and loving it'. Zij wisten de jury te overtuigen en wonnen een reis naar een project van Wereld Waternet in Noord-Afrika. Van 4 tot 9 juni 2012 verblijven zij in Rabat en omgeving om met eigen ogen te zien hoe internationale samenwerking op gebied van water in zijn werk gaat. Ze zullen zelf ook een bijdrage leveren aan een subproject over het verzamelen en opslaan van regenwater en het beperken van wateroverlast. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was hoofdsponsor van dit jongerenprogramma. NWP was onder andere verantwoordelijk voor de organisatie.

13. Dutch Water Sector: adverteren kan tot 1 juni
U kunt nog tot 1 juni meedoen met de Dutch Water Sector, de internationale gouden gids van de Nederlandse watersector. NWP leden krijgen 40% korting op hun advertentie. Het magazine verschijnt in een oplage van 15.000 exemplaren, en wordt wereldwijd verspreid via ambassades en op beurzen. NWP verzorgt een deel van de redactie en verspreiding, uitgeverij Nijgh de advertenties. Uw advertentie kan gecombineerd worden met een online advertentie op dutchwatersector.com. Voor meer informatie: Roelien Voshol 010 427 4154 of r.voshol@nijgh.nl  

14. Cursus social media: meld u nu aan!
Social media vormen een steeds belangrijker kanaal voor internationale profilering van organisaties. Met de juiste strategie is hier ook voor Nederland Waterland veel winst te behalen. In het kader van het programma Partners voor Water, springplank voor internationale ambities, organiseert het NWP een cursus social media voor de watersector, met aandacht voor de basisvaardigheden, maar ook met een focus op internationale positionering en contact tussen professionals. Je kunt de cursus op je eigen werkplek volgen, er zijn vier webinars, tussendoor heb je contact met je collega's in een speciale linkedin groep en werk je aan opdrachten. De cursus wordt afgesloten met een live bijeenkomst. Dankzij Partners voor Water, dat bijdraagt aan het op maat maken van de cursus, kost deelname aan deze gerichte cursus 299 euro per persoon. NWP draagt ook bij en biedt haar leden 10% korting op de cursus. 

De cursus is van begin juni tot eind juni. Aanmelden kan via: www.misterharder.com/nwp
Kun je in deze periode niet, maar wil je wel deelnemen, stuur dan een mail aan c.boomsma@nwp.nl, dan kunnen we kijken of de cursus ook op een ander tijdstip kunnen aanbieden.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

15. Symposium 'Energie en Water schrijven toekomst'
Hoe zorgen we voor een duurzame energie- en watervoorziening in de toekomst? Een belangrijke vraag, waarbij de energie- en watersector elkaar kunnen helpen. Beide sectoren zijn al volop bezig met besparing, en duurzaam en efficiënt gebruik van bronnen. Met het oog op de toekomst vragen we ons af: hoe centraal of decentraal zijn we in 2040? Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens het symposium 'Energie en Water schrijven toekomst', georganiseerd door Deltares, TU Delft en KWR i.s.m. Stichting Warmtenetwerk. Een visie op de toekomst, met aandacht voor de praktijk van vandaag en morgen.

Het symposium is op 20 juni 2012 van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein. Deelname is gratis.

U bent van harte uitgenodigd het symposium bij te wonen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt via de KWR-website. Hier kunt u ook meer informatie en het gehele
programma
 vinden. Met vragen kunt u contact opnemen met Beryl Smit via 030-6069570 of beryl.smit@kwrwater.nl

16. Grontmij-ingenieur Charlotte Spliethoff wint Europese Young Professional Award
Charlotte Spliethoff, projectleider en geotechnisch adviseur bij Grontmij is uitgeroepen tot European Young Professional of 2012. De wedstrijd was georganiseerd door EFCA, Europeans Federation of Engineering Consultancy Associations, om ‘engineering excellence’ onder young professionals te belonen. Eind deze week reikt EFCA de prijs uit tijdens het EFCA congres in Lissabon, waarbij Charlotte haar winnende project het “International Levee Handbook” zal presenteren. 

Charlotte Spliethoff (29), projectleider en geotechnisch adviseur bij Grontmij, is winnaar van de Competition for Engineering Excellence among Young Professionals 2012. Zij heeft deze prijs verdiend met haar rol in het “International Levee Handbook”; een compendium van kennis en goede praktijkvoorbeelden voor het onderhouden, ontwerpen, bouwen en verbeteren van dijken. Charlotte leidt een internationaal expertteam dat verantwoordelijk is voor één van de hoofdstukken uit het boek, over het bouwen, herstellen en verplaatsen van waterkeringen.

Lees verder op de website van Grontmij.  

(c) 2012 NWP